Truyện Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Truyện teen

  • Tên truyện: Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy
Bạn đang đọc truyện Tôi thích cậu, dù cậu là tomboy của tác giả chanhee.1991 trên website đọc truyện online. Tôi là một cô nhóc 15 tuổi bướng bỉnh, mọi thứ trong mắt tôi chỉ là nghịch ngợm, quậy phá, ngang bướng và la hét. Tôi sẵn sang trêu một vài đứa bạn của tôi cho đến lúc chúng khóc và gọi mẹ.

Tôi cũng là đứa lỳ lợm đến mức chọc vào tổ kiến lửa rồi ngồi mặc cho kiến đốt để được nhìn thấy kiến chúa…và kết quả tôi đã phải nằm viện cả tuần vì trúng độc nhẹ.

Và tôi cũng là đứa không bao giờ xin lỗi ai, kể cả tôi sai hay đúng…điều tôi làm duy nhất khi bị đánh đó là la lên, hét thật to.

Có lẽ trong mắt mọi người tôi là một con quỷ nhỏ hư hỏng nhưng khi gặp người đó …Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 1 27/12/2013
2 Chương 2 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 2 27/12/2013
3 Chương 3 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 3 27/12/2013
4 Chương 4 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 4 27/12/2013
5 Chương 5 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 5 27/12/2013
6 Chương 6 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 6 27/12/2013
7 Chương 7 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 7 27/12/2013
8 Chương 8 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 8 27/12/2013
9 Chương 9 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 9 27/12/2013
10 Chương 10 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 10 27/12/2013
11 Chương 11 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 11 27/12/2013
12 Chương 12 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 12 27/12/2013
13 Chương 13 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 13 27/12/2013
14 Chương 14 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 14 27/12/2013
15 Chương 15 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 15 27/12/2013
16 Chương 16 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 16 27/12/2013
17 Chương 17 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 17 27/12/2013
18 Chương 18 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 18 27/12/2013
19 Chương 19 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 19 27/12/2013
20 Chương 20 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 20 27/12/2013
21 Chương 21 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 21 27/12/2013
22 Chương 22 Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 22 27/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-1494.html