Truyện Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Truyện teen

  • Tên truyện: Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?
Bạn đang đọc truyện Anh là xã hội đen thì đã sao? của tác giả Meili trên website đọc truyện online. Mai Mai: tiểu thư duy nhất của tập đoàn nổi tiếng châu Á Nhất Mai. 19 tuổi. Hay cười, hoà đồng, thỉnh thoảng vẫn hơi bị kiêu - bệnh của con nhà giàu. Sinh viên năm 1 của học viện SER1, là nơi học của những ai được xác định là sẽ làm sếp trong tương lai.

Nhất Bảo:

cậu chủ của băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Việt Nam.

21 tuổi.

Lạnh lùng, nham hiểm.

Sinh viên năm thứ 1 của học viện SER1.

Tình yêu không quan trọng địa vị, không quan trọng giai cấp, không quan trọng vật chất, không quan trọng thân phận.

Yêu chỉ đơn giản là yêu.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 1 27/12/2013
2 Chương 2 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 2 27/12/2013
3 Chương 3 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 3 27/12/2013
4 Chương 4 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 4 27/12/2013
5 Chương 5 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 5 27/12/2013
6 Chương 6 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 6 27/12/2013
7 Chương 7 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 7 27/12/2013
8 Chương 8 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 8 27/12/2013
9 Chương 9 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 9 27/12/2013
10 Chương 10 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 10 27/12/2013
11 Chương 11 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 11 27/12/2013
12 Chương 12 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 12 27/12/2013
13 Chương 13 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 13 27/12/2013
14 Chương 14 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 14 27/12/2013
15 Chương 15 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 15 27/12/2013
16 Chương 16 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 16 27/12/2013
17 Chương 17 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 17 27/12/2013
18 Chương 18 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 18 27/12/2013
19 Chương 19 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 19 27/12/2013
20 Chương 20 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 20 27/12/2013
21 Chương 21 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 21 27/12/2013
22 Chương 22 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 22 27/12/2013
23 Chương 23 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 23 27/12/2013
24 Chương 24 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 24 27/12/2013
25 Chương 25 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 25 27/12/2013
26 Chương 26 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 26 27/12/2013
27 Chương 27 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 27 27/12/2013
28 Chương 28 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 28 27/12/2013
29 Chương 29 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 29 27/12/2013
30 Chương 30 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 30 27/12/2013
31 Chương 31 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 31 27/12/2013
32 Chương 32 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 32 27/12/2013
33 Chương 33 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 33 27/12/2013
34 Chương 34 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 34 27/12/2013
35 Chương 35 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 35 27/12/2013
36 Chương 36 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 36 27/12/2013
37 Chương 37 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 37 27/12/2013
38 Chương 38 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 38 27/12/2013
39 Chương 39 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 39 27/12/2013
40 Chương 40 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 40 27/12/2013
41 Chương 41 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 41 27/12/2013
42 Chương 42 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 42 27/12/2013
43 Chương 43 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 43 27/12/2013
44 Chương 44 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 44 27/12/2013
45 Chương 45 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 45 27/12/2013
46 Chương 46 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 46 27/12/2013
47 Chương 47 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 47 27/12/2013
48 Chương 48 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 48 27/12/2013
49 Chương 49 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 49 27/12/2013
50 Chương 50 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 50 27/12/2013
51 Chương 51 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 51 27/12/2013
52 Chương 52 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 52 27/12/2013
53 Chương 53 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 53 27/12/2013
54 Chương 54 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 54 27/12/2013
55 Chương 55 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 55 27/12/2013
56 Chương 56 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 56 27/12/2013
57 Chương 57 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 57 27/12/2013
58 Chương 58 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 58 27/12/2013
59 Chương 59 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 59 27/12/2013
60 Chương 60 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 60 27/12/2013
61 Chương 61 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 61 27/12/2013
62 Chương 62 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 62 27/12/2013
63 Chương 63 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 63 27/12/2013
64 Chương 64 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 64 27/12/2013
65 Chương 65 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 65 27/12/2013
66 Chương 66 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 66 27/12/2013
67 Chương 67 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 67 27/12/2013
68 Chương 68 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 68 27/12/2013
69 Chương 69 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 69 27/12/2013
70 Chương 70 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 70 27/12/2013
71 Chương 71 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 71 27/12/2013
72 Chương 72 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 72 27/12/2013
73 Chương 73 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 73 27/12/2013
74 Chương 74 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 74 27/12/2013
75 Chương 75 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 75 27/12/2013
76 Chương 76 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 76 27/12/2013
77 Chương 77 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 77 27/12/2013
78 Chương 78 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 78 27/12/2013
79 Chương 79 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 79 27/12/2013
80 Chương 80 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 80 27/12/2013
81 Chương 81 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 81 27/12/2013
82 Chương 82 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương 82 27/12/2013
83 Chương 83 Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao? - Chương Cuối 27/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-anh-la-xa-hoi-den-thi-da-sao-1547.html