Truyện Rất Muốn - Truyện teen

  • Tên truyện: Rất Muốn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Rất Muốn
Bạn đang đọc truyện Rất muốn của tác giả Vô Danh trên website đọc truyện online. “Kim Ngân, cô đứng lại cho tôi!” Không, cô không thể đứng lại. “Kim Ngân, hãy trả lại cho tôi, hãy trả lại nó cho tôi!” Không, cô không thể trả lại được. Cho dù rất muốn. “Kim Ngân, đồ độc ác…Cô đúng là đồ độc ác!” Không, cô không phải là loại người đó. Cho dù rất muốn. “Kim Ngân, Kim Ngânnnn…”
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Rất Muốn - Chương 1 27/12/2013
2 Chương 2 Rất Muốn - Chương 2 27/12/2013
3 Chương 3 Rất Muốn - Chương 3 27/12/2013
4 Chương 4 Rất Muốn - Chương 4 27/12/2013
5 Chương 5 Rất Muốn - Chương 5 27/12/2013
6 Chương 6 Rất Muốn - Chương 5 27/12/2013
6 Chương 6 Rất Muốn - Chương 6 27/12/2013
7 Chương 7 Rất Muốn - Chương 7 27/12/2013
8 Chương 8 Rất Muốn - Chương 8 27/12/2013
9 Chương 9 Rất Muốn - Chương 9 27/12/2013
10 Chương 10 Rất Muốn - Chương 10 27/12/2013
11 Chương 11 Rất Muốn - Chương 11 27/12/2013
12 Chương 12 Rất Muốn - Chương 12 27/12/2013
13 Chương 13 Rất Muốn - Chương 13 27/12/2013
14 Chương 14 Rất Muốn - Chương 14 27/12/2013
15 Chương 15 Rất Muốn - Chương 15 27/12/2013
16 Chương 16 Rất Muốn - Chương 16 27/12/2013
17 Chương 17 Rất Muốn - Chương 17 27/12/2013
18 Chương 18 Rất Muốn - Chương 18 27/12/2013
19 Chương 19 Rất Muốn - Chương 19 27/12/2013
20 Chương 20 Rất Muốn - Chương 20 27/12/2013
21 Chương 21 Rất Muốn - Chương 21 27/12/2013
22 Chương 22 Rất Muốn - Chương 22 27/12/2013
23 Chương 23 Rất Muốn - Chương 23 27/12/2013
24 Chương 24 Rất Muốn - Chương 24 27/12/2013
25 Chương 25 Rất Muốn - Chương 25 27/12/2013
26 Chương 26 Rất Muốn - Chương 26 27/12/2013
27 Chương 27 Rất Muốn - Chương 27 27/12/2013
28 Chương 28 Rất Muốn - Chương 28 27/12/2013
29 Chương 29 Rất Muốn - Chương 29 27/12/2013
30 Chương 30 Rất Muốn - Chương 30 (End) 27/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-rat-muon-1533.html