Tài liệu y khoa

Step-Up to Medicine, 5th Edition

  • Mã tin: 5022
  • Ngày đăng: 11/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Step-Up to Medicine 5th Edition. Chủ biên: Steven Agabegi...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Tài liệu được cập nhật liên tục. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Step-Up to Medicine 5th Edition

Find what you need to know—fast! This bestselling volume in the popular Step-Up series provides a high-yield review of medicine, ideal for preparing for clerkships or clinical rotations, shelf exams, and the USMLE Step 2. Clinical pearls, full-color illustrations, and “Quick Hits” provide essential information in an efficient, easy-to-remember manner to help you excel on your exams and succeed in the clinical setting. Also includes a 100-question practice exam to support preparation.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/step-up-to-medicine-5th-edition/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY