Truyện Không Phải Là Cổ Tích - Truyện teen

  • Tên truyện: Không Phải Là Cổ Tích
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Không Phải Là Cổ Tích
Bạn đang đọc truyện Không Phải Là Cổ Tích của tác giả Kawi trên website đọc truyện online. Hiện tại thì tôi đang lang thang ở khắp các gian hàng để tìm cho ra cái thứ thực phẩm tên là “đậu tương”. Thật là khổ khi phải gánh vác công việc nội trợ trong một gia đình 8 miệng ăn và chỉ có tôi là nữ duy nhất.

Hix…Nghỉ hè của người ta là chơi và ăn, còn nghỉ hè của tôi lại kèm với hai chữ công việc to oạch.

Hồi trước ba là nội trợ chính trong gia đình, nhưng từ ngày ba đi Mỹ thăm chú ruột tôi ốm thì mọi công việc nhà đổ dồn lên đầu tôi.

Thôi thì chịu khó cho hai chữ “ thiên chức” của người phụ nữ được trọn vẹn, vì vốn dĩ tôi cũng không thấy mình giống…con gái cho lắm.

Siêu thị hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường vì là ngày cuối tuần.

Mấy chục chiếc cầu thang cuốn đông nghịt người chen chúc nhau đứng.

Hơi người tỏa ra khiến tôi thấy nóng kinh khủng.

Từ nãy đến giờ tôi đã lê lết quanh khu vực phục vụ ăn uống này cả chục vòng nhưng vẫn không biết được chai đậu tương nằm ở cái xó xỉnh nào.

Hay là tôi tìm nhầm chỗ nhỉ?

Nhưng tầng 2 là tầng bán sản phẩm phục vụ ăn uống mà.

Không thể nhầm được! ( Chưa có mô tả )

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 1 27/12/2013
2 Chương 2 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 2 27/12/2013
3 Chương 3 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 3 27/12/2013
4 Chương 4 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 4 27/12/2013
5 Chương 5 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 5 27/12/2013
6 Chương 6 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 6 27/12/2013
7 Chương 7 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 7 27/12/2013
8 Chương 8 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 8 27/12/2013
9 Chương 9 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 9 27/12/2013
10 Chương 10 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 10 27/12/2013
11 Chương 11 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 11 27/12/2013
12 Chương 12 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 12 27/12/2013
13 Chương 13 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 13 27/12/2013
14 Chương 14 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 14 27/12/2013
15 Chương 15 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 15 27/12/2013
16 Chương 16 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 16 27/12/2013
17 Chương 17 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 17 27/12/2013
18 Chương 18 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 18 27/12/2013
19 Chương 19 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 19 27/12/2013
20 Chương 20 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 20 27/12/2013
21 Chương 21 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 21 27/12/2013
22 Chương 22 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 22 27/12/2013
23 Chương 23 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 23 27/12/2013
24 Chương 24 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 24 27/12/2013
25 Chương 25 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 25 27/12/2013
26 Chương 26 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 26 27/12/2013
27 Chương 27 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 27 27/12/2013
28 Chương 28 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 28 27/12/2013
29 Chương 29 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 29 27/12/2013
30 Chương 30 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 30 27/12/2013
31 Chương 31 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 31 27/12/2013
32 Chương 32 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 32 27/12/2013
33 Chương 33 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 33 27/12/2013
34 Chương 34 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 34 27/12/2013
35 Chương 35 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 35 27/12/2013
36 Chương 36 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 36 27/12/2013
37 Chương 37 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 37 27/12/2013
38 Chương 38 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 38 27/12/2013
39 Chương 39 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 39 27/12/2013
40 Chương 40 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 40 27/12/2013
41 Chương 41 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 41 27/12/2013
42 Chương 42 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 42 27/12/2013
43 Chương 43 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 43 27/12/2013
44 Chương 44 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 44 27/12/2013
45 Chương 45 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 45 27/12/2013
46 Chương 46 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 46 27/12/2013
47 Chương 47 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 47 27/12/2013
48 Chương 48 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 48 27/12/2013
49 Chương 49 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 49 27/12/2013
50 Chương 50 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 50 27/12/2013
51 Chương 51 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 51 27/12/2013
52 Chương 52 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 52 27/12/2013
53 Chương 53 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 53 27/12/2013
54 Chương 54 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 54 27/12/2013
55 Chương 55 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 55 27/12/2013
56 Chương 56 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 56 27/12/2013
57 Chương 57 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 57 27/12/2013
58 Chương 58 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 58 27/12/2013
59 Chương 59 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 59 27/12/2013
60 Chương 60 Không Phải Là Cổ Tích - Chương 60 27/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-khong-phai-la-co-tich-1506.html