Truyện Liên Hoa Bảo Giám - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Liên Hoa Bảo Giám
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Liên Hoa Bảo Giám
Bạn đang đọc truyện Liên Hoa Bảo Giám của tác giả Nghệ Sĩ Chuối trên trang đọc truyện online.Hắc hắc! Bần đạo pháp hiệu Bồ Đào!Đỗ Trần nằm úp dưới đất, nhìn lão đạo sĩ mồm niệm kinh phật trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt béo núc của lão cười gian, đạo bào dính đầy dầu mỡ, tay áo trái quấn một miếng bơ, bên hông cài một cặp cánh gà vàng rộm, tay cầm cái chân giò béo ngậy, ăn như quỷ đói đầu thai.Lão đạo ngồi xổm bên cạnh Đỗ Trần, một tay tiếp tục đưa chân giò vào miệng, tay kia đầy mỡ bẩn vỗ vỗ mặt hắn:Tiểu tử, muốn ăn không?

Nếu muốn thì nói đi, ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn ăn?

Nếu như muốn ăn thì nói với ta, ngươi nói thì ta mới biết là ngươi muốn ăn.

""Đạo trưởng, ngài có quen Đường Tăng không?

- Đầu óc Đỗ Trần bị lão làm cho mụ mị, lúc này hắn đang bị lão đạo dùng dây vải quấn cứng như xác ướp, chỉ thò được đầu ra ngoài, không hiểu dây vải của lão sao lại dài như vậy!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Liên Hoa Bảo Giám - Sự Sỉ Nhục Của Gia Tộc St. Kain 09/12/2013
2 Chương 2 Liên Hoa Bảo Giám - Vì Mông Đít Nở Hoa Mà Nỗ Lực 09/12/2013
3 Chương 3 Liên Hoa Bảo Giám - Thế Giới Đấu Thần 09/12/2013
4 Chương 4 Liên Hoa Bảo Giám - Thánh Khí 09/12/2013
5 Chương 5 Liên Hoa Bảo Giám - Cưỡng Gian Thánh Khí 09/12/2013
6 Chương 6 Liên Hoa Bảo Giám - Vô Tỏa Bất Khai 09/12/2013
7 Chương 7 Liên Hoa Bảo Giám - Ai Đả 09/12/2013
8 Chương 8 Liên Hoa Bảo Giám - Liên Hoa Nội Kình (1) 09/12/2013
9 Chương 9 Liên Hoa Bảo Giám - Liên Hoa Nội Kình (2) 09/12/2013
10 Chương 10 Liên Hoa Bảo Giám - Công Chúa, Đừng Bắt Ta Hôn Nàng 09/12/2013
11 Chương 11 Liên Hoa Bảo Giám - Dạ Tập 09/12/2013
12 Chương 12 Liên Hoa Bảo Giám - Thí Nghiệm 09/12/2013
13 Chương 13 Liên Hoa Bảo Giám - Giá Trị 09/12/2013
14 Chương 14 Liên Hoa Bảo Giám - Kim Tệ 09/12/2013
15 Chương 15 Liên Hoa Bảo Giám - Xung Đột 09/12/2013
16 Chương 16 Liên Hoa Bảo Giám - Án Mạng Tại Giáo Đường 09/12/2013
17 Chương 17 Liên Hoa Bảo Giám - Diệt Môn 09/12/2013
18 Chương 18 Liên Hoa Bảo Giám - Vì Ngươi Mà Bọn Họ Bị Lột Da 09/12/2013
19 Chương 19 Liên Hoa Bảo Giám - Ba Phần Lễ Vật 09/12/2013
20 Chương 20 Liên Hoa Bảo Giám - Tài Sản Của Tài Chính Đại Thần 09/12/2013
21 Chương 21 Liên Hoa Bảo Giám - Cái Bánh Lớn 09/12/2013
22 Chương 22 Liên Hoa Bảo Giám - Báo Đáp 09/12/2013
23 Chương 23 Liên Hoa Bảo Giám - Giao Dịch Và Tìm Cừu 09/12/2013
24 Chương 24 Liên Hoa Bảo Giám - Khảo Thí Chết Người 09/12/2013
25 Chương 25 Liên Hoa Bảo Giám - Tiểu Thư, Xin Tự Trọng 09/12/2013
26 Chương 26 Liên Hoa Bảo Giám - Dây Chuyền 09/12/2013
27 Chương 27 Liên Hoa Bảo Giám - Đấu Thần Khảo Thí (1) 09/12/2013
28 Chương 28 Liên Hoa Bảo Giám - Đấu Thần Khảo Thí (2) 09/12/2013
29 Chương 29 Liên Hoa Bảo Giám - Quá Quan Trảm Tướng (1) 09/12/2013
30 Chương 30 Liên Hoa Bảo Giám - Quá Quan Trảm Tướng (2) 09/12/2013
31 Chương 31 Liên Hoa Bảo Giám - Nhập Bọn 09/12/2013
32 Chương 32 Liên Hoa Bảo Giám - Tống Biệt 09/12/2013
33 Chương 33 Liên Hoa Bảo Giám - Âm Thanh Báo Điềm Xấu (1) 09/12/2013
34 Chương 34 Liên Hoa Bảo Giám - Âm Thanh Báo Điềm Xấu (2) 09/12/2013
35 Chương 35 Liên Hoa Bảo Giám - Âm Thanh Báo Điềm Xấu (3) 09/12/2013
36 Chương 36 Liên Hoa Bảo Giám - Lão Thần Côn (1) 09/12/2013
37 Chương 37 Liên Hoa Bảo Giám - Lão Thần Côn (2) 09/12/2013
38 Chương 38 Liên Hoa Bảo Giám - Lão Thần Côn (3) 09/12/2013
39 Chương 39 Liên Hoa Bảo Giám - Người Đẹp Trong Tượng (1) 09/12/2013
40 Chương 40 Liên Hoa Bảo Giám - Người Đẹp Trong Tượng (2) 09/12/2013
41 Chương 41 Liên Hoa Bảo Giám - Chẩn Tai (1) 09/12/2013
42 Chương 42 Liên Hoa Bảo Giám - Chẩn Tai (2) 09/12/2013
43 Chương 43 Liên Hoa Bảo Giám - Chẩn Tai (3) 09/12/2013
44 Chương 44 Liên Hoa Bảo Giám - Thí Cổ Sanh Hoa 09/12/2013
45 Chương 45 Liên Hoa Bảo Giám - Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (1) 09/12/2013
46 Chương 46 Liên Hoa Bảo Giám - Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (2) 09/12/2013
47 Chương 47 Liên Hoa Bảo Giám - Nhà tù thánh khí? Cưỡng gian không thương lượng! (3) 09/12/2013
48 Chương 48 Liên Hoa Bảo Giám - Bán Thân Làm Nô, Không Cần! 09/12/2013
49 Chương 49 Liên Hoa Bảo Giám - Thiên Sứ Thuỷ Thân (1) 09/12/2013
50 Chương 50 Liên Hoa Bảo Giám - Thiên Sứ Thủy Thân (2) 09/12/2013
51 Chương 51 Liên Hoa Bảo Giám - Tinh Linh, Mỹ Nữ, Gián Điệp? 09/12/2013
52 Chương 52 Liên Hoa Bảo Giám - Nhất Định Sẽ Tìm Nhiệm Vụ Cấp Trên 09/12/2013
53 Chương 53 Liên Hoa Bảo Giám - Đứa Nhỏ Và Thằng Điên (1) 09/12/2013
54 Chương 54 Liên Hoa Bảo Giám - Đứa Nhỏ Và Thằng Điên (2) 09/12/2013
55 Chương 55 Liên Hoa Bảo Giám - Đứa Nhỏ Và Tên Điên (hạ) 09/12/2013
56 Chương 56 Liên Hoa Bảo Giám - Bảo bối trên mông đít 09/12/2013
57 Chương 57 Liên Hoa Bảo Giám - Con mắt màu Thiên Lam (thượng) 09/12/2013
58 Chương 58 Liên Hoa Bảo Giám - Con Mắt Màu Thiên Lam (trung) 09/12/2013
59 Chương 59 Liên Hoa Bảo Giám - Con Mắt Màu Thiên Lam (hạ) 09/12/2013
60 Chương 60 Liên Hoa Bảo Giám - Phế Vật Arthur (thượng) 09/12/2013
61 Chương 61 Liên Hoa Bảo Giám - Phế Vật Arthur (trung) 09/12/2013
62 Chương 62 Liên Hoa Bảo Giám - Phế Vật Arthur (hạ) 09/12/2013
63 Chương 63 Liên Hoa Bảo Giám - Phế Vật Arthur 09/12/2013
64 Chương 64 Liên Hoa Bảo Giám - Thánh Khí Biến Hình 09/12/2013
65 Chương 65 Liên Hoa Bảo Giám - Mẫu Thân Đích Đạo Sư (thượng) 09/12/2013
66 Chương 66 Liên Hoa Bảo Giám - Mẫu Thân Đích Đạo Sư (hạ) 09/12/2013
67 Chương 67 Liên Hoa Bảo Giám - Tai Nạn 09/12/2013
68 Chương 68 Liên Hoa Bảo Giám - Thí Nghiệm Của Phillip 09/12/2013
69 Chương 69 Liên Hoa Bảo Giám - Đổ Quỷ Cùng Thần Côn (thượng) 09/12/2013
70 Chương 70 Liên Hoa Bảo Giám - Đổ Quỷ Cùng Thần Côn (hạ) 09/12/2013
71 Chương 71 Liên Hoa Bảo Giám - Cố Sự Của Helen (thượng) 09/12/2013
72 Chương 72 Liên Hoa Bảo Giám - Cố Sự Của Helen (hạ) 09/12/2013
73 Chương 73 Liên Hoa Bảo Giám - Trừ Dâm Đả Gian 09/12/2013
74 Chương 74 Liên Hoa Bảo Giám - Bốn Bước 09/12/2013
75 Chương 75 Liên Hoa Bảo Giám - Với Ngươi Thì Không Có Thương Lượng (1) 09/12/2013
76 Chương 76 Liên Hoa Bảo Giám - Với Ngươi Thì Không Có Thương Lượng (2) 09/12/2013
77 Chương 77 Liên Hoa Bảo Giám - Phòng Thí Nghiệm Của Phillip 09/12/2013
78 Chương 78 Liên Hoa Bảo Giám - Phòng Thí Nghiệm Của Phillip 09/12/2013
79 Chương 79 Liên Hoa Bảo Giám - Giao Dịch Của Helen 09/12/2013
80 Chương 80 Liên Hoa Bảo Giám - Giao Dịch Của Helen (2) 09/12/2013
81 Chương 81 Liên Hoa Bảo Giám - Cầu Khẩn Của Đổ Quỷ 09/12/2013
82 Chương 82 Liên Hoa Bảo Giám - Cầu Khẩn Của Đổ Quỷ (2) 09/12/2013
83 Chương 83 Liên Hoa Bảo Giám - Đánh Bạc (1) 09/12/2013
84 Chương 84 Liên Hoa Bảo Giám - Đánh Bạc (2) 09/12/2013
85 Chương 85 Liên Hoa Bảo Giám - Da Tát Giáo Hội 09/12/2013
86 Chương 86 Liên Hoa Bảo Giám - Mùng 3 Tháng 3 09/12/2013
87 Chương 87 Liên Hoa Bảo Giám - Người Đến Từ Thánh Giáo 09/12/2013
88 Chương 88 Liên Hoa Bảo Giám - Mượn Đao 09/12/2013
89 Chương 89 Liên Hoa Bảo Giám - Bác Bì (1) 09/12/2013
90 Chương 90 Liên Hoa Bảo Giám - Bác Bì (2) 09/12/2013
91 Chương 91 Liên Hoa Bảo Giám - Lão Tứ 09/12/2013
92 Chương 92 Liên Hoa Bảo Giám - Kế hoạch 09/12/2013
93 Chương 93 Liên Hoa Bảo Giám - Thiên Vương Sơn (1) 09/12/2013
94 Chương 94 Liên Hoa Bảo Giám - Thiên Vương Sơn (2) 09/12/2013
95 Chương 95 Liên Hoa Bảo Giám - Phản Linh Loại 09/12/2013
96 Chương 96 Liên Hoa Bảo Giám - Thấm Thủy Thánh Quang 09/12/2013
97 Chương 97 Liên Hoa Bảo Giám - Baba 09/12/2013
98 Chương 98 Liên Hoa Bảo Giám - Nữ Nhi? 09/12/2013
99 Chương 99 Liên Hoa Bảo Giám - Ngẫu Biến, Ngẫu Biến, Ngẫu Biến Biến Biến 09/12/2013
100 Chương 100 Liên Hoa Bảo Giám - Khỏa Đản 09/12/2013
101 Chương 101 Liên Hoa Bảo Giám - Họa Tượng 09/12/2013
102 Chương 102 Liên Hoa Bảo Giám - Khế Ứớc 09/12/2013
103 Chương 103 Liên Hoa Bảo Giám - Thỉnh cầu của Christina 09/12/2013
104 Chương 104 Liên Hoa Bảo Giám - Đổ Cục 09/12/2013
105 Chương 105 Liên Hoa Bảo Giám - Thuyền của ngoại công 09/12/2013
106 Chương 106 Liên Hoa Bảo Giám - Bi minh chi lệ 09/12/2013
107 Chương 107 Liên Hoa Bảo Giám - Bị người chú ý 09/12/2013
108 Chương 108 Liên Hoa Bảo Giám - Hoang Ngôn Thiện Ý 09/12/2013
109 Chương 109 Liên Hoa Bảo Giám - Giám Thị 09/12/2013
110 Chương 110 Liên Hoa Bảo Giám - Việc làm bất lợi của Bác Bì 09/12/2013
111 Chương 111 Liên Hoa Bảo Giám - Đấu thần tụ hội 09/12/2013
112 Chương 112 Liên Hoa Bảo Giám - Poster 09/12/2013
113 Chương 113 Liên Hoa Bảo Giám - Tiếng đàn 09/12/2013
114 Chương 114 Liên Hoa Bảo Giám - Ma nữ đã trở lại 09/12/2013
115 Chương 115 Liên Hoa Bảo Giám - Tiến bộ của Athur 09/12/2013
116 Chương 116 Liên Hoa Bảo Giám - Ký ức mơ hồ của Anny 09/12/2013
117 Chương 117 Liên Hoa Bảo Giám - Chiêm tinh thuật 09/12/2013
118 Chương 118 Liên Hoa Bảo Giám - Âm mưu của L'G 09/12/2013
119 Chương 119 Liên Hoa Bảo Giám - Tuyến tác cân trứ 09/12/2013
120 Chương 120 Liên Hoa Bảo Giám - Bác Bì trở về 09/12/2013
121 Chương 121 Liên Hoa Bảo Giám - Ngạc ngư - biến dị - lời nói thật 09/12/2013
122 Chương 122 Liên Hoa Bảo Giám - Hung tập chú ý 09/12/2013
123 Chương 123 Liên Hoa Bảo Giám - Ba trăm chín mươi bảy nhân mạng 09/12/2013
124 Chương 124 Liên Hoa Bảo Giám - Tác dụng bí ẩn của Lão Ngũ 09/12/2013
125 Chương 125 Liên Hoa Bảo Giám - Thiếu nữ u hồn 09/12/2013
126 Chương 126 Liên Hoa Bảo Giám - Poster đồng học, chúng ta cùng ngủ 09/12/2013
127 Chương 127 Liên Hoa Bảo Giám - Cởi quần áo! Giặt giũ! Tắm rửa! 09/12/2013
128 Chương 128 Liên Hoa Bảo Giám - Càng xinh, càng đẹp, càng là rác rưởi 09/12/2013
129 Chương 129 Liên Hoa Bảo Giám - Các Lão Tổ Mẫu 09/12/2013
130 Chương 130 Liên Hoa Bảo Giám - Tưởng ngươi muốn nói 09/12/2013
131 Chương 131 Liên Hoa Bảo Giám - Các Lão Tổ Mẫu, Lên xe của ta! 09/12/2013
132 Chương 132 Liên Hoa Bảo Giám - Phóng tiểu ngư, điếu đại ngư. (1) PI 09/12/2013
133 Chương 133 Liên Hoa Bảo Giám - Tổ lăng 09/12/2013
134 Chương 134 Liên Hoa Bảo Giám - Francis “Đáng thương” 09/12/2013
135 Chương 135 Liên Hoa Bảo Giám - Huân tước Francis vĩ đại mà nhân từ! 09/12/2013
136 Chương 136 Liên Hoa Bảo Giám - Huynh đệ, đàn em ngươi đã tốt nghiệp chưa? 09/12/2013
137 Chương 137 Liên Hoa Bảo Giám - Nháo kịch 09/12/2013
138 Chương 138 Liên Hoa Bảo Giám - Đàn em, lão sư đến dạy cho ngươi đây 09/12/2013
139 Chương 139 Liên Hoa Bảo Giám - Người tốt Francis 09/12/2013
140 Chương 140 Liên Hoa Bảo Giám - Thiên ngoại hữu thiên 09/12/2013
141 Chương 141 Liên Hoa Bảo Giám - Ta không chê nhiều tiền 09/12/2013
142 Chương 142 Liên Hoa Bảo Giám - Phải cẩn thận 09/12/2013
143 Chương 143 Liên Hoa Bảo Giám - Ngươi rất cường đại phải không, tặng cho ngươi 1 cái 09/12/2013
144 Chương 144 Liên Hoa Bảo Giám - Nhất bản nhân chuyên 09/12/2013
145 Chương 145 Liên Hoa Bảo Giám - Tam điều mẫu bạo long 09/12/2013
146 Chương 146 Liên Hoa Bảo Giám - Thị Tẩm (*) 09/12/2013
147 Chương 147 Liên Hoa Bảo Giám - Đạo tặc không cần trộm - PI 09/12/2013
148 Chương 148 Liên Hoa Bảo Giám - Đạo tặc không cần trộm - PII 09/12/2013
149 Chương 149 Liên Hoa Bảo Giám - Vẻ ngoài vong linh bị loại bỏ 09/12/2013
150 Chương 150 Liên Hoa Bảo Giám - Tù nhân là nô bộc 09/12/2013
151 Chương 151 Liên Hoa Bảo Giám - Đại gia ăn trộm bỏ trốn 09/12/2013
152 Chương 152 Liên Hoa Bảo Giám - Người yêu của Francis, người cũng yêu Francis 09/12/2013
153 Chương 153 Liên Hoa Bảo Giám - Sủng nhân của thần, bạch y đại giáo chủ các hạ! 09/12/2013
154 Chương 154 Liên Hoa Bảo Giám - Một câu nói dẫn tới đại loạn 09/12/2013
155 Chương 155 Liên Hoa Bảo Giám - Ta là người có nơi có chốn, không muốn lấy ai 09/12/2013
156 Chương 156 Liên Hoa Bảo Giám - Thế giới Hồng Môn Yến - PI 09/12/2013
157 Chương 157 Liên Hoa Bảo Giám - Thế giới Hồng Môn Yến - PII 09/12/2013
158 Chương 158 Liên Hoa Bảo Giám - Thế giới Hồng Môn Yến - PIII 09/12/2013
159 Chương 159 Liên Hoa Bảo Giám - Ta thông báo cho ngươi 1 điều 09/12/2013
160 Chương 160 Liên Hoa Bảo Giám - Kỳ tài, lão Fuye. 09/12/2013
161 Chương 161 Liên Hoa Bảo Giám - Thẩm phán - P1 09/12/2013
162 Chương 162 Liên Hoa Bảo Giám - Thẩm phán - P2 09/12/2013
163 Chương 163 Liên Hoa Bảo Giám - Thẩm phán – P3 09/12/2013
164 Chương 164 Liên Hoa Bảo Giám - “Quái khí” của lão lục 09/12/2013
165 Chương 165 Liên Hoa Bảo Giám - Andy bị lộ 09/12/2013
166 Chương 166 Liên Hoa Bảo Giám - Angius đại công tước đại nhân, ta cảnh cáo ngươi! 09/12/2013
167 Chương 167 Liên Hoa Bảo Giám - Di chúc của Mayfair 09/12/2013
168 Chương 168 Liên Hoa Bảo Giám - Ta không nhận ra hắn! 09/12/2013
169 Chương 169 Liên Hoa Bảo Giám - Phá khí huyền 09/12/2013
170 Chương 170 Liên Hoa Bảo Giám - Phát thệ sẽ không ly khai nữa! 09/12/2013
171 Chương 171 Liên Hoa Bảo Giám - Đêm tối, thảo nguyên, thảm sát toàn dân 09/12/2013
172 Chương 172 Liên Hoa Bảo Giám - Mục tiêu đại hạp cốc Auerbach 09/12/2013
173 Chương 173 Liên Hoa Bảo Giám - Thập Tam 09/12/2013
174 Chương 174 Liên Hoa Bảo Giám - Công chúa! Diện thủ 09/12/2013
175 Chương 175 Liên Hoa Bảo Giám - Tổ phần của hồ ly tinh 09/12/2013
176 Chương 176 Liên Hoa Bảo Giám - Miệng nhổ Liên Hoa 09/12/2013
177 Chương 177 Liên Hoa Bảo Giám - “Số 4” cùng “Ngoại lai hộ” 09/12/2013
178 Chương 178 Liên Hoa Bảo Giám - Bí mật của lăng mộ 09/12/2013
179 Chương 179 Liên Hoa Bảo Giám - Chiến thần đại hội chi chàng xa liễu! 09/12/2013
180 Chương 180 Liên Hoa Bảo Giám - Bảo bối, đi lấy đồ tốt 09/12/2013
181 Chương 181 Liên Hoa Bảo Giám - Tư niệm của đại địa nữ thần 09/12/2013
182 Chương 182 Liên Hoa Bảo Giám - Tinh thần lực của Andy 09/12/2013
183 Chương 183 Liên Hoa Bảo Giám - Bên trong thông đạo của mộ thất. 09/12/2013
184 Chương 184 Liên Hoa Bảo Giám - Cho ngươi cơ hội gọi ta là chủ nhân! 09/12/2013
185 Chương 185 Liên Hoa Bảo Giám - Liên Hoa nguyên thần “Nhất hoa nhất thế giới....” 09/12/2013
186 Chương 186 Liên Hoa Bảo Giám - Tuyển người sơ sài 09/12/2013
187 Chương 187 Liên Hoa Bảo Giám - Sáu tháng sau 09/12/2013
188 Chương 188 Liên Hoa Bảo Giám - Khất cái? Trớ chú! 09/12/2013
189 Chương 189 Liên Hoa Bảo Giám - Quyển hải 09/12/2013
190 Chương 190 Liên Hoa Bảo Giám - Đứa Ngốc 09/12/2013
191 Chương 191 Liên Hoa Bảo Giám - Vạn lưu ngũ tuyệt phong 09/12/2013
192 Chương 192 Liên Hoa Bảo Giám - St. Darke 09/12/2013
193 Chương 193 Liên Hoa Bảo Giám - Dì của Anne tới 09/12/2013
194 Chương 194 Liên Hoa Bảo Giám - Dì của Anne thật sự tới rồi 09/12/2013
195 Chương 195 Liên Hoa Bảo Giám - Lánh loại (*) 09/12/2013
196 Chương 196 Liên Hoa Bảo Giám - Dì của Anny lợi hại! 09/12/2013
197 Chương 197 Liên Hoa Bảo Giám - Hôn sự, Trớ chú của Thú Hoàng Tỷ? 09/12/2013
198 Chương 198 Liên Hoa Bảo Giám - Trớ chú nhị trọng tấu 09/12/2013
199 Chương 199 Liên Hoa Bảo Giám - Vẫn Thần ngũ gia tộc 09/12/2013
200 Chương 200 Liên Hoa Bảo Giám - Đại công tượng Alex 09/12/2013
201 Chương 201 Liên Hoa Bảo Giám - Quyền Lợi! 09/12/2013
202 Chương 202 Liên Hoa Bảo Giám - Thật sự là đứa bé tốt, rất quen mắt - PI 09/12/2013
203 Chương 203 Liên Hoa Bảo Giám - Quả nhiên là một đứa trẻ “Tốt”, ta đã nói sao quen mắt như vậy! 09/12/2013
204 Chương 204 Liên Hoa Bảo Giám - Tiểu sư đệ ngươi còn quá non 09/12/2013
205 Chương 205 Liên Hoa Bảo Giám - Một việc thiện thật lớn, làm cho mông đít ngươi nở hoa tới sáng! 09/12/2013
206 Chương 206 Liên Hoa Bảo Giám - Liên Hoa 09/12/2013
207 Chương 207 Liên Hoa Bảo Giám - Đến đi, lấy trộm của ta đi. 09/12/2013
208 Chương 208 Liên Hoa Bảo Giám - Huynh đệ chúng ta mông đít đều nở hoa 09/12/2013
209 Chương 209 Liên Hoa Bảo Giám - Kẻ truy tung huấn luyện tinh anh! 09/12/2013
210 Chương 210 Liên Hoa Bảo Giám - Người của gia tộc St. Barton đã tới! 09/12/2013
211 Chương 211 Liên Hoa Bảo Giám - Bất kể ngươi nói gì? Ta sẽ thâu Thú Hoàng Tỷ! 09/12/2013
212 Chương 212 Liên Hoa Bảo Giám - Đánh cho bọn ngươi chảy máu! 09/12/2013
213 Chương 213 Liên Hoa Bảo Giám - Liên Hoa tụ 09/12/2013
214 Chương 214 Liên Hoa Bảo Giám - Lão bằng hữu, nguyên lai là ngươi a! 09/12/2013
215 Chương 215 Liên Hoa Bảo Giám - Các hạ, ta bị gian nhân hãm hại! 09/12/2013
216 Chương 216 Liên Hoa Bảo Giám - Thư thú tuy nhược, vi mẫu tắc cường! 09/12/2013
217 Chương 217 Liên Hoa Bảo Giám - Ý niệm đột nhiên nảy sinh 09/12/2013
218 Chương 218 Liên Hoa Bảo Giám - Đấu khí tụ sớm 09/12/2013
219 Chương 219 Liên Hoa Bảo Giám - Ngũ cá nữ nhi 09/12/2013
220 Chương 220 Liên Hoa Bảo Giám - Thẩn sủng của Helen, Susan. 09/12/2013
221 Chương 221 Liên Hoa Bảo Giám - Hạt giống tà ác 09/12/2013
222 Chương 222 Liên Hoa Bảo Giám - Trước giờ Ngọ 09/12/2013
223 Chương 223 Liên Hoa Bảo Giám - Tâm thượng nhân 09/12/2013
224 Chương 224 Liên Hoa Bảo Giám - Thiên hạ đệ nhất sát thủ 09/12/2013
225 Chương 225 Liên Hoa Bảo Giám - Da Tát, Đỗ Trần, thần! 09/12/2013
226 Chương 226 Liên Hoa Bảo Giám - Dĩ thiện danh, ca ngợi Đỗ Trần 09/12/2013
227 Chương 227 Liên Hoa Bảo Giám - “Nàng” 09/12/2013
228 Chương 228 Liên Hoa Bảo Giám - Tát ân chi quang 09/12/2013
229 Chương 229 Liên Hoa Bảo Giám - Thị kim tử, tổng hữu phát quang đích thì hậu 09/12/2013
230 Chương 230 Liên Hoa Bảo Giám - Thịnh yến của các thiếu gia. 09/12/2013
231 Chương 231 Liên Hoa Bảo Giám - Táng hoa. 09/12/2013
232 Chương 232 Liên Hoa Bảo Giám - Tiếng đàn trong Đồ Thư quán! 09/12/2013
233 Chương 233 Liên Hoa Bảo Giám - Thay mặt bọn nhỏ cám ơn ngươi 09/12/2013
234 Chương 234 Liên Hoa Bảo Giám - Hiệp nghị của Mayfair và St. Darke 09/12/2013
235 Chương 235 Liên Hoa Bảo Giám - Vân Tiêu Kinh 09/12/2013
236 Chương 236 Liên Hoa Bảo Giám - Vân hải dạ thoại 09/12/2013
237 Chương 237 Liên Hoa Bảo Giám - Nàng 09/12/2013
238 Chương 238 Liên Hoa Bảo Giám - Đôi khi, hiểu lầm thật là mỹ diệu 09/12/2013
239 Chương 239 Liên Hoa Bảo Giám - Bác Bì và Tuyết Ny 09/12/2013
240 Chương 240 Liên Hoa Bảo Giám - Việc thiện lớn bị cắt đứt. 09/12/2013
241 Chương 241 Liên Hoa Bảo Giám - Goethe hải đồ 09/12/2013
242 Chương 242 Liên Hoa Bảo Giám - Lão bằng hữu 09/12/2013
243 Chương 243 Liên Hoa Bảo Giám - Hiềm nghi, thất ức 09/12/2013
244 Chương 244 Liên Hoa Bảo Giám - Brockman cùng Brockman 09/12/2013
245 Chương 245 Liên Hoa Bảo Giám - Điều giáo! Chesini 09/12/2013
246 Chương 246 Liên Hoa Bảo Giám - Porter xuất sắc 09/12/2013
247 Chương 247 Liên Hoa Bảo Giám - Ngươi học cái này ở đâu? 09/12/2013
248 Chương 248 Liên Hoa Bảo Giám - Mồi dụ 09/12/2013
249 Chương 249 Liên Hoa Bảo Giám - Tam gia sắp đến 09/12/2013
250 Chương 250 Liên Hoa Bảo Giám - Người xấu, thật sự có người xấu 09/12/2013
251 Chương 251 Liên Hoa Bảo Giám - Huynh đệ tương tàn – Thâu nhân đắc lợi! 09/12/2013
252 Chương 252 Liên Hoa Bảo Giám - Nam nhân vô uy bất lập 09/12/2013
253 Chương 253 Liên Hoa Bảo Giám - Sinh ly tử biệt 09/12/2013
254 Chương 254 Liên Hoa Bảo Giám - Bạo (Nổ) 09/12/2013
255 Chương 255 Liên Hoa Bảo Giám - Việc thiện to lớn 09/12/2013
256 Chương 256 Liên Hoa Bảo Giám - Bọn cướp? Kẻ hầu? 09/12/2013
257 Chương 257 Liên Hoa Bảo Giám - Phụ và tử 09/12/2013
258 Chương 258 Liên Hoa Bảo Giám - Duerkesi thành 09/12/2013
259 Chương 259 Liên Hoa Bảo Giám - Sự cẩn thận của Constantine 09/12/2013
260 Chương 260 Liên Hoa Bảo Giám - Tam gia? 09/12/2013
261 Chương 261 Liên Hoa Bảo Giám - Thổ lão mạo...(*) 09/12/2013
262 Chương 262 Liên Hoa Bảo Giám - Cầm long (thượng) 09/12/2013
263 Chương 263 Liên Hoa Bảo Giám - Cầm long (hạ) 09/12/2013
264 Chương 264 Liên Hoa Bảo Giám - Song trọng chiếu lệnh 09/12/2013
265 Chương 265 Liên Hoa Bảo Giám - Cột cờ, mây trắng, Mặt hóa xanh! 09/12/2013
266 Chương 266 Liên Hoa Bảo Giám - Ác nữ! Đoạt nữ 09/12/2013
267 Chương 267 Liên Hoa Bảo Giám - Nghe Đại giáo hoàng nói 09/12/2013
268 Chương 268 Liên Hoa Bảo Giám - Lưu môn khiêu tỏa cực phẩm 09/12/2013
269 Chương 269 Liên Hoa Bảo Giám - Đản sanh! Đỗ Trần thần! 09/12/2013
270 Chương 270 Liên Hoa Bảo Giám - Vì nể mặt Long thần, lưu lại nàng một mạng 09/12/2013
271 Chương 271 Liên Hoa Bảo Giám - Ngũ chiến chi ước, thuyết thư nhân Thomas 09/12/2013
272 Chương 272 Liên Hoa Bảo Giám - Lão tiểu tử, ta tiễn ngươi! 09/12/2013
273 Chương 273 Liên Hoa Bảo Giám - Tiểu lễ vật, Đỗ Trần thần đưa lên 09/12/2013
274 Chương 274 Liên Hoa Bảo Giám - Long thần, Samuel 09/12/2013
275 Chương 275 Liên Hoa Bảo Giám - Quyết định của Long Thần, quá khứ của Francis 09/12/2013
276 Chương 276 Liên Hoa Bảo Giám - Ngọn nguồn của hết thảy mọi thứ đều do tài năng xuất chúng của Franciss 09/12/2013
277 Chương 277 Liên Hoa Bảo Giám - Nguồn gốc của tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ 17 năm trước 09/12/2013
278 Chương 278 Liên Hoa Bảo Giám - Thomas nói chuyện quá khứ - căn nguyên mọi chuyện. 09/12/2013
279 Chương 279 Liên Hoa Bảo Giám - Thần thâu đại đối quyết, thực lực chênh lệch một trăm năm 09/12/2013
280 Chương 280 Liên Hoa Bảo Giám - Cuộc gặp gỡ của các đệ nhất ưu nhã nghệ thuật gia 09/12/2013
281 Chương 281 Liên Hoa Bảo Giám - Thần thâu đối quyết, bí pháp cự mạnh đản sanh 09/12/2013
282 Chương 282 Liên Hoa Bảo Giám - Ta xin lỗi, ta lại ức hiếp ngươi 09/12/2013
283 Chương 283 Liên Hoa Bảo Giám - Tang vật 09/12/2013
284 Chương 284 Liên Hoa Bảo Giám - Ấu nữ tịch dương đồ 09/12/2013
285 Chương 285 Liên Hoa Bảo Giám - Truyền thuyết họa thần 09/12/2013
286 Chương 286 Liên Hoa Bảo Giám - Liên hệ thần bí 09/12/2013
287 Chương 287 Liên Hoa Bảo Giám - Thomas giảng cố sự 09/12/2013
288 Chương 288 Liên Hoa Bảo Giám - Kết thúc cố sự của Thomas 09/12/2013
289 Chương 289 Liên Hoa Bảo Giám - Ván bài lớn 09/12/2013
290 Chương 290 Liên Hoa Bảo Giám - Phục hợp thánh khí 09/12/2013
291 Chương 291 Liên Hoa Bảo Giám - Bức bí đồ thứ chín của họa thần 09/12/2013
292 Chương 292 Liên Hoa Bảo Giám - Ước định ba chiêu vì ta không muốn đả thương ngươi 09/12/2013
293 Chương 293 Liên Hoa Bảo Giám - Tam chiêu chi ước, ta bắt đầu nghĩ tới chuyện xưa... 09/12/2013
294 Chương 294 Liên Hoa Bảo Giám - Tam chiêu ước, dĩ nguyệt chi danh 09/12/2013
295 Chương 295 Liên Hoa Bảo Giám - Kết cục của tam chiêu chi ước? Sự khởi đầu mới 09/12/2013
296 Chương 296 Liên Hoa Bảo Giám - Tân thánh khí 09/12/2013
297 Chương 297 Liên Hoa Bảo Giám - Một người diệt ba trăm Ám Ảnh quân, thần cũng vị tất có thực lực đó 09/12/2013
298 Chương 298 Liên Hoa Bảo Giám - Ta thật sự chỉ muốn trộm một kiện thánh khí nhỏ mà thôi 09/12/2013
299 Chương 299 Liên Hoa Bảo Giám - Song tỏa đồng tâm 09/12/2013
300 Chương 300 Liên Hoa Bảo Giám - Thật sự, ta trộm một kiện thánh khí nhỏ là đủ rồi! 09/12/2013
301 Chương 301 Liên Hoa Bảo Giám - Trò đùa của nữ thần vận mệnh 09/12/2013
302 Chương 302 Liên Hoa Bảo Giám - Người bên trong thánh khí 09/12/2013
303 Chương 303 Liên Hoa Bảo Giám - Nguyện mượn ba ngàn hổ bi (tinh binh) 09/12/2013
304 Chương 304 Liên Hoa Bảo Giám - Mũ giáp nhà binh! 09/12/2013
305 Chương 305 Liên Hoa Bảo Giám - Hắc bào y 09/12/2013
306 Chương 306 Liên Hoa Bảo Giám - Nan Đề 09/12/2013
307 Chương 307 Liên Hoa Bảo Giám - Kẽ hở lớn của hung án 09/12/2013
308 Chương 308 Liên Hoa Bảo Giám - Tam phong tín 09/12/2013
309 Chương 309 Liên Hoa Bảo Giám - Lựa chọn của Baergena 09/12/2013
310 Chương 310 Liên Hoa Bảo Giám - Hiểu lầm ngoài ý muốn 09/12/2013
311 Chương 311 Liên Hoa Bảo Giám - Là ta giết 09/12/2013
312 Chương 312 Liên Hoa Bảo Giám - Ân nhân 09/12/2013
313 Chương 313 Liên Hoa Bảo Giám - Green đã chết! 09/12/2013
314 Chương 314 Liên Hoa Bảo Giám - Tử lao dạ yến, nghi vấn của hung án 09/12/2013
315 Chương 315 Liên Hoa Bảo Giám - Tử lao dạ yến, tân khách tề tụ 09/12/2013
316 Chương 316 Liên Hoa Bảo Giám - Tử lao dạ yến, ai biết ngươi là ai 09/12/2013
317 Chương 317 Liên Hoa Bảo Giám - Tử lao dạ yến, vô ảnh vô tung 09/12/2013
318 Chương 318 Liên Hoa Bảo Giám - Bọ ngựa rình bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau? 09/12/2013
319 Chương 319 Liên Hoa Bảo Giám - Chiến tranh. 09/12/2013
320 Chương 320 Liên Hoa Bảo Giám - Một trong bốn mảnh địa đồ 09/12/2013
321 Chương 321 Liên Hoa Bảo Giám - Tinh binh 09/12/2013
322 Chương 322 Liên Hoa Bảo Giám - Thực sự là … chiến tranh. 09/12/2013
323 Chương 323 Liên Hoa Bảo Giám - Khởi nguồn của chiến tranh thánh khí cùng thánh khí 09/12/2013
324 Chương 324 Liên Hoa Bảo Giám - Ba ngàn vs mười vạn? (I) 09/12/2013
325 Chương 325 Liên Hoa Bảo Giám - Ba ngàn vs mươi vạn (II) 09/12/2013
326 Chương 326 Liên Hoa Bảo Giám - Tương lai thành Duerkesi. 09/12/2013
327 Chương 327 Liên Hoa Bảo Giám - Mười bốn tháng... 09/12/2013
328 Chương 328 Liên Hoa Bảo Giám - Ban thưởng 09/12/2013
329 Chương 329 Liên Hoa Bảo Giám - Phát hiện mới! 09/12/2013
330 Chương 330 Liên Hoa Bảo Giám - Tế điện 09/12/2013
331 Chương 331 Liên Hoa Bảo Giám - Thần mộ A Mulang. 09/12/2013
332 Chương 332 Liên Hoa Bảo Giám - Thủ mộ nhân 09/12/2013
333 Chương 333 Liên Hoa Bảo Giám - Bác Bì chân thân, thiên 09/12/2013
334 Chương 334 Liên Hoa Bảo Giám - Bác Bì chân thân, tất cả cùng chạy quanh 09/12/2013
335 Chương 335 Liên Hoa Bảo Giám - Bác Bì chân thân, tiểu di 09/12/2013
336 Chương 336 Liên Hoa Bảo Giám - Bác Bì chân thân, Bác Bì đã chết 09/12/2013
337 Chương 337 Liên Hoa Bảo Giám - Bác Bì chân thân, Steven cùng Green 09/12/2013
338 Chương 338 Liên Hoa Bảo Giám - Đấu khí truyền thừa 09/12/2013
339 Chương 339 Liên Hoa Bảo Giám - Vân Tiêu chi lộ 09/12/2013
340 Chương 340 Liên Hoa Bảo Giám - Mê cung, trung tâm của thế giới. 09/12/2013
341 Chương 341 Liên Hoa Bảo Giám - Chúng ta là sâu hại 09/12/2013
342 Chương 342 Liên Hoa Bảo Giám - Tử Huyết Nhân 09/12/2013
343 Chương 343 Liên Hoa Bảo Giám - Duhon và Constantine 09/12/2013
344 Chương 344 Liên Hoa Bảo Giám - Tử lộ 09/12/2013
345 Chương 345 Liên Hoa Bảo Giám - Ba món di vật 09/12/2013
346 Chương 346 Liên Hoa Bảo Giám - Hồng huyết, Tử huyết đại sử ký. 09/12/2013
347 Chương 347 Liên Hoa Bảo Giám - Làm người tốt thật sự rất khó a 09/12/2013
348 Chương 348 Liên Hoa Bảo Giám - Sinh nhật Auerbach 09/12/2013
349 Chương 349 Liên Hoa Bảo Giám - Hồ ly phóng đãng 09/12/2013
350 Chương 350 Liên Hoa Bảo Giám - Truyền thuyết xưa 09/12/2013
351 Chương 351 Liên Hoa Bảo Giám - Tách ra nha! 09/12/2013
352 Chương 352 Liên Hoa Bảo Giám - Một vạn tám ngàn nữ nô. 09/12/2013
353 Chương 353 Liên Hoa Bảo Giám - Một trong năm lựa chọn 09/12/2013
354 Chương 354 Liên Hoa Bảo Giám - Phải làm lớn rồi 09/12/2013
355 Chương 355 Liên Hoa Bảo Giám - Tế điện khai mạc 09/12/2013
356 Chương 356 Liên Hoa Bảo Giám - Yêu cầu của Hồ Ly phóng đãng 09/12/2013
357 Chương 357 Liên Hoa Bảo Giám - Tế điện thần lực truyền thừa 09/12/2013
358 Chương 358 Liên Hoa Bảo Giám - Đánh bạc ở tế điện 09/12/2013
359 Chương 359 Liên Hoa Bảo Giám - Pháp bảo bị mất tích (thượng) 09/12/2013
360 Chương 360 Liên Hoa Bảo Giám - Pháp bảo bị mất tích (hạ) 09/12/2013
361 Chương 361 Liên Hoa Bảo Giám - Phục sinh? Hay là chưa chết? 09/12/2013
362 Chương 362 Liên Hoa Bảo Giám - Cốt Lâu thú vương 09/12/2013
363 Chương 363 Liên Hoa Bảo Giám - Cái ôm đầu tiên của Francis 09/12/2013
364 Chương 364 Liên Hoa Bảo Giám - Chiếc khóa nhỏ! 09/12/2013
365 Chương 365 Liên Hoa Bảo Giám - Thánh khí mất linh hồn 09/12/2013
366 Chương 366 Liên Hoa Bảo Giám - Hảo thương nhân 09/12/2013
367 Chương 367 Liên Hoa Bảo Giám - Liên Hoa tâm ma 09/12/2013
368 Chương 368 Liên Hoa Bảo Giám - Chạy đằng trời? 09/12/2013
369 Chương 369 Liên Hoa Bảo Giám - Ngũ nguyên lực 09/12/2013
370 Chương 370 Liên Hoa Bảo Giám - Chôn sống mỹ nhân 09/12/2013
371 Chương 371 Liên Hoa Bảo Giám - Pháp tắc duy nhất – sống sót! 09/12/2013
372 Chương 372 Liên Hoa Bảo Giám - Lang nhập dương quần 09/12/2013
373 Chương 373 Liên Hoa Bảo Giám - Ma tộc mật quyển 09/12/2013
374 Chương 374 Liên Hoa Bảo Giám - Đại thiện sự, đại thí nghiệm 09/12/2013
375 Chương 375 Liên Hoa Bảo Giám - Cừu và Sói 09/12/2013
376 Chương 376 Liên Hoa Bảo Giám - Biết nàng là nữ nhân của ai không? 09/12/2013
377 Chương 377 Liên Hoa Bảo Giám - Ta có thể chờ chàng một ngàn năm 09/12/2013
378 Chương 378 Liên Hoa Bảo Giám - Dị biến JuJu thú 09/12/2013
379 Chương 379 Liên Hoa Bảo Giám - Pháp bảo mất tích trở lại? 09/12/2013
380 Chương 380 Liên Hoa Bảo Giám - Đường ra, chỉ dẫn thú JuJu 09/12/2013
381 Chương 381 Liên Hoa Bảo Giám - Thủy thổ, Điều kiện để thoát ra 09/12/2013
382 Chương 382 Liên Hoa Bảo Giám - Nhược điểm 09/12/2013
383 Chương 383 Liên Hoa Bảo Giám - Quân cờ 09/12/2013
384 Chương 384 Liên Hoa Bảo Giám - Sát cơ, thực lực bạo tăng 09/12/2013
385 Chương 385 Liên Hoa Bảo Giám - Sát cơ, đội trưởng 09/12/2013
386 Chương 386 Liên Hoa Bảo Giám - Sát cơ, hứng thú 09/12/2013
387 Chương 387 Liên Hoa Bảo Giám - Cửu Thần Huyền 09/12/2013
388 Chương 388 Liên Hoa Bảo Giám - Ta kêu tám vạn mười vạn huynh đệ cắn nát hắn 09/12/2013
389 Chương 389 Liên Hoa Bảo Giám - Thiện hữu thiện báo 09/12/2013
390 Chương 390 Liên Hoa Bảo Giám - Bí mật của thi thể 09/12/2013
391 Chương 391 Liên Hoa Bảo Giám - Sắc dụ của Anji 09/12/2013
392 Chương 392 Liên Hoa Bảo Giám - Đây là nam nhân của ta 09/12/2013
393 Chương 393 Liên Hoa Bảo Giám - Hồng Loan 09/12/2013
394 Chương 394 Liên Hoa Bảo Giám - Âm mưu của Mười Ba cùng cái mũi của Steven 09/12/2013
395 Chương 395 Liên Hoa Bảo Giám - Đoạt bảo 09/12/2013
396 Chương 396 Liên Hoa Bảo Giám - Thanh Biều tiến hóa, thần tử hàng lâm 09/12/2013
397 Chương 397 Liên Hoa Bảo Giám - Cảnh báo của Tuyết Cơ, tác dụng của đệ tứ pháp bảo 09/12/2013
398 Chương 398 Liên Hoa Bảo Giám - Mười Ba tự sát 09/12/2013
399 Chương 399 Liên Hoa Bảo Giám - Chỉ Giản Sa 09/12/2013
400 Chương 400 Liên Hoa Bảo Giám - Thuỷ lai Thổ yểm 09/12/2013
401 Chương 401 Liên Hoa Bảo Giám - Ngực cao vun đầy, nội y màu hồng 09/12/2013
402 Chương 402 Liên Hoa Bảo Giám - Đỉnh cấp lưu manh thành thiên tài hãn thế, cố sự quá khứ của Wolfe 09/12/2013
403 Chương 403 Liên Hoa Bảo Giám - Snoopy 09/12/2013
404 Chương 404 Liên Hoa Bảo Giám - Đại thanh tẩy 09/12/2013
405 Chương 405 Liên Hoa Bảo Giám - Manh mối 09/12/2013
406 Chương 406 Liên Hoa Bảo Giám - Bái kiến công chúa! 09/12/2013
407 Chương 407 Liên Hoa Bảo Giám - Việc thiện lớn ba trăm vạn mạng người 09/12/2013
408 Chương 408 Liên Hoa Bảo Giám - Angius! Ta chính là đang chỉnh ngươi đó! 09/12/2013
409 Chương 409 Liên Hoa Bảo Giám - Khi chúng thần tiêu tán... 09/12/2013
410 Chương 410 Liên Hoa Bảo Giám - Đi đến vùng đất trung tâm 09/12/2013
411 Chương 411 Liên Hoa Bảo Giám - Sư phụ, hãy thu nhận ta đi. 09/12/2013
412 Chương 412 Liên Hoa Bảo Giám - Lời mời của Anne 09/12/2013
413 Chương 413 Liên Hoa Bảo Giám - Cô bé ngày nào..... 09/12/2013
414 Chương 414 Liên Hoa Bảo Giám - Phát hiện lớn ở trên đảo 09/12/2013
415 Chương 415 Liên Hoa Bảo Giám - Tinh thần lực đại đối quyết (Thượng) - Đại Địa Tinh Hoa 09/12/2013
416 Chương 416 Liên Hoa Bảo Giám - Tinh Thần lực đại đối quyết (Hạ) - Lịch sử của Hải tộc 09/12/2013
417 Chương 417 Liên Hoa Bảo Giám - Nối tiếp câu chuyện của Wolfe 09/12/2013
418 Chương 418 Liên Hoa Bảo Giám - Kế hoạch ăn trộm không thể hoàn thành! 09/12/2013
419 Chương 419 Liên Hoa Bảo Giám - Vụ trộm ở đảo Borg - Lời mời khánh điển 09/12/2013
420 Chương 420 Liên Hoa Bảo Giám - Cuộc chiến vì đảo Borg - Người trên tháp Linh Lung 09/12/2013
421 Chương 421 Liên Hoa Bảo Giám - Trận chiến vì đảo Borg - Gặp lại Arthur 09/12/2013
422 Chương 422 Liên Hoa Bảo Giám - Trận chiến vì đảo Borg - Cơ hội phục quốc (Thượng) Junker lão gia tử 09/12/2013
423 Chương 423 Liên Hoa Bảo Giám - Trận chiến vì đảo Borg - Lễ vật đặc thù 09/12/2013
424 Chương 424 Liên Hoa Bảo Giám - Trận chiến vì đảo Borg - Ngoan ngoãn giao lại cho ta đi! 09/12/2013
425 Chương 425 Liên Hoa Bảo Giám - Snoopy sắc dụ . 09/12/2013
426 Chương 426 Liên Hoa Bảo Giám - Gặp nhau trong số mệnh - Sư Tâm vương 09/12/2013
427 Chương 427 Liên Hoa Bảo Giám - Cừu nhân tụ tập. 09/12/2013
428 Chương 428 Liên Hoa Bảo Giám - Cọng cỏ cứu mạng 09/12/2013
429 Chương 429 Liên Hoa Bảo Giám - Tơ tình 09/12/2013
430 Chương 430 Liên Hoa Bảo Giám - Tụ tán - Đoạt mệnh. 09/12/2013
431 Chương 431 Liên Hoa Bảo Giám - Ấu nữ tịch dương đồ. 09/12/2013
432 Chương 432 Liên Hoa Bảo Giám - Hỏa hệ dị thú. 09/12/2013
433 Chương 433 Liên Hoa Bảo Giám - Giao dịch của Demis 09/12/2013
434 Chương 434 Liên Hoa Bảo Giám - Porter? Liya? Kinh hỉ đã tới 09/12/2013
435 Chương 435 Liên Hoa Bảo Giám - Đại đổ cục 09/12/2013
436 Chương 436 Liên Hoa Bảo Giám - Chí tôn Đổ Thần chân chính! 09/12/2013
437 Chương 437 Liên Hoa Bảo Giám - Chí tôn Đổ Thần chính thức là “đổ mà không đổ” 09/12/2013
438 Chương 438 Liên Hoa Bảo Giám - Con bài cuối cùng của chính thức chí tôn Đổ Thần! 09/12/2013
439 Chương 439 Liên Hoa Bảo Giám - Chí tôn Đổ Thần không cách nào trốn tránh trừng phạt 09/12/2013
440 Chương 440 Liên Hoa Bảo Giám - Trừng phạt 09/12/2013
441 Chương 441 Liên Hoa Bảo Giám - Đại bí mật 09/12/2013
442 Chương 442 Liên Hoa Bảo Giám - Cứu thế chủ đản sinh 09/12/2013
443 Chương 443 Liên Hoa Bảo Giám - Bàn cờ cùng ô mai của Liya 09/12/2013
444 Chương 444 Liên Hoa Bảo Giám - Đầu hoài tống bão 09/12/2013
445 Chương 445 Liên Hoa Bảo Giám - Lỵ nhi, nàng có khỏe không? 09/12/2013
446 Chương 446 Liên Hoa Bảo Giám - Lục diện thần thú, Vân Vụ Long Lang vương, Chris Andy tiến hóa thể 09/12/2013
447 Chương 447 Liên Hoa Bảo Giám - Bầu trời mới là cực hạn 09/12/2013
448 Chương 448 Liên Hoa Bảo Giám - Không biết? Không sợ? Thực lực? 09/12/2013
449 Chương 449 Liên Hoa Bảo Giám - Ma khí 09/12/2013
450 Chương 450 Liên Hoa Bảo Giám - Uy lực của Lôi hỏa 09/12/2013
451 Chương 451 Liên Hoa Bảo Giám - Hàm nghĩa của đại tai nạn 09/12/2013
452 Chương 452 Liên Hoa Bảo Giám - Toàn bộ chân tướng? 09/12/2013
453 Chương 453 Liên Hoa Bảo Giám - Tuyết Cơ trở về 09/12/2013
454 Chương 454 Liên Hoa Bảo Giám - Liya - hậu di chứng 09/12/2013
455 Chương 455 Liên Hoa Bảo Giám - Thật giả 09/12/2013
456 Chương 456 Liên Hoa Bảo Giám - Ngày chiêu sinh 09/12/2013
457 Chương 457 Liên Hoa Bảo Giám - Ai bảo vệ ai 09/12/2013
458 Chương 458 Liên Hoa Bảo Giám - Kinh Ức 09/12/2013
459 Chương 459 Liên Hoa Bảo Giám - Ánh mắt kinh tâm động phách 09/12/2013
460 Chương 460 Liên Hoa Bảo Giám - Băng độc 09/12/2013
461 Chương 461 Liên Hoa Bảo Giám - Tranh giành “Thiên hạ đệ nhất sát thủ” 09/12/2013
462 Chương 462 Liên Hoa Bảo Giám - Tuyết, hoa 09/12/2013
463 Chương 463 Liên Hoa Bảo Giám - Thiên Vương sơn chúc phúc 09/12/2013
464 Chương 464 Liên Hoa Bảo Giám - Bạo Lực Nữ Tới 09/12/2013
465 Chương 465 Liên Hoa Bảo Giám - Vô năng giả dừng bước! 09/12/2013
466 Chương 466 Liên Hoa Bảo Giám - Bán giới 09/12/2013
469 Chương 469 Liên Hoa Bảo Giám - Tiền chiến lôi vân 09/12/2013
470 Chương 470 Liên Hoa Bảo Giám - Đỗ Đức VS Ted 09/12/2013
471 Chương 471 Liên Hoa Bảo Giám - Tù binh chiến tranh 09/12/2013
472 Chương 472 Liên Hoa Bảo Giám - Ba câu hỏi của Womar 09/12/2013
473 Chương 473 Liên Hoa Bảo Giám - Ta chính là người quét rác! 09/12/2013
474 Chương 474 Liên Hoa Bảo Giám - Huyết Mạch Song Sinh 09/12/2013
475 Chương 475 Liên Hoa Bảo Giám - Đầu danh trạng 09/12/2013
476 Chương 476 Liên Hoa Bảo Giám - Nữ vương nói tục 09/12/2013
477 Chương 477 Liên Hoa Bảo Giám - Vụ mua bán lớn 09/12/2013
478 Chương 478 Liên Hoa Bảo Giám - Cứng đấu cứng 09/12/2013
479 Chương 479 Liên Hoa Bảo Giám - Ta là ông chủ của mẹ ngươi! 09/12/2013
480 Chương 480 Liên Hoa Bảo Giám - Tóc trắng 09/12/2013
481 Chương 481 Liên Hoa Bảo Giám - Con người của Ted 09/12/2013
482 Chương 482 Liên Hoa Bảo Giám - Ước hẹn tam chiến 09/12/2013
483 Chương 483 Liên Hoa Bảo Giám - Sinh Tử chiến, phong vân khởi, diệt thế tự mạc 09/12/2013
484 Chương 484 Liên Hoa Bảo Giám - Tác chiến cướp người 09/12/2013
485 Chương 485 Liên Hoa Bảo Giám - Quẻ thứ sáu đột nhiên nở 09/12/2013
486 Chương 486 Liên Hoa Bảo Giám - Cái nôi của đấu thần 09/12/2013
487 Chương 487 Liên Hoa Bảo Giám - Nữ nhân kia.. 09/12/2013
488 Chương 488 Liên Hoa Bảo Giám - Ngươi cũng có hạng đấy 09/12/2013
489 Chương 489 Liên Hoa Bảo Giám - Ilan, gián điệp ba mặt 09/12/2013
490 Chương 490 Liên Hoa Bảo Giám - Quyết định của Đỗ Đức 09/12/2013
491 Chương 491 Liên Hoa Bảo Giám - Cổ điển quý tộc 09/12/2013
492 Chương 492 Liên Hoa Bảo Giám - Không thể vô sỉ tới bước này 09/12/2013
493 Chương 493 Liên Hoa Bảo Giám - Mayfair hiểm ký 09/12/2013
494 Chương 494 Liên Hoa Bảo Giám - Miếng bánh lớn! 09/12/2013
495 Chương 495 Liên Hoa Bảo Giám - Điệp huyết diêu lam - Bóng dáng Xích Quân 09/12/2013
496 Chương 496 Liên Hoa Bảo Giám - Điệp huyết diêu lam - Di vật của Thần Hoàng 09/12/2013
497 Chương 497 Liên Hoa Bảo Giám - Diệp huyết diêu lam - Auerbach 09/12/2013
498 Chương 498 Liên Hoa Bảo Giám - Auerbach thứ hai và thứ ba 09/12/2013
499 Chương 499 Liên Hoa Bảo Giám - Đằng sau bức màn Xích Quân 09/12/2013
500 Chương 500 Liên Hoa Bảo Giám - Ngoài ý muốn 09/12/2013
501 Chương 501 Liên Hoa Bảo Giám - Di chiếu của Thần Hoàng 09/12/2013
502 Chương 502 Liên Hoa Bảo Giám - Đại kế hoạch hắc dát dát 09/12/2013
503 Chương 503 Liên Hoa Bảo Giám - Lệ Nguyên 09/12/2013
504 Chương 504 Liên Hoa Bảo Giám - Hoa Deborah 09/12/2013
505 Chương 505 Liên Hoa Bảo Giám - Nữ nhân đó 09/12/2013
506 Chương 506 Liên Hoa Bảo Giám - Trừ bỏ trở ngại 09/12/2013
507 Chương 507 Liên Hoa Bảo Giám - Gian nhân chớ quấy rồi 09/12/2013
508 Chương 508 Liên Hoa Bảo Giám - Thỉnh cầu của Brockman 09/12/2013
509 Chương 509 Liên Hoa Bảo Giám - Vụ trộm trong Thiên Tai Cổ Bảo 09/12/2013
510 Chương 510 Liên Hoa Bảo Giám - Phệ 09/12/2013
511 Chương 511 Liên Hoa Bảo Giám - Liên hợp 09/12/2013
512 Chương 512 Liên Hoa Bảo Giám - Đại kết cục - Hôn biến 09/12/2013
513 Chương 513 Liên Hoa Bảo Giám - Đại kết cục - Nhân, khí, nhân 09/12/2013
514 Chương 514 Liên Hoa Bảo Giám - Đại kết cục - Nguyệt Thần 09/12/2013
515 Chương 515 Liên Hoa Bảo Giám - Đại kết cục - Cái gì mới gọi là bất diệt kim thân 09/12/2013
516 Chương 516 Liên Hoa Bảo Giám - Đại Kết Cục 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-lien-hoa-bao-giam-529.html