Truyện Hậu Cửu Đỉnh Ký - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Hậu Cửu Đỉnh Ký
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hậu Cửu Đỉnh Ký
Bạn đang đọc truyện Hậu Cửu Đỉnh Ký của tác giả Thư Tả Vị Lai trên trang đọc truyện online. Cửu Đỉnh Ký chấm dứt để lại cho chúng ta rất nhiều nghi hoặc, bốn trăm năm sau, Đằng Thanh Sơn sẽ đi đến một thế giới như thế nào? Cửu Châu Đỉnh rốt cuộc là tồn tại ra sao? Điều này không một ai biết.

Như vậy, quyển sách này nhân tiện nói cho mọi người một chút bốn trăm năm sau Đằng Thanh Sơn sẽ đi đến một cái thế giới như thế nào, bí mật của Cửu Châu Đỉnh rốt cuộc là cái gì.

Cửu Đỉnh Ký đem lại cho mọi người một cái chuyện võ hiệp xưa nhiệt huyết đặc sắc.

Mà quyển sách này thì đưa tới cho mọi người một cái hành trình giết người thăng cấp bá đạo.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Thần Thoại Cửu Đỉnh. 09/12/2013
2 Chương 2 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Lại vào Thiên Hồng Thuỷ Cung. 09/12/2013
3 Chương 3 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Vũ Hoàng. 09/12/2013
4 Chương 4 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Bí mật của Cửu Châu Đỉnh. 09/12/2013
5 Chương 5 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Bí Mật Của Cửu Châu Đỉnh(2) 09/12/2013
6 Chương 6 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Bí Mật Của Cửu Châu Đỉnh(3) 09/12/2013
7 Chương 7 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Bí Mật Của Cửu Châu Đỉnh(4) 09/12/2013
8 Chương 8 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Thiên Vị Giả Đến 09/12/2013
9 Chương 9 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Ta Là Trời ! 09/12/2013
10 Chương 10 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Dã Tâm Lại Nổi Lên 09/12/2013
11 Chương 11 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Thiên Cung 09/12/2013
12 Chương 12 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Trời Cùng Đất 09/12/2013
13 Chương 13 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Thiên Địa Nhất Thể 09/12/2013
14 Chương 14 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Thần Thông Phân Thân 09/12/2013
15 Chương 15 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Quyết Định Của Vũ Hoàng 09/12/2013
16 Chương 16 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Truyền Thụ Thuật Phân Thân 09/12/2013
17 Chương 17 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Ngũ Hành Phân Thân 09/12/2013
18 Chương 18 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Phân Hóa Ngũ Hành 09/12/2013
19 Chương 19 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Ngũ Hành Câu Thông 09/12/2013
20 Chương 20 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Kim Hành Phân Thân 09/12/2013
21 Chương 21 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Lửa Giận Của Đằng Thanh Sơn 09/12/2013
22 Chương 22 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Đằng Thanh Sơn Trở Về 09/12/2013
23 Chương 23 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Phá Vỡ Cửu Châu ( 1 ) 09/12/2013
24 Chương 24 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Phá Vỡ Cửu Châu ( 2 ) 09/12/2013
25 Chương 25 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Phá Vỡ Cửu Châu ( 3 ) 09/12/2013
26 Chương 26 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Phá Vỡ Cửu Châu ( 4 ) 09/12/2013
27 Chương 27 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Mùng 9 Tháng 9 09/12/2013
28 Chương 28 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Thuộc Tính Cửu Đỉnh 09/12/2013
29 Chương 29 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Cửu Đỉnh Luân Hồi 09/12/2013
30 Chương 30 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Cửu Đỉnh Luân Hồi ( 2 ) 09/12/2013
31 Chương 31 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Cửu Đỉnh Cửu Trọng Thiên 09/12/2013
32 Chương 32 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Cửu Đỉnh Chí Tôn 09/12/2013
33 Chương 33 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Sát Lục Giả, Tử Băng Lang 09/12/2013
34 Chương 34 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Sự Thê Thảm Của Tử Băng Lang 09/12/2013
35 Chương 35 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Nguy Cơ Phủ Xuống ( 1 ) 09/12/2013
36 Chương 36 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Tử Băng Lang Hoàng 09/12/2013
37 Chương 37 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Kẻ Phá Hư Quy Củ - Chết! 09/12/2013
38 Chương 38 Hậu Cửu Đỉnh Ký - La Phong Chấp Pháp Giả 09/12/2013
39 Chương 39 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Chí Tôn Nhất Đỉnh 09/12/2013
40 Chương 40 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Lĩnh Ngộ, Đột Phá 09/12/2013
41 Chương 41 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Lưu Lại! 09/12/2013
42 Chương 42 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Tiến vào nhị trọng giới 09/12/2013
43 Chương 43 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Đến đạt tứ trọng giới 09/12/2013
44 Chương 44 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Lộ bất bình 09/12/2013
45 Chương 45 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Hai huynh đệ 09/12/2013
51 Chương 51 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Chấp Pháp giả đến 09/12/2013
52 Chương 52 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Đặc quyền? 09/12/2013
53 Chương 53 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Tòa thành La Phong 09/12/2013
54 Chương 54 Hậu Cửu Đỉnh Ký - La Phong – Thần 09/12/2013
55 Chương 55 Hậu Cửu Đỉnh Ký - Sơ lâm năm trọng giới 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hau-cuu-dinh-ky-534.html