Truyện Hàng Long Giả - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Hàng Long Giả
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hàng Long Giả
Bạn đang đọc truyện Hàng Long Giả của tác giả Đại Minh Vương trên trang đọc truyện online. Thập Hoang Giả Lạc Phi theo gót một chi mạo hiểm đoàn đội tiến vào Fanors rặng núi săn bắt ma thú, lại bị Long công chúa Seth Kaya bắt được Long Huyệt trung, triển khai một đoạn cùng Long tộc công chúa không thể không nói đích truyền kỳ...

Tám năm sau, tại Long Huyệt hỗn được phong sinh thủy khởi tịnh vận may đích có được long uy đích Lạc Phi cuối cùng ly khai Fanors rặng núi, cái thứ nhất ngộ đến hắn đích người cánh nhiên sai lầm đích đem hắn coi như Hàng Long giả.

Thế là, một đoạn truyền kỳ chuyện xưa tựu này triển khai .

Thiêm ước tác phẩm, hoàn bổn bảo chứng, mọi người yên tâm thu tàng.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hàng Long Giả - Long và Long đản. 09/12/2013
2 Chương 2 Hàng Long Giả - Long phân cũng là thực vật. 09/12/2013
3 Chương 3 Hàng Long Giả - Đại Ma Cô. 09/12/2013
4 Chương 4 Hàng Long Giả - Cự Long tài bảo. 09/12/2013
5 Chương 5 Hàng Long Giả - Phù Không Chi Vũ. 09/12/2013
6 Chương 6 Hàng Long Giả - Long Hồn thảo. 09/12/2013
7 Chương 7 Hàng Long Giả - Long tộc lão xử nữ. 09/12/2013
8 Chương 8 Hàng Long Giả - Phong Long đài. 09/12/2013
9 Chương 9 Hàng Long Giả - Long uy. 09/12/2013
10 Chương 10 Hàng Long Giả - Kiếm mang. 09/12/2013
11 Chương 11 Hàng Long Giả - Thịt nướng mỹ vị. 09/12/2013
12 Chương 12 Hàng Long Giả - Cự Long khóc lóc. 09/12/2013
13 Chương 13 Hàng Long Giả - Long thần trói buộc. 09/12/2013
14 Chương 14 Hàng Long Giả - Cuối cùng có thể đi. 09/12/2013
15 Chương 15 Hàng Long Giả - Chuyện cũ thương tâm. 09/12/2013
16 Chương 16 Hàng Long Giả - Thiết Chùy mạo hiểm đội. 09/12/2013
17 Chương 17 Hàng Long Giả - Hàng Long giả. 09/12/2013
18 Chương 18 Hàng Long Giả - Nước mắt Cự Long. 09/12/2013
19 Chương 19 Hàng Long Giả - Ngươi là người của ta. 09/12/2013
20 Chương 20 Hàng Long Giả - Thần giữ của. 09/12/2013
21 Chương 21 Hàng Long Giả - Ta là đại anh hùng. 09/12/2013
22 Chương 22 Hàng Long Giả - Lột chiêu bài anh hùng. 09/12/2013
23 Chương 23 Hàng Long Giả - Tắm rửa. 09/12/2013
24 Chương 24 Hàng Long Giả - Gian thương. 09/12/2013
25 Chương 25 Hàng Long Giả - Thương nhân thành tín. 09/12/2013
26 Chương 26 Hàng Long Giả - Không gian giới chỉ. 09/12/2013
27 Chương 27 Hàng Long Giả - Vong linh pháp sư. 09/12/2013
28 Chương 28 Hàng Long Giả - Cơn ác mộng. 09/12/2013
29 Chương 29 Hàng Long Giả - Mỹ nữ Tác Phỉ Á(Sofia). 09/12/2013
30 Chương 30 Hàng Long Giả - Nửa cái giường. 09/12/2013
31 Chương 31 Hàng Long Giả - Điên cuồng mua đồ ăn. 09/12/2013
32 Chương 32 Hàng Long Giả - Tự cấp tự túc. 09/12/2013
33 Chương 33 Hàng Long Giả - Thiên diện phì miêu. 09/12/2013
34 Chương 34 Hàng Long Giả - Biểu diễn ảo thuật. 09/12/2013
35 Chương 35 Hàng Long Giả - Tranh đoạt chức trưởng trấn. 09/12/2013
36 Chương 36 Hàng Long Giả - Thí nghiệm. 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hang-long-gia-535.html