Tài liệu y khoa

Case Files Internal Medicine 5th Edition

  • Mã tin: 5035
  • Ngày đăng: 11/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Case Files Internal Medicine 5th Edition. Chủ biên: Eugene Toy...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Case Files Internal Medicine 5th Edition

SHARPEN YOUR CRITICAL THINKING SKILLS AND IMPROVE PATIENT CARE

Experience with clinical cases is key to mastering the art and science of medicine and ultimately in providing patients with competent clinical care. Case Files®: Internal Medicine provides 60 true-to-life cases that illustrate essential concepts in Internal Medicine. Each case includes an easy-to-understand discussion correlated to key concepts, definitions of key terms, clinical pearls, and board-style review questions to reinforce your learning. With Case Files®, you’ll learn instead of memorize.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/case-files-internal-medicine-5th-edition/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY