Truyện Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Truyện teen

  • Tên truyện: Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!
Bạn đang đọc truyện Đồ ngốc! Đứng lại cho anh!!! của tác giả Lee Jung Mi trên website đọc truyện online. Nước mắt chẳng thể nào hóa giải nỗi đâu Cơn mưa đầu mùa không làm tan cơn khát Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa - Nếu thế! thì anh cứ coi định mệnh của chúng ta là sai lầm của thượng đế đi! vì đáng lẽ chúng ta không nên có bắt đầu và cũng chẳng bao giờ là ... kết thúc !
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 1 27/12/2013
2 Chương 2 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 2 27/12/2013
3 Chương 3 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 3 27/12/2013
4 Chương 4 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 4 27/12/2013
5 Chương 5 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 5 27/12/2013
6 Chương 6 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 6 27/12/2013
7 Chương 7 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 7 27/12/2013
8 Chương 8 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 8 27/12/2013
9 Chương 9 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 9 27/12/2013
10 Chương 10 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 10 27/12/2013
11 Chương 11 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 11 27/12/2013
12 Chương 12 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 12 27/12/2013
13 Chương 13 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 13 27/12/2013
14 Chương 14 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 14 27/12/2013
15 Chương 15 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 15 27/12/2013
16 Chương 16 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 16 27/12/2013
17 Chương 17 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 17 27/12/2013
18 Chương 18 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 18 27/12/2013
19 Chương 19 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 19 27/12/2013
20 Chương 20 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 20 27/12/2013
21 Chương 21 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 21 27/12/2013
22 Chương 22 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 22 27/12/2013
23 Chương 23 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 23 27/12/2013
24 Chương 24 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 24 27/12/2013
25 Chương 25 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 25 27/12/2013
26 Chương 26 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 26 27/12/2013
27 Chương 27 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 27 27/12/2013
28 Chương 28 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 28 27/12/2013
29 Chương 29 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 29 27/12/2013
30 Chương 30 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 30 27/12/2013
31 Chương 31 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 31 27/12/2013
32 Chương 32 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 32 27/12/2013
33 Chương 33 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương 33 27/12/2013
34 Chương 34 Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!! - Chương Cuối 27/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-do-ngoc-dung-lai-cho-anh-1509.html