Truyện Bá Chủ Lừa Thê - Lịch sử

  • Tên truyện: Bá Chủ Lừa Thê
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Bá Chủ Lừa Thê
Hắn là từ tay kẻ sắc lang mà cứu được nàng, nàng đã hứa sẽ dùng thân báo đáp. Khi hắn muốn yêu cầu thực hiện lời hứa, mới biết được trong lời hứa nàng nói đến lại là a hoàn của nàng!

Chẳng dễ dàng gì chịu lỗi thay cho kẻ khác mà diễn trò để giải quyết, song nàng lại muốn thoái hôn ?

Hắn dù gì cũng khí thế rộng lớn, được gọi là bá chủ của Bá Nhất Phương, sao lại có thể để mặc nàng tùy ý đùa giỡn rồi lại tùy ý vứt bỏ như vậy?

Trước tiên lừa nàng về nhà đã rồi nói tiếp !  Lại không biết được vừa mới vào đến cửa nhà hắn … … Cô gái nhanh nhẹn xinh đẹp lại gan dạ kia lập tức biến thành thục nữ ốm đau bệnh tật, còn nói là bản thân không sống được quá hai mươi tuổi, chỉ đành phúc ngắn duyên bạc với hắn … …

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bá Chủ Lừa Thê - Chương 1 29/11/2013
2 Chương 2 Bá Chủ Lừa Thê - Chương 2 29/11/2013
3 Chương 3 Bá Chủ Lừa Thê - Chương 3 29/11/2013
4 Chương 4 Bá Chủ Lừa Thê - Chương 4 29/11/2013
5 Chương 5 Bá Chủ Lừa Thê - Chương 5 29/11/2013
6 Chương 6 Bá Chủ Lừa Thê - Chương 6 29/11/2013
7 Chương 7 Bá Chủ Lừa Thê - Chương 7 29/11/2013
8 Chương 8 Bá Chủ Lừa Thê - Chương 8 29/11/2013
9 Chương 9 Bá Chủ Lừa Thê - Chương 9 29/11/2013
10 Chương 10 Bá Chủ Lừa Thê - Chương 10 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ba-chu-lua-the-232.html