Truyện Đợi Chờ Kí Ức - Truyện teen

  • Tên truyện: Đợi Chờ Kí Ức
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 31/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đợi Chờ Kí Ức
Bạn đang đọc truyện Đợi chờ kí ức của tác giả Born trên website đọc truyện online. Người ta nói, trên đời này thứ bền vững nhất, khó bị quên lãng nhất chính là ký ức. Dù ký ức hạnh phúc hay là những ký ức đau thương nhất. Nó đều ghi khắc vào trong tâm trí ta, mãi mãi không rời. Vậy mà ký ức của em lại như một sợi dây mong manh, dễ dàng bị đứt lìa. Rồi chìm vào quên lãng.

Em thường hỏi tại sao?


Nhưng trả lời em chỉ là bóng tối của sự tìm kiếm.


Có phải bởi vì những ký ức bị quên lãng kia tràn ngập tình yêu của em dành cho anh, tràn ngập sự nhớ nhung và đau khổ.

Cho nên em chọn cách quên lãng.


Nếu ký ức của em là sợi dây mong manh, vậy thì ký ức của anh là một sợi tơ dài và dai.

Nó không phai tàn theo năm tháng, cũng không dễ dàng bị đứt lìa.


Bởi vì không lúc nào anh không nhớ đến em.

Nỗi nhớ em chiếm trọn tâm trí anh, tình yêu dành cho em chứa đầy trong tim anh, khiến anh đau nhức từng đêm từng đêm.

Nước mắt lăn dài trên mặt rơi vào miệng, anh mới hay thì ra tình yêu không chỉ có vị ngọt của hạnh phúc mà còn có sự mặn đắng của khổ đau.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đợi Chờ Kí Ức - Gặp lại em anh mới biết trái tim mình vẫn đập 31/12/2013
2 Chương 2 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 2 31/12/2013
3 Chương 3 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 3 31/12/2013
4 Chương 4 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 4 31/12/2013
5 Chương 5 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 5 31/12/2013
6 Chương 6 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 6 31/12/2013
7 Chương 7 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 7 31/12/2013
8 Chương 8 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 8 31/12/2013
9 Chương 9 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 9 31/12/2013
10 Chương 10 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 10 31/12/2013
11 Chương 11 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 11 31/12/2013
12 Chương 12 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 12 31/12/2013
13 Chương 13 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 13 31/12/2013
14 Chương 14 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 14 31/12/2013
15 Chương 15 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 15 31/12/2013
16 Chương 16 Đợi Chờ Kí Ức - Hình bóng thoảng qua 31/12/2013
17 Chương 17 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 17 31/12/2013
18 Chương 18 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 18 31/12/2013
19 Chương 19 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 19 31/12/2013
20 Chương 20 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 20 31/12/2013
21 Chương 21 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 21 31/12/2013
22 Chương 22 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 22 31/12/2013
23 Chương 23 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 23 31/12/2013
24 Chương 24 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 24 31/12/2013
25 Chương 25 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 25 31/12/2013
26 Chương 26 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 26 31/12/2013
27 Chương 27 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 27 31/12/2013
28 Chương 28 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 28 31/12/2013
29 Chương 29 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 29 31/12/2013
30 Chương 30 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 30 31/12/2013
31 Chương 31 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 31 31/12/2013
32 Chương 32 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 32 31/12/2013
33 Chương 33 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 33 31/12/2013
34 Chương 34 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 34 31/12/2013
35 Chương 35 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 35 31/12/2013
36 Chương 36 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 36 31/12/2013
37 Chương 37 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 37 31/12/2013
38 Chương 38 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 38 31/12/2013
39 Chương 39 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 39 31/12/2013
40 Chương 40 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 40 31/12/2013
41 Chương 41 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 41 31/12/2013
42 Chương 42 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 42 31/12/2013
43 Chương 43 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 43 31/12/2013
44 Chương 44 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 44 31/12/2013
45 Chương 45 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 45 31/12/2013
46 Chương 46 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 46 31/12/2013
47 Chương 47 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 47 31/12/2013
48 Chương 48 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 48 31/12/2013
49 Chương 49 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 49 31/12/2013
50 Chương 50 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 50 31/12/2013
51 Chương 51 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 51 31/12/2013
52 Chương 52 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 52 31/12/2013
53 Chương 53 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 53 31/12/2013
54 Chương 54 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 54 31/12/2013
55 Chương 55 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 55 31/12/2013
56 Chương 56 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 56 31/12/2013
57 Chương 57 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 57 31/12/2013
58 Chương 58 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 58 31/12/2013
59 Chương 59 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 59 31/12/2013
60 Chương 60 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 60 31/12/2013
61 Chương 61 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 61 31/12/2013
62 Chương 62 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 62 31/12/2013
63 Chương 63 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 63 31/12/2013
64 Chương 64 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 64 31/12/2013
65 Chương 65 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 65 31/12/2013
66 Chương 66 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 66 31/12/2013
67 Chương 67 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 67 31/12/2013
68 Chương 68 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 68 31/12/2013
69 Chương 69 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 69 31/12/2013
70 Chương 70 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 70 31/12/2013
71 Chương 71 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 71 31/12/2013
72 Chương 72 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 72 31/12/2013
73 Chương 73 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 73 31/12/2013
74 Chương 74 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 74 31/12/2013
75 Chương 75 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 75 31/12/2013
76 Chương 76 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 76 31/12/2013
77 Chương 77 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 77 31/12/2013
78 Chương 78 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 78 31/12/2013
79 Chương 79 Đợi Chờ Kí Ức - Chương 79 31/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-doi-cho-ki-uc-1554.html