Truyện Tần Thời Minh Nguyệt - Lịch sử

  • Tên truyện: Tần Thời Minh Nguyệt
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tần Thời Minh Nguyệt
Bạn đang đọc truyện Tần thời minh nguyệt của tác giả Ôn Thế Nhân trên website đọc truyện online. Nàng – Lạnh lùng, thờ ơ, quyết đoán. Hắn – Lãnh khốc, tàn ác, nhẫn tâm. Nàng gặp hắn lại trở thành một bảo mẫu đích thực. Hắn gặp nàng lại như tiểu hài tử bám váy mẹ. Giúp huynh đệ hắn lên ngôi là quyết định vì tâm hay vì tư? Cuối cùng được tất cả, hắn lại bỏ rơi nàng đi tìm tình yêu của mình. Vậy… tất cả là sai hay là trái, là vô duyên hay không có duyên?
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tần Thời Minh Nguyệt - Quyển 1 29/11/2013
2 Chương 2 Tần Thời Minh Nguyệt - Đệ tứ bộ 29/11/2013
3 Chương 3 Tần Thời Minh Nguyệt - Đệ ngũ bộ 29/11/2013
3 Chương 3 Tần Thời Minh Nguyệt - Tử Đằng Hoa hạ 29/11/2013
4 Chương 4 Tần Thời Minh Nguyệt - Mai danh ẩn tích 29/11/2013
4 Chương 4 Tần Thời Minh Nguyệt - Tử Đằng hoa hạ 29/11/2013
5 Chương 5 Tần Thời Minh Nguyệt - Mai danh ẩn tích 29/11/2013
6 Chương 6 Tần Thời Minh Nguyệt - Cùng trường tổng cộng nghiên mực 29/11/2013
7 Chương 7 Tần Thời Minh Nguyệt - Dạ Tẫn Thiên Minh 29/11/2013
8 Chương 8 Tần Thời Minh Nguyệt - Vô Song Quỷ Vương 29/11/2013
9 Chương 9 Tần Thời Minh Nguyệt - Đêm tối Thương Lang 29/11/2013
10 Chương 10 Tần Thời Minh Nguyệt - Thần y Cư 29/11/2013
11 Chương 11 Tần Thời Minh Nguyệt - Dẫn mộng mê hương 29/11/2013
12 Chương 12 Tần Thời Minh Nguyệt - Trong mộng nhớ lại 29/11/2013
13 Chương 13 Tần Thời Minh Nguyệt - Vũ Tiên Phượng Vương 29/11/2013
14 Chương 14 Tần Thời Minh Nguyệt - Truy mà không giết 29/11/2013
15 Chương 15 Tần Thời Minh Nguyệt - Nhiếp Hồn chi thuật. 29/11/2013
16 Chương 16 Tần Thời Minh Nguyệt - Cuộc truy đuổi trên không 29/11/2013
17 Chương 17 Tần Thời Minh Nguyệt - Công Thâu gia tộc 29/11/2013
18 Chương 18 Tần Thời Minh Nguyệt - Cơ quan thành nội ( Thượng ) 29/11/2013
19 Chương 19 Tần Thời Minh Nguyệt - Cơ Quan Thành Nội ( Hạ ) 29/11/2013
20 Chương 20 Tần Thời Minh Nguyệt - Nhàn cân nhổ đỉnh 29/11/2013
21 Chương 21 Tần Thời Minh Nguyệt - Kết nghĩa huynh muội 29/11/2013
22 Chương 22 Tần Thời Minh Nguyệt - Danh Kiếm chi quyết (thượng) 29/11/2013
23 Chương 23 Tần Thời Minh Nguyệt - Danh kiếm chi quyết (Hạ) 29/11/2013
24 Chương 24 Tần Thời Minh Nguyệt - Ẩn Bức Vương trong bóng đem 29/11/2013
25 Chương 25 Tần Thời Minh Nguyệt - Trận đấu kịch liệt trong rừng rậm 29/11/2013
26 Chương 26 Tần Thời Minh Nguyệt - Hắc Ngọc Kỳ Lân 29/11/2013
27 Chương 27 Tần Thời Minh Nguyệt - Cơ quan cấm địa 29/11/2013
28 Chương 28 Tần Thời Minh Nguyệt - Hoạ từ trong nhà 29/11/2013
29 Chương 29 Tần Thời Minh Nguyệt - Chậm vũ ngàn đêm 29/11/2013
30 Chương 30 Tần Thời Minh Nguyệt - Cơ Quan Thành phá – Phá Cơ Quan thành 29/11/2013
31 Chương 31 Tần Thời Minh Nguyệt - Phòng ngự cuối cùng 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tan-thoi-minh-nguyet-233.html