Truyện THIÊN KIẾP Y SINH - Tiên hiệp

  • Tên truyện: THIÊN KIẾP Y SINH
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : THIÊN KIẾP Y SINH
Bạn đang đọc truyện Thiên Kiếp Y Sinh của tác giả Thắng Kỷ trên trang đọc truyện online. Dù tu chân giả có mạnh mẽ hơn nữa nhưng khi đối mặt với thiên kiếp lúc phi thăng cũng run rẩy giống như ngày tận thế sắp phủ xuống.Trừ phi ngươi có thể tìm được tu chân giả đặc biệt, “chuyên gia độ thiên kiếp” Thiên Kiếp Y Sinh giúp đỡ.Không có ai nghĩ tới Thiên Kiếp Y Sinh vô cùng lợi hại cũng chỉ là một bác sĩ trong một phòng khám bình thường.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 THIÊN KIẾP Y SINH - Lại Phi Thăng 19/11/2013
2 Chương 2 THIÊN KIẾP Y SINH - Ly Khai 19/11/2013
3 Chương 3 THIÊN KIẾP Y SINH - Thuần phác phúc hậu 19/11/2013
4 Chương 4 THIÊN KIẾP Y SINH - Cờ vây cũng có khiêu chiến 19/11/2013
5 Chương 5 THIÊN KIẾP Y SINH - Phật viết 19/11/2013
6 Chương 6 THIÊN KIẾP Y SINH - Thân nhân ấm áp 19/11/2013
7 Chương 7 THIÊN KIẾP Y SINH - Ý nghĩ cuồng vọng 19/11/2013
8 Chương 8 THIÊN KIẾP Y SINH - Xin cao nhân đi ra 19/11/2013
9 Chương 9 THIÊN KIẾP Y SINH - Xuất thủ 19/11/2013
10 Chương 10 THIÊN KIẾP Y SINH - Xuất thủ tàn nhẫn 19/11/2013
11 Chương 11 THIÊN KIẾP Y SINH - Tay mơ 19/11/2013
12 Chương 12 THIÊN KIẾP Y SINH - Vấn đề của người dân 19/11/2013
13 Chương 13 THIÊN KIẾP Y SINH - Lỗ Kiệt cho mời 19/11/2013
14 Chương 14 THIÊN KIẾP Y SINH - Hợp tác 19/11/2013
15 Chương 15 THIÊN KIẾP Y SINH - Tỷ thí 19/11/2013
16 Chương 16 THIÊN KIẾP Y SINH - Mua một tặng một 19/11/2013
17 Chương 17 THIÊN KIẾP Y SINH - Người ở cùng phòng 19/11/2013
18 Chương 18 THIÊN KIẾP Y SINH - Y Sinh không viết đơn thuốc 19/11/2013
19 Chương 19 THIÊN KIẾP Y SINH - Ngày đầu tiên là y sinh 19/11/2013
20 Chương 20 THIÊN KIẾP Y SINH - Gặp lại 19/11/2013
21 Chương 21 THIÊN KIẾP Y SINH - Cảnh sát bị đâm 19/11/2013
22 Chương 22 THIÊN KIẾP Y SINH - iểu thiên kiếp 19/11/2013
23 Chương 23 THIÊN KIẾP Y SINH - Nói điều kiện 19/11/2013
24 Chương 24 THIÊN KIẾP Y SINH - Hiểu được tiểu thiên kiếp 19/11/2013
25 Chương 25 THIÊN KIẾP Y SINH - Tiếp tục tu luyện 19/11/2013
26 Chương 26 THIÊN KIẾP Y SINH - Sức nặng 19/11/2013
27 Chương 27 THIÊN KIẾP Y SINH - Khởi tử hồi sinh 19/11/2013
28 Chương 28 THIÊN KIẾP Y SINH - Phòng Khám Bệnh Tâm Thư 19/11/2013
29 Chương 29 THIÊN KIẾP Y SINH - Báo đáp 19/11/2013
30 Chương 30 THIÊN KIẾP Y SINH - Dùng linh khí châm đối phó “côn trùng” 19/11/2013
31 Chương 31 THIÊN KIẾP Y SINH - Lo lắng 19/11/2013
33 Chương 33 THIÊN KIẾP Y SINH - Đột nhiên đột phá 19/11/2013
34 Chương 34 THIÊN KIẾP Y SINH - Ta bề bộn nhiều việc không có thời gian 19/11/2013
35 Chương 35 THIÊN KIẾP Y SINH - Minh bạch. 19/11/2013
36 Chương 36 THIÊN KIẾP Y SINH - Hết sức vui vẻ. 19/11/2013
37 Chương 37 THIÊN KIẾP Y SINH - Ra giá 19/11/2013
38 Chương 38 THIÊN KIẾP Y SINH - Tiền lương tăng gấp đôi. 19/11/2013
39 Chương 39 THIÊN KIẾP Y SINH - Nhân phẩm quyết định tính mạng của ngươi. 19/11/2013
40 Chương 40 THIÊN KIẾP Y SINH - Náo loạn đến. 19/11/2013
41 Chương 41 THIÊN KIẾP Y SINH - Ngươi nói dối 19/11/2013
42 Chương 42 THIÊN KIẾP Y SINH - Lai lịch, địa vị. 19/11/2013
43 Chương 43 THIÊN KIẾP Y SINH - Đây là bí mật đó 19/11/2013
44 Chương 44 THIÊN KIẾP Y SINH - Gặp lại cửu vĩ thiên hồ. 19/11/2013
45 Chương 45 THIÊN KIẾP Y SINH - Đủ vô sỉ. 19/11/2013
46 Chương 46 THIÊN KIẾP Y SINH - Tự bạo 19/11/2013
47 Chương 47 THIÊN KIẾP Y SINH - Cấm châm thuật 19/11/2013
48 Chương 48 THIÊN KIẾP Y SINH - Truyền thụ. 19/11/2013
49 Chương 49 THIÊN KIẾP Y SINH - Hiểu lầm xấu hổ. 19/11/2013
50 Chương 50 THIÊN KIẾP Y SINH - Tiên Thiên võ giả 19/11/2013
51 Chương 51 THIÊN KIẾP Y SINH - Chiêu thức đơn giản 19/11/2013
52 Chương 52 THIÊN KIẾP Y SINH - Cùng người khác bất đồng. 19/11/2013
53 Chương 53 THIÊN KIẾP Y SINH - Linh thức bên trong 19/11/2013
54 Chương 54 THIÊN KIẾP Y SINH - Xoay người. 19/11/2013
55 Chương 55 THIÊN KIẾP Y SINH - Hoài nghi. 19/11/2013
56 Chương 56 THIÊN KIẾP Y SINH - Chúc mừng, ngươi đã đoán trúng rồi! 19/11/2013
57 Chương 57 THIÊN KIẾP Y SINH - Ngưng Thần Châm (1) 19/11/2013
58 Chương 58 THIÊN KIẾP Y SINH - Hiệu ứng hồ điệp 19/11/2013
59 Chương 59 THIÊN KIẾP Y SINH - Đối tượng thí nghiệm 19/11/2013
60 Chương 60 THIÊN KIẾP Y SINH - Bạch Lão Thử khóc không ra nước mắt 19/11/2013
61 Chương 61 THIÊN KIẾP Y SINH - Mời ra ngoài đóng cửa lại. 19/11/2013
62 Chương 62 THIÊN KIẾP Y SINH - Khiêu chiến. 19/11/2013
63 Chương 63 THIÊN KIẾP Y SINH - Dạ vũ (thượng) 19/11/2013
64 Chương 64 THIÊN KIẾP Y SINH - Dạ vũ (hạ) 19/11/2013
65 Chương 65 THIÊN KIẾP Y SINH - Đơn đao phó hội. (Một mình phó ước). 19/11/2013
66 Chương 66 THIÊN KIẾP Y SINH - Cảnh cáo lần cuối. 19/11/2013
67 Chương 67 THIÊN KIẾP Y SINH - Nhìn không thấu. 19/11/2013
68 Chương 68 THIÊN KIẾP Y SINH - Không có thiên kiếp thì tạo ra thiên kiếp. 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thien-kiep-y-sinh-19.html