Truyện Cấm Huyết Hồng Liên - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Cấm Huyết Hồng Liên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Cấm Huyết Hồng Liên
Bạn đang đọc truyện Cấm Huyết Hồng Liên của tác giả Trư Hồng Huyết trên trang đọc truyện online.Khung Võ đại lục là thế giới của ma pháp và đấu khí, ngoài ra, còn có một hệ thống võ học rất đặc biệt, mạnh nhất cũng là yếu nhất- Huyết Kế công pháp.

Một kẻ không thể tu luyện đấu khí gia truyền, là phế vật bị gia tộc ruồng bỏ, bất ngờ lại được tổ khí của gia tộc đã lưu truyền vạn năm, tổ khí tên gọi là Hồng Liên…Mỗi người đều có một loại lửa từ dưới đáy lòng, một khi châm nó lên, chuyện gì cũng có thể xảy ra!Ma pháp sáng ngời, đấu khí cương mãnh, tôi luyện ma binh, đây chính là Cấm Huyết Hồng Liên!.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Cấm Huyết Hồng Liên - Đứa bé trai giữ mộ 09/12/2013
2 Chương 2 Cấm Huyết Hồng Liên - Yêu Đạt trấn 09/12/2013
3 Chương 3 Cấm Huyết Hồng Liên - Luyện khí thế gia- Gia tộc Tư Đạt Đặc 09/12/2013
4 Chương 4 Cấm Huyết Hồng Liên - Sinh cơ chỉ là một cọng rơm (Thượng) 09/12/2013
5 Chương 5 Cấm Huyết Hồng Liên - Sinh cơ chỉ là một cọng rơm (Hạ) 09/12/2013
6 Chương 6 Cấm Huyết Hồng Liên - Luyện Khí Quyết 09/12/2013
7 Chương 7 Cấm Huyết Hồng Liên - Truyền thống kỳ quái 09/12/2013
8 Chương 8 Cấm Huyết Hồng Liên - Linh hồn tổ giáng lâm (Thượng) 09/12/2013
9 Chương 9 Cấm Huyết Hồng Liên - Linh hồn tổ giáng lâm (Trung) 09/12/2013
10 Chương 10 Cấm Huyết Hồng Liên - Linh hồn tổ giáng lâm (Hạ) 09/12/2013
11 Chương 11 Cấm Huyết Hồng Liên - Đấu khí Phần Kiếp Tử Diễm (Thượng) 09/12/2013
12 Chương 12 Cấm Huyết Hồng Liên - Đấu khí Phần Kiếp Tử Diễm (Trung) 09/12/2013
13 Chương 13 Cấm Huyết Hồng Liên - Đấu khí Phần Kiếp Tử Diễm (Hạ) 09/12/2013
14 Chương 14 Cấm Huyết Hồng Liên - Ngọn lửa trong lòng 09/12/2013
15 Chương 15 Cấm Huyết Hồng Liên - Cấm Huyết Huyết Kế bí pháp 09/12/2013
16 Chương 16 Cấm Huyết Hồng Liên - Tổ khí Hồng Liên 09/12/2013
17 Chương 17 Cấm Huyết Hồng Liên - Thần binh sao? 09/12/2013
18 Chương 18 Cấm Huyết Hồng Liên - Năm thứ hai 09/12/2013
19 Chương 19 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma pháp cấm chế (Thượng) 09/12/2013
20 Chương 20 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma pháp cấm chế ( Trung) 09/12/2013
21 Chương 21 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma pháp cấm chế (Hạ) 09/12/2013
22 Chương 22 Cấm Huyết Hồng Liên - Mỏ Hỏa Phách Tinh Thạch (Thượng) 09/12/2013
23 Chương 23 Cấm Huyết Hồng Liên - Mỏ Hỏa Phách Tinh Thạch ( Hạ) 09/12/2013
24 Chương 24 Cấm Huyết Hồng Liên - Trưởng lão Lam Duy Nhĩ 09/12/2013
25 Chương 25 Cấm Huyết Hồng Liên - thứ thần khí 09/12/2013
26 Chương 26 Cấm Huyết Hồng Liên - Uống rượu có ba cảnh giới! 09/12/2013
27 Chương 27 Cấm Huyết Hồng Liên - Biến cố kinh hoàng 09/12/2013
28 Chương 28 Cấm Huyết Hồng Liên - Đổi họ !(Thượng) 09/12/2013
29 Chương 29 Cấm Huyết Hồng Liên - Đổi họ !(Hạ) 09/12/2013
30 Chương 30 Cấm Huyết Hồng Liên - Đúng là một kẻ vô trách nhiệm ! 09/12/2013
31 Chương 31 Cấm Huyết Hồng Liên - Mượn tiền 09/12/2013
32 Chương 32 Cấm Huyết Hồng Liên - Cực phẩm dâm tặc 09/12/2013
33 Chương 33 Cấm Huyết Hồng Liên - Thành chủ Ni Tư 09/12/2013
34 Chương 34 Cấm Huyết Hồng Liên - Giao dịch hoặc là hợp tác! 09/12/2013
35 Chương 35 Cấm Huyết Hồng Liên - Tấn cấp luyện khí ( Thượng) 09/12/2013
36 Chương 36 Cấm Huyết Hồng Liên - Tấn cấp luyện khí ( Hạ) 09/12/2013
37 Chương 37 Cấm Huyết Hồng Liên - Võ giả hay ma pháp sư? 09/12/2013
38 Chương 38 Cấm Huyết Hồng Liên - Chân tiểu nhân nói lời hoa mỹ 09/12/2013
39 Chương 39 Cấm Huyết Hồng Liên - Học viện Đa Ni Tạp 09/12/2013
40 Chương 40 Cấm Huyết Hồng Liên - Tinh thần lực thiên phẩm! 09/12/2013
41 Chương 41 Cấm Huyết Hồng Liên - Thể chất song thuộc tính tương khắc 09/12/2013
42 Chương 42 Cấm Huyết Hồng Liên - Tâm tính cố chấp 09/12/2013
43 Chương 43 Cấm Huyết Hồng Liên - Mở toang cửa sổ! ( Thượng) 09/12/2013
44 Chương 44 Cấm Huyết Hồng Liên - Mở toang cửa sổ! ( Hạ) 09/12/2013
45 Chương 45 Cấm Huyết Hồng Liên - Người trí hay người sáng suốt? 09/12/2013
46 Chương 46 Cấm Huyết Hồng Liên - Kỳ ngộ 09/12/2013
47 Chương 47 Cấm Huyết Hồng Liên - Giết người đoạt bảo 09/12/2013
48 Chương 48 Cấm Huyết Hồng Liên - Cầu Cầu 09/12/2013
49 Chương 49 Cấm Huyết Hồng Liên - Thiên tài hay phế vật (thượng) 09/12/2013
50 Chương 50 Cấm Huyết Hồng Liên - Thiên tài hay phế vật (hạ) 09/12/2013
51 Chương 51 Cấm Huyết Hồng Liên - Đại sư tên là ... Môn La 09/12/2013
52 Chương 52 Cấm Huyết Hồng Liên - Mỹ nữ quấn lấy thân 09/12/2013
53 Chương 53 Cấm Huyết Hồng Liên - Tranh phong 09/12/2013
54 Chương 54 Cấm Huyết Hồng Liên - Ta thua! 09/12/2013
55 Chương 55 Cấm Huyết Hồng Liên - Từ hoài nghi đến xác định 09/12/2013
56 Chương 56 Cấm Huyết Hồng Liên - Bồi thường về tinh thần 09/12/2013
57 Chương 57 Cấm Huyết Hồng Liên - Thủy Phách Tinh Thạch 09/12/2013
58 Chương 58 Cấm Huyết Hồng Liên - Vĩnh viễn là đêm tối! 09/12/2013
59 Chương 59 Cấm Huyết Hồng Liên - Trận chiến kinh hoàng trong bóng đêm 09/12/2013
60 Chương 60 Cấm Huyết Hồng Liên - Hai đại kỳ án 09/12/2013
61 Chương 61 Cấm Huyết Hồng Liên - Bước qua tuổi mười bốn 09/12/2013
62 Chương 62 Cấm Huyết Hồng Liên - Người đến từ gia tộc Tát Ma 09/12/2013
63 Chương 63 Cấm Huyết Hồng Liên - Sắp sửa chia tay 09/12/2013
64 Chương 64 Cấm Huyết Hồng Liên - Bôn Lôi - Trục Nguyệt 09/12/2013
65 Chương 65 Cấm Huyết Hồng Liên - Tác mộng 09/12/2013
66 Chương 66 Cấm Huyết Hồng Liên - Đồng hương 09/12/2013
67 Chương 67 Cấm Huyết Hồng Liên - Lựa chọn (Thượng) 09/12/2013
68 Chương 68 Cấm Huyết Hồng Liên - Lựa chọn (Hạ) 09/12/2013
69 Chương 69 Cấm Huyết Hồng Liên - Rắn nuốt voi (Thượng) 09/12/2013
70 Chương 70 Cấm Huyết Hồng Liên - Rắn nuốt voi (Hạ) 09/12/2013
71 Chương 71 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma hạch Địa hệ 09/12/2013
72 Chương 72 Cấm Huyết Hồng Liên - Mật thất bị che giấu (Thượng) 09/12/2013
73 Chương 73 Cấm Huyết Hồng Liên - Mật thất bị che giấu (Hạ) 09/12/2013
74 Chương 74 Cấm Huyết Hồng Liên - Lựa chọn duy nhất 09/12/2013
75 Chương 75 Cấm Huyết Hồng Liên - Lạc Nhật sơn mạch 09/12/2013
76 Chương 76 Cấm Huyết Hồng Liên - Tài liệu luyện chế tứ phẩm ma binh 09/12/2013
77 Chương 77 Cấm Huyết Hồng Liên - Đánh thôi! (Thượng) 09/12/2013
78 Chương 78 Cấm Huyết Hồng Liên - Đánh thôi! (Hạ) 09/12/2013
79 Chương 79 Cấm Huyết Hồng Liên - Cương Lân Mãnh Sư 09/12/2013
80 Chương 80 Cấm Huyết Hồng Liên - Tuyệt địa(Toàn) 09/12/2013
81 Chương 81 Cấm Huyết Hồng Liên - Đóa tàng dữ ly khai 09/12/2013
82 Chương 82 Cấm Huyết Hồng Liên - Khí khốc đích đại giới 09/12/2013
83 Chương 83 Cấm Huyết Hồng Liên - Luân chuyển kỳ linh quỳ 09/12/2013
84 Chương 84 Cấm Huyết Hồng Liên - Luân chuyển kỳ linh hoa 09/12/2013
85 Chương 85 Cấm Huyết Hồng Liên - Ngàn năm Hoa vương 09/12/2013
86 Chương 86 Cấm Huyết Hồng Liên - Viễn cổ điện phủ 09/12/2013
87 Chương 87 Cấm Huyết Hồng Liên - Tinh Vực Ma Thú 09/12/2013
88 Chương 88 Cấm Huyết Hồng Liên - Cuốn sách da rồng 09/12/2013
89 Chương 89 Cấm Huyết Hồng Liên - Tìm cho ra người 09/12/2013
90 Chương 90 Cấm Huyết Hồng Liên - Bằng Hữu 09/12/2013
91 Chương 91 Cấm Huyết Hồng Liên - Kim Ngạc Bạch Liên 09/12/2013
92 Chương 92 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma Chu 09/12/2013
93 Chương 93 Cấm Huyết Hồng Liên - Rừng gai quỷ 09/12/2013
94 Chương 94 Cấm Huyết Hồng Liên - Hạt Đàn - Đàn bò cạp 09/12/2013
95 Chương 95 Cấm Huyết Hồng Liên - Hồng nhãn cự hạt vương 09/12/2013
96 Chương 96 Cấm Huyết Hồng Liên - Dung hợp (thượng) 09/12/2013
97 Chương 97 Cấm Huyết Hồng Liên - Dung hợp (Hạ) 09/12/2013
98 Chương 98 Cấm Huyết Hồng Liên - Hệ thống tu luyện hoàn toàn mới 09/12/2013
99 Chương 99 Cấm Huyết Hồng Liên - Gặp lại Băng Lân Báo 09/12/2013
100 Chương 100 Cấm Huyết Hồng Liên - Hương vị quen thuộc 09/12/2013
101 Chương 101 Cấm Huyết Hồng Liên - Triển lãm hào phóng 09/12/2013
102 Chương 102 Cấm Huyết Hồng Liên - Sao lại thế này? 09/12/2013
103 Chương 103 Cấm Huyết Hồng Liên - Người kia 09/12/2013
104 Chương 104 Cấm Huyết Hồng Liên - Tuyệt không cô đơn 09/12/2013
105 Chương 105 Cấm Huyết Hồng Liên - Khoáng cổ tuyệt kim 09/12/2013
106 Chương 106 Cấm Huyết Hồng Liên - Thiên Phong học viện 09/12/2013
107 Chương 107 Cấm Huyết Hồng Liên - Phương châm khác biệt 09/12/2013
108 Chương 108 Cấm Huyết Hồng Liên - Tàng thư quán 09/12/2013
109 Chương 109 Cấm Huyết Hồng Liên - Thiên Phong viện trưởng 09/12/2013
110 Chương 110 Cấm Huyết Hồng Liên - Quyết định 09/12/2013
111 Chương 111 Cấm Huyết Hồng Liên - Thời đại như vậy, sai lầm như vậy 09/12/2013
112 Chương 112 Cấm Huyết Hồng Liên - Tái ngộ cố nhân 09/12/2013
113 Chương 113 Cấm Huyết Hồng Liên - Giao dịch hữu nghị 09/12/2013
114 Chương 114 Cấm Huyết Hồng Liên - Hữu tình giao dịch (hạ) 09/12/2013
115 Chương 115 Cấm Huyết Hồng Liên - Nguyên nhân ma binh 09/12/2013
116 Chương 116 Cấm Huyết Hồng Liên - Khẳng định sống 09/12/2013
117 Chương 117 Cấm Huyết Hồng Liên - Chữ chữ kinh tâm, lời lời động phách 09/12/2013
118 Chương 118 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma lực chi luân 09/12/2013
119 Chương 119 Cấm Huyết Hồng Liên - Ngạc Đa Đồ mời chào (thượng) 09/12/2013
120 Chương 120 Cấm Huyết Hồng Liên - Ngạc Đa Đồ mời chào (hạ) 09/12/2013
121 Chương 121 Cấm Huyết Hồng Liên - Kỳ nhân kỳ hành - Người kỳ quái làm điều kỳ quái 09/12/2013
122 Chương 122 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma lực pháp môn (thượng) 09/12/2013
123 Chương 123 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma lực pháp môn (hạ) 09/12/2013
124 Chương 124 Cấm Huyết Hồng Liên - Long đảm kỳ thạch 09/12/2013
125 Chương 125 Cấm Huyết Hồng Liên - Lấy nhỏ thắng lớn 09/12/2013
126 Chương 126 Cấm Huyết Hồng Liên - Pháp môn khó hiểu 09/12/2013
127 Chương 127 Cấm Huyết Hồng Liên - Chờ ngươi trở về 09/12/2013
128 Chương 128 Cấm Huyết Hồng Liên - Ao đầm ma thú 09/12/2013
129 Chương 129 Cấm Huyết Hồng Liên - Lang Lang 09/12/2013
130 Chương 130 Cấm Huyết Hồng Liên - Tìm kiếm 09/12/2013
131 Chương 131 Cấm Huyết Hồng Liên - Tiền đặt cược của Lang Lang 09/12/2013
132 Chương 132 Cấm Huyết Hồng Liên - Huyệt động dưới cổ đầm 09/12/2013
133 Chương 133 Cấm Huyết Hồng Liên - Hài cốt tinh vực 09/12/2013
134 Chương 134 Cấm Huyết Hồng Liên - Một ngày Khung Võ đại lục 09/12/2013
136 Chương 136 Cấm Huyết Hồng Liên - Nguyên do thất truyền 09/12/2013
137 Chương 137 Cấm Huyết Hồng Liên - Giá của ma binh 09/12/2013
138 Chương 138 Cấm Huyết Hồng Liên - Phá gia chi tử? (thượng) 09/12/2013
139 Chương 139 Cấm Huyết Hồng Liên - Phá gia chi tử? (hạ) 09/12/2013
140 Chương 140 Cấm Huyết Hồng Liên - Tâm cảnh vô vi 09/12/2013
141 Chương 141 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma pháp trận 09/12/2013
142 Chương 142 Cấm Huyết Hồng Liên - Lang Lang ngũ giai 09/12/2013
143 Chương 143 Cấm Huyết Hồng Liên - Ám dực ngột ưng (thượng) 09/12/2013
144 Chương 144 Cấm Huyết Hồng Liên - Ám dực ngột ưng (hạ) 09/12/2013
145 Chương 145 Cấm Huyết Hồng Liên - Ba Bố Á dong binh đoàn 09/12/2013
146 Chương 146 Cấm Huyết Hồng Liên - Người như thế mới đáng sợ 09/12/2013
147 Chương 147 Cấm Huyết Hồng Liên - Thí tâm thạch - Đá thử tâm (thượng) 09/12/2013
148 Chương 148 Cấm Huyết Hồng Liên - Thí tâm thạch - Đá thử tâm (hạ) 09/12/2013
149 Chương 149 Cấm Huyết Hồng Liên - Máu thơm như mật 09/12/2013
150 Chương 150 Cấm Huyết Hồng Liên - Chết một cách đặc sắc ! 09/12/2013
151 Chương 151 Cấm Huyết Hồng Liên - Đối nhân 09/12/2013
152 Chương 152 Cấm Huyết Hồng Liên - Tẩy tủy luyện mạch 09/12/2013
153 Chương 153 Cấm Huyết Hồng Liên - Tử linh chuyển sinh 09/12/2013
154 Chương 154 Cấm Huyết Hồng Liên - Khai trừ ? 09/12/2013
155 Chương 155 Cấm Huyết Hồng Liên - Khí thế 09/12/2013
156 Chương 156 Cấm Huyết Hồng Liên - Phá sản 09/12/2013
157 Chương 157 Cấm Huyết Hồng Liên - Nhân tình 09/12/2013
158 Chương 158 Cấm Huyết Hồng Liên - Diễn võ ma trận (thượng) 09/12/2013
159 Chương 159 Cấm Huyết Hồng Liên - Diễn võ ma trận (hạ) 09/12/2013
160 Chương 160 Cấm Huyết Hồng Liên - Đạo tặc vua 09/12/2013
161 Chương 161 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma pháp miễn dịch 09/12/2013
162 Chương 162 Cấm Huyết Hồng Liên - Lĩnh vực 09/12/2013
163 Chương 163 Cấm Huyết Hồng Liên - Căn nguyên chi khế 09/12/2013
164 Chương 164 Cấm Huyết Hồng Liên - Duy Đa 09/12/2013
165 Chương 165 Cấm Huyết Hồng Liên - Sao lại thế này? 09/12/2013
166 Chương 166 Cấm Huyết Hồng Liên - Gặp gỡ Tô Lỵ 09/12/2013
167 Chương 167 Cấm Huyết Hồng Liên - Thạch bích quỷ dị 09/12/2013
168 Chương 168 Cấm Huyết Hồng Liên - Đại viện trưởng 09/12/2013
169 Chương 169 Cấm Huyết Hồng Liên - Tù thần vây ma tuyệt trận 09/12/2013
170 Chương 170 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma tuyệt đấu bảng 09/12/2013
171 Chương 171 Cấm Huyết Hồng Liên - Tam đại tuyệt trận 09/12/2013
172 Chương 172 Cấm Huyết Hồng Liên - Năm sao cao giai 09/12/2013
173 Chương 173 Cấm Huyết Hồng Liên - Nhớ kỹ ngày này 09/12/2013
174 Chương 174 Cấm Huyết Hồng Liên - Mộng phấn hồng 09/12/2013
175 Chương 175 Cấm Huyết Hồng Liên - Lại thấy Thiểm Điện Hổ Văn 09/12/2013
176 Chương 176 Cấm Huyết Hồng Liên - Không thể tĩnh tâm. 09/12/2013
177 Chương 177 Cấm Huyết Hồng Liên - Giao dịch không thể cự tuyệt. 09/12/2013
178 Chương 178 Cấm Huyết Hồng Liên - Lợi tức và hiện kim. 09/12/2013
179 Chương 179 Cấm Huyết Hồng Liên - Cường giả chi đạo 09/12/2013
180 Chương 180 Cấm Huyết Hồng Liên - Cường giả chi đạo (Hạ) 09/12/2013
181 Chương 181 Cấm Huyết Hồng Liên - Phục sát 09/12/2013
182 Chương 182 Cấm Huyết Hồng Liên - Vượt qua dự kiến 09/12/2013
183 Chương 183 Cấm Huyết Hồng Liên - Đẹp Như Hoa Hạ , Lệ Như Thu Diệp (Thượng) 09/12/2013
184 Chương 184 Cấm Huyết Hồng Liên - Đẹp Như Hoa Hạ , Lệ Như Thu Diệp (Hạ) 09/12/2013
185 Chương 185 Cấm Huyết Hồng Liên - Nộ Hoả 09/12/2013
186 Chương 186 Cấm Huyết Hồng Liên - Thánh Đường 09/12/2013
187 Chương 187 Cấm Huyết Hồng Liên - Dê và sói 09/12/2013
188 Chương 188 Cấm Huyết Hồng Liên - Vì địch nhân rơi lệ 09/12/2013
189 Chương 189 Cấm Huyết Hồng Liên - Hắc y nhân (thượng) 09/12/2013
190 Chương 190 Cấm Huyết Hồng Liên - Hắc y nhân (hạ) 09/12/2013
191 Chương 191 Cấm Huyết Hồng Liên - Hắn khó chịu ! 09/12/2013
192 Chương 192 Cấm Huyết Hồng Liên - Lời Huyết Thề 09/12/2013
193 Chương 193 Cấm Huyết Hồng Liên - Triển Lãm Kinh Lôi 09/12/2013
194 Chương 194 Cấm Huyết Hồng Liên - Hiềm nghi 09/12/2013
195 Chương 195 Cấm Huyết Hồng Liên - Kém có một bước 09/12/2013
196 Chương 196 Cấm Huyết Hồng Liên - Huynh Muội 09/12/2013
197 Chương 197 Cấm Huyết Hồng Liên - Rốt cuộc tìm được rồi. 09/12/2013
198 Chương 198 Cấm Huyết Hồng Liên - Cường Giả Chi Tâm 09/12/2013
199 Chương 199 Cấm Huyết Hồng Liên - Viêm Ngục Tù Lao 09/12/2013
200 Chương 200 Cấm Huyết Hồng Liên - Ánh Rạng Đông 09/12/2013
201 Chương 201 Cấm Huyết Hồng Liên - Siêu Diễn Vũ Ma Trận 09/12/2013
202 Chương 202 Cấm Huyết Hồng Liên - Băng phách vân miễu 09/12/2013
203 Chương 203 Cấm Huyết Hồng Liên - Cuồng cấp danh hiệu 09/12/2013
204 Chương 204 Cấm Huyết Hồng Liên - Kiếm kỹ. 09/12/2013
205 Chương 205 Cấm Huyết Hồng Liên - Luyện kiếm quỷ ngục. 09/12/2013
206 Chương 206 Cấm Huyết Hồng Liên - Cuồng phong nổi lên 09/12/2013
207 Chương 207 Cấm Huyết Hồng Liên - Tên hư đốn Nhân thành 09/12/2013
208 Chương 208 Cấm Huyết Hồng Liên - A Lôi Lạp 09/12/2013
209 Chương 209 Cấm Huyết Hồng Liên - Ác nhân ác báo 09/12/2013
210 Chương 210 Cấm Huyết Hồng Liên - Thi sơn biển máuo 09/12/2013
211 Chương 211 Cấm Huyết Hồng Liên - Sát phá đảm. 09/12/2013
212 Chương 212 Cấm Huyết Hồng Liên - Quang Minh Giáo Chủ 09/12/2013
213 Chương 213 Cấm Huyết Hồng Liên - tinh võ 09/12/2013
214 Chương 214 Cấm Huyết Hồng Liên - Khách không mời mà đến 09/12/2013
215 Chương 215 Cấm Huyết Hồng Liên - Kẻ chết thay 09/12/2013
216 Chương 216 Cấm Huyết Hồng Liên - Mất đi bằng hữu. 09/12/2013
217 Chương 217 Cấm Huyết Hồng Liên - Cường giả đỉnh phong 09/12/2013
218 Chương 218 Cấm Huyết Hồng Liên - Bản thân ngươi chính là một âm mưu nguy hiểm nhất ! 09/12/2013
219 Chương 219 Cấm Huyết Hồng Liên - Một lần cuối cùng 09/12/2013
220 Chương 220 Cấm Huyết Hồng Liên - Làm một sự kiện 09/12/2013
221 Chương 221 Cấm Huyết Hồng Liên - Lấy thực lực nói chuyện 09/12/2013
222 Chương 222 Cấm Huyết Hồng Liên - Á Các (Phụ Á) 09/12/2013
223 Chương 223 Cấm Huyết Hồng Liên - Tư cách cạnh tranh 09/12/2013
224 Chương 224 Cấm Huyết Hồng Liên - Tuyệt đỉnh vị giai 09/12/2013
225 Chương 225 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma trận - Thần trận 09/12/2013
226 Chương 226 Cấm Huyết Hồng Liên - Ai là gánh nặng ? 09/12/2013
227 Chương 227 Cấm Huyết Hồng Liên - Quyết định mới nhất 09/12/2013
228 Chương 228 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma hệ thân thể 09/12/2013
229 Chương 229 Cấm Huyết Hồng Liên - Bất kể giá nào 09/12/2013
230 Chương 230 Cấm Huyết Hồng Liên - Đối thủ đầu tiên 09/12/2013
231 Chương 231 Cấm Huyết Hồng Liên - Thú vị chỗ nào? 09/12/2013
232 Chương 232 Cấm Huyết Hồng Liên - Giá trị nhiều hay ít ? 09/12/2013
233 Chương 233 Cấm Huyết Hồng Liên - Trò hay bắt đầu 09/12/2013
234 Chương 234 Cấm Huyết Hồng Liên - Tranh đoạt bách cường 09/12/2013
235 Chương 235 Cấm Huyết Hồng Liên - Phụ Á 09/12/2013
236 Chương 236 Cấm Huyết Hồng Liên - Nhập cục 09/12/2013
237 Chương 237 Cấm Huyết Hồng Liên - Hối hận 09/12/2013
238 Chương 238 Cấm Huyết Hồng Liên - Cấm ma pháp tắc 09/12/2013
239 Chương 239 Cấm Huyết Hồng Liên - Người thắng cô độc 09/12/2013
240 Chương 240 Cấm Huyết Hồng Liên - Độc dược ngọt ngào 09/12/2013
241 Chương 241 Cấm Huyết Hồng Liên - Tranh chấp 50 cường 09/12/2013
242 Chương 242 Cấm Huyết Hồng Liên - Tình cảm thân thuộc 09/12/2013
243 Chương 243 Cấm Huyết Hồng Liên - Tranh đoạt 09/12/2013
244 Chương 244 Cấm Huyết Hồng Liên - Tên đứa con rơi 09/12/2013
245 Chương 245 Cấm Huyết Hồng Liên - Đằng Long Kinh Thiên Quyết 09/12/2013
246 Chương 246 Cấm Huyết Hồng Liên - Đứa con thứ 7 09/12/2013
247 Chương 247 Cấm Huyết Hồng Liên - Đứng trên đỉnh núi 09/12/2013
248 Chương 248 Cấm Huyết Hồng Liên - Xa lạ 09/12/2013
249 Chương 249 Cấm Huyết Hồng Liên - Tử, tử, tử 09/12/2013
250 Chương 250 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma khí. 09/12/2013
251 Chương 251 Cấm Huyết Hồng Liên - Tử hồn diệt linh. 09/12/2013
252 Chương 252 Cấm Huyết Hồng Liên - Lĩnh vực thức tỉnh 09/12/2013
253 Chương 253 Cấm Huyết Hồng Liên - Kết quả xấu nhất 09/12/2013
254 Chương 254 Cấm Huyết Hồng Liên - Mộng đẹp kết thúc. 09/12/2013
255 Chương 255 Cấm Huyết Hồng Liên - Trái định luật, phá thiết tắc 09/12/2013
256 Chương 256 Cấm Huyết Hồng Liên - Chinh phục 09/12/2013
257 Chương 257 Cấm Huyết Hồng Liên - Cạnh tranh 09/12/2013
258 Chương 258 Cấm Huyết Hồng Liên - Lãng khách 09/12/2013
259 Chương 259 Cấm Huyết Hồng Liên - Một khối đất, một dòng họ 09/12/2013
260 Chương 260 Cấm Huyết Hồng Liên - Kẻ đáng sợ nhất 09/12/2013
261 Chương 261 Cấm Huyết Hồng Liên - Chiến ý bốc cháy 09/12/2013
262 Chương 262 Cấm Huyết Hồng Liên - Cuồng ma tái hiện 09/12/2013
263 Chương 263 Cấm Huyết Hồng Liên - Nổi giận. 09/12/2013
264 Chương 264 Cấm Huyết Hồng Liên - Thể chất quang minh 09/12/2013
265 Chương 265 Cấm Huyết Hồng Liên - Nhất định gặp lại 09/12/2013
266 Chương 266 Cấm Huyết Hồng Liên - Ăn sạch sẽ 09/12/2013
267 Chương 267 Cấm Huyết Hồng Liên - Phù quang lược ảnh 09/12/2013
268 Chương 268 Cấm Huyết Hồng Liên - Chuyến đi này không tệ 09/12/2013
269 Chương 269 Cấm Huyết Hồng Liên - Đáp án 09/12/2013
270 Chương 270 Cấm Huyết Hồng Liên - Quyết liệt 09/12/2013
271 Chương 271 Cấm Huyết Hồng Liên - Thì Nghi Chi Trận 09/12/2013
272 Chương 272 Cấm Huyết Hồng Liên - Lục tinh cao giai 09/12/2013
273 Chương 273 Cấm Huyết Hồng Liên - Làm chuyện tốt 09/12/2013
274 Chương 274 Cấm Huyết Hồng Liên - Ma khí - Quỷ phách bích tinh 09/12/2013
275 Chương 275 Cấm Huyết Hồng Liên - Chỉ được thắng, không được bại 09/12/2013
276 Chương 276 Cấm Huyết Hồng Liên - Giá trị chân chính 09/12/2013
277 Chương 277 Cấm Huyết Hồng Liên - Nhân tài nhân kiệt nhân vương 09/12/2013
278 Chương 278 Cấm Huyết Hồng Liên - Long Hổ Diễn Vũ 09/12/2013
279 Chương 279 Cấm Huyết Hồng Liên - Thực lực chân chính 09/12/2013
280 Chương 280 Cấm Huyết Hồng Liên - Đó là dấu tích của thần 09/12/2013
281 Chương 281 Cấm Huyết Hồng Liên - Thấy thần 09/12/2013
282 Chương 282 Cấm Huyết Hồng Liên - 0h1s vô địch 09/12/2013
283 Chương 283 Cấm Huyết Hồng Liên - Tên của hắn gọi là truyền kỳ 09/12/2013
284 Chương 284 Cấm Huyết Hồng Liên - Luyện khí sư Môn La 09/12/2013
285 Chương 285 Cấm Huyết Hồng Liên - Nhượng độ cùng lựa chọn 09/12/2013
286 Chương 286 Cấm Huyết Hồng Liên - Nghịch võ luyện pháp 09/12/2013
287 Chương 287 Cấm Huyết Hồng Liên - Tập sát 09/12/2013
288 Chương 288 Cấm Huyết Hồng Liên - Ám Ảnh Diệt Sát 09/12/2013
289 Chương 289 Cấm Huyết Hồng Liên - Nhân trung mãnh thú 09/12/2013
290 Chương 290 Cấm Huyết Hồng Liên - Không phải người 09/12/2013
291 Chương 291 Cấm Huyết Hồng Liên - Ai tha cho ai? 09/12/2013
292 Chương 292 Cấm Huyết Hồng Liên - Trả nợ tình xa 09/12/2013
293 Chương 293 Cấm Huyết Hồng Liên - Giao dịch 09/12/2013
294 Chương 294 Cấm Huyết Hồng Liên - Ra điều kiện (Thượng) 09/12/2013
295 Chương 295 Cấm Huyết Hồng Liên - Ra điều kiện (Hạ) 09/12/2013
296 Chương 296 Cấm Huyết Hồng Liên - Không hề trốn chạy 09/12/2013
297 Chương 297 Cấm Huyết Hồng Liên - Kết quả đáng sợ nhất. 09/12/2013
298 Chương 298 Cấm Huyết Hồng Liên - Lực tự bảo vệ 09/12/2013
299 Chương 299 Cấm Huyết Hồng Liên - Phương pháp nghịch chuyển 09/12/2013
300 Chương 300 Cấm Huyết Hồng Liên - Tỏ thái độ 09/12/2013
301 Chương 301 Cấm Huyết Hồng Liên - Đặt cược 09/12/2013
302 Chương 302 Cấm Huyết Hồng Liên - Thánh ca chuộc tội (thượng) 09/12/2013
303 Chương 303 Cấm Huyết Hồng Liên - Thánh ca chuộc tội (hạ) 09/12/2013
304 Chương 304 Cấm Huyết Hồng Liên - Dã tính (Thượng) 09/12/2013
305 Chương 305 Cấm Huyết Hồng Liên - Dã tính (Hạ) 09/12/2013
306 Chương 306 Cấm Huyết Hồng Liên - Bóng đè (Thượng) 09/12/2013
307 Chương 307 Cấm Huyết Hồng Liên - Bóng đè (Hạ) 09/12/2013
308 Chương 308 Cấm Huyết Hồng Liên - Dị biến 09/12/2013
309 Chương 309 Cấm Huyết Hồng Liên - Tội ác 09/12/2013
310 Chương 310 Cấm Huyết Hồng Liên - Ở nơi nào 09/12/2013
311 Chương 311 Cấm Huyết Hồng Liên - Bắt giữ 09/12/2013
312 Chương 312 Cấm Huyết Hồng Liên - Chết cho thống khoái 09/12/2013
313 Chương 313 Cấm Huyết Hồng Liên - Tin dữ tới cửa (thượng) 09/12/2013
314 Chương 314 Cấm Huyết Hồng Liên - Cố nhân (Thượng) 09/12/2013
315 Chương 315 Cấm Huyết Hồng Liên - Cố nhân (Trung) 09/12/2013
316 Chương 316 Cấm Huyết Hồng Liên - Cố nhân (Hạ) 09/12/2013
317 Chương 317 Cấm Huyết Hồng Liên - Đấu khuyển 09/12/2013
318 Chương 318 Cấm Huyết Hồng Liên - Lệ Hồn Tà Nhưỡng. 09/12/2013
319 Chương 319 Cấm Huyết Hồng Liên - Ngươi chạy mau 09/12/2013
320 Chương 320 Cấm Huyết Hồng Liên - Đỉnh lô 09/12/2013
321 Chương 321 Cấm Huyết Hồng Liên - Nhiếp linh hóa phách 09/12/2013
322 Chương 322 Cấm Huyết Hồng Liên - Hết thảy đều thay đổi 09/12/2013
323 Chương 323 Cấm Huyết Hồng Liên - Thiên ý sáng suốt 09/12/2013
324 Chương 324 Cấm Huyết Hồng Liên - Hình lao (1) 09/12/2013
325 Chương 325 Cấm Huyết Hồng Liên - Hình lao (2) 09/12/2013
326 Chương 326 Cấm Huyết Hồng Liên - Bại lộ 09/12/2013
327 Chương 327 Cấm Huyết Hồng Liên - Gió tanh bốc lên, sát kịch mở màn. 09/12/2013
328 Chương 328 Cấm Huyết Hồng Liên - Thập tự huyết. 09/12/2013
329 Chương 329 Cấm Huyết Hồng Liên - Quang minh thánh địa - Tử vong sát kịch. 09/12/2013
330 Chương 330 Cấm Huyết Hồng Liên - Chết thảm trọng. 09/12/2013
331 Chương 331 Cấm Huyết Hồng Liên - Băng Ngục Hàn Lam 09/12/2013
332 Chương 332 Cấm Huyết Hồng Liên - Thanh Lôi Tối Chung Lệnh! 09/12/2013
333 Chương 333 Cấm Huyết Hồng Liên - Đáp án 09/12/2013
334 Chương 334 Cấm Huyết Hồng Liên - Lễ Chuộc Tội Tán Văn! (Bài Thánh Ca Rửa Tội!) 09/12/2013
335 Chương 335 Cấm Huyết Hồng Liên - Cục Trung Kỳ! (Cờ Trong Cuộc!) 09/12/2013
336 Chương 336 Cấm Huyết Hồng Liên - Hắn Không Chết, Ta Không Cam Tâm..! 09/12/2013
337 Chương 337 Cấm Huyết Hồng Liên - Thỉnh Cầu Của A Khắc Tây 09/12/2013
338 Chương 338 Cấm Huyết Hồng Liên - Phù Sinh Nhược Mộng 09/12/2013
339 Chương 339 Cấm Huyết Hồng Liên - Trách nhiệm trên đời 09/12/2013
340 Chương 340 Cấm Huyết Hồng Liên - Bi hay hỉ? 09/12/2013
341 Chương 341 Cấm Huyết Hồng Liên - Huyễn Cảnh Như Mộng 09/12/2013
342 Chương 342 Cấm Huyết Hồng Liên - Tâm ma niệm 09/12/2013
343 Chương 343 Cấm Huyết Hồng Liên - Kém một bước, một bước xa 09/12/2013
344 Chương 344 Cấm Huyết Hồng Liên - Khát máu. 09/12/2013
345 Chương 345 Cấm Huyết Hồng Liên - Vương tộc dạ yến. 09/12/2013
346 Chương 346 Cấm Huyết Hồng Liên - Đêm cuối cùng 09/12/2013
347 Chương 347 Cấm Huyết Hồng Liên - Tim rạo rực, máu hừng hực 09/12/2013
348 Chương 348 Cấm Huyết Hồng Liên - Báo thù. 09/12/2013
349 Chương 349 Cấm Huyết Hồng Liên - Người sau màn. 09/12/2013
350 Chương 350 Cấm Huyết Hồng Liên - Phong tước đại điển 09/12/2013
351 Chương 351 Cấm Huyết Hồng Liên - Quan tâm hay uy hiếp? 09/12/2013
352 Chương 352 Cấm Huyết Hồng Liên - Không thẹn với lương tâm 09/12/2013
353 Chương 353 Cấm Huyết Hồng Liên - Quyết định kinh điển 09/12/2013
354 Chương 354 Cấm Huyết Hồng Liên - Tư Đạt Đặc là họ của thần. 09/12/2013
355 Chương 355 Cấm Huyết Hồng Liên - Việc Nhà! 09/12/2013
356 Chương 356 Cấm Huyết Hồng Liên - Đối chọi gay gắt 09/12/2013
357 Chương 357 Cấm Huyết Hồng Liên - Động thủ. 09/12/2013
358 Chương 358 Cấm Huyết Hồng Liên - Thần khí Hổ Phách 09/12/2013
359 Chương 359 Cấm Huyết Hồng Liên - Ta rất sợ... 09/12/2013
360 Chương 360 Cấm Huyết Hồng Liên - Sống hay chết?. 09/12/2013
361 Chương 361 Cấm Huyết Hồng Liên - Người gần trong gang tấc, tâm xa tận chân trời 09/12/2013
362 Chương 362 Cấm Huyết Hồng Liên - Lão Tổ. 09/12/2013
363 Chương 363 Cấm Huyết Hồng Liên - Nguồn cội Lam Duy Nhĩ. 09/12/2013
364 Chương 364 Cấm Huyết Hồng Liên - Điên cuồng 09/12/2013
365 Chương 365 Cấm Huyết Hồng Liên - Theo đuôi 09/12/2013
366 Chương 366 Cấm Huyết Hồng Liên - Sóng Ngầm Mãnh Liệt. 09/12/2013
367 Chương 367 Cấm Huyết Hồng Liên - Truy xét. 09/12/2013
368 Chương 368 Cấm Huyết Hồng Liên - Thần kỹ. 09/12/2013
369 Chương 369 Cấm Huyết Hồng Liên - Bóng đen 09/12/2013
370 Chương 370 Cấm Huyết Hồng Liên - Trốn 09/12/2013
371 Chương 371 Cấm Huyết Hồng Liên - Ý của cô? 09/12/2013
372 Chương 372 Cấm Huyết Hồng Liên - Đồng bạn 09/12/2013
373 Chương 373 Cấm Huyết Hồng Liên - Tính toán 09/12/2013
374 Chương 374 Cấm Huyết Hồng Liên - Bảo địa 09/12/2013
375 Chương 375 Cấm Huyết Hồng Liên - Diệu kế 09/12/2013
376 Chương 376 Cấm Huyết Hồng Liên - Sơn cốc ma trận 09/12/2013
377 Chương 377 Cấm Huyết Hồng Liên - Tuyên cổ tinh không 09/12/2013
378 Chương 378 Cấm Huyết Hồng Liên - Phách Mạch 09/12/2013
379 Chương 379 Cấm Huyết Hồng Liên - Dòng nước 09/12/2013
380 Chương 380 Cấm Huyết Hồng Liên - Biển hài cốt 09/12/2013
381 Chương 381 Cấm Huyết Hồng Liên - Minh Độc. 09/12/2013
382 Chương 382 Cấm Huyết Hồng Liên - Bí ẩn 09/12/2013
383 Chương 383 Cấm Huyết Hồng Liên - Thế giới hiện tại 09/12/2013
384 Chương 384 Cấm Huyết Hồng Liên - Căn nguyên thân thế! 09/12/2013
385 Chương 385 Cấm Huyết Hồng Liên - Thần trận giải phong 09/12/2013
386 Chương 386 Cấm Huyết Hồng Liên - Thủy tinh liên châu (Thượng) 09/12/2013
387 Chương 387 Cấm Huyết Hồng Liên - Huyền thiết ô quang 09/12/2013
388 Chương 388 Cấm Huyết Hồng Liên - Bảo điển 09/12/2013
389 Chương 389 Cấm Huyết Hồng Liên - Bị bắt 09/12/2013
390 Chương 390 Cấm Huyết Hồng Liên - Đại Phong thần giới 09/12/2013
391 Chương 391 Cấm Huyết Hồng Liên - Huyết yêu mãnh 09/12/2013
392 Chương 392 Cấm Huyết Hồng Liên - Sát lệnh 09/12/2013
393 Chương 393 Cấm Huyết Hồng Liên - Thoát khốn 09/12/2013
394 Chương 394 Cấm Huyết Hồng Liên - Xúc phạm 09/12/2013
395 Chương 395 Cấm Huyết Hồng Liên - Ký kết hiệp ước 09/12/2013
396 Chương 396 Cấm Huyết Hồng Liên - Truyền thuyết đã chết 09/12/2013
397 Chương 397 Cấm Huyết Hồng Liên - Năm Năm! 09/12/2013
398 Chương 398 Cấm Huyết Hồng Liên - Ba Ngàn Thế Mộng! 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-cam-huyet-hong-lien-532.html