Truyện Cho Bạc Hà Thêm Đường - Ngôn tình

  • Tên truyện: Cho Bạc Hà Thêm Đường
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Cho Bạc Hà Thêm Đường
Bạn đang đọc truyện Cho Bạc Hà Thêm Đường của tác giả Chỉ Tiêm Nhi trên trang đọc truyện online.Đêm trước tốt nghiệp. Bạc Hà thấy người yêu 7 năm của mình và tỷ muội tốt hôn nhau. Vừa tức giận và cũng vì thành toàn cho 2 người, nàng cắt đứt mọi phương thức liên lạc.

Sau 2 ngày nàng quyết định lên Tây Bộ.

… 4 năm sau khi đã cho là có thể quên tất cả, nàng trở lại thành phố tràn đầy kỉ niệm.

Chuẩn bị bắt đầu lại lần nữa, hắn lần nữa theo đuổi nàng.

Lúc này nàng mới hiểu được, thì ra là đồ khó dứt bỏ nhất trên đời là —— tình yêu… Nàng nói:

chúng ta bốn năm trước cũng đã kết thúc… Hắn nói:

chỉ cần ta không cho phép, vậy thì chẳng qua là giữa trận nghỉ ngơi…

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Bạc Hà trở lại 30/11/2013
2 Chương 2 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Chỉ là nghỉ ngơi giữa trận 30/11/2013
3 Chương 3 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Vẫn là bằng hữu 30/11/2013
4 Chương 4 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Đưa nàng về nhà 30/11/2013
5 Chương 5 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Cho ta ôm một cái 30/11/2013
6 Chương 6 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Tán thưởng ngoài ý muốn 30/11/2013
7 Chương 7 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Tỉ mỉ an bài 30/11/2013
8 Chương 8 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Bên đường cởi quần áo 30/11/2013
9 Chương 9 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Lễ vật đêm thất tịch 30/11/2013
10 Chương 10 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Hòa hảo như lúc đầu 30/11/2013
11 Chương 11 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Thích nơi nào … 30/11/2013
12 Chương 12 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Yêu toàn bộ con người ngươi 30/11/2013
13 Chương 13 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Nhà của chúng ta 30/11/2013
14 Chương 14 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Làm người chủ trì 30/11/2013
15 Chương 15 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Quy tắc ngầm 30/11/2013
16 Chương 16 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Thụ sủng nhược kinh … 30/11/2013
17 Chương 17 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Tác dụng chân chính 30/11/2013
18 Chương 18 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Gặp lại Đái Tình 30/11/2013
19 Chương 19 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Cuộc tuyển chọn đặc biệt 30/11/2013
20 Chương 20 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Vẫn là tỷ muội … 30/11/2013
21 Chương 21 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Đái Tình bị thương 30/11/2013
22 Chương 22 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Ca ca tri tâm 30/11/2013
23 Chương 23 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Sớm chiều làm bạn 30/11/2013
24 Chương 24 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Tài chính uy hiếp 30/11/2013
25 Chương 25 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Đái Tình uống rượu say 30/11/2013
26 Chương 26 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Tới cửa cầu hôn 30/11/2013
27 Chương 27 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Ngươi là của ta … 30/11/2013
28 Chương 28 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Cản trở 30/11/2013
29 Chương 29 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Cứu đi Đái Tình 30/11/2013
30 Chương 30 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Người nào đang nói láo ? 30/11/2013
31 Chương 31 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Không thể đăng kí 30/11/2013
32 Chương 32 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Đổi trắng thay đen 30/11/2013
33 Chương 33 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Vô tình gặp lại người quen cũ 30/11/2013
34 Chương 34 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Vô tình gặp lại người quen cũ (tiếp) 30/11/2013
35 Chương 35 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Nên làm gì ? 30/11/2013
36 Chương 36 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Ngoài dự tính của … 30/11/2013
37 Chương 37 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Để cho ta đưa ngươi … 30/11/2013
38 Chương 38 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Một hứa hẹn 30/11/2013
39 Chương 39 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Tuyệt đối tín nhiệm 30/11/2013
40 Chương 40 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Không cần khẩn trương 30/11/2013
41 Chương 41 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Phong hồi lộ chuyển 30/11/2013
42 Chương 42 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Người nào thay thế người nào 30/11/2013
43 Chương 43 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Hoàn lại phương pháp 30/11/2013
44 Chương 44 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Thù lao tình cảm 30/11/2013
45 Chương 45 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Có chút vô lại 30/11/2013
46 Chương 46 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Gặp nhau ở phòng xép 30/11/2013
47 Chương 47 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Chính thức tuyên chiến 30/11/2013
48 Chương 48 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Đại biểu hết thảy 30/11/2013
49 Chương 49 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Biến cố trọng đại 30/11/2013
50 Chương 50 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Như thế khác thường 30/11/2013
51 Chương 51 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Đi gặp cha mẹ 30/11/2013
52 Chương 52 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Một con cá lớn 30/11/2013
53 Chương 53 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Mất lần nữa 30/11/2013
54 Chương 54 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Tăng thêm phụ liệu 30/11/2013
55 Chương 55 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Hình phong ba 30/11/2013
56 Chương 56 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Tình muốn trong lúc 30/11/2013
57 Chương 57 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Đại ô mai đặc biệt 30/11/2013
58 Chương 58 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Uy hiếp trí mạng 30/11/2013
59 Chương 59 Cho Bạc Hà Thêm Đường - Kết thúc 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-cho-bac-ha-them-duong-324.html