Truyện TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: TIÊN LUYỆN CHI LỘ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : TIÊN LUYỆN CHI LỘ
Bạn đang đọc truyện Tiên Luyện Chi Lộ của tác giả Khoái Xan Điếm trên trang đọc truyện online.Nói về một thanh niên chơi game online tu chân bị NPC thần bí giết chết, mang theo một viên ngọc giản thần bí, linh hồn xuyên qua đến một đệ tử Luyện Khí Kỳ của một môn phái tu chân nhỏ đang cướp sắc

Vì tu luyện “Công pháp biến thái nhất lịch sử” trong ngọc giản, hắn không thể không đi lên theo một con đường gian nan “Cướp sạch” toàn bộ Tu Chân Giới.

Hãy xem một thanh niên địa cầu làm sao sống yên ở Tu Tiên giới

- nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, và từng bước từng bước một lên đến đỉnh…

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - NPC thần bí! 19/11/2013
2 Chương 2 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phương Vân Sơn! 19/11/2013
3 Chương 3 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Linh hồn phụ thể! 19/11/2013
4 Chương 4 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ngọc giản màu tím vàng! 19/11/2013
5 Chương 5 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Công pháp biến thái nhất trong lịch sử! 19/11/2013
6 Chương 6 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiên đồ gian khổ! 19/11/2013
7 Chương 7 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trên đường về núi 19/11/2013
8 Chương 8 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lạc Trần Tiên Tử 19/11/2013
9 Chương 9 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lý phong tử đáng sợ 19/11/2013
10 Chương 10 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Khoáng thạch thần bí 19/11/2013
11 Chương 11 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiết Lĩnh Quáng Mẫu 19/11/2013
12 Chương 12 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Duy nhất trên đời 19/11/2013
13 Chương 13 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cửu biến 19/11/2013
14 Chương 14 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Một tháng sau 19/11/2013
15 Chương 15 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tổ sư triệu kiến 19/11/2013
16 Chương 16 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chuyển biến 19/11/2013
17 Chương 17 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phệ Hồn Cổ 19/11/2013
18 Chương 18 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ! 19/11/2013
19 Chương 19 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phương Vân Sơn bí tân! 19/11/2013
20 Chương 20 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phong Hành 19/11/2013
21 Chương 21 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dưới bóng đêm 19/11/2013
22 Chương 22 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lưỡng bại câu thương 19/11/2013
23 Chương 23 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chân ngọc 19/11/2013
24 Chương 24 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hoa sen? 19/11/2013
25 Chương 25 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thắng lợi trở về! 19/11/2013
26 Chương 26 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Luyện Hư Linh Khí 19/11/2013
27 Chương 27 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sơ thành, là vương giả 19/11/2013
28 Chương 28 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hư Không Hỏa Diễm 19/11/2013
29 Chương 29 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tư cách 19/11/2013
30 Chương 30 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kết minh 19/11/2013
31 Chương 31 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Rời núi 19/11/2013
32 Chương 32 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trêu chọc 19/11/2013
33 Chương 33 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đập chết con chó thích cắn bậy người này 19/11/2013
34 Chương 34 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đồng hành 19/11/2013
35 Chương 35 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cơ hội trở mình 19/11/2013
36 Chương 36 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Các ngươi không phải tới đánh cướp chứ 19/11/2013
37 Chương 37 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Toàn bộ diệt 19/11/2013
38 Chương 38 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đỗ Bằng 19/11/2013
39 Chương 39 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tình Cờ gặp lại Lý Hoành 19/11/2013
40 Chương 40 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đường còn dài 19/11/2013
41 Chương 41 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trận bàn 19/11/2013
42 Chương 42 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lời thề tâm ma! 19/11/2013
43 Chương 43 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phá bó quy tắc! 19/11/2013
44 Chương 44 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bố trí! 19/11/2013
45 Chương 45 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phù Triển Cấp Ba (Thượng). 19/11/2013
46 Chương 46 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phù Triển Cấp Ba (Hạ). 19/11/2013
47 Chương 47 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lạc tiên tử. 19/11/2013
48 Chương 48 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thần Thông Thiên Phú 19/11/2013
49 Chương 49 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - ủy khuất cầu toàn 19/11/2013
50 Chương 50 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tuyết liên tái hiện 19/11/2013
51 Chương 51 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lão nhân sắp chết 19/11/2013
52 Chương 52 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đại thánh dưới núi băng. 19/11/2013
53 Chương 53 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - “Luyện hóa”băng sơn. 19/11/2013
54 Chương 54 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hư không hàng thế, uy lẫm nhất giới (1 2). 19/11/2013
55 Chương 55 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Về Núi 19/11/2013
56 Chương 56 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Túi trữ vật nứt vỡ 19/11/2013
57 Chương 57 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Xảo trá 19/11/2013
58 Chương 58 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiết lộ! 19/11/2013
59 Chương 59 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Khí thần hợp nhất. 19/11/2013
60 Chương 60 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thân phận! 19/11/2013
61 Chương 61 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Âu Dương Thiên Đức 19/11/2013
62 Chương 62 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tài sản của Ô Lăng! 19/11/2013
63 Chương 63 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiếu niên Nam Minh! 19/11/2013
64 Chương 64 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đại Hội Phương Vân. 19/11/2013
65 Chương 65 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Ma Chân Kinh. 19/11/2013
66 Chương 66 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nguyên Anh hiện. Tử Nguyệt Phương Chu 19/11/2013
67 Chương 67 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Vô Cực Độc Ma 19/11/2013
68 Chương 68 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đường lui 19/11/2013
69 Chương 69 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiểu thành, mảnh vỡ quỷ dị 19/11/2013
70 Chương 70 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thế giới tàn phá 19/11/2013
71 Chương 71 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Một năm 19/11/2013
72 Chương 72 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trước ngày mở động phủ. 19/11/2013
73 Chương 73 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Động phủ mở ra 19/11/2013
74 Chương 74 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Sát 19/11/2013
75 Chương 75 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Tế Hà 19/11/2013
76 Chương 76 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Sát Thiên Bi 19/11/2013
77 Chương 77 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hứa hẹn 19/11/2013
78 Chương 78 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Ảnh u Ma Kiếm 19/11/2013
79 Chương 79 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ra tay 19/11/2013
80 Chương 80 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Uy hiếp 19/11/2013
81 Chương 81 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trấn nhỏ bình thường 19/11/2013
82 Chương 82 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phạm Tiểu Hắc 19/11/2013
83 Chương 83 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cao thủ võ lâm 19/11/2013
84 Chương 84 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ăn cơm chùa, ở cũng chùa 19/11/2013
85 Chương 85 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trò Chơi Hư Cấu 19/11/2013
86 Chương 86 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mộ Tuyền 19/11/2013
87 Chương 87 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Luận bàn. 19/11/2013
88 Chương 88 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phóng hỏa thảo nguyên 19/11/2013
89 Chương 89 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiên Thiên Linh Bảo Thượng Cổ 19/11/2013
90 Chương 90 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Linh Bảo Chọn Chủ 19/11/2013
91 Chương 91 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Long Thần bất diệt thể - đệ nhất thân thể ba mươi sáu giới 19/11/2013
92 Chương 92 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ẩn Núp 19/11/2013
93 Chương 93 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tuyết Sơn 19/11/2013
94 Chương 94 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thánh Giả đại nhân 19/11/2013
95 Chương 95 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Độ Kiếp Kỳ 19/11/2013
96 Chương 96 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiên Kiếp 19/11/2013
97 Chương 97 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiên Kiếp có uy lực yếu nhất trong lịch sự 19/11/2013
98 Chương 98 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tuyết Liên tố thể 19/11/2013
99 Chương 99 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Gặp lại Ninh Tuyết Dung 19/11/2013
100 Chương 100 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nam Minh xuất quan. 19/11/2013
101 Chương 101 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giả Chết 19/11/2013
102 Chương 102 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mặt Nạ Như Ý 19/11/2013
103 Chương 103 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Sát Thần Điện 19/11/2013
104 Chương 104 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ẩn Sát 19/11/2013
105 Chương 105 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Vương Viên bất đắc dĩ 19/11/2013
106 Chương 106 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đánh Boss 19/11/2013
107 Chương 107 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dũng Cảm Xuất thủ 19/11/2013
108 Chương 108 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thần Điện mở ra. 19/11/2013
109 Chương 109 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Luyện Ngục Lộ - Chất dính màu máu 19/11/2013
110 Chương 110 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Luyện Ngục Lộ - Đan Dẫn Châu. 19/11/2013
111 Chương 111 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Luyện Ngục Lộ - Gian Nan trùng trùng 19/11/2013
112 Chương 112 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Luyện Ngục Lộ - Hấp Dẫn lơ lửng 19/11/2013
113 Chương 113 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Luyện Ngục Lộ - Bảo Rương 19/11/2013
114 Chương 114 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Luyện Ngục Lộ - Con Tin 19/11/2013
115 Chương 115 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Luyện Ngục Lộ - Triệu Thụy quyết liệt 19/11/2013
116 Chương 116 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Luyện Ngục Lộ - Pháp bảo đỉnh cấp 19/11/2013
117 Chương 117 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Luyện Ngục Lộ - Tuyết Vụ Ma Âm. 19/11/2013
118 Chương 118 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Luyện Ngục Lộ - Hai quân cờ 19/11/2013
119 Chương 119 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sinh tử tương gian - Vận khí 19/11/2013
120 Chương 120 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sinh tử tương gian – Lẻ và chẵn 19/11/2013
121 Chương 121 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sinh tử tương gian - Đặc xá 19/11/2013
122 Chương 122 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sinh tử tương gian - Di chúc 19/11/2013
123 Chương 123 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sinh tử tương gian - sống tới cuối cùng 19/11/2013
124 Chương 124 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trảm Thủ - Nguyện Vọng. 19/11/2013
125 Chương 125 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trảm Thủ - Tu Chân Học Viện. 19/11/2013
126 Chương 126 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trảm Thủ - Tổ Tử Vong 19/11/2013
127 Chương 127 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trảm Thủ - Miểu Sát 19/11/2013
128 Chương 128 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trảm Thủ - Nguyệt Thương lộ uy thế. 19/11/2013
129 Chương 129 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trảm Thủ - Linh Thần Đan. 19/11/2013
130 Chương 130 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Triệu Thụy đầu tóc đỏ 19/11/2013
131 Chương 131 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chung kết? Người thăng lợi cuối cùng (P1 2) 19/11/2013
132 Chương 132 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Động Phủ Kinh Biến 19/11/2013
133 Chương 133 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phòng Giam 19/11/2013
134 Chương 134 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng ngủ say 19/11/2013
135 Chương 135 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ngủ chung một phòng 19/11/2013
136 Chương 136 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ám sát 19/11/2013
137 Chương 137 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng thức tỉnh 19/11/2013
138 Chương 138 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng vô sỉ 19/11/2013
139 Chương 139 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Khôi phục 19/11/2013
140 Chương 140 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ngọc Nữ Hiên 19/11/2013
141 Chương 141 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kẻ xông vào chết 19/11/2013
142 Chương 142 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Linh hồn huyết khế. 19/11/2013
143 Chương 143 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thua 19/11/2013
144 Chương 144 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mục tiêu - Tầng một đại viên mãn 19/11/2013
145 Chương 145 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mời 19/11/2013
146 Chương 146 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quỷ Sư 19/11/2013
147 Chương 147 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tuyết Dung bỏ chạy 19/11/2013
148 Chương 148 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Truy và sát 19/11/2013
149 Chương 149 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nữ nhân thích bị lừa gạt 19/11/2013
150 Chương 150 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đường gia? 19/11/2013
151 Chương 151 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phụ thân của Đường Phong 19/11/2013
152 Chương 152 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiểu thư Đường gia! 19/11/2013
153 Chương 153 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Từ đường Đường gia. 19/11/2013
154 Chương 154 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lão nhân ở từ đường! 19/11/2013
155 Chương 155 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giao dịch 19/11/2013
156 Chương 156 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Củng cố 19/11/2013
157 Chương 157 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Uy lẫm vương phủ 19/11/2013
158 Chương 158 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bản vương không đành lòng giết hắn 19/11/2013
159 Chương 159 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quỷ Vụ Mê Tung Trận 19/11/2013
160 Chương 160 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ngân diễm và quỷ hỏa 19/11/2013
161 Chương 161 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bắt sống 19/11/2013
162 Chương 162 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ba điều ước định 19/11/2013
163 Chương 163 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quỷ Ảnh Phân thân Quyết 19/11/2013
164 Chương 164 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kết Đan Kỳ 19/11/2013
165 Chương 165 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ngân diễm luyện núi 19/11/2013
166 Chương 166 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Công pháp tầng hai 19/11/2013
167 Chương 167 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiêu đốt đan điền 19/11/2013
168 Chương 168 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thân Ngoại Hóa Thân, Thân Ngoại Tạo Thân. 19/11/2013
169 Chương 169 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tuyết Dung xuất quan 19/11/2013
170 Chương 170 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Song tu đạo lữ 19/11/2013
171 Chương 171 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nhuyễn Luyện Thiết 19/11/2013
172 Chương 172 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bách Luyện đại sư. 19/11/2013
173 Chương 173 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cao nhân Trúc Cơ Kỳ 19/11/2013
174 Chương 174 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tạo Hóa Đan 19/11/2013
175 Chương 175 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ác ý 19/11/2013
176 Chương 176 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nhìn trộm 19/11/2013
177 Chương 177 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thần Linh Nhãn và Ngân Quang Độn 19/11/2013
178 Chương 178 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ánh mắt của Thần linh 19/11/2013
179 Chương 179 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mềm mại ôn nhu 19/11/2013
180 Chương 180 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ngân Quang Thiểm Thước Thuật 19/11/2013
181 Chương 181 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Yến Vũ Tình 19/11/2013
182 Chương 182 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quyết định của Trương Hằng 19/11/2013
183 Chương 183 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thanh Vũ Xà Bì 19/11/2013
184 Chương 184 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hắc Ngục Bách Luyện Sơn, Mạch Khoáng cao cấp. 19/11/2013
185 Chương 185 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bách Luyện đại sư nổi điên 19/11/2013
186 Chương 186 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Khiêu Chiến Kết Đan. 19/11/2013
187 Chương 187 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đại sư luyện khí thán phục 19/11/2013
188 Chương 188 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Gây áp lực 19/11/2013
189 Chương 189 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mật địa 19/11/2013
190 Chương 190 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Linh hồn huyết thệ 19/11/2013
191 Chương 191 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Khách lạ ngang tàng 19/11/2013
192 Chương 192 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lực lượng tương đương 19/11/2013
193 Chương 193 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trẻ con 19/11/2013
194 Chương 194 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thực lực tiếp cận Nguyên Anh Kỳ ? 19/11/2013
195 Chương 195 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sửa Thành Công 19/11/2013
196 Chương 196 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thí nghiệm 19/11/2013
197 Chương 197 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tử Vực 19/11/2013
198 Chương 198 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phế linh bảo? 19/11/2013
199 Chương 199 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ước hẹn mười năm. 19/11/2013
200 Chương 200 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nửa năm 19/11/2013
201 Chương 201 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Khai Sơn Phủ xuất thế 19/11/2013
202 Chương 202 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Xuất phát 19/11/2013
203 Chương 203 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mậu Sơn 19/11/2013
204 Chương 204 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nghĩ cách vào núi 19/11/2013
205 Chương 205 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiềm nhập 19/11/2013
206 Chương 206 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cùng chung thân thể 19/11/2013
207 Chương 207 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đấu Yêu (1) 19/11/2013
208 Chương 208 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đấu Yêu (2) 19/11/2013
209 Chương 209 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cực Kiếm chân nhân. 19/11/2013
210 Chương 210 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Vây khốn 19/11/2013
211 Chương 211 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hồi tỉnh 19/11/2013
212 Chương 212 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bảo vật trấn sơn! 19/11/2013
213 Chương 213 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bí thuật của Trương Hằng 19/11/2013
214 Chương 214 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiên ngoại vẫn thạch? 19/11/2013
215 Chương 215 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mạch khoáng bốc cháy? 19/11/2013
216 Chương 216 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ba tên thợ đóng giầy 19/11/2013
217 Chương 217 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nhập khẩu 19/11/2013
218 Chương 218 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sự viện trợ vô hình! 19/11/2013
219 Chương 219 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ngưng Mâu Thiên Lý 19/11/2013
220 Chương 220 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Minh chủ thiếu niên? 19/11/2013
221 Chương 221 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nhiếp sư muội 19/11/2013
222 Chương 222 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Long Ảnh 19/11/2013
223 Chương 223 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hắn là ai vậy? 19/11/2013
224 Chương 224 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trí nhớ không trọn vẹn 19/11/2013
225 Chương 225 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Vũ Vô Cực chờ đợi 19/11/2013
226 Chương 226 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lần đầu đọ sức! 19/11/2013
227 Chương 227 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Long 19/11/2013
228 Chương 228 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Một quyền cuối cùng! 19/11/2013
229 Chương 229 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hai kẻ cướp cạn 19/11/2013
230 Chương 230 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thân Ngoại Tạo Thân 19/11/2013
231 Chương 231 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tạo thân thứ nhất 19/11/2013
232 Chương 232 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bí mật của quả trứng 19/11/2013
233 Chương 233 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đại Thiên Tu Di Trụ 19/11/2013
234 Chương 234 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nam Minh ra trận 19/11/2013
235 Chương 235 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Y Lâm 19/11/2013
236 Chương 236 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Uy hiếp của Vũ Vô Cực 19/11/2013
237 Chương 237 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Du lịch phàm trần. 19/11/2013
238 Chương 238 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quỳnh Ngọc phường thị 19/11/2013
239 Chương 239 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Linh Tê Thạch cùng Vân Vụ Mạt 19/11/2013
240 Chương 240 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phạm Hoa tái hiện 19/11/2013
241 Chương 241 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Vô địch Kết Đan Kỳ 19/11/2013
242 Chương 242 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ám sát 19/11/2013
243 Chương 243 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tập kích và phản công! 19/11/2013
244 Chương 244 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Diệt sát 19/11/2013
245 Chương 245 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quay lại kinh đô 19/11/2013
246 Chương 246 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Khốn cảnh của Đường Nhã Thi. 19/11/2013
247 Chương 247 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Gặp mặt 19/11/2013
248 Chương 248 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Xử trí. 19/11/2013
249 Chương 249 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Linh hồn trong ấm trà. 19/11/2013
250 Chương 250 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tử Cực tán nhân. 19/11/2013
251 Chương 251 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mật địa Tử Vực 19/11/2013
252 Chương 252 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chí Viêm Ma Tôn 19/11/2013
253 Chương 253 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Vũ Vô Cực chiến Triệu Thụy 19/11/2013
254 Chương 254 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đi Độc Thiên Bảo! 19/11/2013
255 Chương 255 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bích U Tiên Tử! 19/11/2013
256 Chương 256 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tung tích của Quách Phong 19/11/2013
257 Chương 257 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nam Minh chết mà sống lại. 19/11/2013
258 Chương 258 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chất vấn 19/11/2013
259 Chương 259 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chặn đường 19/11/2013
260 Chương 260 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiên Cơ thần mạch 19/11/2013
261 Chương 261 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tô Lưu Vân 19/11/2013
262 Chương 262 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tô Lưu Vân chết 19/11/2013
263 Chương 263 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chiến Nguyên Anh 19/11/2013
264 Chương 264 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phá Diệt Thần Quang 19/11/2013
265 Chương 265 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dục Hỏa Trọng Sinh? 19/11/2013
266 Chương 266 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chênh lệch 19/11/2013
267 Chương 267 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bất Tử Tà Đế 19/11/2013
268 Chương 268 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bỏ chạy. 19/11/2013
269 Chương 269 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lai lịch Bất Tử Tà Đế. 19/11/2013
270 Chương 270 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cẩm Tú Sơn Trang 19/11/2013
271 Chương 271 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tuyết Dung Kết Đan 19/11/2013
272 Chương 272 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiểu thiên kiếp 19/11/2013
273 Chương 273 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thần bí 19/11/2013
274 Chương 274 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tuyết Dung độ kiếp 19/11/2013
275 Chương 275 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lạc Hà tới 19/11/2013
276 Chương 276 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dị động của Hư Không Hỏa Diễm 19/11/2013
277 Chương 277 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tinh hoa lôi điện 19/11/2013
278 Chương 278 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thần thông lôi điện! 19/11/2013
279 Chương 279 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Song tu đạo lữ Nguyên Anh Kỳ 19/11/2013
280 Chương 280 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hai mươi tám vạn dặm! 19/11/2013
281 Chương 281 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Sát tái hiện. 19/11/2013
282 Chương 282 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bốn mục tiêu 19/11/2013
283 Chương 283 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mạch nước ngầm mãnh liệt 19/11/2013
284 Chương 284 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đồ nhi Quách Phong 19/11/2013
285 Chương 285 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thân Ngoại Hóa Thân 19/11/2013
286 Chương 286 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phân thân thích ý 19/11/2013
287 Chương 287 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng năm năm sau. 19/11/2013
288 Chương 288 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thực lực của Trương Hằng. 19/11/2013
289 Chương 289 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dạy bảo 19/11/2013
290 Chương 290 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mưa gió nổi lên 19/11/2013
291 Chương 291 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - cố nhân. 19/11/2013
292 Chương 292 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Vương Viên mập mạp. 19/11/2013
293 Chương 293 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phân thân Vũ Vô Cực. 19/11/2013
294 Chương 294 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phân thân chiến phân thân. 19/11/2013
295 Chương 295 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tin tức của Triệu Thụy. 19/11/2013
296 Chương 296 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đi dạo 19/11/2013
297 Chương 297 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giao dịch 19/11/2013
298 Chương 298 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nỗi khổ 19/11/2013
299 Chương 299 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phi Linh Đảo. 19/11/2013
300 Chương 300 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lữ Hin 19/11/2013
301 Chương 301 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mộng u Viên 19/11/2013
302 Chương 302 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Người quen 19/11/2013
303 Chương 303 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cửu Sát Chân Quân 19/11/2013
304 Chương 304 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Khai mạc 19/11/2013
305 Chương 305 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nhìn thấu 19/11/2013
306 Chương 306 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kế sách 19/11/2013
307 Chương 307 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lưỡng Cực Từ Nguyên Kính. 19/11/2013
308 Chương 308 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hàng giả? 19/11/2013
309 Chương 309 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Yêu thú Hóa Hình Kỳ 19/11/2013
310 Chương 310 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết giao phát uy 19/11/2013
311 Chương 311 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Không chịu được một kích. 19/11/2013
312 Chương 312 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bản tôn ra tay 19/11/2013
313 Chương 313 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Truy kích cùng bỏ chạy 19/11/2013
314 Chương 314 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thầy trò chia tay 19/11/2013
315 Chương 315 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phân thân cùng bản tôn 19/11/2013
316 Chương 316 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nhập ma 19/11/2013
317 Chương 317 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Vô Ưu Lâm 19/11/2013
318 Chương 318 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiết Mộc đại nhân 19/11/2013
319 Chương 319 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tung Hoành Tam Tinh Vực 19/11/2013
320 Chương 320 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cơ hội chạy trốn. 19/11/2013
321 Chương 321 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Long Hồn Phá 19/11/2013
322 Chương 322 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Che giấu thực lực 19/11/2013
323 Chương 323 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Không cần cũng được 19/11/2013
324 Chương 324 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tình cờ gặp Nhiếp Mộng 19/11/2013
325 Chương 325 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Làm khách Kim Kiếm Môn. 19/11/2013
326 Chương 326 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thân thế Vũ Vô Cực! 19/11/2013
327 Chương 327 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dị Trạng 19/11/2013
328 Chương 328 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ninh Tuyết Dung lạnh như băng. 19/11/2013
329 Chương 329 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tử Cực tán nhân thỉnh cầu. 19/11/2013
330 Chương 330 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đối thủ khiêu chiến có tính cách nhất! 19/11/2013
331 Chương 331 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thanh Hồ Sơn 19/11/2013
332 Chương 332 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hoa Ngữ Môn 19/11/2013
333 Chương 333 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mười năm gặp lại. 19/11/2013
334 Chương 334 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiến về Cực Diễm Môn. 19/11/2013
335 Chương 335 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bái kiến 19/11/2013
336 Chương 336 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hiện thân 19/11/2013
337 Chương 337 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Gặp lại 19/11/2013
338 Chương 338 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hỏa Dong Tinh dung nham. 19/11/2013
339 Chương 339 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chúng ta có thể làm chúa tể thế giới này 19/11/2013
340 Chương 340 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dã tâm của Triệu Thụy 19/11/2013
341 Chương 341 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nhị nữ cầu kiến 19/11/2013
342 Chương 342 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dự cảm 19/11/2013
343 Chương 343 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Túy Tiên Nhuyễn Ngọc Hương. 19/11/2013
344 Chương 344 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chủ nhân. 19/11/2013
345 Chương 345 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nô dịch Nguyên Anh Kỳ 19/11/2013
346 Chương 346 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cự tuyệt 19/11/2013
347 Chương 347 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đại ca ở sau lưng 19/11/2013
348 Chương 348 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ngọc Phật tự 19/11/2013
349 Chương 349 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đùa bỡn 19/11/2013
350 Chương 350 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kim Luân Phật Vương. 19/11/2013
351 Chương 351 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kim Diệu Luân 19/11/2013
352 Chương 352 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đến nơi ước hẹn mười năm. 19/11/2013
353 Chương 353 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bách Luyện Tuyệt Khí Tông 19/11/2013
354 Chương 354 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lòng mang ý xấu! 19/11/2013
355 Chương 355 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phạm Hoa đến tìm chết! 19/11/2013
356 Chương 356 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Biến cố. 19/11/2013
357 Chương 357 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Uy hiếp 19/11/2013
358 Chương 358 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hồ nước quỷ dị. 19/11/2013
359 Chương 359 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cửu u Lam Tinh Băng Tủy. 19/11/2013
360 Chương 360 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyền U Thiên Ma. 19/11/2013
361 Chương 361 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Băng Phong Thiên Lý (thượng) 19/11/2013
362 Chương 362 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Băng Phong Thiên Lý (hạ) 19/11/2013
363 Chương 363 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cơ hội đột phá. 19/11/2013
364 Chương 364 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dị tượng 19/11/2013
365 Chương 365 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cửu u Lam Tinh Băng Diễm. 19/11/2013
366 Chương 366 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiết Mộc bị thương 19/11/2013
367 Chương 367 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tinh Hạch Kỳ - Tầng ba Cổ Tháp 19/11/2013
368 Chương 368 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tinh Hạch Kỳ - Vượt Cấp. 19/11/2013
369 Chương 369 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nguy Cơ diệt Môn. 19/11/2013
370 Chương 370 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Triệu Thụy chết !!! 19/11/2013
371 Chương 371 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ma Tôn chết đi, Tà Đế lại tới. 19/11/2013
372 Chương 372 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Triệu Tịch Nguyệt 19/11/2013
373 Chương 373 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Linh hạch và Nguyên Linh 19/11/2013
374 Chương 374 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tái chiến Vũ Vô Cực. 19/11/2013
375 Chương 375 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hoàn thắng 19/11/2013
376 Chương 376 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tông môn 19/11/2013
377 Chương 377 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ma đạo chí tôn 19/11/2013
378 Chương 378 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giao Long độ kiếp 19/11/2013
379 Chương 379 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiên kiếp hóa hình. 19/11/2013
380 Chương 380 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lam Tinh Chi Lệ. 19/11/2013
381 Chương 381 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ma tung 19/11/2013
382 Chương 382 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tạo thân Nguyên Anh hậu kỳ 19/11/2013
383 Chương 383 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiên Chuỳ Bách Luyện. 19/11/2013
384 Chương 384 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - “Phá Không” được sinh ra! 19/11/2013
385 Chương 385 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tử Thiên tán nhân! 19/11/2013
386 Chương 386 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Yêu thú đột kích 19/11/2013
387 Chương 387 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lấy một địch hai. 19/11/2013
388 Chương 388 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chung quy phải chết một người 19/11/2013
389 Chương 389 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nguyên linh công kích, tuyệt sát! 19/11/2013
390 Chương 390 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giao Long Hoàng 19/11/2013
391 Chương 391 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giác tỉnh 19/11/2013
392 Chương 392 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sự hấp dẫn của Thượng giới. 19/11/2013
393 Chương 393 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chu Vương Triều. 19/11/2013
394 Chương 394 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thần thông đại thành. 19/11/2013
395 Chương 395 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Gặp lại Âu Dương Thiên Đức 19/11/2013
396 Chương 396 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tứ đại vương giả của Yêu tộc. 19/11/2013
397 Chương 397 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Yêu tộc chí cường 19/11/2013
398 Chương 398 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chinh phục 19/11/2013
399 Chương 399 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đồng hóa thông linh pháp bảo. 19/11/2013
400 Chương 400 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phá Không thăng cấp. 19/11/2013
401 Chương 401 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hai bông tuyết liên, bản sao! 19/11/2013
402 Chương 402 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phi thăng 19/11/2013
403 Chương 403 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phong ma đại trận. 19/11/2013
404 Chương 404 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cấm Không La Bàn 19/11/2013
405 Chương 405 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ma hiện 19/11/2013
406 Chương 406 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thánh hỏa Quỷ đạo. 19/11/2013
407 Chương 407 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng phản kích 19/11/2013
408 Chương 408 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ma bạo 19/11/2013
409 Chương 409 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thành công Ma giới. 19/11/2013
410 Chương 410 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phúc Thiên Cái. 19/11/2013
411 Chương 411 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hắc Ma Hoàng ra tay 19/11/2013
412 Chương 412 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phá không ám sát 19/11/2013
413 Chương 413 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tụ Lý Càn Khôn. 19/11/2013
414 Chương 414 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hấp dẫn vô hạn 19/11/2013
415 Chương 415 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phá huyễn 19/11/2013
416 Chương 416 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phân thân còn lợi hại hơn bản tôn 19/11/2013
417 Chương 417 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phệ Thiên Mãng 19/11/2013
418 Chương 418 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đường lang bộ thiên 19/11/2013
419 Chương 419 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Diễn biến ngoài ý muốn 19/11/2013
420 Chương 420 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ra tay cướp đoạt 19/11/2013
421 Chương 421 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chia chiến lợi phẩm 19/11/2013
422 Chương 422 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phong ấn 19/11/2013
423 Chương 423 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sự mê hoặc của Ma đầu. 19/11/2013
424 Chương 424 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lạc Hà bị thương 19/11/2013
425 Chương 425 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Theo sát bước chân của vi sư 19/11/2013
426 Chương 426 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mười tám năm 19/11/2013
427 Chương 427 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đệ nhất đại tông Tam Tinh Vực 19/11/2013
428 Chương 428 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyền U sợ hãi 19/11/2013
429 Chương 429 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quyết định một ngàn năm. 19/11/2013
430 Chương 430 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hắc Ma Hoàng lại tới. 19/11/2013
431 Chương 431 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Địa vị ngang nhau 19/11/2013
432 Chương 432 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - U hồn Tử Vực 19/11/2013
433 Chương 433 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sát Lục Khôi Lỗi 19/11/2013
434 Chương 434 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyền Quy tái hiện 19/11/2013
435 Chương 435 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Từ Huyền chết 19/11/2013
436 Chương 436 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bàn tay bị phong ấn 19/11/2013
437 Chương 437 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Rời đi 19/11/2013
438 Chương 438 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hoang đảo quỷ dị. 19/11/2013
439 Chương 439 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hoang đảo cùng mỹ nữ 19/11/2013
440 Chương 440 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tử Hãn 19/11/2013
441 Chương 441 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tử Hoàng Phủ 19/11/2013
442 Chương 442 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - hô hấp nhân tạo 19/11/2013
443 Chương 443 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phong Lôi Phiến chiến Huyền Ân Phiến 19/11/2013
444 Chương 444 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kỳ vọng của Mộ Linh Nhi 19/11/2013
445 Chương 445 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thê tử của Trương Hằng. 19/11/2013
446 Chương 446 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phản bội 19/11/2013
447 Chương 447 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết quang sơ hiện 19/11/2013
448 Chương 448 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Sát Quân Vương 19/11/2013
449 Chương 449 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giết sạch bọn chúng 19/11/2013
450 Chương 450 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tự sát 19/11/2013
451 Chương 451 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Sát đời thứ tư sinh ra 19/11/2013
452 Chương 452 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thị thiếp 19/11/2013
453 Chương 453 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Một phiến toàn diệt 19/11/2013
454 Chương 454 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hợp Thể Kỳ 19/11/2013
455 Chương 455 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bích Vân Thành 19/11/2013
456 Chương 456 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chọn rể 19/11/2013
457 Chương 457 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiên tử áo trắng 19/11/2013
458 Chương 458 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nguồn gốc của lực lượng Huyết Sát 19/11/2013
459 Chương 459 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Rời đi. khách qua đường! 19/11/2013
460 Chương 460 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nữ hầu cao nhã! 19/11/2013
461 Chương 461 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thao mỗ 19/11/2013
462 Chương 462 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nhiệm vụ của Nhan Hồng Ngọc. 19/11/2013
463 Chương 463 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quả trứng thần bí nhận chủ thành công. 19/11/2013
464 Chương 464 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Động Phủ di động chân chính. 19/11/2013
465 Chương 465 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Máy gian lận dưới thiên đạo 19/11/2013
466 Chương 466 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tám năm chỉ là một chớp mắt 19/11/2013
467 Chương 467 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chủ nhân động phủ 19/11/2013
468 Chương 468 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tú Ninh. 19/11/2013
469 Chương 469 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lời nguyền phải chết! 19/11/2013
470 Chương 470 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lĩnh vực không gian. 19/11/2013
471 Chương 471 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Ma Quân xuất quan. 19/11/2013
472 Chương 472 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ma uy 19/11/2013
473 Chương 473 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tử Hoàng Phủ tái hiện 19/11/2013
474 Chương 474 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết sắc triền nhiễu 19/11/2013
475 Chương 475 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thần thú oai. 19/11/2013
476 Chương 476 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiết Sa Vương 19/11/2013
477 Chương 477 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cửu Vực Luyện Thiên Bảo Tháp 19/11/2013
478 Chương 478 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chấn Áp Quyết!!!. 19/11/2013
479 Chương 479 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phá trừ 19/11/2013
480 Chương 480 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bái sư. 19/11/2013
481 Chương 481 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tinh Nguyệt di tích. 19/11/2013
482 Chương 482 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tinh Nguyệt nữ thần. 19/11/2013
483 Chương 483 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Địa bàn của ta, ta làm chủ. 19/11/2013
484 Chương 484 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tinh Nguyệt Đồ 19/11/2013
485 Chương 485 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lam Tinh Đảo 19/11/2013
486 Chương 486 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Liên tiếp tăng hai cấp 19/11/2013
487 Chương 487 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chịu thua 19/11/2013
488 Chương 488 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Yêu tộc Tử Hoàng 19/11/2013
489 Chương 489 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương Đồ 19/11/2013
490 Chương 490 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hoàng Phủ Lân 19/11/2013
491 Chương 491 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thức thứ hai của bảo tháp 19/11/2013
491 Chương 491 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thức thứ hai của bảo tháp 19/11/2013
492 Chương 492 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Oai lực Tán tiên (thượng). 19/11/2013
492 Chương 492 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Oai lực Tán tiên (trung). 19/11/2013
492 Chương 492 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Oai lực Tán tiên (Hạ). 19/11/2013
493 Chương 493 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Sát Quán thể (thượng). 19/11/2013
493 Chương 493 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Sát Quán thể (Hạ). 19/11/2013
494 Chương 494 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nhân gian tiên cảnh (thượng). 19/11/2013
494 Chương 494 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nhân gian tiên cảnh (Hạ). 19/11/2013
495 Chương 495 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thái thượng Yêu Long Hoàng (thượng). 19/11/2013
495 Chương 495 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thái thượng Yêu Long Hoàng (Hạ). 19/11/2013
496 Chương 496 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bắt đầu giết chóc (thượng). 19/11/2013
496 Chương 496 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bắt đầu giết chóc (Hạ). 19/11/2013
497 Chương 497 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nguy cơ của Vũ Vô Cực. (thượng) 19/11/2013
497 Chương 497 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nguy cơ của Vũ Vô Cực. (Hạ) 19/11/2013
498 Chương 498 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiên đình chốn nhân gian. (thượng) 19/11/2013
498 Chương 498 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiên đình chốn nhân gian. (Hạ) 19/11/2013
499 Chương 499 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dương đông kích tây (Thượng) 19/11/2013
499 Chương 499 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dương đông kích tây (Hạ) 19/11/2013
500 Chương 500 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hai đại Huyết Sát Quân Vương gặp mặt (Thượng) 19/11/2013
500 Chương 500 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hai đại Huyết Sát Quân Vương gặp mặt (Hạ). 19/11/2013
501 Chương 501 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Uy lực của Thông linh Pháp bảo thượng phẩm. (Thượng) 19/11/2013
501 Chương 501 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Uy lực của Thông linh Pháp bảo thượng phẩm. (Hạ) 19/11/2013
502 Chương 502 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phá Không Kiếm chí cường (Hạ) 19/11/2013
502 Chương 502 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phá Không Kiếm chí cường (thượng) 19/11/2013
503 Chương 503 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chí cường nhất kiếm. (thượng) 19/11/2013
503 Chương 503 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chí cường nhất kiếm. (Hạ) 19/11/2013
504 Chương 504 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Chú Chi Trì (thượng) 19/11/2013
504 Chương 504 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Chú Chi Trì (hạ) 19/11/2013
505 Chương 505 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp (thượng) 19/11/2013
505 Chương 505 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp (Hạ) 19/11/2013
506 Chương 506 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chết, chết ngay (thượng) 19/11/2013
506 Chương 506 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chết, chết ngay (Hạ) 19/11/2013
507 Chương 507 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thần uy Độ Kiếp (thượng) 19/11/2013
507 Chương 507 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thần uy Độ Kiếp (Hạ) 19/11/2013
508 Chương 508 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cảnh giới thứ tư của Thần Linh Nhãn (thượng) 19/11/2013
508 Chương 508 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cảnh giới thứ tư của Thần Linh Nhãn (Hạ) 19/11/2013
509 Chương 509 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tìm Tử Hoàng đàm phán. (thượng) 19/11/2013
509 Chương 509 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tìm Tử Hoàng đàm phán. (Hạ) 19/11/2013
510 Chương 510 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giết chóc bắt đầu. (thượng) 19/11/2013
510 Chương 510 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giết chóc bắt đầu. (Hạ) 19/11/2013
511 Chương 511 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quyết sách, thần linh. (thượng) 19/11/2013
511 Chương 511 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quyết sách, thần linh. (Hạ) 19/11/2013
512 Chương 512 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thời không, bản tính. 19/11/2013
513 Chương 513 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phân thân gánh vác 19/11/2013
514 Chương 514 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bát Yêu Đảo. (Thượng) 19/11/2013
514 Chương 514 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bát Yêu Đảo. (Hạ) 19/11/2013
515 Chương 515 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiên tri dưới đáy biển sâu! (Thượng) 19/11/2013
515 Chương 515 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiên tri dưới đáy biển sâu! (Hạ) 19/11/2013
516 Chương 516 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sát tinh tuyệt mệnh (Thượng) 19/11/2013
516 Chương 516 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sát tinh tuyệt mệnh (Hạ) 19/11/2013
517 Chương 517 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cấp phủ chủ? (Thượng) 19/11/2013
517 Chương 517 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cấp phủ chủ? (Hạ) 19/11/2013
518 Chương 518 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Độc xà tập kích, Băng Phong Thiên Lý (Thượng) 19/11/2013
518 Chương 518 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Độc xà tập kích, Băng Phong Thiên Lý (Hạ) 19/11/2013
519 Chương 519 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mâu thuẫn cùng giao phong (Thượng) 19/11/2013
519 Chương 519 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mâu thuẫn cùng giao phong (Hạ) 19/11/2013
520 Chương 520 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hội ngộ Tử Hoàng (Thượng) 19/11/2013
520 Chương 520 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hội ngộ Tử Hoàng (Hạ) 19/11/2013
521 Chương 521 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cơn giận của Phủ chủ (Thượng) 19/11/2013
521 Chương 521 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cơn giận của Phủ chủ (Hạ) 19/11/2013
522 Chương 522 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tử Hoàng Phủ lâm nguy (Thượng) 19/11/2013
522 Chương 522 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tử Hoàng Phủ lâm nguy (Hạ) 19/11/2013
523 Chương 523 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bản tôn trợ lực (Thượng) 19/11/2013
523 Chương 523 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bản tôn trợ lực (Hạ) 19/11/2013
524 Chương 524 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tỏa Tiên Kim Liên (Thượng) 19/11/2013
524 Chương 524 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tỏa Tiên Kim Liên (Hạ) 19/11/2013
525 Chương 525 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Linh bảo công kích thượng phẩm mạnh nhất (Thượng) 19/11/2013
525 Chương 525 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Linh bảo công kích thượng phẩm mạnh nhất (Hạ) 19/11/2013
526 Chương 526 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Âm Dương Quyết (Thượng) 19/11/2013
526 Chương 526 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Âm Dương Quyết (Hạ) 19/11/2013
527 Chương 527 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kho báu (Thượng) 19/11/2013
527 Chương 527 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kho báu (Hạ) 19/11/2013
528 Chương 528 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nghịch Chuyển Càn Khôn (Thượng) 19/11/2013
528 Chương 528 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nghịch Chuyển Càn Khôn (Hạ) 19/11/2013
529 Chương 529 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thất bại (Thượng) 19/11/2013
529 Chương 529 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thất bại (Hạ) 19/11/2013
530 Chương 530 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Toàn thân trở ra (Thượng) 19/11/2013
530 Chương 530 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Toàn thân trở ra (Hạ) 19/11/2013
531 Chương 531 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cốt lão yêu (Thượng) 19/11/2013
531 Chương 531 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cốt lão yêu (Hạ) 19/11/2013
532 Chương 532 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giao dịch (Thượng) 19/11/2013
532 Chương 532 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giao dịch (Hạ) 19/11/2013
533 Chương 533 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tứ đại Yêu Tôn 19/11/2013
534 Chương 534 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giành mạng sống với thời gian 19/11/2013
535 Chương 535 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ma Xà Phủ 19/11/2013
536 Chương 536 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết tẩy (Nhất) 19/11/2013
537 Chương 537 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết tẩy (Nhị) 19/11/2013
538 Chương 538 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết tẩy (Tam) 19/11/2013
539 Chương 539 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết tẩy (Tứ) 19/11/2013
540 Chương 540 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết tẩy (Ngũ) 19/11/2013
541 Chương 541 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết tẩy (Lục) 19/11/2013
542 Chương 542 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết tẩy (Thất) 19/11/2013
543 Chương 543 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Con bài mạnh nhất của Tử Hoàng 19/11/2013
544 Chương 544 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chiến đấu của cấp chuẩn Phủ chủ (Thượng) 19/11/2013
544 Chương 544 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chiến đấu của cấp chuẩn Phủ chủ (Hạ) 19/11/2013
545 Chương 545 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nghênh chiến Phủ chủ 19/11/2013
546 Chương 546 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phủ chủ ngã xuống (Thượng) 19/11/2013
547 Chương 547 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phủ chủ ngã xuống (Trung) 19/11/2013
548 Chương 548 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phủ chủ ngã xuống (Hạ) 19/11/2013
549 Chương 549 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Uyên Hồng bệ hạ (Thượng) 19/11/2013
549 Chương 549 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Uyên Hồng bệ hạ (Hạ) 19/11/2013
550 Chương 550 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hư Không Vỡ Nát 19/11/2013
551 Chương 551 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đánh cuộc kinh thiên ba mươi sáu giới 19/11/2013
552 Chương 552 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bồng Lai đảo 19/11/2013
553 Chương 553 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Băng Liên bà bà 19/11/2013
554 Chương 554 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Vẫn Đống Bạch Tinh 19/11/2013
555 Chương 555 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Uy lực linh hồn hợp thể (Thượng) 19/11/2013
556 Chương 556 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Uy lực linh hồn hợp thể (Hạ) 19/11/2013
557 Chương 557 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đóng cửa đánh chó 19/11/2013
558 Chương 558 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ký Hồn Thuật Phủ chủ 19/11/2013
559 Chương 559 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Công pháp tầng bốn 19/11/2013
560 Chương 560 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiên tử trong mây 19/11/2013
561 Chương 561 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dương danh thanh hạ 19/11/2013
562 Chương 562 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dấu hiệu thiên kiếp 19/11/2013
563 Chương 563 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bí mật bất tử 19/11/2013
564 Chương 564 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Gặp lại 19/11/2013
565 Chương 565 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ý chí của Vũ Vô Cực, giết tới thượng giới. 19/11/2013
566 Chương 566 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quan hệ vợ chồng. 19/11/2013
567 Chương 567 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Vật của tiên nhân. 19/11/2013
568 Chương 568 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Sát chủ động phủ. 19/11/2013
569 Chương 569 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ý chí của cường giả. 19/11/2013
570 Chương 570 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyền Long Đại Vương. 19/11/2013
571 Chương 571 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lựa chọn. 19/11/2013
572 Chương 572 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiên Tinh Đình 19/11/2013
573 Chương 573 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nhân vật cấm kỵ? 19/11/2013
574 Chương 574 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kế hoạch tranh đoạt Phủ chủ 19/11/2013
575 Chương 575 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cố nhân 19/11/2013
576 Chương 576 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiên Ma Uyên 19/11/2013
577 Chương 577 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tam đại Ma quân 19/11/2013
578 Chương 578 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tinh Không lĩnh vực 19/11/2013
579 Chương 579 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sư tôn ra tay 19/11/2013
580 Chương 580 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chuẩn bị trước tầng bốn (thượng) 19/11/2013
581 Chương 581 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng Độ Kiếp 19/11/2013
582 Chương 582 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiên Kiếp Dị Loại! 19/11/2013
583 Chương 583 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cái chết của Trương Hằng! 19/11/2013
584 Chương 584 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trăm năm tang thương 19/11/2013
585 Chương 585 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tầng bốn. tái tạo thân thể (thượng) 19/11/2013
585 Chương 585 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tầng bốn. tái tạo thân thể (hạ) 19/11/2013
586 Chương 586 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng sống lại 19/11/2013
587 Chương 587 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bất Tử Kim Thân 19/11/2013
588 Chương 588 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiên Quân thần bí (thượng) 19/11/2013
588 Chương 588 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiên Quân thần bí (hạ) 19/11/2013
589 Chương 589 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thực lực của Trương Hằng 19/11/2013
590 Chương 590 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nơi hoang dã 19/11/2013
591 Chương 591 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kim Bằng Yêu Thánh Hoàng. 19/11/2013
592 Chương 592 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thôi diễn vận mệnh của đại lục. 19/11/2013
593 Chương 593 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bí ẩn của giới này. 19/11/2013
594 Chương 594 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đồ hình lập thể của ba mươi sáu giới. 19/11/2013
595 Chương 595 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đệ tam thức, Đoạn Không Quyết! 19/11/2013
596 Chương 596 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Uy lực của bất diệt kim thân. 19/11/2013
597 Chương 597 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tâm ma và Thần linh 19/11/2013
598 Chương 598 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiên bảo tranh đấu 19/11/2013
599 Chương 599 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quay về Tam Tinh Vực 19/11/2013
600 Chương 600 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Con gái cố nhân 19/11/2013
601 Chương 601 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thờ ơ lạnh nhạt (Thượng) 19/11/2013
601 Chương 601 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thờ ơ lạnh nhạt (Hạ) 19/11/2013
602 Chương 602 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thái thượng tông chủ (Thượng) 19/11/2013
603 Chương 603 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thái thượng tông chủ (Hạ) 19/11/2013
604 Chương 604 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đập ruồi 19/11/2013
605 Chương 605 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tu vi chân chính của Thái thượng tông chủ 19/11/2013
606 Chương 606 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mộ huyệt hung hiểm (thượng) 19/11/2013
606 Chương 606 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mộ huyệt hung hiểm (hạ) 19/11/2013
607 Chương 607 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hiển lộ uy lực hủy diệt 19/11/2013
608 Chương 608 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - cấp bậc BOOS 19/11/2013
609 Chương 609 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đầu chuyển vị trí 19/11/2013
610 Chương 610 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kết minh 19/11/2013
611 Chương 611 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Rạn nứt với Tam Tiên Đảo 19/11/2013
612 Chương 612 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quyết định của Trương Hằng 19/11/2013
613 Chương 613 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nơi chật hẹp 19/11/2013
614 Chương 614 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Biến đổi bất ngờ 19/11/2013
615 Chương 615 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ẩu đả Tiên bảo 19/11/2013
616 Chương 616 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đêm trước động thủ 19/11/2013
617 Chương 617 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kim Bằng tới thăm. 19/11/2013
618 Chương 618 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đại sự nhất giới 19/11/2013
619 Chương 619 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sự kiện phong vân. 19/11/2013
620 Chương 620 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phong vân thịnh hội. 19/11/2013
621 Chương 621 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phong vân thịnh hội! 19/11/2013
622 Chương 622 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hạo Thiên Kính. 19/11/2013
623 Chương 623 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Sát Lệnh tề tụ 19/11/2013
624 Chương 624 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Vân Mộng tiên tử 19/11/2013
625 Chương 625 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kiếm Thánh lánh đời. 19/11/2013
626 Chương 626 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chủ động phủ mở ra 19/11/2013
627 Chương 627 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Huyết Hà, Thuyền. 19/11/2013
628 Chương 628 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tranh đoạt thuyền 19/11/2013
629 Chương 629 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Âm Dương thần thông 19/11/2013
630 Chương 630 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tử vong tinh thạch 19/11/2013
631 Chương 631 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giết chóc tinh hạch 19/11/2013
632 Chương 632 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nguy cơ tiềm ẩn 19/11/2013
633 Chương 633 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - cấp bậc Chân Tiên? 19/11/2013
634 Chương 634 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lực lượng chí tôn 19/11/2013
635 Chương 635 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Biến mất không thấy 19/11/2013
636 Chương 636 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Suy đoán dị không gian 19/11/2013
637 Chương 637 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thu!!! 19/11/2013
638 Chương 638 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thân phận NPC thần bí! 19/11/2013
639 Chương 639 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lên bờ 19/11/2013
640 Chương 640 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Động Phủ kỳ quái 19/11/2013
641 Chương 641 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Âm mưu của Trương Hằng 19/11/2013
642 Chương 642 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - So sánh tiền công 19/11/2013
643 Chương 643 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mật điện U ám 19/11/2013
644 Chương 644 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Binh chia hai đường. 19/11/2013
645 Chương 645 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Kiếm tu thần bí 19/11/2013
646 Chương 646 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Người mạnh nhất tầng ngoài 19/11/2013
647 Chương 647 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chiến thắng Kiếm tiên 19/11/2013
648 Chương 648 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thượng giới trân bảo. 19/11/2013
649 Chương 649 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đại chiến tranh đoạt. 19/11/2013
650 Chương 650 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Mục đích của Triệu Tịch Nguyệt. 19/11/2013
651 Chương 651 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Con át chù bài của Huyền Long. 19/11/2013
652 Chương 652 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chân Tiên và Chân Ma. 19/11/2013
653 Chương 653 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Sự uy hiếp của Huyền Long. 19/11/2013
654 Chương 654 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng nghịch chuyển. 19/11/2013
655 Chương 655 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tam hàn băng phách. 19/11/2013
656 Chương 656 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hỏa Kỳ Lân 19/11/2013
657 Chương 657 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bảo tháp vô địch 19/11/2013
658 Chương 658 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thực lực lại tăng lên 19/11/2013
659 Chương 659 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - cổ lão yêu mê hoặc 19/11/2013
660 Chương 660 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Triệu hoán Kỳ Lân 19/11/2013
661 Chương 661 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tàn sát lẫn nhau 19/11/2013
662 Chương 662 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đại điện Ma giới 19/11/2013
663 Chương 663 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bất Tử Tà Đế sống lại 19/11/2013
664 Chương 664 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thái thượng Yêu Long Hoàng buông xuống 19/11/2013
665 Chương 665 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng chất vấn 19/11/2013
666 Chương 666 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiết tắc chí cao 19/11/2013
667 Chương 667 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dung hợp, Kình Thiên Ma Thần 19/11/2013
668 Chương 668 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thế không thể cản 19/11/2013
669 Chương 669 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - cắn nuốt 19/11/2013
670 Chương 670 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tầng bốn đại viên mãn 19/11/2013
671 Chương 671 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lựa chọn phi thăng 19/11/2013
672 Chương 672 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Dung hợp tàn phiến 19/11/2013
673 Chương 673 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tận lực phi thăng 19/11/2013
674 Chương 674 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Rời khỏi động phủ (thượng) 19/11/2013
675 Chương 675 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Triệu phụ 19/11/2013
676 Chương 676 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Chỉ dẫn. 19/11/2013
677 Chương 677 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Gặp lại. 19/11/2013
678 Chương 678 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tuyên bố toàn giới. 19/11/2013
679 Chương 679 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bát phương đều tới. 19/11/2013
680 Chương 680 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ý niệm phân thân. 19/11/2013
681 Chương 681 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thiên hạ vô địch. 19/11/2013
682 Chương 682 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ý chí của Trương Hằng (Thượng) 19/11/2013
683 Chương 683 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Khuếch trương không gian. 19/11/2013
684 Chương 684 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng phi thăng 19/11/2013
685 Chương 685 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cô Đế Tinh 19/11/2013
686 Chương 686 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thôn làng Tiên giới 19/11/2013
687 Chương 687 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nguy cơ của Đái Hà Thôn 19/11/2013
688 Chương 688 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cường đạo Tiên giới 19/11/2013
689 Chương 689 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Độc Cô Tiên Đế 19/11/2013
690 Chương 690 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cơ hội 19/11/2013
691 Chương 691 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Công pháp tầng năm 19/11/2013
692 Chương 692 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Quyết định của Đái Dung 19/11/2013
693 Chương 693 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng xuất quan 19/11/2013
694 Chương 694 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đi Vô Song Thành 19/11/2013
695 Chương 695 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lãnh Nguyệt Môn 19/11/2013
696 Chương 696 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thần thú Thanh Loan 19/11/2013
697 Chương 697 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ngang tàng, Tiên Quân trung vị 19/11/2013
698 Chương 698 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng mưu đồ 19/11/2013
699 Chương 699 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ma Thần buông xuông 19/11/2013
700 Chương 700 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lần vào tiên môn 19/11/2013
701 Chương 701 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cự phong màu bạc 19/11/2013
702 Chương 702 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Người lãnh đạo trực tiếp của Trương Hằng. 19/11/2013
703 Chương 703 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Làm nhục 19/11/2013
704 Chương 704 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Y bát của Độc Cô Tiên Đế. 19/11/2013
705 Chương 705 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bảo điển tối cao. 19/11/2013
706 Chương 706 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Trương Hằng áp chế 19/11/2013
707 Chương 707 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giáo huấn 19/11/2013
708 Chương 708 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Tiên Quân cao cấp 19/11/2013
709 Chương 709 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Bắc Kiếm Hàn 19/11/2013
710 Chương 710 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phân thân thứ tư 19/11/2013
711 Chương 711 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ác Long Uyên 19/11/2013
712 Chương 712 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hắc phong quỷ dị 19/11/2013
713 Chương 713 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Nguy ở sớm tối 19/11/2013
714 Chương 714 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Hăc Phong lão tổ 19/11/2013
715 Chương 715 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phục Yêu Tháp hiển uy 19/11/2013
716 Chương 716 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cướp sạch Vô Song Thành. 19/11/2013
717 Chương 717 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Lãnh Nguyệt Tông chủ 19/11/2013
718 Chương 718 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giao phong 19/11/2013
719 Chương 719 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Giao chiến kinh hồn. 19/11/2013
720 Chương 720 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Linh Xà tông chủ 19/11/2013
721 Chương 721 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Thực lực của Yêu Quân thứ bảy 19/11/2013
722 Chương 722 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Cảnh giới 19/11/2013
723 Chương 723 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Liên thủ 19/11/2013
724 Chương 724 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Ẩn núp thành công 19/11/2013
725 Chương 725 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phệ Thiên Ma Thần (Thượng) 19/11/2013
726 Chương 726 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Phệ Thiên Ma Thần (Hạ - Đại Kết Cục) 19/11/2013
744 Chương 744 TIÊN LUYỆN CHI LỘ - Đại kết cục! Luận Thiên Tiên Hồng Lộ - Tiên Luyện Chi Lộ. 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-luyen-chi-lo-18.html