Tài liệu y khoa

Kumar and Clark’s Clinical Medicine 9th

  • Mã tin: 5034
  • Ngày đăng: 11/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Kumar and Clark’s Clinical Medicine 9th. Chủ biên: Michael L. Clark, Parveen Kumar...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Kumar and Clark’s Clinical Medicine 9th

The ninth edition of this best-selling textbook of clinical medicine builds even further on its formidable, prize-winning formula of excellence, comprehensiveness and accessibility. ‘This book is stunning in its breadth and ease-of-use. It still remains the “gold standard”, thorough guide to clinical medicine its forefathers were.’ BMA Medical Book Awards judges.

New to this edition:

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/kumar-and-clarks-clinical-medicine-9th/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY