Truyện Bảy Năm - Ngôn tình

  • Tên truyện: Bảy Năm
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Bảy Năm
Bạn đang đọc truyện Bảy Năm của tác giả Nguyện Lạc trên trang đọc truyện online.Năm 2000, Lâm Tử Mạch 15 tuổi đã gặp được Âu Dương Thành 22 tuổi trên đỉnh núi Lư Sơn.

Chỉ vì mới gặpà đem lòng ái mộ, thế nên trong suốt bảy năm, cô luôn tìm kiếm thân ảnh của anh.

Năm 2007, Lâm Tử Mạch 22 tuổi, cô vẫn đem lòng yêu Âu Dương Thành như bảy năm trước đây, nhưng Âu Dương Thành 29 tuổi lại thủy chung vẫn nhớ tới một người yêu chưa từng hiện thân của mình.

Cho đến khi người yêu này xuất hiện, đã khiến tất cả quân lính dũng cảm của Lâm Tử Mạch 22 tuổi đều tan rã.

Lúc này, không gian và thời gian lại thay đổi.

Cô gái 22 tuổi được quay trở về năm 2000, năm cô 15 tuổi ấy, trước khi cô gặp được Âu Dương Thành 22 tuổi, và cũng trong năm 15 tuổi này cô gặp được Âu Dương Thành.

Khi vận mệnh có thể do chính mình lựa chọn, Lâm Tử Mạch, còn có thể lựa chọn trao tình yêu thương của mình cho Âu Dương Thành như khi mình 15 tuổi nữa không?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bảy Năm - Hồi tưởng(1) 30/11/2013
2 Chương 2 Bảy Năm - Hồi tưởng(2) 30/11/2013
3 Chương 3 Bảy Năm - Hồi tưởng (3) 30/11/2013
4 Chương 4 Bảy Năm - Gặp lại trong quá khứ (1) 30/11/2013
5 Chương 5 Bảy Năm - Gặp lại trong quá khứ (2) 30/11/2013
6 Chương 6 Bảy Năm - Gặp lại trong quá khứ (3) 30/11/2013
7 Chương 7 Bảy Năm - Gặp lại trong quá khứ (4) 30/11/2013
8 Chương 8 Bảy Năm - Một lần nữa bắt đầu (1) 30/11/2013
9 Chương 9 Bảy Năm - Một lần nữa bắt đầu (2) 30/11/2013
10 Chương 10 Bảy Năm - Một lần nữa bắt đầu (3) 30/11/2013
11 Chương 11 Bảy Năm - Một lần nữa bắt đầu (4) 30/11/2013
12 Chương 12 Bảy Năm - Ôm ấp tình cảm phát sinh (1) 30/11/2013
13 Chương 13 Bảy Năm - Ôm ấp tình cảm phát sinh (2) 30/11/2013
14 Chương 14 Bảy Năm - Ôm ấp tình cảm phát sinh (3) 30/11/2013
15 Chương 15 Bảy Năm - Đã xảy ra trong tương lai (1) 30/11/2013
16 Chương 16 Bảy Năm - Đã xảy ra trong tương lai (2) 30/11/2013
17 Chương 17 Bảy Năm - Đã xảy ra trong tương lai (3) 30/11/2013
18 Chương 18 Bảy Năm - Thời gian tốt đẹp cuối cùng (1) 30/11/2013
19 Chương 19 Bảy Năm - Thời gian tốt đẹp cuối cùng (2) 30/11/2013
20 Chương 20 Bảy Năm - Ngoại truyện Hứa Mục 30/11/2013
21 Chương 21 Bảy Năm - Thời gian tốt đẹp cuối cùng (3) 30/11/2013
22 Chương 22 Bảy Năm - Trở về (1) 30/11/2013
23 Chương 23 Bảy Năm - Trở về (2) 30/11/2013
24 Chương 24 Bảy Năm - Trở về (3) 30/11/2013
25 Chương 25 Bảy Năm - Kết thúc 30/11/2013
26 Chương 26 Bảy Năm - Ngoại truyện 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-bay-nam-312.html