Truyện Tên Em Là Bệnh Của Anh - Ngôn tình

  • Tên truyện: Tên Em Là Bệnh Của Anh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tên Em Là Bệnh Của Anh
Bạn đang đọc truyện Tên Em Là Bệnh Của Anh của tác giả Hàm Hàm trên trang đọc truyện online.Anh là một tài tử trong giới hội hoạ nhưng lại bị bệnh tật quấn thân, sống, chỉ để cho người nhà bớt một phần lo lắng.

Cô là một người vợ bị một người phụ nữ khác chen ra khỏi gia đình, con trai là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của cô.

Họ là hàng xóm, lại là người dưng.

Người dưng gặp nhau.

Khi đó, chỉ nói tình đời bạc bẽo.

Thì ra, bách bệnh đều chữa được, chỉ có chính mình là không chữa được.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 10 30/11/2013
11 Chương 11 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 11 30/11/2013
12 Chương 12 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 12 30/11/2013
13 Chương 13 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 13 30/11/2013
14 Chương 14 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 14 30/11/2013
15 Chương 15 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 15 30/11/2013
16 Chương 16 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 16 30/11/2013
17 Chương 17 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 17 30/11/2013
18 Chương 18 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 18 30/11/2013
19 Chương 19 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 19 30/11/2013
20 Chương 20 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 20 30/11/2013
21 Chương 21 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 21 30/11/2013
22 Chương 22 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 22 30/11/2013
23 Chương 23 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 23 30/11/2013
24 Chương 24 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 24 30/11/2013
25 Chương 25 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 25 30/11/2013
26 Chương 26 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 26 30/11/2013
27 Chương 27 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 27 30/11/2013
28 Chương 28 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 28 30/11/2013
29 Chương 29 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 29 30/11/2013
30 Chương 30 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 30 30/11/2013
31 Chương 31 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 31 30/11/2013
32 Chương 32 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 32 30/11/2013
33 Chương 33 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 33 30/11/2013
34 Chương 34 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 34 30/11/2013
35 Chương 35 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 35 30/11/2013
36 Chương 36 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 36 30/11/2013
37 Chương 37 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 37 30/11/2013
38 Chương 38 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 38 30/11/2013
39 Chương 39 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 39 30/11/2013
40 Chương 40 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 40 30/11/2013
41 Chương 41 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 41 30/11/2013
42 Chương 42 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 42 30/11/2013
43 Chương 43 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 43 30/11/2013
44 Chương 44 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 44 30/11/2013
45 Chương 45 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 45 30/11/2013
46 Chương 46 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 46 30/11/2013
47 Chương 47 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 47 30/11/2013
48 Chương 48 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 48 30/11/2013
49 Chương 49 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 49 30/11/2013
50 Chương 50 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 50 30/11/2013
51 Chương 51 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 51 30/11/2013
52 Chương 52 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 52 30/11/2013
53 Chương 53 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 53 30/11/2013
54 Chương 54 Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 54 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ten-em-la-benh-cua-anh-285.html