Truyện Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Truyện teen

  • Tên truyện: Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc
Bạn đang đọc truyện Nè ngốc!!! Đừng bỏ cuộc của tác giả bithoiroi trên website đọc truyện online. Đặng Thùy Nhi ( nó ) : 17t dễ thương cực kỳ , tinh nghịch đáng yêu chĩ có tội là ngốc ơi là ngốc . Là bạn thanh mai trúc mã của hắn thích hắn từ nhỏ cho đến bây giờ là hotgirl của trường Hoàng Đăng Khánh ( hắn ) : 17t Là 1 thiên tài kiêm lun hotboy của trường , đẹp trai vô đối , cộc cằn , lạnh lùng làm con tim bík bao nhiu nữ sinh trong trường tan nát .

Vương Nhất Huy :

17t Cũng là 1 hot boy của trường dịu dàng ấm áp như ánh nắng mùa xuân làm tan chảy trái tim của nữ sinh toàn trường .

Học chung lớp với nó và hắn , rất ghét hắn vì .

Dương Minh Châu :

17t bạn thân của nhỏ , dịu dàng xinh đẹp cũng là hotgirl như nó .

Thích Huy từ lâu nhưng không dám nói

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 1 27/12/2013
2 Chương 2 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 2 27/12/2013
3 Chương 3 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 3 27/12/2013
4 Chương 4 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 4 27/12/2013
5 Chương 5 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 5 27/12/2013
6 Chương 6 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 6 27/12/2013
7 Chương 7 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 7 27/12/2013
8 Chương 8 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 8 27/12/2013
9 Chương 9 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 9 27/12/2013
10 Chương 10 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 10 27/12/2013
11 Chương 11 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 11 27/12/2013
12 Chương 12 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 12 27/12/2013
13 Chương 13 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 13 27/12/2013
14 Chương 14 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 14 27/12/2013
15 Chương 15 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 15 27/12/2013
16 Chương 16 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 16 27/12/2013
17 Chương 17 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 17 27/12/2013
18 Chương 18 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 18 27/12/2013
19 Chương 19 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 19 27/12/2013
20 Chương 20 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 20 27/12/2013
21 Chương 21 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 21 27/12/2013
22 Chương 22 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 22 27/12/2013
23 Chương 23 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 23 27/12/2013
24 Chương 24 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 24 27/12/2013
25 Chương 25 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 25 27/12/2013
26 Chương 26 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 26 27/12/2013
27 Chương 27 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 27 27/12/2013
28 Chương 28 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 28 27/12/2013
29 Chương 29 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 29 27/12/2013
30 Chương 30 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 30 27/12/2013
31 Chương 31 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 31 27/12/2013
32 Chương 32 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 32 27/12/2013
33 Chương 33 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 33 27/12/2013
34 Chương 34 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 34 27/12/2013
35 Chương 35 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 35 27/12/2013
36 Chương 36 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 36 27/12/2013
37 Chương 37 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 37 27/12/2013
38 Chương 38 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 38 27/12/2013
39 Chương 39 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 39 27/12/2013
40 Chương 40 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 40 27/12/2013
41 Chương 41 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 41 27/12/2013
42 Chương 42 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương 42 27/12/2013
43 Chương 43 Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc - Chương Cuối 27/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ne-ngoc-dung-bo-cuoc-1510.html