Truyện Còn Có Ngày Mai - Truyện teen

  • Tên truyện: Còn Có Ngày Mai
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 31/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Còn Có Ngày Mai
Bạn đang đọc truyện Còn Có Ngày Mai của tác giả light1403 trên website đọc truyện online.

".

Có bao giờ bạn chợt nghĩ rằng một quyết định nào đó trong một thời điểm của mình là sai lầm?

Một chút gì đó hối hận, lưu luyến vụt thoáng qua?

Thời gian cứ trôi đi âm thầm, lặng lẽ và vô tình.

Cho đến khi ta nhận ra thì mọi thứ đã trở nên quá muộn màng?

Suốt những năm tháng học trò của nó, nó luôn tự nhủ sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận với những sự lựa chọn của mình.

Thế nhưng cuộc sống thì không bao giờ giống như ta tưởng tượng.

Và rồi .

Bởi tình cảm là thứ dễ thay đổi lắm Nên hạnh phúc thực sự rất mong manh.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Còn Có Ngày Mai - Chương 1 31/12/2013
2 Chương 2 Còn Có Ngày Mai - Chương 2 31/12/2013
3 Chương 3 Còn Có Ngày Mai - Chương 3 31/12/2013
4 Chương 4 Còn Có Ngày Mai - Chương 4 31/12/2013
5 Chương 5 Còn Có Ngày Mai - Chương 5 31/12/2013
6 Chương 6 Còn Có Ngày Mai - Chương 6 31/12/2013
7 Chương 7 Còn Có Ngày Mai - Trung thu bất ngờ 31/12/2013
8 Chương 8 Còn Có Ngày Mai - Chương 8 31/12/2013
9 Chương 9 Còn Có Ngày Mai - Chương 9 31/12/2013
10 Chương 10 Còn Có Ngày Mai - Chương 10 31/12/2013
11 Chương 11 Còn Có Ngày Mai - Chương 11 31/12/2013
12 Chương 12 Còn Có Ngày Mai - Chương 12 31/12/2013
13 Chương 13 Còn Có Ngày Mai - Chương 13 31/12/2013
14 Chương 14 Còn Có Ngày Mai - Chương 14 31/12/2013
15 Chương 15 Còn Có Ngày Mai - Chương 15 31/12/2013
16 Chương 16 Còn Có Ngày Mai - Chương 16 31/12/2013
17 Chương 17 Còn Có Ngày Mai - Chương 17 31/12/2013
18 Chương 18 Còn Có Ngày Mai - Chương 18 31/12/2013
19 Chương 19 Còn Có Ngày Mai - Chương 19 31/12/2013
20 Chương 20 Còn Có Ngày Mai - Chương 20 31/12/2013
21 Chương 21 Còn Có Ngày Mai - Chương 21 31/12/2013
22 Chương 22 Còn Có Ngày Mai - Chương 22 31/12/2013
23 Chương 23 Còn Có Ngày Mai - Chương 23 31/12/2013
24 Chương 24 Còn Có Ngày Mai - Chương 24 31/12/2013
25 Chương 25 Còn Có Ngày Mai - Chương 25 31/12/2013
26 Chương 26 Còn Có Ngày Mai - Chương 26 31/12/2013
27 Chương 27 Còn Có Ngày Mai - Chương 27 31/12/2013
28 Chương 28 Còn Có Ngày Mai - Chương 28 31/12/2013
29 Chương 29 Còn Có Ngày Mai - Chương 29 31/12/2013
30 Chương 30 Còn Có Ngày Mai - Chương 30 31/12/2013
31 Chương 31 Còn Có Ngày Mai - Chương 31 31/12/2013
32 Chương 32 Còn Có Ngày Mai - Chương 32 31/12/2013
33 Chương 33 Còn Có Ngày Mai - Chương 33 31/12/2013
34 Chương 34 Còn Có Ngày Mai - Chương 34 31/12/2013
35 Chương 35 Còn Có Ngày Mai - Chương 35 31/12/2013
36 Chương 36 Còn Có Ngày Mai - Chương 36 31/12/2013
37 Chương 37 Còn Có Ngày Mai - Chương 37 31/12/2013
38 Chương 38 Còn Có Ngày Mai - Chương 38 31/12/2013
39 Chương 39 Còn Có Ngày Mai - Chương 39 31/12/2013
40 Chương 40 Còn Có Ngày Mai - Chương 40 31/12/2013
41 Chương 41 Còn Có Ngày Mai - Chương 41 31/12/2013
42 Chương 42 Còn Có Ngày Mai - Chương 42 31/12/2013
43 Chương 43 Còn Có Ngày Mai - Chương 43 31/12/2013
44 Chương 44 Còn Có Ngày Mai - Chương 44 31/12/2013
45 Chương 45 Còn Có Ngày Mai - Chương 45 31/12/2013
46 Chương 46 Còn Có Ngày Mai - Chương 46 31/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-con-co-ngay-mai-1575.html