Truyện HUYỄN THẦN - Tiên hiệp

  • Tên truyện: HUYỄN THẦN
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : HUYỄN THẦN
Bạn đang đọc truyện Huyễn Thần của tác giả Vân Thiên Không trên trang đọc truyện online. Một kẻ thân thể suy yếu, không hề có thiên phú đấu khí cũng như ma pháp; một kẻ bình thường của Trái Đất có thể sống sót tại thế giới Ma huyễn hay không? Hắn làm thế nào có thể tiếp nhận những khiêu chiến bởi thân thể suy nhược đó?Ngộ nhập vào thế giới Ma huyễn, Lý Dật được xem như là 1 kẻ rác rưởi.

Chỉ với 4 con huyễn thú, hắn bắt đầu hành trình ma huyễn.

Thông qua chiến đấu tẩy lễ cùng với gian khổ tu luyện, hắn đã đánh vỡ mọi quy tắc bình thường, vận dụng huyễn thú của mình một cách vô cùng trí tuệ để nó phát triển và tiến hóa.

Từ huyễn thú lạp ngập(rác rưởi) phát triển trở thành ĐIÊN CUỒNG PHÁCH THIÊN HẠ, siêu cấp tồn tại.

Bằng trí tuệ siêu nhân, bằng không ngừng cố gắng, bằng tứ đại huyễn thú, Lý Dật vẫn kiên định không đổi phát triển từ một "Huyễn thú sử" nho nhỏ thành "Huyễn Thần" chí cao vô thượng chưa từng có trong lịch sử.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 HUYỄN THẦN - Sơ lâm dị giới 19/11/2013
2 Chương 2 HUYỄN THẦN - Dị giới kinh hồn 19/11/2013
3 Chương 3 HUYỄN THẦN - Đại thụ đả kích 19/11/2013
4 Chương 4 HUYỄN THẦN - Liệp nhân tiểu thôn 19/11/2013
5 Chương 5 HUYỄN THẦN - Định cư thôn nhỏ 19/11/2013
6 Chương 6 HUYỄN THẦN - Tây dương kiếm pháp 19/11/2013
7 Chương 7 HUYỄN THẦN - Đông phương kiếm thuật 19/11/2013
8 Chương 8 HUYỄN THẦN - Thiểm điện kiếm pháp 19/11/2013
9 Chương 9 HUYỄN THẦN - Lạc đường trong rừng 19/11/2013
10 Chương 10 HUYỄN THẦN - Bi thảm chi hạt 19/11/2013
11 Chương 11 HUYỄN THẦN - Cầu sinh trong rừng 19/11/2013
12 Chương 12 HUYỄN THẦN - Xảo được sủng vật 19/11/2013
13 Chương 13 HUYỄN THẦN - Sủng vật Tiểu Cường 19/11/2013
14 Chương 14 HUYỄN THẦN - Siêu cấp cường hãn 19/11/2013
15 Chương 15 HUYỄN THẦN - Thực lực khủng bố 19/11/2013
16 Chương 16 HUYỄN THẦN - Tái kiến Á Sâm 19/11/2013
17 Chương 17 HUYỄN THẦN - Trở lại thôn xưa 19/11/2013
18 Chương 18 HUYỄN THẦN - Hồi gia chi lộ 19/11/2013
19 Chương 19 HUYỄN THẦN - Đế Tư tiểu thành 19/11/2013
20 Chương 20 HUYỄN THẦN - Chức nghiệp trắc thí (Thi nghề) 19/11/2013
21 Chương 21 HUYỄN THẦN - Mạo hiểm tân binh 19/11/2013
22 Chương 22 HUYỄN THẦN - Hồng y nữ tử 19/11/2013
23 Chương 23 HUYỄN THẦN - Địa ngục chi lữ 19/11/2013
24 Chương 24 HUYỄN THẦN - Mạo hiểm tấn cấp 19/11/2013
25 Chương 25 HUYỄN THẦN - Tiếp tục xuất kích 19/11/2013
26 Chương 26 HUYỄN THẦN - Hành trình hộ tống. 19/11/2013
27 Chương 27 HUYỄN THẦN - Tao ngộ hung hiểm 19/11/2013
28 Chương 28 HUYỄN THẦN - Trì đường tiên nữ (Tiên nữ bên hồ) 19/11/2013
29 Chương 29 HUYỄN THẦN - Tao ngộ vây khốn. 19/11/2013
30 Chương 30 HUYỄN THẦN - Tùng lâm ác chiến 19/11/2013
31 Chương 31 HUYỄN THẦN - Thiểm điện nhất kiếm 19/11/2013
32 Chương 32 HUYỄN THẦN - Như thế bình phàm 19/11/2013
33 Chương 33 HUYỄN THẦN - Cường địch hiện thân 19/11/2013
34 Chương 34 HUYỄN THẦN - Dốc toàn lực kiệt 19/11/2013
35 Chương 35 HUYỄN THẦN - Vô địch cuồng hạt 19/11/2013
36 Chương 36 HUYỄN THẦN - May mắn được cứu 19/11/2013
37 Chương 37 HUYỄN THẦN - Phấn sắc đồng thoại 19/11/2013
38 Chương 38 HUYỄN THẦN - Thực lực chênh lệch 19/11/2013
39 Chương 39 HUYỄN THẦN - Dữ khanh phân biệt 19/11/2013
40 Chương 40 HUYỄN THẦN - Hiểm nhưỡng đại hoạ 19/11/2013
41 Chương 41 HUYỄN THẦN - Sinh thôn bảo thạch 19/11/2013
42 Chương 42 HUYỄN THẦN - Hoàn thành nhiệm vụ 19/11/2013
43 Chương 43 HUYỄN THẦN - Đầu bút mãi mại 19/11/2013
44 Chương 44 HUYỄN THẦN - Đại tứ thải cấu 19/11/2013
45 Chương 45 HUYỄN THẦN - Ma huyễn sâm lâm 19/11/2013
46 Chương 46 HUYỄN THẦN - Thần phong chi mê 19/11/2013
47 Chương 47 HUYỄN THẦN - Thần phong đấu khí 19/11/2013
48 Chương 48 HUYỄN THẦN - Gian khổ tu luyện 19/11/2013
49 Chương 49 HUYỄN THẦN - Bách luyện thành cương 19/11/2013
50 Chương 50 HUYỄN THẦN - Trượng nghĩa xuất thủ 19/11/2013
51 Chương 51 HUYỄN THẦN - A Lan Khắc Tư 19/11/2013
52 Chương 52 HUYỄN THẦN - Đạp thượng lữ đồ 19/11/2013
53 Chương 53 HUYỄN THẦN - Trung tâm giao dịch 19/11/2013
54 Chương 54 HUYỄN THẦN - Siêu cấp mãi mại 19/11/2013
55 Chương 55 HUYỄN THẦN - Tổng thống đãi ngộ 19/11/2013
56 Chương 56 HUYỄN THẦN - Địa hạ hắc thị 19/11/2013
57 Chương 57 HUYỄN THẦN - Nhất thời xúc động 19/11/2013
58 Chương 58 HUYỄN THẦN - Hoàng kim thánh cung 19/11/2013
59 Chương 59 HUYỄN THẦN - Ngã đích tân gia 19/11/2013
60 Chương 60 HUYỄN THẦN - Bảo tàng thần bí 19/11/2013
61 Chương 61 HUYỄN THẦN - Hộ vệ công tác 19/11/2013
62 Chương 62 HUYỄN THẦN - Gặp lại Lệ Ti 19/11/2013
63 Chương 63 HUYỄN THẦN - Bỉ Nhĩ Tát Tháp 19/11/2013
64 Chương 64 HUYỄN THẦN - Bán lộ ngộ tập 19/11/2013
65 Chương 65 HUYỄN THẦN - Cuồng bạo đao khách 19/11/2013
66 Chương 66 HUYỄN THẦN - Hiểm tử vẫn sinh 19/11/2013
67 Chương 67 HUYỄN THẦN - Hỉ ưu tham nửa 19/11/2013
68 Chương 68 HUYỄN THẦN - Ngã đích vị lai 19/11/2013
69 Chương 69 HUYỄN THẦN - Quá khứ chi mê 19/11/2013
70 Chương 70 HUYỄN THẦN - Tiểu trấn Tháp Khắc 19/11/2013
71 Chương 71 HUYỄN THẦN - Mê thành chi chủ 19/11/2013
72 Chương 72 HUYỄN THẦN - Mê vụ chiểu trạch 19/11/2013
73 Chương 73 HUYỄN THẦN - Sơ để Mê thành 19/11/2013
74 Chương 74 HUYỄN THẦN - Đại xuất dự liêu 19/11/2013
75 Chương 75 HUYỄN THẦN - Đế Á trưởng lão 19/11/2013
76 Chương 76 HUYỄN THẦN - Sinh mệnh cộng hưởng 19/11/2013
77 Chương 77 HUYỄN THẦN - Thành chủ bảo toạ 19/11/2013
78 Chương 78 HUYỄN THẦN - Bổn mạng huyễn thú 19/11/2013
79 Chương 79 HUYỄN THẦN - Huyễn thú triển kì 19/11/2013
80 Chương 80 HUYỄN THẦN - Thuỷ hệ huyễn thú 19/11/2013
81 Chương 81 HUYỄN THẦN - Nguyên lai như thử 19/11/2013
82 Chương 82 HUYỄN THẦN - Mê chi huyễn cảnh 19/11/2013
83 Chương 83 HUYỄN THẦN - Địa hệ huyễn thú 19/11/2013
84 Chương 84 HUYỄN THẦN - Linh quy huyền vũ 19/11/2013
85 Chương 85 HUYỄN THẦN - Thuỷ linh bạch hổ 19/11/2013
86 Chương 86 HUYỄN THẦN - Hoả Linh Chu Tước 19/11/2013
87 Chương 87 HUYỄN THẦN - Hỉ đắc Tước vương 19/11/2013
88 Chương 88 HUYỄN THẦN - Tầm long chi lộ 19/11/2013
89 Chương 89 HUYỄN THẦN - Phong linh Thanh Long 19/11/2013
90 Chương 90 HUYỄN THẦN - Tình thiên phích lịch 19/11/2013
91 Chương 91 HUYỄN THẦN - Như hà thị hảo 19/11/2013
92 Chương 92 HUYỄN THẦN - Hồi quy đại lục 19/11/2013
93 Chương 93 HUYỄN THẦN - Sơn thôn ngộ hiểm 19/11/2013
94 Chương 94 HUYỄN THẦN - Siêu cấp cường hoành 19/11/2013
95 Chương 95 HUYỄN THẦN - Phiêu dật nhất kiếm 19/11/2013
96 Chương 96 HUYỄN THẦN - Diệu kế thối địch 19/11/2013
97 Chương 97 HUYỄN THẦN - Thản minh chân tương 19/11/2013
98 Chương 98 HUYỄN THẦN - Mĩ nữ Du Du 19/11/2013
99 Chương 99 HUYỄN THẦN - Hạnh vận nữ thần 19/11/2013
100 Chương 100 HUYỄN THẦN - Vì ái hi sinh 19/11/2013
101 Chương 101 HUYỄN THẦN - Thôn trưởng tuyển cử 19/11/2013
102 Chương 102 HUYỄN THẦN - Cạnh tuyển diễn giảng 19/11/2013
103 Chương 103 HUYỄN THẦN - Như hà giải quyết 19/11/2013
104 Chương 104 HUYỄN THẦN - Vô giải chi đề 19/11/2013
105 Chương 105 HUYỄN THẦN - Ngã đích kế mưu 19/11/2013
106 Chương 106 HUYỄN THẦN - Dục nghênh hoàn cự 19/11/2013
107 Chương 107 HUYỄN THẦN - Vi tình chấp trứ 19/11/2013
108 Chương 108 HUYỄN THẦN - Vi ái nhi lưu 19/11/2013
109 Chương 109 HUYỄN THẦN - Phán đoạn phân tích 19/11/2013
110 Chương 110 HUYỄN THẦN - Động chi dĩ lợi 19/11/2013
111 Chương 111 HUYỄN THẦN - Hiểu chi dĩ tình 19/11/2013
112 Chương 112 HUYỄN THẦN - Hiệp chi đại giả 19/11/2013
113 Chương 113 HUYỄN THẦN - Tòng trường kế nghị 19/11/2013
114 Chương 114 HUYỄN THẦN - Phá nhi hậu lập 19/11/2013
115 Chương 115 HUYỄN THẦN - Bại nhi hậu thành 19/11/2013
116 Chương 116 HUYỄN THẦN - Tối đại cử thố 19/11/2013
117 Chương 117 HUYỄN THẦN - Thế lực ban để 19/11/2013
118 Chương 118 HUYỄN THẦN - Thánh vệ quân đoàn 19/11/2013
119 Chương 119 HUYỄN THẦN - Thần kì huyễn thạch 19/11/2013
120 Chương 120 HUYỄN THẦN - Ý ngoại thu hoạch 19/11/2013
121 Chương 121 HUYỄN THẦN - Thao luyện thánh vệ 19/11/2013
122 Chương 122 HUYỄN THẦN - Huấn luyện phương pháp 19/11/2013
123 Chương 123 HUYỄN THẦN - Giải phóng Du Du 19/11/2013
124 Chương 124 HUYỄN THẦN - Quang Minh chi cầu 19/11/2013
125 Chương 125 HUYỄN THẦN - Lạt thủ tồi hoa 19/11/2013
126 Chương 126 HUYỄN THẦN - Phệ huyết thánh quân 19/11/2013
127 Chương 127 HUYỄN THẦN - Tái thực hiện mưu kế 19/11/2013
128 Chương 128 HUYỄN THẦN - Phương thức chiến đấu 19/11/2013
129 Chương 129 HUYỄN THẦN - Vũ trang hạng nặng 19/11/2013
130 Chương 130 HUYỄN THẦN - HUYỄN THÚ XUẤT TRẬN 19/11/2013
131 Chương 131 HUYỄN THẦN - CỬU MỆNH BẠCH MIÊU 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-huyen-than-13.html