Truyện Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Lịch sử

  • Tên truyện: Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
Chắc hẳn đã có rất nhiều bạn đọc qua Tam Quốc Chí, quyển sách gần như gối đầu giường của nhiều độc giả, chiến tranh, binh pháp, phép ứng xử, tình thầy trò, huynh đệ... có rất nhiều thứ đáng để chiêm nghiệm. Truyện Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ cũng là một truyện đề cập đến chiến tranh thời Tam Quốc, cũng có những cái nhìn khách quan về thời cuộc, chiến sự.

Đây là truyện lịch sử kể về Quách Quỷ Tài, Quách Gia trong loạn thế Tam Quốc.

Nhân vật chính xuyên không về trở thành Quách Gia, không có mang theo hệ thống hoặc võ công tái thế, chỉ với một cái đầu và hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp.


Những năm cuối thời nhà Hán, thiên hạ đại loạn, Yêm đảng(*) chuyên quyền gây họa quốc gia, chư hầu cát cứ các phương, triều Hán chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Viên gia tứ thế tam công thống lĩnh sĩ tộc các nước, ý đồ thống nhất thiên hạ.Yêm đảng vô dụng chuyên quyền, nhưng may mắn tồn tại một đại kiêu hùng Tào Mạnh Đức, quy tụ quần hùng hào kiệt quật khởi tại trung nguyên, dã tâm quét sạch tứ phương chư hầu nhất thống gian sơn.

Giang Đông, cái nôi của anh hùng hào kiệt, mãnh hổ Tôn Kiên đánh đâu thắng đó không gì có thể cản được.Tiểu bá vương Tôn Sách sáng lập ra cơ nghiệp Đông Ngô.

Tôn Quyền Tôn Trọng Mưu tiếp bước cha anh xây dựng chính quyền, từ nhỏ đã sớm có tâm nguyên đế vương.

Lưu Bị Lưu Huyền Đức nhân nghĩa vô song, dựng cờ phò Hán nhưng nửa đời lưu lạc, Không Minh rời núi giúp chúa như cá gặp nước, Long Trung sách chia ba thiên hạ.Cuối cùng tới lúc về già Lưu Huyền Đức cũng xây dựng được bá nghiệp của mình, Quách Gia, mưu thần sớm nhất nhà Tào Ngụy trong lịch sử.

Nhưng sau khi một người xuyên việt nhập vào thì mưu sĩ Quách Gia đã hoàn toàn thay đổi, hắn biến thành một người khác có bộ óc thông tuệ, nhưng có trái tim ấm áp yêu thương, (*) Yêm đảng:

đảng phái của nhửng hoạn quan, thái giam cuối triều Hán, gọi tắt là Yêm đảng.


Cùng đọc truyện để thưởng thức cái tài của tác giả và theo dõi cuộc chiến này nhé !!!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Đối thoại trước mộ 28/03/2014
2 Chương 2 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Tiếp tế dân chạy nạn 28/03/2014
3 Chương 3 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Thiên Mệnh Thay Đổi 28/03/2014
4 Chương 4 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Đại thế thiên hạ 28/03/2014
5 Chương 5 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Rút đao tương trợ 28/03/2014
6 Chương 6 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Trộm Ngọc Thâu Hương 28/03/2014
7 Chương 7 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Dẹp yên thế gia 28/03/2014
8 Chương 8 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Đại Hiền Lương Sư 28/03/2014
9 Chương 9 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Vô Cực Chân gia 28/03/2014
10 Chương 10 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Từ Thứ hiến kế 28/03/2014
11 Chương 11 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Quách Gia đưa sính lễ 28/03/2014
12 Chương 12 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Ngày xuân ra ngoài thành đi dạo. 28/03/2014
13 Chương 13 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Thành bại nhất chiến. 28/03/2014
14 Chương 14 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Phòng ngừa chu đáo 28/03/2014
15 Chương 15 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Chấn động đế đô 28/03/2014
16 Chương 16 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Sáu mươi vạn đại quân 28/03/2014
17 Chương 17 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Anh hùng tứ phương 28/03/2014
18 Chương 18 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Kiêu binh kiêu tướng 28/03/2014
19 Chương 19 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Dạ tập Ba Tài 28/03/2014
20 Chương 20 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Quân vây bốn mặt 28/03/2014
21 Chương 21 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - đảo ngược càn khôn 28/03/2014
22 Chương 22 Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - dã tâm trời sinh 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tam-quoc-chi-han-mon-thien-ha-1967.html