Truyện Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Truyện teen

  • Tên truyện: Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
Bạn đang đọc truyện Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy! của tác giả Hồng Cửu trên website đọc truyện online. Người ta còn là một học sinh chưa tốt nghiệp. Thế nhưng anh ấy lại luôn thảo luận vấn đề người lớn với tôi. Thậm chí còn làm chuyện trưởng thành với một học trò như người ta.

Tay anh ấy với vào trong áo sơ mi của tôi.

Tôi nói:

“Đừng như vậy, người ta vẫn là học sinh đấy!” Anh nói:

“Làm trò, em đã là một nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, còn kêu non với xanh gì!” Tay anh tham lam dò xét quần lót người ta.

Tôi nói:

“Đừng như vậy! Nghiên cứu sinh cũng là học sinh!” Anh nói:

“Đúng! Nghiên cứu “Sinh”! Học “Sinh”!” Sau đó, sau đó lột phăng quần áo trên người Tiểu Phẩm Phẩm.

dừng.

dừng lại a.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Lần đầu gặp tại bữa tiệc 27/12/2013
2 Chương 2 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Gặp lại yêu nghiệt đại soái 27/12/2013
3 Chương 3 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Say rượu 27/12/2013
4 Chương 4 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Thất thân 27/12/2013
5 Chương 5 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Quyết định sau khi tỉnh dậy 27/12/2013
6 Chương 6 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Muốn ngừng khó ngừng, chỗ nào cũng có 27/12/2013
7 Chương 7 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Lần này, thật sự là tạm biệt 27/12/2013
8 Chương 8 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Trưởng thành 27/12/2013
9 Chương 9 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Lần đầu vào Vĩ Sĩ 27/12/2013
10 Chương 10 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Quyết định đi tìm anh 27/12/2013
11 Chương 11 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Xác định tình cảm tại thành phố B! 27/12/2013
12 Chương 12 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Đi Vu Sơn “mây mưa” 27/12/2013
13 Chương 13 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Hạnh phúc 27/12/2013
14 Chương 14 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chỉ số thông minh của cô gái đang yêu 27/12/2013
15 Chương 15 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Đến Vĩ Sĩ yến kiến Đỗ tổng 27/12/2013
16 Chương 16 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Tâm ý của Đỗ Thăng 27/12/2013
17 Chương 17 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chuyện có huyền cơ (tức là có ý nghĩa khác) 27/12/2013
18 Chương 18 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Một việc dần dần nổi lên mặt nước 27/12/2013
19 Chương 19 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Sư huynh bị bệnh 27/12/2013
20 Chương 20 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Từng chút từng chút một rời xa 27/12/2013
21 Chương 21 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Sáng chiều đều tối, chàng thành người lạ 27/12/2013
22 Chương 22 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Biết cái gì là chia tay không? 27/12/2013
23 Chương 23 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Sự thật là gì? 27/12/2013
24 Chương 24 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Không bằng để xuống 27/12/2013
25 Chương 25 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Bắt đầu tỉnh lại 27/12/2013
26 Chương 26 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Vô tình gặp lại ở Phúc Mãn Lâu 27/12/2013
27 Chương 27 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Quyết định xuất ngoại 27/12/2013
28 Chương 28 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chuẩn bị xuất ngoại 27/12/2013
29 Chương 29 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Hồi sinh và hủy diệt 27/12/2013
30 Chương 30 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Tiệc chia tay 27/12/2013
31 Chương 31 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Gặp lại ở Kim Huy 27/12/2013
32 Chương 32 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Gặp lại thì như thế nào 27/12/2013
33 Chương 33 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Nụ hôn của Hạ Tu 27/12/2013
34 Chương 34 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Cuộc sống ở nước ngoài 27/12/2013
35 Chương 35 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Phiên ngoại Đỗ Thăng (một) 27/12/2013
36 Chương 36 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Gallery (Cửa hàng/Phòng bán Tranh) 27/12/2013
37 Chương 37 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 37 27/12/2013
38 Chương 38 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 38 27/12/2013
39 Chương 39 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Bước đầu qua lại 27/12/2013
40 Chương 40 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Mối quan hệ vặn vẹo 27/12/2013
41 Chương 41 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Gặp nhau trên đất khách quê người 27/12/2013
42 Chương 42 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Nay đã thành xa lạ 27/12/2013
43 Chương 43 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Có chút quỷ dị 27/12/2013
44 Chương 44 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Một đôi môi, hai bàn tay 27/12/2013
45 Chương 45 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Thanh âm tan nát cõi lòng 27/12/2013
46 Chương 46 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Tôi xuất viện, người nào đó lại nhập viện? 27/12/2013
47 Chương 47 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Nỗi khổ tâm khôn xiết 27/12/2013
48 Chương 48 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Bí mật quá khứ (một) 27/12/2013
49 Chương 49 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Bí mật quá khứ (hai) 27/12/2013
50 Chương 50 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Đỗ Thăng tự thuật 27/12/2013
51 Chương 51 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Quyết định 27/12/2013
52 Chương 52 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Hạnh phúc & tính phúc 27/12/2013
53 Chương 53 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Về sau chúng ta làm thế nào 27/12/2013
54 Chương 54 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Trở về nhà trọ (điều này cũng khá tán dóc) 27/12/2013
55 Chương 55 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Tiểu Tam vs Nhị 27/12/2013
56 Chương 56 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Gọi là Tô trong chữ Tô Tô 27/12/2013
57 Chương 57 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Rời đi 27/12/2013
58 Chương 58 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Đỗ Thăng ‘lại’ không cần cô nữa rồi! 27/12/2013
59 Chương 59 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Không nỡ 27/12/2013
60 Chương 60 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Cuộc chiến của cánh mày râu 27/12/2013
61 Chương 61 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Cho Phẩm Phẩm một đáp án rõ ràng 27/12/2013
62 Chương 62 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Bảo Bảo trở lại 27/12/2013
63 Chương 63 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Thăm dò Hứa Linh 27/12/2013
64 Chương 64 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Sự thật về bọn họ! 27/12/2013
65 Chương 65 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Đồng quy vu tận? 27/12/2013
66 Chương 66 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Đồng Duệ là ai 27/12/2013
67 Chương 67 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Đồng Duệ 27/12/2013
68 Chương 68 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Cẩu huyết đỉnh 27/12/2013
69 Chương 69 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Kết thúc! 27/12/2013
70 Chương 70 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Lá thư Tô viết cho tôi 27/12/2013
71 Chương 71 Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Phiên ngoại 27/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dung-nhu-vay-nguoi-ta-van-con-la-hoc-sinh-day-1531.html