Truyện Ngạo Kiếm Lăng Vân - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Ngạo Kiếm Lăng Vân
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Ngạo Kiếm Lăng Vân
Bạn đang đọc truyện Ngạo Kiếm Lăng Vân của tác giả Tiểu Đao Phong Lợi trên trang đọc truyện online. Đó là một thế giới lấy kiếm là chủ!Lăng Tiêu là một đệ tử nội môn của Thục Sơn, khi quan sát tiền bối sư môn độ kiếp thì bị thiên kiếp đưa sáng dị giới, sống lại trên thân xác của một công tử quý tộc.

Nắm giữ kiếm kỹ Thần cấp mà vô số người trên thế giới này tôn sùng, còn cả y thuật thần kỳ mà người ở thế giới này không thể lý giải nổi, bản thân lại là thiên mạch giả có thể chất phế phẩm đối với võ đạo, Lăng Tiêu sẽ dùng phương thức nào để tự chứng minh bản thân?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vụ bê bối 09/12/2013
2 Chương 2 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lăng Gia Tiểu Công Chúa 09/12/2013
3 Chương 3 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tạ Hiểu Yên 09/12/2013
4 Chương 4 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thân tình 09/12/2013
5 Chương 5 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Học viện Đế quốc 09/12/2013
6 Chương 6 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Khiêu Khích 09/12/2013
7 Chương 7 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cô gái ngượng ngùng 09/12/2013
8 Chương 8 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phạm Đế Á Thánh Quả 09/12/2013
9 Chương 9 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Công Hội Mạo Hiểm 09/12/2013
10 Chương 10 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nghi Vấn 09/12/2013
11 Chương 11 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kim châm kỳ thuật 09/12/2013
12 Chương 12 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giá trị 09/12/2013
13 Chương 13 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thượng Quan Vũ Đồng 09/12/2013
14 Chương 14 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ứng chiến 09/12/2013
15 Chương 15 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiếm tên Xích Viêm 09/12/2013
16 Chương 16 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Luận Bàn 09/12/2013
17 Chương 17 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trước trận chiến 09/12/2013
18 Chương 18 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chiến! 09/12/2013
19 Chương 19 Ngạo Kiếm Lăng Vân - May mắn quá? 09/12/2013
20 Chương 20 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thần kiếm kỹ!? 09/12/2013
21 Chương 21 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ô Lan Hùng phẫn nộ 09/12/2013
22 Chương 22 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lăng đại tướng quân 09/12/2013
23 Chương 23 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vu Thản Trấn 09/12/2013
24 Chương 24 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vô Vọng Chi Họa 09/12/2013
25 Chương 25 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hoàng Bộ Gia Tộc 09/12/2013
26 Chương 26 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trung Giai Địa Cấp Kiếm Kỹ 09/12/2013
27 Chương 27 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ly Khai 09/12/2013
28 Chương 28 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giao Dịch 09/12/2013
29 Chương 29 Ngạo Kiếm Lăng Vân - 00 (47) 09/12/2013
30 Chương 30 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chữa thương 09/12/2013
31 Chương 31 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quyết định của Y Toa 09/12/2013
32 Chương 32 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Luyện thể 09/12/2013
33 Chương 33 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Oan Gia Ngõ Hẹp 09/12/2013
34 Chương 34 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hoàng Tước theo sau 09/12/2013
35 Chương 35 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kết thù 09/12/2013
36 Chương 36 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tâm cảnh 09/12/2013
37 Chương 37 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng 09/12/2013
38 Chương 38 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ma thú bậc năm! 09/12/2013
39 Chương 39 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Gần trong gang tấc! 09/12/2013
40 Chương 40 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Sinh tử một đường 09/12/2013
41 Chương 41 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thu Hoạch 09/12/2013
42 Chương 42 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bị Đùa Giỡn 09/12/2013
43 Chương 43 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trứng Ma Thú và Điên Cuồng Tiến Cấp 09/12/2013
44 Chương 44 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thảo Dược Dịch Dung 09/12/2013
45 Chương 45 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cuộc Chiến Trong Rừng Rậm (thượng) 09/12/2013
46 Chương 46 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cuộc Chiến Trong Rừng Rậm (Hạ) 09/12/2013
47 Chương 47 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hội Đấu Giá 09/12/2013
48 Chương 48 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hoàng Phủ Nguyệt 09/12/2013
49 Chương 49 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chấn Động 09/12/2013
50 Chương 50 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tin Tức Dược Liệu 09/12/2013
51 Chương 51 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Địa Long Chi Tâm 09/12/2013
52 Chương 52 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại sư 09/12/2013
53 Chương 53 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hội đấu giá điên cuồng (thượng) 09/12/2013
54 Chương 54 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hội đấu giá điên cuồng (trung) 09/12/2013
55 Chương 55 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hội đấu giá điên cuồng (hạ) 09/12/2013
56 Chương 56 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đều tự tính kế (thượng) 09/12/2013
57 Chương 57 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đều tự tính kế (Hạ) 09/12/2013
58 Chương 58 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đêm tối chặn giết( Thượng) 09/12/2013
59 Chương 59 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đêm tối chặn giết ( Hạ) 09/12/2013
60 Chương 60 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trở về 09/12/2013
61 Chương 61 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại nhân vật (Thượng) 09/12/2013
62 Chương 62 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại nhân vật (Hạ) 09/12/2013
63 Chương 63 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tính kế 09/12/2013
64 Chương 64 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đế quốc nguyên soái 09/12/2013
65 Chương 65 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hỏa hoa tứ phía 09/12/2013
66 Chương 66 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Xấu hổ đối mặt 09/12/2013
67 Chương 67 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đủ Loại Triêu Đùa 09/12/2013
68 Chương 68 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đánh Thành Đầu Heo 09/12/2013
69 Chương 69 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quý Tộc Kiêu Ngạo 09/12/2013
70 Chương 70 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hai Nàng Gặp Nhau Lần Đầu 09/12/2013
71 Chương 71 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Isa trưởng thành rồi 09/12/2013
72 Chương 72 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lính đánh thuê đùa giỡn 09/12/2013
73 Chương 73 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phát sinh xung đột 09/12/2013
74 Chương 74 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ma Kiếm Sĩ bậc ba 09/12/2013
75 Chương 75 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ma Kiếm Sĩ chiến đấu 09/12/2013
76 Chương 76 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiếm ý 09/12/2013
77 Chương 77 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đồ đệ? 09/12/2013
78 Chương 78 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tấn chức Kiếm Sư bậc bốn 09/12/2013
79 Chương 79 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thực lực quyết định tôn nghiêm 09/12/2013
80 Chương 80 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thị trấn Tạp Mai Long 09/12/2013
81 Chương 81 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trứng ma thú phá gia chi tử! 09/12/2013
82 Chương 82 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đêm ở thị trấn Tạp Mai Long (thượng) 09/12/2013
83 Chương 83 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đêm ở thị trấn Tạp Mai Long (hạ) 09/12/2013
84 Chương 84 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thân phận của La Thiên 09/12/2013
85 Chương 85 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thân phận của La Thiên (Hạ) 09/12/2013
86 Chương 86 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đám gà mờ ào vào Thảo nguyên 09/12/2013
87 Chương 87 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bạo Viêm Sư Tử 09/12/2013
88 Chương 88 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Long Tường xui xẻo 09/12/2013
89 Chương 89 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nguy hiểm tới gần 09/12/2013
90 Chương 90 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thú nhân đột kích 09/12/2013
91 Chương 91 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cuộc chiến lớn và thủ đoạn nhỏ 09/12/2013
92 Chương 92 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thạch trúc thảo 09/12/2013
93 Chương 93 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mối nguy cơ ở Tạp Mai Long 09/12/2013
94 Chương 94 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Luyện chế đan dược 09/12/2013
95 Chương 95 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chuẩn bị tham chiến 09/12/2013
96 Chương 96 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại tế ti thú tộc 09/12/2013
97 Chương 97 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hỗn chiến 09/12/2013
98 Chương 98 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nam Phương Vương 09/12/2013
99 Chương 99 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chữa bệnh cho Thu Thần 09/12/2013
100 Chương 100 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trúc cơ (thượng) 09/12/2013
101 Chương 101 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trúc cơ (Hạ) 09/12/2013
102 Chương 102 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vương tử mời dự tiệc 09/12/2013
103 Chương 103 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trú nhan đan 09/12/2013
104 Chương 104 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giết người tế kiếm (Thượng) 09/12/2013
105 Chương 105 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giết người tế kiếm (hạ) 09/12/2013
106 Chương 106 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tặng ngươi 1 nhân tình 09/12/2013
107 Chương 107 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lăng mẫu 09/12/2013
108 Chương 108 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ta giúp muội trút giận 09/12/2013
109 Chương 109 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lăng Vận Nhi đen đủi. 09/12/2013
110 Chương 110 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Diệp Vi Ny không nói lí lẽ 09/12/2013
111 Chương 111 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thiếp mời đến từ hoàng thất. 09/12/2013
112 Chương 112 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quốc Vương bệ hạ triệu kiến. 09/12/2013
113 Chương 113 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phong đất. 09/12/2013
114 Chương 114 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mưu lược của Quốc Vương. 09/12/2013
115 Chương 115 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiếm Tông và Công Chúa đế quốc. 09/12/2013
116 Chương 116 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Công Chúa nổi giận. 09/12/2013
117 Chương 117 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lăng Gia hổ tử 09/12/2013
118 Chương 118 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thành Penzias 09/12/2013
119 Chương 119 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Truyền thuyết về cường giả 09/12/2013
120 Chương 120 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bão tố của nhà họ Lăng 09/12/2013
121 Chương 121 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thử kiếm 09/12/2013
122 Chương 122 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Luận kiếm 09/12/2013
123 Chương 123 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ngoài dự đoán 09/12/2013
124 Chương 124 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Sự hối hận của Tạ Hiểu Yên 09/12/2013
125 Chương 125 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hậu quả xấu từ Quả Đắng 09/12/2013
126 Chương 126 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thân bại danh liệt còn chưa đủ 09/12/2013
127 Chương 127 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ấp ra ma sủng 09/12/2013
128 Chương 128 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thực lực lại tăng lên 09/12/2013
129 Chương 129 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trận chiến mở màn của Diệp tử 09/12/2013
130 Chương 130 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Uy lực của Tiểu Sửu 09/12/2013
131 Chương 131 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tranh giành ma thú 09/12/2013
132 Chương 132 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Huynh đệ 09/12/2013
133 Chương 133 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thân tình 09/12/2013
134 Chương 134 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ly khai 09/12/2013
135 Chương 135 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ai áp đảo ai ? 09/12/2013
136 Chương 136 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ân uy nhiếp kiêu binh 09/12/2013
137 Chương 137 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quá ngang ngược 09/12/2013
138 Chương 138 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cưỡng chế gia nhập 09/12/2013
139 Chương 139 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bạt kiếm giương cung 09/12/2013
140 Chương 140 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ác nhân còn cần ác nhân diệt 09/12/2013
141 Chương 141 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cảnh giới không tịch 09/12/2013
142 Chương 142 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiếm khí cường đại 09/12/2013
143 Chương 143 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Áp chế của sát ý hào hùng 09/12/2013
144 Chương 144 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tập sát hoàng tước ở phía sau! 09/12/2013
145 Chương 145 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thế gia ẩn thế! 09/12/2013
146 Chương 146 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trả thù cách đặc biệt 09/12/2013
147 Chương 147 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiếm kỹ âm luật thần bí 09/12/2013
148 Chương 148 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phục ma quân đoàn. 09/12/2013
149 Chương 149 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đây là lãnh thổ của chúng ta. 09/12/2013
150 Chương 150 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Âm mưu của quý tộc. 09/12/2013
151 Chương 151 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Yêu quyết Hồng Liên Kiếm. 09/12/2013
152 Chương 152 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bí mật của thế gia Ẩn Tàng. 09/12/2013
153 Chương 153 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thủ đoạn của Lăng Tiêu. 09/12/2013
154 Chương 154 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đây là lãnh địa của ta. 09/12/2013
155 Chương 155 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hai trái Thánh Quả. 09/12/2013
156 Chương 156 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Khổ tu 09/12/2013
157 Chương 157 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phương hướng tu luyện. 09/12/2013
158 Chương 158 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Gặp lại Hoàng Phủ Nguyệt. 09/12/2013
159 Chương 159 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đêm lễ hội nhuốm máu (thượng). 09/12/2013
160 Chương 160 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đêm lễ hội nhuốm máu (hạ) 09/12/2013
161 Chương 161 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quý tộc Lý Phật 09/12/2013
162 Chương 162 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phát triển thế lực 09/12/2013
163 Chương 163 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tâm tư của Phong Linh 09/12/2013
164 Chương 164 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Căn cứ của Nam Phương Vương 09/12/2013
165 Chương 165 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lôi kéo. 09/12/2013
166 Chương 166 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quyết liệt 09/12/2013
167 Chương 167 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thủ đoạn 09/12/2013
168 Chương 168 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tư tưởng của Lăng Tiêu 09/12/2013
169 Chương 169 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cảnh khốn khó của Isa 09/12/2013
170 Chương 170 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tin tức tốt. 09/12/2013
171 Chương 171 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đêm gặp Isa 09/12/2013
172 Chương 172 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trở lại thị trấn Ô Thản. 09/12/2013
173 Chương 173 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Miểu sát. 09/12/2013
174 Chương 174 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phong mang sạ hiện. 09/12/2013
175 Chương 175 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đầm Penzias 09/12/2013
176 Chương 176 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại Tự Tại tâm kinh và dung hợp kỳ 09/12/2013
177 Chương 177 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vung kiếm chém Mãng 09/12/2013
178 Chương 178 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thú tộc Báo nhân 09/12/2013
179 Chương 179 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bộ tộc ở trung tâm đầm lầy 09/12/2013
180 Chương 180 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bí mật kinh thiên (Thượng) 09/12/2013
181 Chương 181 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thỉnh cầu của Đại Tế Ti 09/12/2013
182 Chương 182 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tần Cách 09/12/2013
183 Chương 183 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thú huyết sôi sục 09/12/2013
184 Chương 184 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thu hoạch và hứa hẹn 09/12/2013
185 Chương 185 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Dời khỏi đầm lầy 09/12/2013
187 Chương 187 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chỉnh thể tăng lên 09/12/2013
188 Chương 188 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Âm luật kiếm kỹ cường đại. 09/12/2013
188 Chương 188 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đan dược nghịch thiên 09/12/2013
189 Chương 189 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thái độ của Lăng Tiêu. 09/12/2013
190 Chương 190 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lăng ra khỏi thành Penzias. 09/12/2013
191 Chương 191 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thâm Hải Độc Long Nhãn 09/12/2013
192 Chương 192 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cuồng vọng đến cực điểm. 09/12/2013
193 Chương 193 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiếm tông đối chiến 09/12/2013
194 Chương 194 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Không chịu uy hiếp 09/12/2013
195 Chương 195 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Khởi nguyên của thế gia ẩn thế 09/12/2013
196 Chương 196 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mưu đồ của Quốc vương 09/12/2013
197 Chương 197 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Không nói gì đến tình nghĩa 09/12/2013
198 Chương 198 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Huyết sát la thiên kiếm trận (thượng) 09/12/2013
199 Chương 199 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Huyết sát la thiên kiếm trận (hạ) 09/12/2013
200 Chương 200 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Sơn vũ dục lai 09/12/2013
201 Chương 201 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Sát khí đêm mưa 09/12/2013
202 Chương 202 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiếm hoàng ngã xuống 09/12/2013
203 Chương 203 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Oai chấn tứ phương 09/12/2013
204 Chương 204 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hành trình mới 09/12/2013
205 Chương 205 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hải vực Tống gia 09/12/2013
206 Chương 206 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tiểu hoàn đan 09/12/2013
207 Chương 207 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tột cùng của tuyệt vọng là hi vọng 09/12/2013
208 Chương 208 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kho báu Tống gia. 09/12/2013
209 Chương 209 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tái nhập lưỡng bảo 09/12/2013
210 Chương 210 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vạn niên linh phách 09/12/2013
211 Chương 211 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Yêu huyết kiếm dung hợp 09/12/2013
212 Chương 212 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thập tam gia và Thập tứ gia 09/12/2013
213 Chương 213 Ngạo Kiếm Lăng Vân - mọi người xa lánh quốc vương bệ hạ 09/12/2013
214 Chương 214 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cảnh giới lại tăng lên 09/12/2013
215 Chương 215 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Con tim phiền muộn 09/12/2013
216 Chương 216 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tin tức từ dị quốc 09/12/2013
217 Chương 217 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đi tới Thất sắc thành 09/12/2013
218 Chương 218 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chiết gia 09/12/2013
219 Chương 219 Ngạo Kiếm Lăng Vân - thủ hạ 09/12/2013
220 Chương 220 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đánh cuộc 09/12/2013
221 Chương 221 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cháy nhà hôi của 09/12/2013
222 Chương 222 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại náo Chiết phủ 09/12/2013
223 Chương 223 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kịch chiến 09/12/2013
224 Chương 224 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bùng nổ 09/12/2013
225 Chương 225 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Một tấm tàn đồ dẫn phát tai họa 09/12/2013
226 Chương 226 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Di tích thượng cổ thần bí (1) 09/12/2013
227 Chương 227 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Di tích thượng cổ thần bí (2). 09/12/2013
228 Chương 228 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mộ của thượng cổ dược sư. 09/12/2013
229 Chương 229 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Truyền thuyết về Thánh vực 09/12/2013
230 Chương 230 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lọ không gian 09/12/2013
231 Chương 231 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thu hoạch lớn. 09/12/2013
232 Chương 232 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Sau cánh cửa đá 09/12/2013
233 Chương 233 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Dưới đáy đầm sâu 09/12/2013
234 Chương 234 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nữ nhân đầu tiên 09/12/2013
235 Chương 235 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Niềm vui bất ngờ 09/12/2013
236 Chương 236 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chủ nhân chân chính của huyệt động 09/12/2013
237 Chương 237 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bẻ gãy nghiền nát 09/12/2013
238 Chương 238 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nhất kiếm trảm kiếm tông 09/12/2013
239 Chương 239 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Truyền thuyết thời đại mới 09/12/2013
240 Chương 240 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kẻ mạo hiểm nơi vùng đất cực hàn 09/12/2013
241 Chương 241 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cực địa băng hải 09/12/2013
242 Chương 242 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Uy hiếp 09/12/2013
243 Chương 243 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Băng hải bí tộc 09/12/2013
244 Chương 244 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Âm mưu to lớn 09/12/2013
245 Chương 245 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cực hàn bảo đỉnh luyện cường hồn 09/12/2013
246 Chương 246 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Luyện hóa 09/12/2013
247 Chương 247 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ai chứng kiến thần tích sinh ra? 09/12/2013
248 Chương 248 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kim đan đại thành 09/12/2013
249 Chương 249 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lòng mang tâm tư 09/12/2013
250 Chương 250 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Băng tinh thiên tằm 09/12/2013
251 Chương 251 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Gia tộc Tử Kinh Hoa 09/12/2013
252 Chương 252 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tần Trạm thăm dò 09/12/2013
253 Chương 253 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Khiêu chiến không biết lượng sức 09/12/2013
254 Chương 254 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trở về 09/12/2013
255 Chương 255 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tâm tư của hồng nhan 09/12/2013
256 Chương 256 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Linh hồn song tu 09/12/2013
257 Chương 257 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cơ duyên của Diệp Tử 09/12/2013
258 Chương 258 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ý đồ của Dạ Kiêu 09/12/2013
259 Chương 259 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chúng ta song tu đi 09/12/2013
260 Chương 260 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cung đình kinh biến 09/12/2013
261 Chương 261 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đế quốc chi thương 09/12/2013
262 Chương 262 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vận mệnh của tam hoàng tử 09/12/2013
263 Chương 263 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vận khí cường đại của Diệp tử 09/12/2013
264 Chương 264 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cá tính của Phong Linh 09/12/2013
265 Chương 265 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại thiếu gia Tần Gia 09/12/2013
266 Chương 266 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giao chiến lần đầu 09/12/2013
267 Chương 267 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vô cớ gây hấn 09/12/2013
268 Chương 268 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lực lượng 1 chén nước 09/12/2013
269 Chương 269 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trêu đùa Kiếm tông 09/12/2013
270 Chương 270 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Công pháp tu luyện tà đạo 09/12/2013
271 Chương 271 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mưu đồ của Tần gia 09/12/2013
272 Chương 272 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tần gia gia chủ 09/12/2013
273 Chương 273 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lời đồn sau cơn mưa 09/12/2013
274 Chương 274 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hoàng kim thú cốt trâm 09/12/2013
275 Chương 275 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Linh khí 09/12/2013
276 Chương 276 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ban đêm xông vào động Thiên Niên Giao 09/12/2013
277 Chương 277 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nhiệm vụ bất khả thi 09/12/2013
278 Chương 278 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ai giảo hoạt hơn ai? 09/12/2013
279 Chương 279 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Băng lam thủy quang trận 09/12/2013
280 Chương 280 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mục đích tới của Thượng Quan Vũ Đồng 09/12/2013
281 Chương 281 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lãnh Ngưng Cung 09/12/2013
282 Chương 282 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ngẫu nhiên lộ tài năng 09/12/2013
283 Chương 283 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bùng nổ 09/12/2013
284 Chương 284 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phát hiện di tích mới 09/12/2013
285 Chương 285 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nguy hiểm ập tới 09/12/2013
286 Chương 286 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Oai phủ đầu đến từ viễn cổ 09/12/2013
287 Chương 287 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lựa chọn 09/12/2013
288 Chương 288 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Một quyển sách cổ 09/12/2013
289 Chương 289 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bảo vật và nguy cơ 09/12/2013
290 Chương 290 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đột phá kim đan trung kỳ (1) 09/12/2013
291 Chương 291 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đội hình hùng mạnh 09/12/2013
292 Chương 292 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trọng bảo hiện thế gây nên phân tranh. 09/12/2013
293 Chương 293 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đục nước béo cò 09/12/2013
294 Chương 294 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chuyển thế truyền thừa 09/12/2013
295 Chương 295 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thượng cổ bí văn 09/12/2013
296 Chương 296 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Luyện thể dưới đáy biển 09/12/2013
297 Chương 297 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Huynh muội Liệt gia 09/12/2013
298 Chương 298 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tới tận cửa khiêu khích 09/12/2013
299 Chương 299 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quần kiếm hội tụ 09/12/2013
300 Chương 300 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ta đã trở về 09/12/2013
301 Chương 301 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nhận người làm nô lệ 09/12/2013
302 Chương 302 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Người quen cũ tới thăm 09/12/2013
303 Chương 303 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Con cháu Hoàng Thất 09/12/2013
304 Chương 304 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tinh thần kiếm quyết 09/12/2013
305 Chương 305 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tiêu diệt. 09/12/2013
306 Chương 306 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tuyên chiến 09/12/2013
307 Chương 307 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thiên hạ khiếp sợ 09/12/2013
308 Chương 308 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ý muốn khai tông lập phái 09/12/2013
309 Chương 309 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chiết gia lão tổ 09/12/2013
310 Chương 310 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại trận vây Kiếm Tôn! 09/12/2013
311 Chương 311 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cao thủ kiếm tôn nổi giận 09/12/2013
312 Chương 312 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại trận đoạt mạng 09/12/2013
313 Chương 313 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mây bay khắp bốn phương, tinh anh tám hướng tề tụ 09/12/2013
314 Chương 314 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giết hết tất cả (1) 09/12/2013
314 Chương 314 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giết hết tất cả (2) 09/12/2013
315 Chương 315 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hoành Không Xuất Thế, Kinh Diễm Tứ Phương! (1) 09/12/2013
315 Chương 315 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hoành Không Xuất Thế, Kinh Diễm Tứ Phương! (2) 09/12/2013
316 Chương 316 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiếm Ý 09/12/2013
317 Chương 317 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Công Tôn Hoàng thỉnh cầu 09/12/2013
318 Chương 318 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lại nổi sóng ba đào 09/12/2013
319 Chương 319 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Con cháu thế gia siêu cấp 09/12/2013
320 Chương 320 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tinh võ thế gia 09/12/2013
321 Chương 321 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giúp hay không? 09/12/2013
322 Chương 322 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quyết định của các cô gái 09/12/2013
323 Chương 323 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Không cưới 09/12/2013
324 Chương 324 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Liệt khuyết tính kế 09/12/2013
325 Chương 325 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ô Lan phụ tử bi thảm 09/12/2013
326 Chương 326 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tầng thứ bảy của Đại Tự Tại Tâm Kinh 09/12/2013
327 Chương 327 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ly tình, một bắt đầu mới 09/12/2013
328 Chương 328 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trận chiến không có Lăng Tiêu 09/12/2013
329 Chương 329 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thù hận 09/12/2013
330 Chương 330 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ba năm 09/12/2013
331 Chương 331 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thăng bậc và trở về 09/12/2013
332 Chương 332 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Biến hóa và phát triển (P1) 09/12/2013
333 Chương 333 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phản ứng của ba đại thế gia (P1) 09/12/2013
333 Chương 333 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phản ứng của ba đại thế gia (P2) 09/12/2013
334 Chương 334 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hủy diệt Chiết gia (p1) 09/12/2013
334 Chương 334 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hủy diệt Chiết gia (p2) 09/12/2013
334 Chương 334 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hủy diệt Chiết gia (p3) 09/12/2013
334 Chương 334 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hủy diệt Chiết gia (p4) 09/12/2013
335 Chương 335 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kinh động Thánh Vực 09/12/2013
336 Chương 336 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Khai tông lập phái 09/12/2013
337 Chương 337 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiêu ngạo vô cùng 09/12/2013
338 Chương 338 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Núi cao còn có núi cao hơn 09/12/2013
339 Chương 339 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiếm Thánh 09/12/2013
340 Chương 340 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tính toán của Liệt gia 09/12/2013
341 Chương 341 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cổng Thánh Vực 09/12/2013
342 Chương 342 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giao Thủ 09/12/2013
343 Chương 343 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cuộc chiến oanh liệt 09/12/2013
344 Chương 344 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Rung động 09/12/2013
345 Chương 345 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bắt đầu hỗn loạn 09/12/2013
346 Chương 346 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Theo ta trở về 09/12/2013
347 Chương 347 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cái chết của Tần Phong 09/12/2013
348 Chương 348 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ta muốn tu đạo 09/12/2013
349 Chương 349 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lĩnh ngộ hữu tình đạo 09/12/2013
350 Chương 350 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phương pháp nguy hiểm để nâng cao thực lực 09/12/2013
351 Chương 351 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hướng Thiên Đan, điên cuồng tu luyện 09/12/2013
352 Chương 352 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Người thủ hộ 09/12/2013
353 Chương 353 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tư Không Dương 09/12/2013
354 Chương 354 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đột phá kinh người 09/12/2013
355 Chương 355 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lại đột phá 09/12/2013
356 Chương 356 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thần kỳ 09/12/2013
357 Chương 357 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Không biết xấu hổ và không muốn sống 09/12/2013
358 Chương 358 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tranh chấp 09/12/2013
359 Chương 359 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chết càng sớm càng tốt (1) 09/12/2013
359 Chương 359 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chết càng sớm càng tốt (2) 09/12/2013
360 Chương 360 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Người Xấu Nhẫn Tâm 09/12/2013
361 Chương 361 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thay Đổi Nhiều 09/12/2013
362 Chương 362 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vậy thì giết đi (P1) 09/12/2013
362 Chương 362 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vậy thì giết đi (P2) 09/12/2013
362 Chương 362 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vậy thì giết đi (P3) 09/12/2013
363 Chương 363 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Long Đằng (P1) 09/12/2013
363 Chương 363 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Long Đằng (P2) 09/12/2013
364 Chương 364 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ma tộc giáng xuống 09/12/2013
365 Chương 365 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nguyên lực tín ngưỡng 09/12/2013
366 Chương 366 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thực lực hùng mạnh(P1) 09/12/2013
366 Chương 366 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thực lực hùng mạnh(P2) 09/12/2013
367 Chương 367 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ngắm nhìn Tây đại lục 09/12/2013
368 Chương 368 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Sự báo thù của tiểu nhân vật 09/12/2013
369 Chương 369 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ác giả ác báo 09/12/2013
370 Chương 370 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lấy một địch bốn 09/12/2013
371 Chương 371 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Địch ý khó nói rõ 09/12/2013
373 Chương 373 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ai đê tiện? 09/12/2013
374 Chương 374 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nữ hoàng Tinh linh (p1) 09/12/2013
374 Chương 374 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nữ hoàng Tinh linh (p2) 09/12/2013
375 Chương 375 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thực lực của Xuất Khiếu kỳ (p1) 09/12/2013
375 Chương 375 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thực lực của Xuất Khiếu kỳ (p2) 09/12/2013
376 Chương 376 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tinh Linh tộc yếu thế (p1) 09/12/2013
376 Chương 376 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tinh Linh tộc yếu thế (p2) 09/12/2013
377 Chương 377 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tình hữu nghị của Long tộc (p1) 09/12/2013
377 Chương 377 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tình hữu nghị của Long tộc (p2) 09/12/2013
378 Chương 378 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cấm địa của Thần (p1) 09/12/2013
378 Chương 378 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cấm địa của Thần (p2) 09/12/2013
379 Chương 379 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hỗn chiến (p1) 09/12/2013
379 Chương 379 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hỗn chiến (p2) 09/12/2013
380 Chương 380 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bất ngờ kinh người và đục nước béo cò(p1) 09/12/2013
380 Chương 380 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bất ngờ kinh người và đục nước béo cò(p2) 09/12/2013
381 Chương 381 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lăng Tiêu biến mất 09/12/2013
382 Chương 382 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Không chết? (p1) 09/12/2013
382 Chương 382 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Không chết? (p2) 09/12/2013
383 Chương 383 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tịch Diệt 09/12/2013
384 Chương 384 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nha Nha(p1) 09/12/2013
384 Chương 384 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nha Nha(p2) 09/12/2013
384 Chương 384 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nha Nha(p3) 09/12/2013
385 Chương 385 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bùng nổ (p1) 09/12/2013
385 Chương 385 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bùng nổ (p2) 09/12/2013
385 Chương 385 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bùng nổ (p3) 09/12/2013
386 Chương 386 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Báo thù 09/12/2013
387 Chương 387 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thục Sơn Kiếm Phái Dương Thần Uy 09/12/2013
388 Chương 388 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cảm Giác Sợ 09/12/2013
389 Chương 389 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ngộ 09/12/2013
390 Chương 390 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Linh mạch 09/12/2013
391 Chương 391 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ngộ nhân tính 09/12/2013
392 Chương 392 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiếm kỹ thất tình 09/12/2013
393 Chương 393 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Gặp lại Tiểu Sửu 09/12/2013
394 Chương 394 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Biến cố ở Liệt gia 09/12/2013
395 Chương 395 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giải quyết nhân quả 09/12/2013
396 Chương 396 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Điên cuồng 09/12/2013
396 Chương 396 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Điên cuồng (p2) 09/12/2013
397 Chương 397 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tự làm bậy, không thể sống (p1) 09/12/2013
397 Chương 397 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tự làm bậy, không thể sống (p2) 09/12/2013
398 Chương 398 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chôn vùi tất cả 09/12/2013
399 Chương 399 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Sống chết cùng nhau 09/12/2013
400 Chương 400 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hứa hẹn của tân Long Hoàng 09/12/2013
401 Chương 401 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bảo khí 09/12/2013
402 Chương 402 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tiên thiên chí bảo siêu cấp (1) 09/12/2013
402 Chương 402 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tiên thiên chí bảo siêu cấp (2) 09/12/2013
403 Chương 403 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Huyền Thiên Lệnh Và Thu Phục Kim Hổ (1) 09/12/2013
403 Chương 403 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Huyền Thiên Lệnh Và Thu Phục Kim Hổ (2) 09/12/2013
403 Chương 403 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Huyền Thiên Lệnh Và Thu Phục Kim Hổ (3) 09/12/2013
404 Chương 404 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lại đánh vỡ cánh cửa Thánh Vực 09/12/2013
405 Chương 405 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Năm năm 09/12/2013
406 Chương 406 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trước Lúc Phi Thăng (1) 09/12/2013
406 Chương 406 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trước Lúc Phi Thăng (2) 09/12/2013
406 Chương 406 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trước Lúc Phi Thăng (3) 09/12/2013
407 Chương 407 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phi thăng (P1) 09/12/2013
407 Chương 407 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phi thăng (P2) 09/12/2013
407 Chương 407 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phi thăng (P3) 09/12/2013
408 Chương 408 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thánh vực, chỉ có thể thôi sao? (1) 09/12/2013
408 Chương 408 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thánh vực, chỉ có thể thôi sao? (2) 09/12/2013
409 Chương 409 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giá treo thưởng trên trời (1). 09/12/2013
409 Chương 409 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giá treo thưởng trên trời (2). 09/12/2013
410 Chương 410 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ông chủ 09/12/2013
411 Chương 411 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ý 09/12/2013
412 Chương 412 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cơ may bất ngờ 09/12/2013
413 Chương 413 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Dẫn sói vào nhà. 09/12/2013
414 Chương 414 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mạch khoáng tinh thạch 09/12/2013
415 Chương 415 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Dò xét quặng mỏ tinh thạch 09/12/2013
416 Chương 416 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Yên lặng thanh tu 09/12/2013
417 Chương 417 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thu hoạch và giận dữ (P1) 09/12/2013
417 Chương 417 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thu hoạch và giận dữ (P2) 09/12/2013
418 Chương 418 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Sát và đạo (P1) 09/12/2013
418 Chương 418 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Sát và đạo (P2) 09/12/2013
419 Chương 419 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thần Thi 09/12/2013
420 Chương 420 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thần mộ (P1) 09/12/2013
420 Chương 420 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thần mộ (P2) 09/12/2013
421 Chương 421 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lời nguyền khủng khiếp 09/12/2013
422 Chương 422 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phân thần kỳ. 09/12/2013
423 Chương 423 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tranh 09/12/2013
424 Chương 424 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Một mất một còn. 09/12/2013
425 Chương 425 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lần nữa bùng cháy nhiệt huyết 09/12/2013
425 Chương 425 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thành vọng thiên 09/12/2013
426 Chương 426 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ngô gia 09/12/2013
427 Chương 427 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hóa ra là ngươi (2). 09/12/2013
427 Chương 427 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hóa ra là ngươi (2). 09/12/2013
428 Chương 428 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kết giao (1) 09/12/2013
428 Chương 428 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kết giao (2) 09/12/2013
429 Chương 429 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lão Bạch 09/12/2013
430 Chương 430 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chặn giết và tấm lòng của hồng nhan (1). 09/12/2013
430 Chương 430 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chặn giết và tấm lòng của hồng nhan (2). 09/12/2013
430 Chương 430 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chặn giết và tấm lòng của hồng nhan (3) 09/12/2013
431 Chương 431 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tới quận Bạch Lộ 09/12/2013
432 Chương 432 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tương Vân Sơn 09/12/2013
433 Chương 433 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cảnh cáo 09/12/2013
434 Chương 434 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trận chiến đấu tiên với cảnh giới tiên thiên 09/12/2013
436 Chương 436 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quyết tâm 09/12/2013
437 Chương 437 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phân tích trước khi đấu 09/12/2013
438 Chương 438 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nhị gia của Tương gia. 09/12/2013
439 Chương 439 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ngựa ô 09/12/2013
440 Chương 440 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vân Sơn đặt cược 09/12/2013
441 Chương 441 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đoạt lại. 09/12/2013
442 Chương 442 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đánh cuộc 09/12/2013
443 Chương 443 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chấn bốn phương 09/12/2013
444 Chương 444 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vương Chân bại. 09/12/2013
445 Chương 445 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Xung đột 09/12/2013
446 Chương 446 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ngoan độc 09/12/2013
447 Chương 447 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Uy thế của Liệt Thiên kiếm (1) 09/12/2013
447 Chương 447 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Uy thế của Liệt Thiên kiếm.(2) 09/12/2013
448 Chương 448 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiếm linh 09/12/2013
449 Chương 449 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bạch Sơn 09/12/2013
450 Chương 450 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thanh danh hiển hách 09/12/2013
451 Chương 451 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Uy lực kinh thiên 09/12/2013
452 Chương 452 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chiêu binh mãi mã 09/12/2013
453 Chương 453 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hạt của Hồng Hoang Lan Thảo 09/12/2013
454 Chương 454 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cường giả Âu Dương gia 09/12/2013
455 Chương 455 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Con đường phía trước 09/12/2013
456 Chương 456 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cảnh báo 09/12/2013
457 Chương 457 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ngầm ra tay độc ác 09/12/2013
458 Chương 458 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bố trí nghi trận 09/12/2013
459 Chương 459 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thái độ 09/12/2013
460 Chương 460 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Những vị khách không mời mà đến 09/12/2013
461 Chương 461 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tư Đồ Đằng Phi 09/12/2013
462 Chương 462 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đối chọi gay gắt 09/12/2013
463 Chương 463 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chấn động. 09/12/2013
464 Chương 464 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nam Châu Minh Chủ 09/12/2013
465 Chương 465 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trù tính (1) 09/12/2013
465 Chương 465 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trù tính (2) 09/12/2013
466 Chương 466 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Huynh đệ gặp gỡ. 09/12/2013
467 Chương 467 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chưa thể bại (1) 09/12/2013
467 Chương 467 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chưa thể bại (2). 09/12/2013
468 Chương 468 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Luyện hoá mảnh vỡ thánh bia (1) 09/12/2013
468 Chương 468 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Luyện hoá mảnh vỡ thánh bia (2). 09/12/2013
469 Chương 469 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tư Đồ Dũng lôi kéo 09/12/2013
470 Chương 470 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tái ngộ Công Tôn Hoàng 09/12/2013
471 Chương 471 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bắt đầu phân tranh 09/12/2013
472 Chương 472 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Công Tôn Hoàng gia nhập 09/12/2013
473 Chương 473 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Sở trường nhất của Lăng Tiêu 09/12/2013
474 Chương 474 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Pháp thuật đại vận chuyển 09/12/2013
475 Chương 475 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mưu đồ của Phương gia 09/12/2013
476 Chương 476 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tập kích đêm 09/12/2013
477 Chương 477 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giảo sát. 09/12/2013
478 Chương 478 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lăng Tiêu phản kích 09/12/2013
479 Chương 479 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Viện binh của Phương gia 09/12/2013
480 Chương 480 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kíp nổ 09/12/2013
481 Chương 481 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phương gia luống cuống. 09/12/2013
482 Chương 482 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Một người cũng đừng hòng chạy. 09/12/2013
483 Chương 483 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Uy lực của phân thần kỳ 09/12/2013
484 Chương 484 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giết tám trưởng lão 09/12/2013
485 Chương 485 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lập kế hoạch 09/12/2013
486 Chương 486 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Gặp lại 09/12/2013
487 Chương 487 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Để các nàng biết ta đang ở đây. 09/12/2013
488 Chương 488 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nỗi kinh ngạc của gia chủ Đinh gia 09/12/2013
489 Chương 489 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Dạ thoại 09/12/2013
490 Chương 490 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mượn dùng thần lực luyện bảo kiếm 09/12/2013
491 Chương 491 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Một tia thần thức. 09/12/2013
492 Chương 492 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trận đấu đầu tiên của Diệp Tử ở thánh vực 09/12/2013
493 Chương 493 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tên ta là Lăng Tiêu 09/12/2013
494 Chương 494 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bỗng nổi gió 09/12/2013
495 Chương 495 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tinh thạch tâm cường đại 09/12/2013
496 Chương 496 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng 09/12/2013
497 Chương 497 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nghe tin chàng 09/12/2013
498 Chương 498 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lại đột phá 09/12/2013
499 Chương 499 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Dưới cường thế không giết 09/12/2013
500 Chương 500 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ba vị gia chủ tới chơi 09/12/2013
501 Chương 501 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bảo vật sắp khai quật 09/12/2013
502 Chương 502 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ngươi không xứng 09/12/2013
503 Chương 503 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bắt đầu cường thế 09/12/2013
504 Chương 504 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thất thải huyễn quang trạc 09/12/2013
505 Chương 505 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Truyền đạo 09/12/2013
506 Chương 506 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ngộ đạo 09/12/2013
507 Chương 507 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Dung nham ngầm 09/12/2013
508 Chương 508 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hai kiện bảo vật của Lam Thiên Mai. 09/12/2013
509 Chương 509 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kỹ năng mới của Huyền Thiên 09/12/2013
510 Chương 510 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hoàng tước ở phía sau * 09/12/2013
511 Chương 511 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thỉnh cầu. 09/12/2013
512 Chương 512 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lam gia 09/12/2013
513 Chương 513 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nữ nhân cảnh giới Đại viên mãn 09/12/2013
514 Chương 514 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cha con 09/12/2013
515 Chương 515 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nhân tình thế thái 09/12/2013
516 Chương 516 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mặt dày vô đối 09/12/2013
517 Chương 517 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hối hận thì đã muộn 09/12/2013
518 Chương 518 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hoàng Phủ Nguyệt cao minh 09/12/2013
519 Chương 519 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tổ tiên Chiết gia 09/12/2013
520 Chương 520 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ước định hạnh phúc. 09/12/2013
521 Chương 521 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Diệp Thiên 09/12/2013
522 Chương 522 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Truyền tống trận 09/12/2013
523 Chương 523 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giáng lâm nhân thế 09/12/2013
524 Chương 524 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tín ngưỡng 09/12/2013
525 Chương 525 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mừng gặp lại 09/12/2013
526 Chương 526 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tựa như giấc mơ 09/12/2013
527 Chương 527 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quyết tâm 09/12/2013
528 Chương 528 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bầu không khí tu luyện điên cuồng 09/12/2013
529 Chương 529 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hết sức căng thẳng 09/12/2013
530 Chương 530 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cường địch 09/12/2013
531 Chương 531 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tiểu Yêu thần bí 09/12/2013
532 Chương 532 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bế quan trăm năm 09/12/2013
533 Chương 533 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Biến hóa thật lớn 09/12/2013
534 Chương 534 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Một đoạn lịch sử đã biến mất 09/12/2013
535 Chương 535 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Luyện hóa núi lớn 09/12/2013
536 Chương 536 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bản mạng pháp bảo 09/12/2013
537 Chương 537 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trở về. 09/12/2013
538 Chương 538 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cách cường thế 09/12/2013
539 Chương 539 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Diện mạo mới của Thục Sơn 09/12/2013
540 Chương 540 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tái chiến Lam Hi 09/12/2013
541 Chương 541 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thực lực khủng bố khiến người ta kinh hãi 09/12/2013
542 Chương 542 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Càn khôn trong đỉnh 09/12/2013
543 Chương 543 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Công kích tinh thần 09/12/2013
544 Chương 544 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tìm tới cửa 09/12/2013
545 Chương 545 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ai giáo huấn ai 09/12/2013
546 Chương 546 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tuyệt đối không bao giờ là kẻ địch của Lăng Tiêu 09/12/2013
547 Chương 547 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quyết định mới của Vạn Niên Giao đại gia 09/12/2013
548 Chương 548 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ma thú cuồn cuộn 09/12/2013
549 Chương 549 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Một bài toán khó 09/12/2013
550 Chương 550 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nam châu liên minh sụp đổ 09/12/2013
550 Chương 550 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nam châu liên minh sụp đổ (2) 09/12/2013
551 Chương 551 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cười nhạo. 09/12/2013
552 Chương 552 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giá phải trả của việc cười nhạo. 09/12/2013
553 Chương 553 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vỗ cánh. 09/12/2013
554 Chương 554 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nhiều người thì ích gì? Một đỉnh đè chết toàn bộ 09/12/2013
555 Chương 555 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vân Chi Lan 09/12/2013
556 Chương 556 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thanh Loan tặng bảo vật. (P1) 09/12/2013
556 Chương 556 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thanh Loan tặng bảo vật. (P2) 09/12/2013
557 Chương 557 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nam Châu kinh hoàng 09/12/2013
558 Chương 558 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phàm nhân trong Thánh Vực 09/12/2013
559 Chương 559 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hắc sắc cự mãng 09/12/2013
560 Chương 560 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đoạt bảo 09/12/2013
561 Chương 561 Ngạo Kiếm Lăng Vân - So đấu pháp tắc thiên địa 09/12/2013
562 Chương 562 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Người khác nhau, nhân tính cũng khác nhau (P1) 09/12/2013
562 Chương 562 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Người khác nhau, nhân tính cũng khác nhau (P2) 09/12/2013
563 Chương 563 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Người của Tôn gia 09/12/2013
564 Chương 564 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nổi sát tâm.(P1) 09/12/2013
564 Chương 564 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nổi sát tâm.(P2) 09/12/2013
565 Chương 565 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nhập ma đạo 09/12/2013
566 Chương 566 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Độ kiếp. (P1) 09/12/2013
566 Chương 566 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Độ kiếp. (P2) 09/12/2013
566 Chương 566 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Độ kiếp. (P3) 09/12/2013
567 Chương 567 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kim Hổ và Tiểu Sửu. (P1) 09/12/2013
567 Chương 567 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kim Hổ và Tiểu Sửu. (P2) 09/12/2013
567 Chương 567 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kim Hổ và Tiểu Sửu. (P3) 09/12/2013
568 Chương 568 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ba bảo vật dung hợp 09/12/2013
569 Chương 569 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hào phóng ngoài dự đoán của mọi người 09/12/2013
570 Chương 570 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Luyện khí. (P1) 09/12/2013
570 Chương 570 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Luyện khí. (P2) 09/12/2013
571 Chương 571 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phong khởi vân dũng (P1) 09/12/2013
571 Chương 571 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phong khởi vân dũng (P2) 09/12/2013
571 Chương 571 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phong khởi vân dũng(Gió dậy mây tuôn) (P3) 09/12/2013
572 Chương 572 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Biến cố của Diệp gia. (P1). 09/12/2013
572 Chương 572 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Biến cố của Diệp gia. (P2) 09/12/2013
573 Chương 573 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tiềm tịch 09/12/2013
574 Chương 574 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đủ loại gió lớn trước cơn giông bão. (P1) 09/12/2013
574 Chương 574 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đủ loại gió lớn trước cơn giông bão. (P2) 09/12/2013
574 Chương 574 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đủ loại gió lớn trước cơn giông bão. (P3) 09/12/2013
575 Chương 575 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tiếng chuông vang lên. (P1) 09/12/2013
575 Chương 575 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tiếng chuông vang lên. (P2) 09/12/2013
575 Chương 575 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tiếng chuông vang lên. (P3) 09/12/2013
576 Chương 576 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hồng mang 09/12/2013
577 Chương 577 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tín đồ của thần giống như mê muội 09/12/2013
578 Chương 578 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vân Sơn rửa nhục 09/12/2013
579 Chương 579 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Khống chế tinh thần. (P1) 09/12/2013
579 Chương 579 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Khống chế tinh thần. (P2) 09/12/2013
580 Chương 580 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bí mật của Thần Giới 09/12/2013
581 Chương 581 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Xuất hành.(P1) 09/12/2013
581 Chương 581 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Xuất hành.(P2). 09/12/2013
582 Chương 582 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hoàng gia thôn 09/12/2013
583 Chương 583 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Luyện hoá đại chung 09/12/2013
584 Chương 584 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại thủ kinh khủng 09/12/2013
585 Chương 585 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tái chiến Diệp Thiên 09/12/2013
586 Chương 586 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Sự thật kinh người. 09/12/2013
586 Chương 586 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Huyết Sắc Chiến Giáp và Tinh Thần Kiếm! (1) 09/12/2013
586 Chương 586 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Huyết Sắc Chiến Giáp và Tinh Thần Kiếm! (2) 09/12/2013
587 Chương 587 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Gặp lại nữ hoàng Tinh Linh 09/12/2013
588 Chương 588 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vô ảnh cung 09/12/2013
589 Chương 589 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đột nhập Mạnh gia. 09/12/2013
590 Chương 590 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kho báu của Mạnh gia. 09/12/2013
591 Chương 591 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Công phu quyền cước 09/12/2013
592 Chương 592 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quyển sáo 09/12/2013
593 Chương 593 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bí mật. 09/12/2013
594 Chương 594 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cướp bảo vật. (1) 09/12/2013
594 Chương 594 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cướp bảo vật. (2) 09/12/2013
595 Chương 595 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quái thú khủng bố 09/12/2013
597 Chương 597 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Huyền Thiên nhận chủ 09/12/2013
598 Chương 598 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mạnh gia sợ hãi (1) 09/12/2013
598 Chương 598 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Mạnh gia sợ hãi (2) 09/12/2013
599 Chương 599 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lại đột phát 09/12/2013
599 Chương 599 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lại đột phát.(2) 09/12/2013
599 Chương 599 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lại đột phát.(3) 09/12/2013
600 Chương 600 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lại đột phát.(1) 09/12/2013
600 Chương 600 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lại đột phát.(2) 09/12/2013
601 Chương 601 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tầng thứ chín Đại Tự Tại Tâm Kinh 09/12/2013
602 Chương 602 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Niết bàn tái sinh, phượng hoàng hộ thể 09/12/2013
603 Chương 603 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trí nhớ còn lại của Tiểu Yêu 09/12/2013
604 Chương 604 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thanh Thần hộ 09/12/2013
605 Chương 605 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Va Chạm 09/12/2013
606 Chương 606 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Pháp bảo của Lăng Vận Nhi và Nha Nha 09/12/2013
607 Chương 607 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vương Giả trở về 09/12/2013
608 Chương 608 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tâm huyết 09/12/2013
609 Chương 609 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cường giả nổi giận 09/12/2013
610 Chương 610 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thực lực 09/12/2013
611 Chương 611 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Một chương mới bắt đầu 09/12/2013
612 Chương 612 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thế giới thần kỳ 09/12/2013
613 Chương 613 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thục Sơn biến mất 09/12/2013
614 Chương 614 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Quyết liệt 09/12/2013
615 Chương 615 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Được đền đáp như mong muốn? 09/12/2013
616 Chương 616 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tư Đồ Bằng Hạc 09/12/2013
617 Chương 617 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hoàng đế thứ nhất của Nam Châu 09/12/2013
618 Chương 618 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thành Vọng Thiên sợ hãi. 09/12/2013
619 Chương 619 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tuyệt Vọng 09/12/2013
620 Chương 620 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lăng Tiêu ra tay 09/12/2013
621 Chương 621 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chiến quân Đại Sở quốc 09/12/2013
622 Chương 622 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đàm phán hoà bình 09/12/2013
623 Chương 623 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Căn nguyên lực 09/12/2013
624 Chương 624 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiếm kỹ cảnh giới tối cao 09/12/2013
625 Chương 625 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đề thăng 09/12/2013
626 Chương 626 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bảo gương 09/12/2013
627 Chương 627 Ngạo Kiếm Lăng Vân - La Ma giới 09/12/2013
628 Chương 628 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thân thế tiểu yêu 09/12/2013
629 Chương 629 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bách Sơn thánh giả 09/12/2013
630 Chương 630 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thiên, Địa, Nhân ba bảng 09/12/2013
631 Chương 631 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lại luyện hóa Yêu Huyết kiếm 09/12/2013
632 Chương 632 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tín nhiệm 09/12/2013
633 Chương 633 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thực lực của chúng nữ 09/12/2013
634 Chương 634 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Du lịch với mỹ nhân 09/12/2013
635 Chương 635 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Sát khí trong âm luật 09/12/2013
636 Chương 636 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Những cô gái hùng mạnh 09/12/2013
637 Chương 637 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Uy hiếp 09/12/2013
638 Chương 638 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Liên minh Phương Nam đổi chủ 09/12/2013
639 Chương 639 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Muốn đánh Thục Sơn 09/12/2013
640 Chương 640 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nhớ chuyện xưa, xem lại hôm nay 09/12/2013
641 Chương 641 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bộ mặt khác của Lăng Tiêu 09/12/2013
642 Chương 642 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trước cửa Thục Sơn 09/12/2013
643 Chương 643 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thần tự phong ấn 09/12/2013
644 Chương 644 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phá trận. 09/12/2013
645 Chương 645 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Phản kích. 09/12/2013
646 Chương 646 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ta tu luyện công pháp giết người 09/12/2013
647 Chương 647 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Khí thế của Triệu Dũng 09/12/2013
648 Chương 648 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chiến trận 09/12/2013
649 Chương 649 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thắt cổ 09/12/2013
650 Chương 650 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chúng ta phải phản kích 09/12/2013
651 Chương 651 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Khó thể phân biệt 09/12/2013
652 Chương 652 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đánh cuộc 09/12/2013
653 Chương 653 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chọn cách thần phục 09/12/2013
654 Chương 654 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chỉnh đốn và dung hợp các thế lực 09/12/2013
655 Chương 655 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lập uy 09/12/2013
656 Chương 656 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Những gia tộc thỏa hiệp 09/12/2013
657 Chương 657 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại hỷ 09/12/2013
658 Chương 658 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cầu thân 09/12/2013
659 Chương 659 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ý nghĩa của sinh mệnh 09/12/2013
660 Chương 660 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thời đại truyền tống trận bắt đầu 09/12/2013
661 Chương 661 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tinh linh đảo 09/12/2013
662 Chương 662 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bách Hoa cốc 09/12/2013
663 Chương 663 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Gặp lại Karina 09/12/2013
664 Chương 664 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vũ tiễn 09/12/2013
665 Chương 665 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vị trí thứ ba và thứ tư trên Thiên Bảng 09/12/2013
666 Chương 666 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Một vở kịch 09/12/2013
667 Chương 667 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Những điều bí mật 09/12/2013
668 Chương 668 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lực tín ngưỡng của ai mạnh hơn 09/12/2013
669 Chương 669 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vị trí thứ hai trên thiên bảng 09/12/2013
670 Chương 670 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thế này mới gọi là Thiên Kiếp 09/12/2013
671 Chương 671 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại Thừa Kỳ 09/12/2013
672 Chương 672 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Ngươi muốn chết thế nào? 09/12/2013
673 Chương 673 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Giúp ngươi làm hoàng đế 09/12/2013
674 Chương 674 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thục Sơn Quốc 09/12/2013
675 Chương 675 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại trận 09/12/2013
676 Chương 676 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Nơi thần bí! 09/12/2013
677 Chương 677 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Lực đạo 09/12/2013
678 Chương 678 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đệ nhất Thiên bảng! 09/12/2013
679 Chương 679 Ngạo Kiếm Lăng Vân - La Ma giới 09/12/2013
680 Chương 680 Ngạo Kiếm Lăng Vân - La Ma Hồng Kim Ti 09/12/2013
681 Chương 681 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Vì Lăng Tiêu 09/12/2013
682 Chương 682 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chiến đấu với Không Huyền Tử. (P1) 09/12/2013
683 Chương 683 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cái uy của người tu chân 09/12/2013
684 Chương 684 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Tháo chạy 09/12/2013
685 Chương 685 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Bảo vật luyện khí 09/12/2013
686 Chương 686 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Chiến đấu với người khổng lồ, Huyền Thiên thu được lợi ích! 09/12/2013
687 Chương 687 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Dòng suối không nguồn 09/12/2013
688 Chương 688 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thu hoạch kinh người 09/12/2013
689 Chương 689 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kinh ngạc 09/12/2013
690 Chương 690 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thương Lan 09/12/2013
691 Chương 691 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Hình chiếu của Thanh Hà! 09/12/2013
692 Chương 692 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trở mặt! 09/12/2013
693 Chương 693 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kịch chiến! 09/12/2013
694 Chương 694 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thương thệ! 09/12/2013
695 Chương 695 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Trọng quy Thánh Vực 09/12/2013
696 Chương 696 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Cái chết của Diệp Thiên và Vạn Nhân Địch 09/12/2013
697 Chương 697 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thục Sơn đại chiến! 09/12/2013
698 Chương 698 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thôi diễn tiểu thế giới 09/12/2013
699 Chương 699 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Thánh quang chiếu sáng khắp nơi 09/12/2013
700 Chương 700 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Kiên quyết chém ba hồn bảy vía 09/12/2013
701 Chương 701 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đệ nhất Thiên bảng, Bắc châu Vương Lâm! 09/12/2013
702 Chương 702 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại kết cục 1 09/12/2013
703 Chương 703 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại kết cục 2, Cuối cùng! (P1) 09/12/2013
704 Chương 704 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại kết cục 2, Cuối cùng! (P2) 09/12/2013
705 Chương 705 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại kết cục 2, Cuối cùng! (P3) 09/12/2013
706 Chương 706 Ngạo Kiếm Lăng Vân - Đại kết cục 2, Cuối cùng! (P4) 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ngao-kiem-lang-van-537.html