Truyện Nương Tử Tạm Khoan Dung - Ngôn tình

  • Tên truyện: Nương Tử Tạm Khoan Dung
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Nương Tử Tạm Khoan Dung
Bạn đang đọc truyện Nương Tử Tạm Khoan Dung của tác giả Cầu Mộng trên trang đọc truyện online. Chí hướng của nàng là lưu lạc giang hồ Tối không quen nhìn chính là cái loại thư sinh tay trói gà không chặt Nhưng cha mẹ lại cố tình thay nàng quyết định chuyện hôn sự Vì muốn xóa bỏ mối quan hệ thông gia này, nàng thậm chí còn bị cha mẹ đuổi giết

Người không biết còn tưởng rằng giữa bọn họ có thâm cừu đại hận gì Thật vất vả mới thuyết phục được song thân đồng ý cho nàng tới cửa từ hôn Lại bị hắn ngây ngốc lừa tới hôn lễ bái đường! Ép hắn viết hưu thư hưu nàng, hắn lại lấy thất xuất chi điều ra nói rằng nàng không phạm phải điều nào nên không thể bỏ.

Thật muốn nàng tức chết mà! Hắn rõ ràng chỉ là một tên thư sinh ngốc tử, cái gì cũng không biết, chỉ biết ngâm nga sách thánh hiền Nàng chẳng lẽ lại không có cách trị được hắn ……

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Nương Tử Tạm Khoan Dung - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Nương Tử Tạm Khoan Dung - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Nương Tử Tạm Khoan Dung - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Nương Tử Tạm Khoan Dung - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Nương Tử Tạm Khoan Dung - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Nương Tử Tạm Khoan Dung - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Nương Tử Tạm Khoan Dung - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Nương Tử Tạm Khoan Dung - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Nương Tử Tạm Khoan Dung - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Nương Tử Tạm Khoan Dung - Chương 10 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-nuong-tu-tam-khoan-dung-282.html