Truyện Ấn Kí Của Lão Hổ - Ngôn tình

  • Tên truyện: Ấn Kí Của Lão Hổ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Ấn Kí Của Lão Hổ
ạn đang đọc truyện Ấn Kí Của Lão Hổ của tác giả Đường Quyên trên trang đọc truyện online.Nham Hổ là một nam nhân tinh anh dũng mãnh nhanh nhẹn là người gánh vác cả một gia tộc có truyền thống.

Quanh năm ẩn thân phía sau, nắm trong tay hệ thống bảo vệ , định vị toàn cầu.

Không nghĩ tới một ký giả nhỏ bé, chẳng những có thể đột phá nặng nề phòng tuyến, còn cố gắng khiến cho hắn — “Hứng thú” ?

!!! Nếu nàng có bản lĩnh xông vào cấm địa của hắn, kế tiếp tựa phải có điều gì đó giác ngộ !!!!! Mơ hồ côn trùng muốn trở thành ký giả, có thể hay không rất khó?

Thật ra thì rất dễ dàng — chỉ cần có thể đào được “Thần bí Nham Hổ” bí mật.

Đường Lê Nhi là có thể thực hiện mộng đẹp của nàng! Cho nên nàng trăm phương ngàn kế đến gần hắn, muốn lấy được trực tiếp tin tức, Không nghĩ tới, nàng có kế hoạch hoàn mỹ thuận lợi thực hiện thì nàng mới phát hiện, mình đã sớm là vật trong hũ của Nham Hổ thần bí…ư

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Ấn Kí Của Lão Hổ - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Ấn Kí Của Lão Hổ - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Ấn Kí Của Lão Hổ - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Ấn Kí Của Lão Hổ - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Ấn Kí Của Lão Hổ - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Ấn Kí Của Lão Hổ - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Ấn Kí Của Lão Hổ - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Ấn Kí Của Lão Hổ - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Ấn Kí Của Lão Hổ - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Ấn Kí Của Lão Hổ - Chương 10 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-an-ki-cua-lao-ho-291.html