Truyện Cực Phẩm Hôn Quân - Lịch sử

  • Tên truyện: Cực Phẩm Hôn Quân
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Cực Phẩm Hôn Quân
Truyện Cực Phẩm Hôn Quân là một truyện khá đặc sắc, truyện không đơn giản như những câu chuyện kể về những diễn tiến trong quá khứ, những gì đó khô khan giống như những truyện lịch sử hay quân sự khác mà truyện khá thú vị.

Truyện là hành trình vượt thời gian xuyên mình của Đường Huyền, một tên lính đã xuất ngũ, bản tính gian manh lọc lõi, lòng dạ thâm độc nhan hiểm, tính tình thì háo sắc dâm tiện.

Sau khi tai nạn chết trẻ xuống địa phủ, nhờ vào nịnh bợ thuộc hạ của Diêm Vương là Đầu Trâu mà được sống lại trong thân xác của một tên hôn quân, liệu hắn sẽ trở thành một vị minh quân hay sẽ trở thành một tên hôn quân mới?

Truyện đưa đến một cái nhìn khái quát dưới con mắt chủ quan của một kẻ được trở về triều đại trước, trở về quá khứ để viết lại lịch sử, một góc nhỏ của những vương triều của quyền lực và tranh đấu.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Cực Phẩm Hôn Quân - Tỉnh Lại 28/03/2014
2 Chương 2 Cực Phẩm Hôn Quân - Thượng Triều 28/03/2014
3 Chương 3 Cực Phẩm Hôn Quân - Thích Khách 28/03/2014
4 Chương 4 Cực Phẩm Hôn Quân - Như Vậy 28/03/2014
5 Chương 5 Cực Phẩm Hôn Quân - Độc Phát 28/03/2014
6 Chương 6 Cực Phẩm Hôn Quân - Thiên Hạ Này Của Ai 28/03/2014
7 Chương 7 Cực Phẩm Hôn Quân - Cấm Vệ Quân 28/03/2014
8 Chương 8 Cực Phẩm Hôn Quân - Cấm Vệ Quân (2) 28/03/2014
9 Chương 9 Cực Phẩm Hôn Quân - Rời Cung 28/03/2014
10 Chương 10 Cực Phẩm Hôn Quân - Địa Lao 28/03/2014
11 Chương 11 Cực Phẩm Hôn Quân - Địa Lao (2) 28/03/2014
12 Chương 12 Cực Phẩm Hôn Quân - Thoát Ra 28/03/2014
13 Chương 13 Cực Phẩm Hôn Quân - Càn Quét (2) 28/03/2014
14 Chương 14 Cực Phẩm Hôn Quân - Mượn Người 28/03/2014
15 Chương 15 Cực Phẩm Hôn Quân - Tên nàng là gì? 28/03/2014
16 Chương 16 Cực Phẩm Hôn Quân - Biến Cố Ở Võ Trường 28/03/2014
17 Chương 17 Cực Phẩm Hôn Quân - Vũ Khí Mới, Quân Đội Mới 28/03/2014
18 Chương 18 Cực Phẩm Hôn Quân - Phản Loạn 28/03/2014
19 Chương 19 Cực Phẩm Hôn Quân - Ly Gián 28/03/2014
20 Chương 20 Cực Phẩm Hôn Quân - Cứu Người 28/03/2014
21 Chương 21 Cực Phẩm Hôn Quân - Thuyết Phục 28/03/2014
22 Chương 22 Cực Phẩm Hôn Quân - Thanh Giả Tự Thanh 28/03/2014
23 Chương 23 Cực Phẩm Hôn Quân - Gom Bạc 28/03/2014
24 Chương 24 Cực Phẩm Hôn Quân - Tám Phần Lợi Tức 28/03/2014
25 Chương 25 Cực Phẩm Hôn Quân - Cống Phẩm Bị Cướp 28/03/2014
26 Chương 26 Cực Phẩm Hôn Quân - Đại Lao 28/03/2014
27 Chương 27 Cực Phẩm Hôn Quân - Tần Lão Tướng Quân 28/03/2014
28 Chương 28 Cực Phẩm Hôn Quân - Khiêu Chiến 28/03/2014
29 Chương 29 Cực Phẩm Hôn Quân - Bạch Hồng Kiều 28/03/2014
30 Chương 30 Cực Phẩm Hôn Quân - Thi Toán 28/03/2014
31 Chương 31 Cực Phẩm Hôn Quân - Hô Mưa 28/03/2014
32 Chương 32 Cực Phẩm Hôn Quân - Đối Chữ 28/03/2014
33 Chương 33 Cực Phẩm Hôn Quân - Đại Chiến Ngự Hoa Viên 28/03/2014
34 Chương 34 Cực Phẩm Hôn Quân - Đại Chiến Ngự Hoa Viên (2) 28/03/2014
35 Chương 35 Cực Phẩm Hôn Quân - Đại Chiến Ngự Hoa Viên (3) 28/03/2014
36 Chương 36 Cực Phẩm Hôn Quân - Đại Chiến Ngự Hoa Viên (4) 28/03/2014
37 Chương 37 Cực Phẩm Hôn Quân - Mười năm! 28/03/2014
38 Chương 38 Cực Phẩm Hôn Quân - Xuất Cung Vi Hành 28/03/2014
39 Chương 39 Cực Phẩm Hôn Quân - Kỹ Viện 28/03/2014
40 Chương 40 Cực Phẩm Hôn Quân - Đấu Giá 28/03/2014
41 Chương 41 Cực Phẩm Hôn Quân - Chặn Kiệu 28/03/2014
42 Chương 42 Cực Phẩm Hôn Quân - Thanh Liên 28/03/2014
43 Chương 43 Cực Phẩm Hôn Quân - Thanh Liên (2) 28/03/2014
44 Chương 44 Cực Phẩm Hôn Quân - Bị Phát Hiện 28/03/2014
45 Chương 45 Cực Phẩm Hôn Quân - Lại Gặp Thích Khách 28/03/2014
46 Chương 46 Cực Phẩm Hôn Quân - Một Chọi Một 28/03/2014
47 Chương 47 Cực Phẩm Hôn Quân - Đấu Giang Bắc Thiên 28/03/2014
48 Chương 48 Cực Phẩm Hôn Quân - Tự Sát 28/03/2014
49 Chương 49 Cực Phẩm Hôn Quân - Tỉnh Lại 28/03/2014
50 Chương 50 Cực Phẩm Hôn Quân - Đi Giải Quyết 28/03/2014
51 Chương 51 Cực Phẩm Hôn Quân - Động 28/03/2014
52 Chương 52 Cực Phẩm Hôn Quân - Tử Lao 28/03/2014
53 Chương 53 Cực Phẩm Hôn Quân - Đường Sống 28/03/2014
54 Chương 54 Cực Phẩm Hôn Quân - Lôi Đài 28/03/2014
55 Chương 55 Cực Phẩm Hôn Quân - Cách Mạng Mới 28/03/2014
56 Chương 56 Cực Phẩm Hôn Quân - Xem Tướng 28/03/2014
57 Chương 57 Cực Phẩm Hôn Quân - Gửi Thư 28/03/2014
58 Chương 58 Cực Phẩm Hôn Quân - Về Cung 28/03/2014
59 Chương 59 Cực Phẩm Hôn Quân - Tin Tức 28/03/2014
60 Chương 60 Cực Phẩm Hôn Quân - Xuất Trận Đoạt Mỹ Nhân 28/03/2014
61 Chương 61 Cực Phẩm Hôn Quân - Đại Chiến 28/03/2014
62 Chương 62 Cực Phẩm Hôn Quân - Tọa Hoài Bất Loạn 28/03/2014
63 Chương 63 Cực Phẩm Hôn Quân - Viện Binh 28/03/2014
64 Chương 64 Cực Phẩm Hôn Quân - Tạo Phản 28/03/2014
65 Chương 65 Cực Phẩm Hôn Quân - Trao Quyền 28/03/2014
66 Chương 66 Cực Phẩm Hôn Quân - Binh Biến (1) 28/03/2014
67 Chương 67 Cực Phẩm Hôn Quân - Binh Biến (2) 28/03/2014
68 Chương 68 Cực Phẩm Hôn Quân - Binh Biến (3) 28/03/2014
69 Chương 69 Cực Phẩm Hôn Quân - Binh Biến (4) 28/03/2014
70 Chương 70 Cực Phẩm Hôn Quân - Con Tin 28/03/2014
71 Chương 71 Cực Phẩm Hôn Quân - Tha Chết 28/03/2014
72 Chương 72 Cực Phẩm Hôn Quân - Đình Chiến 28/03/2014
73 Chương 73 Cực Phẩm Hôn Quân - Kết Thúc 28/03/2014
74 Chương 74 Cực Phẩm Hôn Quân - Mâu Thuẫn 28/03/2014
75 Chương 75 Cực Phẩm Hôn Quân - Làm Mối 28/03/2014
76 Chương 76 Cực Phẩm Hôn Quân - Chương 76 28/03/2014
77 Chương 77 Cực Phẩm Hôn Quân - Cứu Tế 28/03/2014
78 Chương 78 Cực Phẩm Hôn Quân - Ý Trung Nhân 28/03/2014
79 Chương 79 Cực Phẩm Hôn Quân - Xuất Ngoại 28/03/2014
80 Chương 80 Cực Phẩm Hôn Quân - Nghỉ Chân 28/03/2014
81 Chương 81 Cực Phẩm Hôn Quân - Gặp Lại (1) 28/03/2014
82 Chương 82 Cực Phẩm Hôn Quân - Gặp Lại (2) 28/03/2014
83 Chương 83 Cực Phẩm Hôn Quân - Chuyện Cũ 28/03/2014
84 Chương 84 Cực Phẩm Hôn Quân - Thần Y 28/03/2014
85 Chương 85 Cực Phẩm Hôn Quân - Ngộ Đạo 28/03/2014
86 Chương 86 Cực Phẩm Hôn Quân - Nữ Hiệp 28/03/2014
87 Chương 87 Cực Phẩm Hôn Quân - Nữ Hiệp (2) 28/03/2014
88 Chương 88 Cực Phẩm Hôn Quân - Thư Sinh 28/03/2014
89 Chương 89 Cực Phẩm Hôn Quân - Giao Dịch 28/03/2014
90 Chương 90 Cực Phẩm Hôn Quân - Nạp Thiếp 28/03/2014
91 Chương 91 Cực Phẩm Hôn Quân - Lên Đường 28/03/2014
92 Chương 92 Cực Phẩm Hôn Quân - Bán Tranh 28/03/2014
93 Chương 93 Cực Phẩm Hôn Quân - Từ Văn Phủ 28/03/2014
94 Chương 94 Cực Phẩm Hôn Quân - Bắt Nạt Người 28/03/2014
95 Chương 95 Cực Phẩm Hôn Quân - Chương 95 28/03/2014
96 Chương 96 Cực Phẩm Hôn Quân - Chương 96 28/03/2014
97 Chương 97 Cực Phẩm Hôn Quân - Chó Liếm Mặt Chủ 28/03/2014
98 Chương 98 Cực Phẩm Hôn Quân - Anh Vợ 28/03/2014
99 Chương 99 Cực Phẩm Hôn Quân - Chương 99 28/03/2014
100 Chương 100 Cực Phẩm Hôn Quân - Tri Huyện 28/03/2014
101 Chương 101 Cực Phẩm Hôn Quân - Chương 101 28/03/2014
102 Chương 102 Cực Phẩm Hôn Quân - Tư Xuân 28/03/2014
103 Chương 103 Cực Phẩm Hôn Quân - Đêm Xuân 28/03/2014
104 Chương 104 Cực Phẩm Hôn Quân - Chương 104 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-cuc-pham-hon-quan-1963.html