Truyện Phong Vũ Thanh Triều 2 - Lịch sử

  • Tên truyện: Phong Vũ Thanh Triều 2
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Phong Vũ Thanh Triều 2
Có những truyện quân sự, lịch sử được truyền từ đời này sang đời khác, mục đích chính là để ca tụng cổ nhân, hay đó là những bài học giáo dục, đọc những truyện quân sự, lịch sử này còn truyền lại các phương pháp dùng binh dụng kế, cũng có thể là chứng tích một thời quá khứ. Truyện Phong Vũ Thanh Triều cũng là mọt tác phẩm như vậy.

Truyện kể về bối cảnh Đại Thanh năm 1661, hoàng đế Thuận Trị băng hà, Ái Tân Giáp La Huyền Diệp lên ngôi trị vì thiên hạ khi chưa tròn tám tuổi.

Dưới quyền nhiếp chính của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, tân hoàng đế đã phải vật lộn đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo và âm mưu soán ngôi đoạt vị của gian thần Ngạo Bái.

Chẳng những thế, ngài lại còn phải liên tục đối phó với sự hoành hành của bang phái Đại Minh Triều.

Trong có gian thần, ngoài có phản tặc, Khang Hi hoàng đế lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Và để củng cố ngai vị, ngài không tiếc hy sinh tính mạng quan thần, vì thiên thu đại nghiệp dẫn đến một trận ái hận tình thù trong giới võ lâm…
Giang sơn hình thanh đã khó, gìn giữ, phát triển, duy trì nó còn khó hơn.

Làm vua là gánh cả xã tắc lên vai, là đêm không ngủ ngon khi binh biến, là trằn trọc vì đất nước thái bình.

Đọc truyện để hiểu rõ hơn về lịch sử, cảm nhận được sự tài tình của bậc minh quân.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Khải hoàn ca 28/03/2014
2 Chương 2 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Thiên hạ tầm biến 28/03/2014
3 Chương 3 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Liên hoa sát thủ 28/03/2014
4 Chương 4 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Loạn thế tình thù 28/03/2014
5 Chương 5 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Anh hùng cứu mỹ nhân 28/03/2014
6 Chương 6 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Phụng nhân bạc mạng 28/03/2014
7 Chương 7 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Lầu xanh kỹ nữ 28/03/2014
8 Chương 8 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tái ngộ kinh đô 28/03/2014
9 Chương 9 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Giang sơn vị trọng 28/03/2014
10 Chương 10 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Quần thần phân tranh 28/03/2014
11 Chương 11 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Mỹ nhân thiên hạ 28/03/2014
12 Chương 12 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Hồn bướm mơ tiên 28/03/2014
13 Chương 13 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Thế ngoại đào nguyên 28/03/2014
14 Chương 14 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Phụng thiên thừa vận 28/03/2014
15 Chương 15 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Chân mạng thiên tử 28/03/2014
16 Chương 16 Phong Vũ Thanh Triều 2 - So tài quan Vũ 28/03/2014
17 Chương 17 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Mộng tương phùng 28/03/2014
18 Chương 18 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Thu phục nhân tâm 28/03/2014
19 Chương 19 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Phong phạm đế vương 28/03/2014
20 Chương 20 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Quân xử thần tử 28/03/2014
21 Chương 21 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Cung tâm kế 28/03/2014
22 Chương 22 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Giang sơn mỹ nhân tình 28/03/2014
23 Chương 23 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Phụng hoàng ngự thiện 28/03/2014
24 Chương 24 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Mã trường phong vân 28/03/2014
25 Chương 25 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Thâm cung bí sử 28/03/2014
26 Chương 26 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Cánh hoa thời loạn 28/03/2014
27 Chương 27 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Khuê phòng xử nữ 28/03/2014
28 Chương 28 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Dục hỏa thiêu thân 28/03/2014
29 Chương 29 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Anh hùng mạt lộ 28/03/2014
30 Chương 30 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Song hổ tranh hùng 28/03/2014
31 Chương 31 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tình trường chiến trường 28/03/2014
32 Chương 32 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Song hổ dương uy 28/03/2014
33 Chương 33 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Nhất cừu vạn hận 28/03/2014
34 Chương 34 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Nước mất nhà tan 28/03/2014
35 Chương 35 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Phúc thọ cao 28/03/2014
36 Chương 36 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Lầu Mỹ Tửu 28/03/2014
37 Chương 37 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Kiếp cầm ca 28/03/2014
38 Chương 38 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Hội ngộ giai nhân 28/03/2014
39 Chương 39 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tuyệt thế thần y 28/03/2014
40 Chương 40 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tình ngang trái 28/03/2014
41 Chương 41 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Oan gia nan giải 28/03/2014
42 Chương 42 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Đa tình tự khổ 28/03/2014
43 Chương 43 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Trà dư tửu hậu 28/03/2014
44 Chương 44 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Khí phách má hồng 28/03/2014
45 Chương 45 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tao ngộ kỳ duyên 28/03/2014
46 Chương 46 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Công chúa giá đáo 28/03/2014
47 Chương 47 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Mộng bình thường 28/03/2014
48 Chương 48 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Miễn tử lệnh kim 28/03/2014
49 Chương 49 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Đại kình địch 28/03/2014
50 Chương 50 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tân giả khố 28/03/2014
51 Chương 51 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Thiên đường hay địa ngục? 28/03/2014
52 Chương 52 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Vọng phu ải 28/03/2014
53 Chương 53 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Chất vấn công chúa 28/03/2014
54 Chương 54 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Mỏi mắt ngóng trông 28/03/2014
55 Chương 55 Phong Vũ Thanh Triều 2 - thân bất do kỷ 28/03/2014
56 Chương 56 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Nâng chén tiêu sầu 28/03/2014
57 Chương 57 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Nhất túy giải thiên sầu 28/03/2014
58 Chương 58 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Hôn nhân đại sự 28/03/2014
59 Chương 59 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Điệu hổ ly sơn 28/03/2014
60 Chương 60 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Gieo gió gặt bão 28/03/2014
61 Chương 61 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tai ương ập đến 28/03/2014
62 Chương 62 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Chiến thuật quân sự 28/03/2014
63 Chương 63 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tương phùng tri kỉ 28/03/2014
64 Chương 64 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Kinh thành loạn chiến 28/03/2014
65 Chương 65 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tình đơn phương 28/03/2014
66 Chương 66 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Bức tâm thư 28/03/2014
67 Chương 67 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Mưu đồ bá nghiệp 28/03/2014
68 Chương 68 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Bài binh bố trận 28/03/2014
69 Chương 69 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tiên hoàng Thuận Trị khoác cà sa 28/03/2014
70 Chương 70 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Đi với giai nhân 28/03/2014
71 Chương 71 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Bản sắc anh hùng 28/03/2014
72 Chương 72 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Đối đãi hiền thần 28/03/2014
73 Chương 73 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Dòng máu cuối cùng 28/03/2014
74 Chương 74 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Đại thích khách 28/03/2014
75 Chương 75 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Hành trình Ngũ Đài Sơn 28/03/2014
76 Chương 76 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Phát giác nội gian 28/03/2014
77 Chương 77 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Thoát ly hiểm cảnh 28/03/2014
78 Chương 78 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Thâm sơn cùng cốc 28/03/2014
79 Chương 79 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Hoạn nạn thấu chân tình 28/03/2014
80 Chương 80 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tình là dây oan 28/03/2014
81 Chương 81 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Phật thông bảo 28/03/2014
82 Chương 82 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Phàm là thiên tử 28/03/2014
83 Chương 83 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Kim thiền thoát xác 28/03/2014
84 Chương 84 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tạ từ trong đêm 28/03/2014
85 Chương 85 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Ân dưỡng sư đồ 28/03/2014
86 Chương 86 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Giết gà dọa khỉ 28/03/2014
87 Chương 87 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Võ lâm tái xuất thiết đầu công 28/03/2014
88 Chương 88 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Ái hận tình cừu 28/03/2014
89 Chương 89 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Chịu ơn tình địch 28/03/2014
90 Chương 90 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Niệm phút cuối 28/03/2014
91 Chương 91 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Giang Nam thất hiệp 28/03/2014
92 Chương 92 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tình đến trong phút giây 28/03/2014
93 Chương 93 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Mỹ nhân tâm kế 28/03/2014
94 Chương 94 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Ứng cử Trạng Nguyên 28/03/2014
95 Chương 95 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Bác học hồng từ 28/03/2014
96 Chương 96 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Gần vua như gần cọp 28/03/2014
97 Chương 97 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Hương đồng cỏ nội 28/03/2014
98 Chương 98 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Uyên ương hồ điệp mộng 28/03/2014
99 Chương 99 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Ngọa hổ tàng long 28/03/2014
100 Chương 100 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Phú quý nhàn nhân 28/03/2014
101 Chương 101 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Lời dối gian chân thành 28/03/2014
102 Chương 102 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Long đàm hổ huyệt 28/03/2014
103 Chương 103 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Đọ trí Khổng Minh 28/03/2014
104 Chương 104 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Khải hoàn tấu 28/03/2014
105 Chương 105 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Nhất dạ phu thê 28/03/2014
106 Chương 106 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Thiên thu gia quốc hận 28/03/2014
107 Chương 107 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Hồi tộc cầu hòa 28/03/2014
108 Chương 108 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Nhất kiến chung tình 28/03/2014
109 Chương 109 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Thống nhất thiên hạ 28/03/2014
110 Chương 110 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Biệt kinh kỳ 28/03/2014
111 Chương 111 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Đại dịch 28/03/2014
112 Chương 112 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Hổ xuống bình nguyên 28/03/2014
113 Chương 113 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Rừng nào cọp nấy 28/03/2014
114 Chương 114 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Thù mới hận cũ 28/03/2014
115 Chương 115 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Sự thật phơi bày 28/03/2014
116 Chương 116 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Ân oán giang hồ 28/03/2014
117 Chương 117 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Thương lượng 28/03/2014
118 Chương 118 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Xuân sắc thư phòng 28/03/2014
119 Chương 119 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tội bất khả thứ 28/03/2014
120 Chương 120 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Vong thân vi quốc 28/03/2014
121 Chương 121 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tình xưa 28/03/2014
122 Chương 122 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tình phụ tử 28/03/2014
123 Chương 123 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Hoàng đế ân xá 28/03/2014
124 Chương 124 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tây cung quý phi (thượng) 28/03/2014
125 Chương 125 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tây cung quý phi (trung) 28/03/2014
126 Chương 126 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Tây cung quý phi (hạ) 28/03/2014
127 Chương 127 Phong Vũ Thanh Triều 2 - Long phụng ân tình (thượng) 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-phong-vu-thanh-trieu-2-1966.html