Truyện Trở Về Năm 1981 - Lịch sử

  • Tên truyện: Trở Về Năm 1981
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Trở Về Năm 1981
Bạn đang đọc truyện Trở về năm 1981 oº° của tác giả Tú Cẩm trên website đọc truyện online. Từ hiện tại năm 2010 Chung Tuệ Tuệ nhận được nhiệm vụ bí mật quay trở về năm 1981 để thay đổi số phận của Kim Minh Viễn – tên tội phạm giết người hàng loạt nhưng có quá khứ vô cùng đáng thương – tránh cho nhân gian một trận tanh máu và cũng để cứu rỗi cuộc đời một con người. Nhờ có Tuệ Tuệ mà cậu bé ba tuổi mồ cô Minh Viễn đã có một mái ấm, được yêu thương và được dạy dỗ, , bánh xe số phận của cậu đã rẽ sang một hướng khác.

Nhưng trong lúc theo đuổi một vụ án, Tuệ Tuệ đã bị thủ tiêu bằng một vụ tai nạn giao thông được dàn dựng.

Minh Viễn hết sức đau khổ và quyết tâm theo đuổi thủ phạm đến cùng.

Nhưng liệu biến cố này có lại đẩy Minh Viễn đến một thảm cảnh khác?

Và liệu Tuệ Tuệ có thực sự đã “chết”?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Trở Về Năm 1981 - Chương 1 29/11/2013
2 Chương 2 Trở Về Năm 1981 - Chương 2 29/11/2013
3 Chương 3 Trở Về Năm 1981 - Chương 3 29/11/2013
4 Chương 4 Trở Về Năm 1981 - Chương 4 29/11/2013
5 Chương 5 Trở Về Năm 1981 - Chương 5 29/11/2013
6 Chương 6 Trở Về Năm 1981 - Chương 6 29/11/2013
7 Chương 7 Trở Về Năm 1981 - Chương 7 29/11/2013
8 Chương 8 Trở Về Năm 1981 - Chương 8 29/11/2013
9 Chương 9 Trở Về Năm 1981 - Chương 9 29/11/2013
10 Chương 10 Trở Về Năm 1981 - Chương 10 29/11/2013
11 Chương 11 Trở Về Năm 1981 - Chương 11 29/11/2013
12 Chương 12 Trở Về Năm 1981 - Chương 12 29/11/2013
13 Chương 13 Trở Về Năm 1981 - Chương 13 29/11/2013
14 Chương 14 Trở Về Năm 1981 - Chương 14 29/11/2013
15 Chương 15 Trở Về Năm 1981 - Chương 15 29/11/2013
16 Chương 16 Trở Về Năm 1981 - Chương 16 29/11/2013
17 Chương 17 Trở Về Năm 1981 - Chương 17 29/11/2013
18 Chương 18 Trở Về Năm 1981 - Chương 18 29/11/2013
19 Chương 19 Trở Về Năm 1981 - Chương 19 29/11/2013
20 Chương 20 Trở Về Năm 1981 - Chương 20 29/11/2013
21 Chương 21 Trở Về Năm 1981 - Chương 21 29/11/2013
22 Chương 22 Trở Về Năm 1981 - Chương 22 29/11/2013
23 Chương 23 Trở Về Năm 1981 - Chương 23 29/11/2013
24 Chương 24 Trở Về Năm 1981 - Chương 24 29/11/2013
25 Chương 25 Trở Về Năm 1981 - Chương 25 29/11/2013
26 Chương 26 Trở Về Năm 1981 - Chương 26 29/11/2013
27 Chương 27 Trở Về Năm 1981 - Chương 27 29/11/2013
28 Chương 28 Trở Về Năm 1981 - Chương 28 29/11/2013
29 Chương 29 Trở Về Năm 1981 - Chương 29 29/11/2013
30 Chương 30 Trở Về Năm 1981 - Chương 30 29/11/2013
31 Chương 31 Trở Về Năm 1981 - Chương 31 29/11/2013
32 Chương 32 Trở Về Năm 1981 - Chương 32 29/11/2013
33 Chương 33 Trở Về Năm 1981 - Chương 33 29/11/2013
34 Chương 34 Trở Về Năm 1981 - Chương 34 29/11/2013
35 Chương 35 Trở Về Năm 1981 - Chương 35 29/11/2013
36 Chương 36 Trở Về Năm 1981 - Chương 36 29/11/2013
37 Chương 37 Trở Về Năm 1981 - Chương 37 29/11/2013
38 Chương 38 Trở Về Năm 1981 - Chương 38 29/11/2013
39 Chương 39 Trở Về Năm 1981 - Chương 39 29/11/2013
40 Chương 40 Trở Về Năm 1981 - Chương 40 29/11/2013
41 Chương 41 Trở Về Năm 1981 - Chương 41 29/11/2013
42 Chương 42 Trở Về Năm 1981 - Chương 42 29/11/2013
43 Chương 43 Trở Về Năm 1981 - Chương 43 29/11/2013
44 Chương 44 Trở Về Năm 1981 - Chương 44 29/11/2013
45 Chương 45 Trở Về Năm 1981 - Chương 45 29/11/2013
46 Chương 46 Trở Về Năm 1981 - Chương 46 29/11/2013
47 Chương 47 Trở Về Năm 1981 - Chương 47 29/11/2013
48 Chương 48 Trở Về Năm 1981 - Chương 48 29/11/2013
49 Chương 49 Trở Về Năm 1981 - Chương 49 29/11/2013
50 Chương 50 Trở Về Năm 1981 - Chương 50 29/11/2013
51 Chương 51 Trở Về Năm 1981 - Chương 51 29/11/2013
52 Chương 52 Trở Về Năm 1981 - Chương 52 29/11/2013
53 Chương 53 Trở Về Năm 1981 - Chương 53 29/11/2013
54 Chương 54 Trở Về Năm 1981 - Chương 54 29/11/2013
55 Chương 55 Trở Về Năm 1981 - Chương 55 29/11/2013
56 Chương 56 Trở Về Năm 1981 - Chương 56 29/11/2013
57 Chương 57 Trở Về Năm 1981 - Chương 57 29/11/2013
58 Chương 58 Trở Về Năm 1981 - Chương 58 29/11/2013
59 Chương 59 Trở Về Năm 1981 - Chương 59 29/11/2013
60 Chương 60 Trở Về Năm 1981 - Chương 60 29/11/2013
61 Chương 61 Trở Về Năm 1981 - Chương 61 29/11/2013
62 Chương 62 Trở Về Năm 1981 - Chương 62 29/11/2013
63 Chương 63 Trở Về Năm 1981 - Chương 63 29/11/2013
64 Chương 64 Trở Về Năm 1981 - Chương 64 29/11/2013
65 Chương 65 Trở Về Năm 1981 - Chương 65 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tro-ve-nam-1981-231.html