Tài liệu y khoa

Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine 6th

  • Mã tin: 5032
  • Ngày đăng: 11/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine 6th. Chủ biên: Marc S. Sabatine...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine 6th

Quick access to key clinical information and solutions to common problems in internal medicine – as close as your pocket! Pocket Medicine, Sixth Edition, is your go-to resource for fast answers to diagnostic questions you’ll face on rounds and exams. Prepared by residents and attending physicians at Massachusetts General Hospital, this portable, best-selling reference tackles the diagnosis and treatment of the most common disorders in cardiology, pulmonary medicine, gastroenterology, nephrology, hematology-oncology, infectious diseases, endocrinology, rheumatology, and neurology. Bulleted lists, tables, and algorithms focus on the information you need in order to make an accurate diagnosis and develop a treatment plan.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/pocket-medicine-the-massachusetts-general-hospital-handbook-of-internal-medicine-6th/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY