Truyện Thất Thân Làm Thiếp - Ngôn tình

  • Tên truyện: Thất Thân Làm Thiếp
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thất Thân Làm Thiếp
Bạn đang đọc truyện Thất Thân Làm Thiếp của tác giả Nguyệt Sinh trên trang đọc truyện online.Trước khi xuất giá 3 ngày, nàng bị người ta cưỡng gian, hôn ước bị hủy bỏ.Nàng vốn là tài nữ Vân Quốc, hắn là Thiếu trang chủ của Phượng Vũ Cửu Thiên, tài nữ với giai nam, là vi giai đàm, nhưng hôm nay biến đổi, nói đến chuyện đó, người nhà của nàng cũng đều lắc đầu.Nàng, không biết tại sao vận mệnh lại như thế trêu nghẹo nàng.

Cảm giác lên voi rồi xuống chó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Vốn dĩ phải cảm tạ Lão thái thái của Phượng gia, vì quá yêu thích nàng, không thể cưới nàng làm chính thất, bèn để nàng làm tiểu thiếp của Phượng Cô, không cần ở trong nhà, làm phiền lòng mẫu thân.

Chính vào lúc thấy cái liếc mắt của Phượng Cô, nàng mới biết được, nàng đã sai lầm thế nào.

Ánh mắt kia, nàng như thế nào quên được, đó là ánh mắt đã hủy hoại cả đời nàng.

Ai có thể nghĩ đến, kẻ cưỡng gian nàng lại là Phượng Cô – Thiếu trang chủ của Phượng Vũ Cửu Thiên, nói nàng không hận hắn là nói dối.

Nhưng nàng như thế nào có thể đấu với hắn, hơn nữa nàng còn có mẫu thân, người thân duy nhất của nàng, nàng không thể không cố gắng nhẫn nhục a!Vì vậy chỉ có thể thuyết phục bản thân, cho bản thân cuộc sống thong dong, cố gắng quên đi những điều không thể chịu đựng.

Chỉ là, thật sự có thể quên sao?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thất Thân Làm Thiếp - Ác Mộng 30/11/2013
2 Chương 2 Thất Thân Làm Thiếp - Ác Mộng (2) 30/11/2013
3 Chương 3 Thất Thân Làm Thiếp - Làm Thiếp 30/11/2013
4 Chương 4 Thất Thân Làm Thiếp - Hồng Thư 30/11/2013
5 Chương 5 Thất Thân Làm Thiếp - Ma Nhãn 30/11/2013
6 Chương 6 Thất Thân Làm Thiếp - Ma Nhãn (2) 30/11/2013
7 Chương 7 Thất Thân Làm Thiếp - Đau thương 30/11/2013
8 Chương 8 Thất Thân Làm Thiếp - Thế thân. 30/11/2013
9 Chương 9 Thất Thân Làm Thiếp - Duy tâm trong vắt 30/11/2013
10 Chương 10 Thất Thân Làm Thiếp - Vẻ say 30/11/2013
11 Chương 11 Thất Thân Làm Thiếp - Phượng lão thái thái - Nộ 30/11/2013
12 Chương 12 Thất Thân Làm Thiếp - Khởi trình 30/11/2013
13 Chương 13 Thất Thân Làm Thiếp - Mộ Dung Kiềm 30/11/2013
14 Chương 14 Thất Thân Làm Thiếp - Hương khí 30/11/2013
15 Chương 15 Thất Thân Làm Thiếp - Xuân hương độc 30/11/2013
16 Chương 16 Thất Thân Làm Thiếp - Thích khách 30/11/2013
17 Chương 17 Thất Thân Làm Thiếp - Nhất tiếu mạt 30/11/2013
18 Chương 18 Thất Thân Làm Thiếp - Vưu không bỏ được 30/11/2013
19 Chương 19 Thất Thân Làm Thiếp - Kế để bụng bầu 30/11/2013
20 Chương 20 Thất Thân Làm Thiếp - Diễn trò cũng không tệ 30/11/2013
21 Chương 21 Thất Thân Làm Thiếp - Mơ hồ 30/11/2013
22 Chương 22 Thất Thân Làm Thiếp - Ám nhẫn 30/11/2013
23 Chương 23 Thất Thân Làm Thiếp - Tà phong 30/11/2013
24 Chương 24 Thất Thân Làm Thiếp - Gợi lên lòng hiếu kỳ 30/11/2013
25 Chương 25 Thất Thân Làm Thiếp - THÂN MẬT MỘT TIẾNG HÓAN 30/11/2013
26 Chương 26 Thất Thân Làm Thiếp - VÃN THANH HƠI GIẬN 30/11/2013
27 Chương 27 Thất Thân Làm Thiếp - TÀN NHẪN NGƯỜI 30/11/2013
28 Chương 28 Thất Thân Làm Thiếp - GÂY SỢ HÃI CHO SONG NHI 30/11/2013
29 Chương 29 Thất Thân Làm Thiếp - My nhan kho ga 30/11/2013
30 Chương 30 Thất Thân Làm Thiếp - CƯỜNG TỰ DIỄN TRÓ 30/11/2013
31 Chương 31 Thất Thân Làm Thiếp - THANH LỊCH LẦU CÁC 30/11/2013
32 Chương 32 Thất Thân Làm Thiếp - NHƯNG LẠI MUỐN CÙNG Ở NHẤT CÁC 30/11/2013
33 Chương 33 Thất Thân Làm Thiếp - LẠNH LÙNG ĐỐI ỨNG 30/11/2013
34 Chương 34 Thất Thân Làm Thiếp - ĐỐI MẶT 30/11/2013
35 Chương 35 Thất Thân Làm Thiếp - TRÚC DIỆP THANH 30/11/2013
36 Chương 36 Thất Thân Làm Thiếp - MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ 30/11/2013
37 Chương 37 Thất Thân Làm Thiếp - NHÌN VỚI CẶP MẮT KHÁC XƯA CHI PHÁ TRẬN (Nhất) 30/11/2013
38 Chương 38 Thất Thân Làm Thiếp - TÀN NHẪN KHÔNG NHÌN NHÂN MẠNG 30/11/2013
39 Chương 39 Thất Thân Làm Thiếp - BUỒN CƯỜI – PHẦN THƯỞNG 30/11/2013
40 Chương 40 Thất Thân Làm Thiếp - MỸ NHÂN KHÓ GẢ 30/11/2013
41 Chương 41 Thất Thân Làm Thiếp - Da mặt dày - hắn. 30/11/2013
42 Chương 42 Thất Thân Làm Thiếp - Thể thiếp ám áp. 30/11/2013
43 Chương 43 Thất Thân Làm Thiếp - Vừa thấy lư sơn chân diện mục. 30/11/2013
44 Chương 44 Thất Thân Làm Thiếp - Nguỵ quân tử. 30/11/2013
45 Chương 45 Thất Thân Làm Thiếp - Tắm trung bị khuy. 30/11/2013
46 Chương 46 Thất Thân Làm Thiếp - Hảo một hồi bữa tiệc. 30/11/2013
47 Chương 47 Thất Thân Làm Thiếp - Phượng Cô đến. 30/11/2013
48 Chương 48 Thất Thân Làm Thiếp - Nhận (1). 30/11/2013
49 Chương 49 Thất Thân Làm Thiếp - Nhận (2) 30/11/2013
50 Chương 50 Thất Thân Làm Thiếp - Nàng nhưng lại thành ác phụ. 30/11/2013
51 Chương 51 Thất Thân Làm Thiếp - Vì nàng lưu lại. 30/11/2013
52 Chương 52 Thất Thân Làm Thiếp - Tà phong dạ phóng (1). 30/11/2013
53 Chương 53 Thất Thân Làm Thiếp - Tà phong dạ phóng (2). 30/11/2013
54 Chương 54 Thất Thân Làm Thiếp - Chu Nguyệt Nhi hội võ công. 30/11/2013
55 Chương 55 Thất Thân Làm Thiếp - Chu Nguyệt Nhi - khiêu khích. 30/11/2013
56 Chương 56 Thất Thân Làm Thiếp - Nhất kỹ kinh người. 30/11/2013
57 Chương 57 Thất Thân Làm Thiếp - Tại sao buông tay. 30/11/2013
58 Chương 58 Thất Thân Làm Thiếp - Song ngụy đối thoại. 30/11/2013
59 Chương 59 Thất Thân Làm Thiếp - Câu dẫn. 30/11/2013
60 Chương 60 Thất Thân Làm Thiếp - Gặp nạn. 30/11/2013
61 Chương 61 Thất Thân Làm Thiếp - Thần bí nhân xuất hiện. 30/11/2013
62 Chương 62 Thất Thân Làm Thiếp - Bạch y nam tử. 30/11/2013
63 Chương 63 Thất Thân Làm Thiếp - Ngân diện. 30/11/2013
64 Chương 64 Thất Thân Làm Thiếp - Đạm tiếu đối ứng. 30/11/2013
65 Chương 65 Thất Thân Làm Thiếp - Tình vừa lộ ra. 30/11/2013
66 Chương 66 Thất Thân Làm Thiếp - Cố ý. 30/11/2013
67 Chương 67 Thất Thân Làm Thiếp - Phượng Vũ Lâu. 30/11/2013
68 Chương 68 Thất Thân Làm Thiếp - Cầu người. 30/11/2013
69 Chương 69 Thất Thân Làm Thiếp - Lãnh dạ khổ đắng. 30/11/2013
70 Chương 70 Thất Thân Làm Thiếp - Khinh khóa mày ám họa trang 30/11/2013
71 Chương 71 Thất Thân Làm Thiếp - Kinh thế Tuyết Linh Các. 30/11/2013
72 Chương 72 Thất Thân Làm Thiếp - Phong hoa tuyệt đại. 30/11/2013
73 Chương 73 Thất Thân Làm Thiếp - Sát khí Chu Nguyệt Nhi. 30/11/2013
74 Chương 74 Thất Thân Làm Thiếp - Phi Tuyết tướng yêu. 30/11/2013
75 Chương 75 Thất Thân Làm Thiếp - Hoa mai. 30/11/2013
76 Chương 76 Thất Thân Làm Thiếp - Phạt quỳ. 30/11/2013
77 Chương 77 Thất Thân Làm Thiếp - Vãn Thanh có thai. 30/11/2013
78 Chương 78 Thất Thân Làm Thiếp - Ngân diện thật là tốt. 30/11/2013
79 Chương 79 Thất Thân Làm Thiếp - Phượng cô phát hiện. 30/11/2013
80 Chương 80 Thất Thân Làm Thiếp - Vượt qua tâm ma. 30/11/2013
81 Chương 81 Thất Thân Làm Thiếp - Chu Nhu Nhi đến. 30/11/2013
82 Chương 82 Thất Thân Làm Thiếp - Thật là hồi sự. 30/11/2013
83 Chương 83 Thất Thân Làm Thiếp - Yến hội động cơ. 30/11/2013
84 Chương 84 Thất Thân Làm Thiếp - Tà Phong đêm khuya xông vào. 30/11/2013
85 Chương 85 Thất Thân Làm Thiếp - Nghiệm chứng. 30/11/2013
86 Chương 86 Thất Thân Làm Thiếp - Đêm khuya trầm. 30/11/2013
87 Chương 87 Thất Thân Làm Thiếp - Phi tuyết đau. 30/11/2013
88 Chương 88 Thất Thân Làm Thiếp - Vô tình gặp Tà Phong. 30/11/2013
89 Chương 89 Thất Thân Làm Thiếp - Một hòn đá trúng hai con chim. 30/11/2013
90 Chương 90 Thất Thân Làm Thiếp - Nói ngược ấn định. 30/11/2013
91 Chương 91 Thất Thân Làm Thiếp - Quan nhập sài phòng. 30/11/2013
92 Chương 92 Thất Thân Làm Thiếp - Phong ba lại khởi. 30/11/2013
93 Chương 93 Thất Thân Làm Thiếp - Một đêm này. 30/11/2013
94 Chương 94 Thất Thân Làm Thiếp - Lạc Nhật nhai. 30/11/2013
95 Chương 95 Thất Thân Làm Thiếp - Vật đổi người thay. 30/11/2013
96 Chương 96 Thất Thân Làm Thiếp - Tươi cười trả lời. 30/11/2013
97 Chương 97 Thất Thân Làm Thiếp - Nam tử là ai? 30/11/2013
98 Chương 98 Thất Thân Làm Thiếp - Được thấy Tà Phong. 30/11/2013
99 Chương 99 Thất Thân Làm Thiếp - Chưởng quặc. 30/11/2013
100 Chương 100 Thất Thân Làm Thiếp - Lễ trên vãng lai. 30/11/2013
101 Chương 101 Thất Thân Làm Thiếp - Bởi vì nguyên nhân gì? 30/11/2013
102 Chương 102 Thất Thân Làm Thiếp - Hoãn tình. 30/11/2013
103 Chương 103 Thất Thân Làm Thiếp - Rui ro phượng hoàng không bằng gà. 30/11/2013
104 Chương 104 Thất Thân Làm Thiếp - Tà Phong đưa cầm. 30/11/2013
105 Chương 105 Thất Thân Làm Thiếp - Tình hình nguy hiểm. 30/11/2013
106 Chương 106 Thất Thân Làm Thiếp - Yến tiệc trong rừng. 30/11/2013
107 Chương 107 Thất Thân Làm Thiếp - Cầm tiêu hợp tấu. 30/11/2013
108 Chương 108 Thất Thân Làm Thiếp - Ngân Diện ghen. 30/11/2013
109 Chương 109 Thất Thân Làm Thiếp - Độc phát. 30/11/2013
110 Chương 110 Thất Thân Làm Thiếp - Hiện thân. 30/11/2013
111 Chương 111 Thất Thân Làm Thiếp - Tiến vào Phượng Vũ sơn trang. 30/11/2013
112 Chương 112 Thất Thân Làm Thiếp - Lời nói gây họa. 30/11/2013
113 Chương 113 Thất Thân Làm Thiếp - Rối loạn. 30/11/2013
114 Chương 114 Thất Thân Làm Thiếp - Hạ Thanh tìm đến. 30/11/2013
115 Chương 115 Thất Thân Làm Thiếp - Nửa đêm thăm dò Phượng Vũ Cửu Thiên. 30/11/2013
116 Chương 116 Thất Thân Làm Thiếp - Dối gạt. 30/11/2013
117 Chương 117 Thất Thân Làm Thiếp - Nợ máu. 30/11/2013
118 Chương 118 Thất Thân Làm Thiếp - Đau lòng. 30/11/2013
119 Chương 119 Thất Thân Làm Thiếp - Bí mật dần dần hé mở. 30/11/2013
120 Chương 120 Thất Thân Làm Thiếp - Tìm lại trí nhớ. 30/11/2013
121 Chương 121 Thất Thân Làm Thiếp - Trí nhớ hồi phục. 30/11/2013
122 Chương 122 Thất Thân Làm Thiếp - MƯỢN KẾ SỬ KẾ 30/11/2013
123 Chương 123 Thất Thân Làm Thiếp - MỜI HẮN HÃM SÂU 30/11/2013
124 Chương 124 Thất Thân Làm Thiếp - AI TRUNG AI KẾ 30/11/2013
125 Chương 125 Thất Thân Làm Thiếp - VẪN KHÔNG BIẾT HỐI 30/11/2013
126 Chương 126 Thất Thân Làm Thiếp - MỘT MỰC CỐ CHẤP 30/11/2013
127 Chương 127 Thất Thân Làm Thiếp - THỐNG KHỔ PHẢN BỘI 30/11/2013
128 Chương 128 Thất Thân Làm Thiếp - MỘT KIẾM XUYÊN TIM 30/11/2013
129 Chương 129 Thất Thân Làm Thiếp - LẠI PHẢI LO LẮNG 30/11/2013
130 Chương 130 Thất Thân Làm Thiếp - THÔNG SUỐT VỀ ÁI TÌNH 30/11/2013
131 Chương 131 Thất Thân Làm Thiếp - BỎ QUA 30/11/2013
133 Chương 133 Thất Thân Làm Thiếp - LẺN VÀO 30/11/2013
133 Chương 133 Thất Thân Làm Thiếp - BIẾT DÙNG KẾ GÌ 30/11/2013
134 Chương 134 Thất Thân Làm Thiếp - CHUẨN BỊ ĐỂ TRỐN 30/11/2013
135 Chương 135 Thất Thân Làm Thiếp - CHẠY TRỐN 30/11/2013
136 Chương 136 Thất Thân Làm Thiếp - CHẠY TRỐN (2) 30/11/2013
137 Chương 137 Thất Thân Làm Thiếp - LẠC ĐỘNG 30/11/2013
138 Chương 138 Thất Thân Làm Thiếp - HẮN CŨNG BIẾT LÀM NŨNG 30/11/2013
139 Chương 139 Thất Thân Làm Thiếp - NƯƠNG TỰA ĐỂ SINH TỒN 30/11/2013
140 Chương 140 Thất Thân Làm Thiếp - LẠI GẶP TRUY BINH 30/11/2013
141 Chương 141 Thất Thân Làm Thiếp - HÀNH SỰ TÙY THEO HOÀN CẢNH 30/11/2013
142 Chương 142 Thất Thân Làm Thiếp - LO LẮNG 30/11/2013
143 Chương 143 Thất Thân Làm Thiếp - HỒI HỒN ĐAN 30/11/2013
144 Chương 144 Thất Thân Làm Thiếp - GIẰNG CO 30/11/2013
145 Chương 145 Thất Thân Làm Thiếp - LƯƠNG KẾ 30/11/2013
146 Chương 146 Thất Thân Làm Thiếp - ĐI THIÊN SƠN 30/11/2013
147 Chương 147 Thất Thân Làm Thiếp - NGỒI ĐẾN HỪNG ĐÔNG 30/11/2013
148 Chương 148 Thất Thân Làm Thiếp - LẤY DANH NGHĨA QUAN TÂM 30/11/2013
149 Chương 149 Thất Thân Làm Thiếp - HIẾM CÓ LÚC DỄ THƯƠNG 30/11/2013
150 Chương 150 Thất Thân Làm Thiếp - CHÂN NÚI THIÊN SƠN 30/11/2013
151 Chương 151 Thất Thân Làm Thiếp - BÃO TUYẾT 30/11/2013
152 Chương 152 Thất Thân Làm Thiếp - GẮN BÓ 30/11/2013
153 Chương 153 Thất Thân Làm Thiếp - DỤC HỎA NAN NHẪN 30/11/2013
154 Chương 154 Thất Thân Làm Thiếp - VÀO NHẦM HANG SÓI 30/11/2013
155 Chương 155 Thất Thân Làm Thiếp - LƯỠNG NAM TƯƠNG NGỘ 30/11/2013
156 Chương 156 Thất Thân Làm Thiếp - RƠI VÀO BẪY RẬP 30/11/2013
157 Chương 157 Thất Thân Làm Thiếp - GẶP NHAU LẦN NỮA 30/11/2013
158 Chương 158 Thất Thân Làm Thiếp - NỖ LỰC HẾT SỨC 30/11/2013
159 Chương 159 Thất Thân Làm Thiếp - MỘT PHEN TRĂN TRỞ 30/11/2013
160 Chương 160 Thất Thân Làm Thiếp - CÓ NHƯ THẾ HAY KHÔNG 30/11/2013
161 Chương 161 Thất Thân Làm Thiếp - AI BẪY AI 30/11/2013
162 Chương 162 Thất Thân Làm Thiếp - THÚC CHO HOA NỞ 30/11/2013
163 Chương 163 Thất Thân Làm Thiếp - MỸ SẮC MÊ HOẶC 30/11/2013
164 Chương 164 Thất Thân Làm Thiếp - HẮC ÁM LOẠN NHÂN TÂM 30/11/2013
165 Chương 165 Thất Thân Làm Thiếp - TÂM CƠ NHO NHỎ 30/11/2013
166 Chương 166 Thất Thân Làm Thiếp - YÊN NHIÊN NHƯ THẾ 30/11/2013
167 Chương 167 Thất Thân Làm Thiếp - TUYẾT DẠ 30/11/2013
168 Chương 168 Thất Thân Làm Thiếp - NGÂN DIỆN ĐOẠN TÂM 30/11/2013
169 Chương 169 Thất Thân Làm Thiếp - GHEN TỨC NỔI LÊN 30/11/2013
170 Chương 170 Thất Thân Làm Thiếp - KÍCH THÍCH LÓNG GHEN TUÔNG 30/11/2013
171 Chương 171 Thất Thân Làm Thiếp - CUỘC CHIẾN CÂN NÃO (1) 30/11/2013
172 Chương 172 Thất Thân Làm Thiếp - CUỘC CHIẾN CÂN NÃO (2) 30/11/2013
173 Chương 173 Thất Thân Làm Thiếp - ĐÊM VỀ GHEN TUÔNG 30/11/2013
174 Chương 174 Thất Thân Làm Thiếp - DÙNG MƯU KẾ LẤY LANG NHA 30/11/2013
175 Chương 175 Thất Thân Làm Thiếp - GIẢI TÌNH CỔ (1) 30/11/2013
176 Chương 176 Thất Thân Làm Thiếp - GIẢI TÌNH CỔ (2) 30/11/2013
177 Chương 177 Thất Thân Làm Thiếp - VÃN THANH NỘI THƯƠNG 30/11/2013
178 Chương 178 Thất Thân Làm Thiếp - LY BIỆT CHI KHÚC 30/11/2013
179 Chương 179 Thất Thân Làm Thiếp - RỦI RO Ở PHƯỢNG VŨ CỬU THIÊN 30/11/2013
180 Chương 180 Thất Thân Làm Thiếp - KẺ NGOÀI Ý MUỐN 30/11/2013
181 Chương 181 Thất Thân Làm Thiếp - TÁI NGỘ TÀ PHONG (1) 30/11/2013
182 Chương 182 Thất Thân Làm Thiếp - TÁI NGỘ TÀ PHONG (2) 30/11/2013
183 Chương 183 Thất Thân Làm Thiếp - DIỆU KẾ 30/11/2013
184 Chương 184 Thất Thân Làm Thiếp - LƯU LẠI TAI HỌA 30/11/2013
185 Chương 185 Thất Thân Làm Thiếp - LỜI MỜI CỦA TÀ PHONG 30/11/2013
186 Chương 186 Thất Thân Làm Thiếp - RƠI VÀO BẪY 30/11/2013
187 Chương 187 Thất Thân Làm Thiếp - THỐNG TÂM NHẬP CỐT 30/11/2013
188 Chương 188 Thất Thân Làm Thiếp - CÓ CON 30/11/2013
189 Chương 189 Thất Thân Làm Thiếp - KIM BẤT HOÁN 30/11/2013
190 Chương 190 Thất Thân Làm Thiếp - NGƯỜI ĐỨNG TRONG GIÓ ĐÊM 30/11/2013
191 Chương 191 Thất Thân Làm Thiếp - THẬT GIẢ KHÓ PHÂN BIỆT 30/11/2013
192 Chương 192 Thất Thân Làm Thiếp - KÍCH KHỞI SỰ THẬT 30/11/2013
193 Chương 193 Thất Thân Làm Thiếp - MỘT LẦN CUỐI CÙNG 30/11/2013
194 Chương 194 Thất Thân Làm Thiếp - HOÀNG TƯỚC PHÍA SAU 30/11/2013
195 Chương 195 Thất Thân Làm Thiếp - LIÊN HOÀN KẾ 30/11/2013
196 Chương 196 Thất Thân Làm Thiếp - TRIỀN MIÊN TƯƠNG NGỘ 30/11/2013
197 Chương 197 Thất Thân Làm Thiếp - Lạc trong sương mù 30/11/2013
198 Chương 198 Thất Thân Làm Thiếp - DỤC HỎA NAN BÌNH 30/11/2013
199 Chương 199 Thất Thân Làm Thiếp - HỒ LY CHUYỂN THẾ 30/11/2013
200 Chương 200 Thất Thân Làm Thiếp - ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH 30/11/2013
201 Chương 201 Thất Thân Làm Thiếp - CHUYỆN TỐT BỊ PHÁ ĐÁM 30/11/2013
202 Chương 202 Thất Thân Làm Thiếp - BÉ GÁI ĐÁNG YÊU 30/11/2013
203 Chương 203 Thất Thân Làm Thiếp - TIỂU BẢO BỐI MẤT TÍCH 30/11/2013
204 Chương 204 Thất Thân Làm Thiếp - TIỂU BẢO BỐI MẤT TÍCH 2 30/11/2013
205 Chương 205 Thất Thân Làm Thiếp - ÔN TÌNH 30/11/2013
206 Chương 206 Thất Thân Làm Thiếp - BẢO BỐI KHÓ DỖ 30/11/2013
207 Chương 207 Thất Thân Làm Thiếp - GẶP LẠI (1) 30/11/2013
208 Chương 208 Thất Thân Làm Thiếp - GẶP LẠI (2) 30/11/2013
209 Chương 209 Thất Thân Làm Thiếp - CÁM DỖ NGỌT NGÀO 30/11/2013
210 Chương 210 Thất Thân Làm Thiếp - Buổi chiều vui vẻ 30/11/2013
211 Chương 211 Thất Thân Làm Thiếp - Hắn muốn nàng quan tâm 30/11/2013
212 Chương 212 Thất Thân Làm Thiếp - Cuộc sống vợ chồng 30/11/2013
213 Chương 213 Thất Thân Làm Thiếp - Khách không mời (1) 30/11/2013
214 Chương 214 Thất Thân Làm Thiếp - Khách không mời (2) 30/11/2013
215 Chương 215 Thất Thân Làm Thiếp - Yêu thương ngọt ngào 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-that-than-lam-thiep-289.html