Truyện VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tiên hiệp

  • Tên truyện: VŨ TOÁI HƯ KHÔNG
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : VŨ TOÁI HƯ KHÔNG
Bạn đang đọc truyện Vũ Toái Hư Không của tác gỉa Du Tạc Bao Tử trên trang đọc truyện online. Con đường võ đạo vạn pháp quy nhất, chỉ cầu được phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, nhưng võ giả hàng nghìn hàng vạn, thiên phú cũng đều bất đồng ---- Có kẻ am hiểu tu luyện, một ngày đả tọa, có thể so với người trăm ngày luyện công; có kẻ am hiểu hỏa diễm, trời sinh liền có thể điều khiển ngọn lửa tự nhiên; thậm chí còn có kẻ thiên phú tuyệt luân, có thể ở trong chiến đấu tạm thời đề thăng cấp bậc võ đạo của mình, phát huy ra lực lượng vượt cấp giết địch......

Loại thiên phú của võ giả này, ở Cửu Châu đại lục được xưng là "Vũ Hồn"! Nội dung quyển sách này, chính là chuyện xưa về kẻ đi săn vũ hồn, cướp lấy thiên phú của vũ giả để cho mình sử dụng.

Hiện tại, mang theo sổ tay săn hồn, đi theo Trầm đại họa hại chuyên lấy việc buôn bán không bao giờ giao thuế làm vinh quang.

!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bình sinh sự - tuyệt diễm kinh tài 19/11/2013
2 Chương 2 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thiên tài biệt khuất mà chết 19/11/2013
3 Chương 3 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Sự công bằng của Trầm Côn 19/11/2013
4 Chương 4 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại hội trưởng lão 19/11/2013
5 Chương 5 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Chỉ là giao dịch mà thôi 19/11/2013
6 Chương 6 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Sơ kiến Vũ hồn 19/11/2013
7 Chương 7 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Chẳng qua là làm lại từ đầu (I) 19/11/2013
8 Chương 8 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Chẳng qua là làm lại từ đầu (II) 19/11/2013
9 Chương 9 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nói về vũ hồn 19/11/2013
10 Chương 10 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Con đường linh hồn mở ra! 19/11/2013
11 Chương 11 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Chín tầng Hồn Kinh 19/11/2013
12 Chương 12 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trái tim ta - thực bị thương 19/11/2013
13 Chương 13 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại dũng chi tâm (tấm lòng dũng cảm) 19/11/2013
14 Chương 14 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cường hồn tọa lạc 19/11/2013
15 Chương 15 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ba chiêu kiếm ý không hiểu nổi 19/11/2013
16 Chương 16 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cừu nhân gặp mặt 19/11/2013
17 Chương 17 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Kiếm mộ 19/11/2013
18 Chương 18 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Quận chúa Bắc Địa 19/11/2013
19 Chương 19 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Vì ngươi, bán đứng hết thảy thì đã sao? (1) 19/11/2013
20 Chương 20 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Vì ngươi bán đứng hết thảy thì đã sao? (2) 19/11/2013
21 Chương 21 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Linh Phù Nghịch Thiên 19/11/2013
22 Chương 22 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thánh Tăng 19/11/2013
23 Chương 23 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hiểu lầm tuyệt vời 19/11/2013
24 Chương 24 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ba kiếm phá thú tôn! 19/11/2013
25 Chương 25 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tâm Tâm 19/11/2013
26 Chương 26 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - La Ma Nhân Vương cùng A Phúc 19/11/2013
27 Chương 27 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đêm tại Phù Đồ Tháp 19/11/2013
28 Chương 28 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bản sắc biểu diễn 19/11/2013
29 Chương 29 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đệ nhị màn huyết tinh 19/11/2013
30 Chương 30 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tính toán nhỏ nhặt của Triệu Lạc Trần 19/11/2013
31 Chương 31 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thực lực chân chính của Trầm Trọng 19/11/2013
32 Chương 32 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Vận may *** chó 19/11/2013
33 Chương 33 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lão huynh, ánh mắt của huynh có vấn đề 19/11/2013
34 Chương 34 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - A La 19/11/2013
35 Chương 35 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - A La (2) 19/11/2013
36 Chương 36 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Uy lực của linh phù 19/11/2013
37 Chương 37 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Chuyện cũ về lão hòa thượng 19/11/2013
38 Chương 38 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Khóa học đầu tiên của Vương Kiêu (1) 19/11/2013
39 Chương 39 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Khóa học đầu tiên của Vương Kiêu (2) 19/11/2013
40 Chương 40 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Linh phù Tô Gia 19/11/2013
41 Chương 41 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Yếu mệnh đích khiết phích (1) 19/11/2013
42 Chương 42 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Yếu mệnh đích khiết phích (2) 19/11/2013
43 Chương 43 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Sư phụ, ngươi chạy không thoát đâu 19/11/2013
44 Chương 44 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Kế hoạch thăng cấp điên cuồng 19/11/2013
45 Chương 45 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Kế hoạch thăng cấp điên cuồng (2) 19/11/2013
46 Chương 46 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Con đường thăng cấp 19/11/2013
47 Chương 47 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hoàng nguyên hạ đoạn ! 19/11/2013
48 Chương 48 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Dương gia 19/11/2013
49 Chương 49 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Di chứng 19/11/2013
50 Chương 50 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bôi nhọ danh dự 19/11/2013
51 Chương 51 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nguy cơ Tân Nguyệt thành 19/11/2013
52 Chương 52 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ba quân lệnh 19/11/2013
53 Chương 53 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thay đổi bất ngờ 19/11/2013
54 Chương 54 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bệnh tình Trầm Phù Đồ 19/11/2013
55 Chương 55 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Một trận chiến, hai truyền thuyết 19/11/2013
56 Chương 56 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Liều mạng chữa bệnh 19/11/2013
57 Chương 57 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tầng thứ hai Hồn Kinh (1) 19/11/2013
58 Chương 58 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tầng thứ hai Hồn Kinh (2) 19/11/2013
59 Chương 59 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tầng thứ hai Hồn Kinh (3) 19/11/2013
60 Chương 60 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bí mật thì không thể nói lung tung 19/11/2013
61 Chương 61 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Châm trà, xin lỗi 19/11/2013
62 Chương 62 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Không thể nào 19/11/2013
63 Chương 63 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Xuất chinh cùng ngươi 19/11/2013
64 Chương 64 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trong Dự Liệu 19/11/2013
65 Chương 65 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lâm chiến như thủy 19/11/2013
66 Chương 66 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bần tăng thoạt nhìn rất dễ ăn hiếp vậy ư? 19/11/2013
67 Chương 67 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Phương thức khác 19/11/2013
68 Chương 68 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Độc thủ 19/11/2013
69 Chương 69 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tàng Linh Sơn Cốc 19/11/2013
70 Chương 70 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Phong thủy bí thuật 19/11/2013
71 Chương 71 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bảo huyệt chi trợ 19/11/2013
72 Chương 72 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tàn phiến thần bí 19/11/2013
73 Chương 73 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tàn phiến thần bí – Phần 2 19/11/2013
74 Chương 74 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tàn phiến thần bí – Phần 3 19/11/2013
75 Chương 75 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại sự kiện 19/11/2013
76 Chương 76 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hắc kỵ sĩ 19/11/2013
77 Chương 77 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tài Nguyên Cuồn Cuộn 19/11/2013
78 Chương 78 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Số làm quan 19/11/2013
79 Chương 79 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại nhân vật trong truyền thuyết 19/11/2013
80 Chương 80 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Giao dịch cùng triều đình 19/11/2013
81 Chương 81 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Khối tàn phiến thứ hai 19/11/2013
82 Chương 82 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lời tiên đoán của Huyết phật 19/11/2013
83 Chương 83 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cường giả là vô giá 19/11/2013
84 Chương 84 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Dù sao cũng không phải là bần tăng hoang phí 19/11/2013
85 Chương 85 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nơi này là Bách Bảo Trai 19/11/2013
86 Chương 86 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Phù Quang Lược Ảnh 19/11/2013
87 Chương 87 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tam Thiên Long Tượng(1) 19/11/2013
88 Chương 88 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tam Thiên Long Tượng(2) 19/11/2013
89 Chương 89 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tam Thiên Long Tượng (3) 19/11/2013
90 Chương 90 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Mệnh Huyền Nhất Tuyến 19/11/2013
91 Chương 91 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lưỡng tông chiêu sinh 19/11/2013
92 Chương 92 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thư lệnh của Hắc kỵ sĩ 19/11/2013
93 Chương 93 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Biến động của Trầm gia 19/11/2013
94 Chương 94 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nguy cơ diệt môn 19/11/2013
95 Chương 95 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ngươi dám không giúp sao? 19/11/2013
96 Chương 96 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lão huynh, đừng trách bần tăng không cảnh cáo ngươi 19/11/2013
97 Chương 97 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Quan to đè chết người 19/11/2013
98 Chương 98 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bần tăng đã cảnh cáo các ngươi rồi 19/11/2013
99 Chương 99 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm 19/11/2013
100 Chương 100 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đoạn thủ 19/11/2013
101 Chương 101 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Một giấc mộng đẹp 19/11/2013
102 Chương 102 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hoàng Nguyên thượng đoạn 19/11/2013
103 Chương 103 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lễ mọn 19/11/2013
104 Chương 104 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lưỡng tông chiêu sinh 19/11/2013
105 Chương 105 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại nhật càn khôn 19/11/2013
106 Chương 106 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lăng Vân hộ pháp 19/11/2013
107 Chương 107 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tự chui đầu vào lưới 19/11/2013
108 Chương 108 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hồn kinh tầng thứ ba, thực lực tuyệt đối của Vương Kiêu (1) 19/11/2013
109 Chương 109 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hồn kinh tầng thứ ba, thực lực tuyệt đối của Vương Kiêu (2) 19/11/2013
110 Chương 110 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hồn kinh tầng thứ ba, thực lực tuyệt đối của Vương Kiêu (3) 19/11/2013
111 Chương 111 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Một con sói dám liều mạng 19/11/2013
112 Chương 112 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thực lực là trên hết 19/11/2013
113 Chương 113 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đệ Nhất Mật Lệnh 19/11/2013
114 Chương 114 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Một đi không trở lại 19/11/2013
115 Chương 115 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Sơ kiến võ cách 19/11/2013
116 Chương 116 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ba đạo mật lệnh 19/11/2013
117 Chương 117 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Phùng gia 19/11/2013
118 Chương 118 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ẩn Long Giới 19/11/2013
119 Chương 119 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Giết người giết tâm (1) 19/11/2013
120 Chương 120 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Giết người giết tâm (2) 19/11/2013
121 Chương 121 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Giết người giết tâm (3) 19/11/2013
122 Chương 122 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Giết người giết tâm (4) 19/11/2013
123 Chương 123 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cánh tay phải 19/11/2013
124 Chương 124 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ấn Bắc Đấu Thú Hoàng 19/11/2013
125 Chương 125 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Phân tách (1) 19/11/2013
126 Chương 126 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Phân tách (2) 19/11/2013
127 Chương 127 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Phân tách (3) 19/11/2013
128 Chương 128 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ốc đảo yêu thú 19/11/2013
129 Chương 129 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Loạn chiến 19/11/2013
130 Chương 130 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ngự thú sư 19/11/2013
131 Chương 131 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Một bãi nước bọt 19/11/2013
132 Chương 132 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nhà thư pháp đại tài 19/11/2013
133 Chương 133 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nguyên nhân tập kích của yêu thú 19/11/2013
134 Chương 134 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nhị long tranh phong 19/11/2013
135 Chương 135 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Dạ thiếu gia 19/11/2013
136 Chương 136 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cái chết của Thanh Long 19/11/2013
137 Chương 137 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ai chết trước? 19/11/2013
138 Chương 138 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hải Thạch tụ, đệ nhị vũ hồn (1) 19/11/2013
139 Chương 139 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hải Thạch tụ, đệ nhị vũ hồn (2) 19/11/2013
140 Chương 140 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hải Thạch tụ, đệ nhị vũ hồn (3) 19/11/2013
141 Chương 141 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thú tôn hàng lâm 19/11/2013
142 Chương 142 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thiên cơ dự ngôn 19/11/2013
143 Chương 143 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bá giả vô song 19/11/2013
144 Chương 144 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nhiều chuyện lạ tại thành Xích Tiêu 19/11/2013
145 Chương 145 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tuyệt cảnh của Vương gia (1) 19/11/2013
146 Chương 146 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tuyệt cảnh của Vương gia (2) 19/11/2013
147 Chương 147 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Mười ba lượng bạc, ba trăm hai mươi bảy cái mạng (1) 19/11/2013
148 Chương 148 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Mười ba lượng bạc, ba trăm hai mươi bảy cái mạng (2) 19/11/2013
149 Chương 149 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - La lỵ khống 19/11/2013
150 Chương 150 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Độc vân và mộ phần 19/11/2013
151 Chương 151 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Chính quá dưỡng thành kế hoạch. 19/11/2013
152 Chương 152 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bốn nhà liên minh 19/11/2013
153 Chương 153 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lý luận cắn chó 19/11/2013
154 Chương 154 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lý Cuồng Phong 19/11/2013
155 Chương 155 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ngự Thú Tâm Kinh 19/11/2013
156 Chương 156 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đều là oan nghiệt a! 19/11/2013
157 Chương 157 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lần đầu tiên vũ hồn đại loạn đấu 19/11/2013
158 Chương 158 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Mặt mũi ngươi để đâu? 19/11/2013
159 Chương 159 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lập kế hoạch 19/11/2013
160 Chương 160 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Dùng thực lực nói chuyện 19/11/2013
161 Chương 161 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tam đại dược tề sư 19/11/2013
162 Chương 162 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đạo lý của Thiên Cơ môn 19/11/2013
163 Chương 163 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Một lão điên khó trị 19/11/2013
164 Chương 164 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tác dụng của việc gào khóc đòi ăn!!! 19/11/2013
165 Chương 165 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hóa thân thành yêu thú 19/11/2013
166 Chương 166 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Âm vân độc quái 19/11/2013
167 Chương 167 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại lễ vật 19/11/2013
168 Chương 168 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tình huống kinh thiên động địa 19/11/2013
169 Chương 169 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân, nam nhân! 19/11/2013
170 Chương 170 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ngày Thần diệt (1) 19/11/2013
171 Chương 171 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ngày Thần Diệt (2) 19/11/2013
172 Chương 172 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hoàng Hành bị lạc 19/11/2013
173 Chương 173 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trái tim Bồ Tát, thủ đoạn khốc liệt 19/11/2013
174 Chương 174 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trái tim Bồ Tát, thủ đoạn khốc liệt (2) 19/11/2013
175 Chương 175 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Vũ hồn tà ma 19/11/2013
176 Chương 176 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Giáp nhân thần bí 19/11/2013
177 Chương 177 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thăng cấp kỳ lạ! 19/11/2013
178 Chương 178 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hồn kinh tứ trọng, U minh biến! 19/11/2013
179 Chương 179 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại bồ đề tự 19/11/2013
180 Chương 180 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Độc dược của Độc Phật 19/11/2013
181 Chương 181 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Phục Hoạt Thạch trốn tránh!!! 19/11/2013
182 Chương 182 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hôn… 19/11/2013
183 Chương 183 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại giới 19/11/2013
184 Chương 184 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ba mươi ba nhân kiếp 19/11/2013
185 Chương 185 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hồn Kinh 19/11/2013
186 Chương 186 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lão tổ tông 19/11/2013
187 Chương 187 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cỗ máy chế tạo Thiên khiển (1) 19/11/2013
188 Chương 188 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cỗ máy chế tạo Thiên khiển (2) 19/11/2013
189 Chương 189 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ngũ Sắc thạch (1) 19/11/2013
190 Chương 190 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ngũ Sắc thạch (2) 19/11/2013
191 Chương 191 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Chút tài mọn mà thôi 19/11/2013
192 Chương 192 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Màn đêm buông xuống 19/11/2013
193 Chương 193 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đào hoa huyết sát 19/11/2013
194 Chương 194 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Dùng Phật pháp chinh phục ngươi! (1) 19/11/2013
195 Chương 195 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Dùng Phật pháp chinh phục ngươi! (2) 19/11/2013
196 Chương 196 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bãi độ nhân (Người đưa đò) 19/11/2013
197 Chương 197 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Giết tất 19/11/2013
198 Chương 198 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hai truyền thuyết 19/11/2013
199 Chương 199 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bắc Đẩu thương 19/11/2013
200 Chương 200 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Chuyện hai câu nói 19/11/2013
201 Chương 201 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hòa thượng có cố sự 19/11/2013
202 Chương 202 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Phật Diện Độc Tâm 19/11/2013
203 Chương 203 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Chuyện của hòa thượng 19/11/2013
204 Chương 204 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Song Diện Phật 19/11/2013
205 Chương 205 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bất Sắc, bất khả bất sắc! 19/11/2013
206 Chương 206 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Khởi hành 19/11/2013
207 Chương 207 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nổi gió 19/11/2013
208 Chương 208 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hoàng Kim Sử 19/11/2013
209 Chương 209 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cú đâm đầu tiên 19/11/2013
210 Chương 210 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hưu phu 19/11/2013
211 Chương 211 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thấy đỏ thì dừng 19/11/2013
212 Chương 212 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thần côn thiên thành 19/11/2013
213 Chương 213 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Võ thần cuối cùng 19/11/2013
214 Chương 214 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Quang minh chính đại giết ngươi 19/11/2013
215 Chương 215 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cao thủ nhiều không kém (1) 19/11/2013
216 Chương 216 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cao thủ nhiều không kém (2) 19/11/2013
217 Chương 217 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cao thủ nhiều không kém (3) 19/11/2013
218 Chương 218 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Diêu Quang (1) 19/11/2013
219 Chương 219 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Diêu Quang (2) 19/11/2013
220 Chương 220 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Diêu Quang (3) 19/11/2013
221 Chương 221 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cửu Châu cường binh xuất kiếm lô 19/11/2013
222 Chương 222 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tinh tham (Long thành phong hỏa) 19/11/2013
223 Chương 223 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Áo lông cừu trắng 19/11/2013
224 Chương 224 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Vũ hồn Nhất Nhật Thiên Lý (Ngày đi ngàn dặm) đã mất 19/11/2013
225 Chương 225 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hoàng cấp vũ hồn 19/11/2013
226 Chương 226 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tôi hỏa Trầm gia 19/11/2013
227 Chương 227 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Người một nhà, thân huynh đệ (1) 19/11/2013
228 Chương 228 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Người một nhà, thân huynh đệ (2) 19/11/2013
229 Chương 229 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bần tăng trông rất giống quả hồng mềm sao? 19/11/2013
230 Chương 230 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ước nguyện của Trầm Niệm Tổ 19/11/2013
231 Chương 231 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Sự điên cuồng của Trầm Niệm Tổ 19/11/2013
232 Chương 232 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại giang đông khứ (Sông lớn chảy về đông) 19/11/2013
233 Chương 233 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Kỵ sĩ và túy quỷ (kẻ say rượu) 19/11/2013
234 Chương 234 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại chiến Lam Nguyên 19/11/2013
235 Chương 235 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Huyền Soa 19/11/2013
236 Chương 236 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Gửi lời tới đại ca ngươi 19/11/2013
237 Chương 237 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Quyền đầu kinh thế hãi tục 19/11/2013
238 Chương 238 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trung Nghĩa Thiên Thu (1) 19/11/2013
239 Chương 239 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trung Nghĩa Thiên Thu (2) 19/11/2013
240 Chương 240 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trung Nghĩa Thiên Thu (3) 19/11/2013
241 Chương 241 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bẩy mươi hai biến hóa 19/11/2013
242 Chương 242 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Phạm Sư địa 19/11/2013
243 Chương 243 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hoàng Kim Công Thâu 19/11/2013
244 Chương 244 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thất Hồn Mê Cung 19/11/2013
245 Chương 245 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - A Phúc xông lên (1) 19/11/2013
246 Chương 246 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - A Phúc xông lên (2) 19/11/2013
247 Chương 247 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tòa thành “Hắc Thổ” 19/11/2013
248 Chương 248 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thế gian đầy vẩn đục, chỉ nghe một tấm chân tâm 19/11/2013
249 Chương 249 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thử đảm long uy 19/11/2013
250 Chương 250 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lịch sử đẫm máu của Mặc gia 19/11/2013
251 Chương 251 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lạc Mai nhạc phủ 19/11/2013
252 Chương 252 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Làm mai 19/11/2013
253 Chương 253 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cháy lên đi dã tâm của A Phúc 19/11/2013
254 Chương 254 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tụ hội tại Xuất Vân 19/11/2013
255 Chương 255 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cuồng bạo tấn cấp (1) 19/11/2013
256 Chương 256 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cuồng bạo tấn cấp (2) 19/11/2013
257 Chương 257 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cuồng bạo tấn cấp (3) 19/11/2013
258 Chương 258 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Xuất Vân Hải thành 19/11/2013
259 Chương 259 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Phong hoa tuyết nguyệt, tham kiến anh hùng 19/11/2013
260 Chương 260 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ta là đại minh tinh 19/11/2013
261 Chương 261 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Triệu binh giáp 19/11/2013
262 Chương 262 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cái gì gọi là biểu diễn! 19/11/2013
263 Chương 263 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cái gì gọi là kỹ xảo biểu diễn!? 19/11/2013
264 Chương 264 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cái gì gọi là kỹ năng diễn xuất ?? 19/11/2013
265 Chương 265 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đánh cuộc nho nhỏ 19/11/2013
266 Chương 266 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ác mộng, ác mộng! 19/11/2013
267 Chương 267 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nhất khúc trường nhai 19/11/2013
268 Chương 268 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nhất khúc thanh âm tiếu đông phong 19/11/2013
269 Chương 269 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Một thói quen khó đổi 19/11/2013
270 Chương 270 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thất đức, quá thất đức 19/11/2013
271 Chương 271 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đột phá đến Lam Nguyên 19/11/2013
272 Chương 272 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hồn Kinh tầng thứ năm! Kê lặc (*)? 19/11/2013
273 Chương 273 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Không Phải Bá Chủ Không Thể Khống Chế 19/11/2013
274 Chương 274 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Quyết liệt? 19/11/2013
275 Chương 275 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tiếng đàn đẩy lùi kẻ địch 19/11/2013
276 Chương 276 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trong lúc vô tình, gây ra thiên địa giận! 19/11/2013
277 Chương 277 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trấn Long Chi Lâu 19/11/2013
278 Chương 278 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Núi không Có Hổ, Trầm Côn Xưng Đại Vương (1) 19/11/2013
279 Chương 279 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Núi không có hổ, Trầm Côn xưng đại vương (2) 19/11/2013
280 Chương 280 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bá chủ tụ hội 19/11/2013
281 Chương 281 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Chó điên 19/11/2013
282 Chương 282 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Con chó điên thông minh 19/11/2013
283 Chương 283 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Điên Đảo Chúng Sinh, người và quỷ đều bị khuynh đảo 19/11/2013
284 Chương 284 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Điên Đảo Chúng Sinh, người và quỷ đều bị khuynh đảo (2) 19/11/2013
285 Chương 285 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Điên Đảo Chúng Sinh, người và quỷ đều bị khuynh đảo (3) 19/11/2013
286 Chương 286 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Giây trước địa ngục, giây sau thiên đường 19/11/2013
287 Chương 287 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hoàng kim thịnh yến 19/11/2013
288 Chương 288 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hồng hồng lục lục (1) 19/11/2013
289 Chương 289 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hồng hồng lục lục (2) 19/11/2013
290 Chương 290 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Gây khó dễ 19/11/2013
291 Chương 291 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đông phong quy tâm, vô khả nghịch chuyển đích cường thế quật khởi! (1) 19/11/2013
292 Chương 292 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đông Phong quy phục, sự quật khởi cường thế không thể nào nghịch chuyển! (2) 19/11/2013
293 Chương 293 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thời hạn đến. 19/11/2013
294 Chương 294 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Huyết đồng sơ hiện 19/11/2013
295 Chương 295 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đây mới là Cơ quan thuật 19/11/2013
296 Chương 296 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cửu Châu Long Nhãn 19/11/2013
297 Chương 297 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Họa long điểm tình (*) 19/11/2013
298 Chương 298 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Toàn bộ đều biến đổi 19/11/2013
299 Chương 299 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nội hí 19/11/2013
300 Chương 300 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Khúc mắc của Mặc Ly (1) 19/11/2013
301 Chương 301 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Khúc mắc của Mặc Ly (2) 19/11/2013
302 Chương 302 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Khúc mắc của Mặc Ly (3) 19/11/2013
303 Chương 303 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nữ nhân giảo hoạt 19/11/2013
304 Chương 304 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Vũ hồn khó giải quyết 19/11/2013
305 Chương 305 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Mọi sự giải quyết 19/11/2013
306 Chương 306 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Chiến 19/11/2013
307 Chương 307 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Biến số ngoài dự liệu 19/11/2013
308 Chương 308 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Một canh giờ 19/11/2013
309 Chương 309 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hèn hạ??? 19/11/2013
310 Chương 310 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đoạt Nhật Lâu đứng lên 19/11/2013
311 Chương 311 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Không hợp cách, tất cả đều không hợp cách!! 19/11/2013
312 Chương 312 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ngũ Mã Phanh Thây Chân Long 19/11/2013
313 Chương 313 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Người thắng lợi sau cùng 19/11/2013
314 Chương 314 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Sau trận đại chiến 19/11/2013
315 Chương 315 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Kinh biến 19/11/2013
316 Chương 316 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Vũ hồn kỳ diệu 19/11/2013
317 Chương 317 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tục thế chi môn 19/11/2013
318 Chương 318 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Nàng là nữ nhân của ta 19/11/2013
319 Chương 319 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Kẻ cứu người, chết 19/11/2013
320 Chương 320 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thần giáng 19/11/2013
321 Chương 321 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lực chiến đấu không thể nào tính nổi 19/11/2013
322 Chương 322 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ba năm, vũ hoàng truyền thuyết 19/11/2013
323 Chương 323 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Biến cố bất ngờ! 19/11/2013
324 Chương 324 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trận huyết chiến 19/11/2013
325 Chương 325 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trời nam đất bắc (1) 19/11/2013
326 Chương 326 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trời nam đất bắc (2) 19/11/2013
327 Chương 327 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trời nam đất bắc (3) 19/11/2013
328 Chương 328 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cảnh Còn, Người Mất 19/11/2013
329 Chương 329 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Diện Kiến Hoằng Võ 19/11/2013
330 Chương 330 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Siêu thần giai, Huyết Sắc Ánh Sơn Hà! 19/11/2013
331 Chương 331 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tá Thi Phục Hoạt 19/11/2013
332 Chương 332 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tâm tư của Triệu Lạc Trần 19/11/2013
333 Chương 333 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Một trận đánh nhỏ 19/11/2013
334 Chương 334 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thiên lý sát 19/11/2013
335 Chương 335 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Không thể không tranh 19/11/2013
336 Chương 336 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đặt cược 19/11/2013
337 Chương 337 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Không ai thấy rõ 19/11/2013
338 Chương 338 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Linh hồn, vũ hồn tụ họp 19/11/2013
339 Chương 339 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đấu với Yến Hoàng 19/11/2013
340 Chương 340 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Kinh kiến 19/11/2013
341 Chương 341 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thần thoại binh khí 19/11/2013
342 Chương 342 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - bí văn kinh thiên 19/11/2013
343 Chương 343 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Yến Hoàng Yến Nan Quy 19/11/2013
344 Chương 344 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thủy Nguyệt Vũ đáng sợ 19/11/2013
345 Chương 345 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đánh người đánh mặt 19/11/2013
346 Chương 346 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tặng cho ngài 19/11/2013
347 Chương 347 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Mưu nhi hậu động 19/11/2013
348 Chương 348 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ngày thứ tư 19/11/2013
349 Chương 349 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ngồi cười xem thời cuộc biến đối 19/11/2013
350 Chương 350 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tái chiến Dương Vô Mệnh 19/11/2013
351 Chương 351 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ba lần chạm tới 19/11/2013
352 Chương 352 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ba điều kiện 19/11/2013
353 Chương 353 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bạch Khởi huyênh hoang (1) 19/11/2013
354 Chương 354 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bạch Khởi huyênh hoang (2) 19/11/2013
355 Chương 355 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Xã Tắc Sơn Hà Đồ 19/11/2013
356 Chương 356 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trầm Luân 19/11/2013
357 Chương 357 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bá chủ mới 19/11/2013
358 Chương 358 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ta hi sinh để kéo ngươi đi theo 19/11/2013
359 Chương 359 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại Đạo Vô Cương 19/11/2013
360 Chương 360 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thiên Khu đời thứ ba 19/11/2013
361 Chương 361 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thất Tinh thần vs Hào Long Thiên Túng! (1) 19/11/2013
362 Chương 362 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thất Tinh thần vs Hào Long Thiên Túng! (2) 19/11/2013
363 Chương 363 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Không gì không giết 19/11/2013
364 Chương 364 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Một câu nói thẳng 19/11/2013
365 Chương 365 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tấm Bia Lớn ở Dương Môn 19/11/2013
366 Chương 366 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tấm Bia Lớn ở Dương Môn (2) 19/11/2013
367 Chương 367 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tuyên chiến với Thần Phật 19/11/2013
368 Chương 368 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tranh Lộ Du 19/11/2013
369 Chương 369 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - A La chết? 19/11/2013
370 Chương 370 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - A La đã chết ?????? (2) 19/11/2013
371 Chương 371 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - A La đã chết ?????? (3) 19/11/2013
372 Chương 372 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thành toàn cho ngươi, Tế tửu của ta! 19/11/2013
373 Chương 373 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trung hồn bất diệt 19/11/2013
374 Chương 374 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tụ Hồn Phiên 19/11/2013
375 Chương 375 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thục Hán! 19/11/2013
376 Chương 376 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại đạo vô cương, đại nghĩa vô cương 19/11/2013
377 Chương 377 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thiên mệnh khó cãi, quỉ thần không làm gì (1) 19/11/2013
378 Chương 378 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thiên mệnh khó cãi, quỉ thần không làm gì (2) 19/11/2013
379 Chương 379 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trở về để tự sát 19/11/2013
380 Chương 380 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Sát nhân thành nhân 19/11/2013
381 Chương 381 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Sơ đăng thiên 19/11/2013
382 Chương 382 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Gặp lại Công Tôn Y 19/11/2013
383 Chương 383 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lòng thương của Triệu lão tam 19/11/2013
384 Chương 384 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - “Hồn kinh” bát trọng 19/11/2013
385 Chương 385 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Không ở trong Ngũ hành, không thuộc Thần Quỷ Nhân 19/11/2013
386 Chương 386 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Vũ hồn dung hợp 19/11/2013
387 Chương 387 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thiện hóa nhân tâm 19/11/2013
388 Chương 388 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cầu người, thương thế cũng không khá hơn được (1) 19/11/2013
389 Chương 389 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Cầu người, thương thế cũng không khá hơn được (2) 19/11/2013
390 Chương 390 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Hoàng Kim phân liệt 19/11/2013
391 Chương 391 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Tín ngưỡng 19/11/2013
392 Chương 392 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Kẻ mạnh như Đế Quân 19/11/2013
393 Chương 393 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Yến Nan Quy kém cỏi 19/11/2013
394 Chương 394 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trung hồn ở đâu(1) 19/11/2013
395 Chương 395 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Trung hồn ở đâu (2) 19/11/2013
396 Chương 396 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ngươi rửa mặt rồi! 19/11/2013
397 Chương 397 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Chia Binh hai đường 19/11/2013
398 Chương 398 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bổn mệnh vũ hồn của Trầm Côn (1) 19/11/2013
399 Chương 399 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bổn mệnh vũ hồn của Trầm Côn (2) 19/11/2013
400 Chương 400 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bổn mệnh vũ hồn của Trầm Côn (3) 19/11/2013
401 Chương 401 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Lẽ nào người thắng sau cùng lại là Yến Nam Quy? 19/11/2013
402 Chương 402 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Ai thành toàn cho ai? 19/11/2013
403 Chương 403 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Thập trọng thiên kiếp 19/11/2013
404 Chương 404 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Bên trong Thiên Môn 19/11/2013
405 Chương 405 VŨ TOÁI HƯ KHÔNG - Đại kết cục-End 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vu-toai-hu-khong-17.html