Tài liệu y khoa

Embolization Therapy: Principles and Clinical Applications

  • Mã tin: 5039
  • Ngày đăng: 11/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Embolization Therapy: Principles and Clinical Applications. Chủ biên: Marcelo Guimaraes...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Embolization Therapy: Principles and Clinical Applications

Comprehensive and up to date, Embolization Therapy: Principles and Clinical Applications covers all the current devices, basic and advanced techniques, and tips and tricks that you need to know to make the most of these frequently performed procedures in your practice. From a review of embolic agents, to step-by-step clinical applications, to discussions of the future of embolotherapy, you’ll find complete coverage of today’s embolization procedures in one convenient volume.

Key Features:

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/embolization-therapy-principles-and-clinical-applications/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY