Truyện ĐẤU THẦN - Tiên hiệp

  • Tên truyện: ĐẤU THẦN
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : ĐẤU THẦN
Bạn đang đọc truyện Đấu Thần của tác gỉa Yêu Yêu trên trang đọc truyện online. “Nếu có một ngày, ngươi xuyên qua , lại phát hiện chính mình đang ở Bá Vương ngạnh thượng cung...... Cái kia, bạt vẫn là không bạt!? Đây là một vấn đề......”21 thế kỷ đứng đầu sát thủ xuyên qua dị giới.

Hắn đối mặt chính mình “Nan kham” “Hiện trạng”, hay không hội lựa chọn “Tiếp tục” Đâu?

Thần kỳ đấu khí thế giới, xuống dốc hào môn thế gia, không chịu coi trọng gầy yếu con trai trưởng.

Loạn trong giặc ngoài dưới, lãnh khốc sát thủ lại hội làm ra như thế nào lựa chọn!?

Sách mới cấp bậc đặt ra:

Nguyên khí, đấu giả, đấu sư, đấu vương, đấu hoàng, đấu tôn, đấu thánh, đấu thần, phong hào đấu thần.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 ĐẤU THẦN - Không thể dừng lại 19/11/2013
2 Chương 2 ĐẤU THẦN - Thế giới đấu khí 19/11/2013
3 Chương 3 ĐẤU THẦN - Sát khí 19/11/2013
4 Chương 4 ĐẤU THẦN - Gia chủ 19/11/2013
5 Chương 5 ĐẤU THẦN - Cơ duyên 19/11/2013
6 Chương 6 ĐẤU THẦN - Thiên Ma Cửu Biến 19/11/2013
7 Chương 7 ĐẤU THẦN - Huyết Sát Chi Đạo 19/11/2013
8 Chương 8 ĐẤU THẦN - Phiền Phức Tới Cửa 19/11/2013
9 Chương 9 ĐẤU THẦN - Huyền Vũ Cao cấp 19/11/2013
10 Chương 10 ĐẤU THẦN - Chợ 19/11/2013
11 Chương 11 ĐẤU THẦN - Mạnh mẽ tranh đoạt 19/11/2013
12 Chương 12 ĐẤU THẦN - Đùa giỡn 19/11/2013
13 Chương 13 ĐẤU THẦN - Xà Tôn Giả 19/11/2013
14 Chương 14 ĐẤU THẦN - Vũ khí phân thành chín cấp 19/11/2013
15 Chương 15 ĐẤU THẦN - Truyện Đấu Thần 19/11/2013
16 Chương 16 ĐẤU THẦN - Na Na muội muội 19/11/2013
17 Chương 17 ĐẤU THẦN - Tinh Tạp 19/11/2013
18 Chương 18 ĐẤU THẦN - Phòng đấu giá 19/11/2013
19 Chương 19 ĐẤU THẦN - Chu Tước Trung cấp 19/11/2013
20 Chương 20 ĐẤU THẦN - Âm Húc 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dau-than-14.html