Truyện Thiện Xạ Nhà Thanh - Lịch sử

  • Tên truyện: Thiện Xạ Nhà Thanh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Thiện Xạ Nhà Thanh
Truyện Thiện Xạ Nhà Thanh một trong những tác phẩm truyện nổi tiếng thuộc thể loại lịch sử có xen lẫn đôi chút yếu tố truyện quân sự của tác giả Đông Nhất.

Nội dung câu chuyện về nhân vật Lý Chấn

- anh là một tay súng bắn tỉa đặc chủng.

Trong một lần làm nhiệm vụ gặp phục kích, sau khi cùng địch liều mạng đã vô tình xuyên không trở lại đời Thanh, đúng lúc chiến tranh nha phiến lần thứ hai đã tới gần.

Một súng nơi tay, ta có thiên hạ!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thiện Xạ Nhà Thanh - Một phát nát đầu 28/03/2014
2 Chương 2 Thiện Xạ Nhà Thanh - Đã gây họa 28/03/2014
3 Chương 3 Thiện Xạ Nhà Thanh - Kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại 28/03/2014
4 Chương 4 Thiện Xạ Nhà Thanh - Súng bắn tỉa của Lý Chấn 28/03/2014
5 Chương 5 Thiện Xạ Nhà Thanh - Doanh trong doanh 28/03/2014
6 Chương 6 Thiện Xạ Nhà Thanh - Đánh cho ngươi chịu phục mới thôi 28/03/2014
7 Chương 7 Thiện Xạ Nhà Thanh - Trêu chọc Hoàng Sĩ Hai? 28/03/2014
8 Chương 8 Thiện Xạ Nhà Thanh - Thành công viên mãn 28/03/2014
9 Chương 9 Thiện Xạ Nhà Thanh - Xây dựng bộ đội đặc chủng tiên phong 28/03/2014
10 Chương 10 Thiện Xạ Nhà Thanh - Chọn lựa binh sĩ 28/03/2014
11 Chương 11 Thiện Xạ Nhà Thanh - phát phỉ đến rồiq 28/03/2014
12 Chương 12 Thiện Xạ Nhà Thanh - tay súng thiện xạ lý chấn 28/03/2014
13 Chương 13 Thiện Xạ Nhà Thanh - đi sứ nam kinh 28/03/2014
14 Chương 14 Thiện Xạ Nhà Thanh - Đông vương Dương tú thanh 28/03/2014
15 Chương 15 Thiện Xạ Nhà Thanh - quân hỏa thương italia 28/03/2014
16 Chương 16 Thiện Xạ Nhà Thanh - hợp tác trường kì 28/03/2014
17 Chương 17 Thiện Xạ Nhà Thanh - một cước tung trời 28/03/2014
18 Chương 18 Thiện Xạ Nhà Thanh - chương 18 28/03/2014
19 Chương 19 Thiện Xạ Nhà Thanh - lừa một khoản tiền lớn 28/03/2014
20 Chương 20 Thiện Xạ Nhà Thanh - đồng hồ chứng minh hữu nghị 28/03/2014
21 Chương 21 Thiện Xạ Nhà Thanh - rất được kì thiện tín nhiệm 28/03/2014
22 Chương 22 Thiện Xạ Nhà Thanh - trù tính tự mình chế tạo vũ khí 28/03/2014
23 Chương 23 Thiện Xạ Nhà Thanh - nữ nhi binh bộ thượng thư quế lương 28/03/2014
24 Chương 24 Thiện Xạ Nhà Thanh - anh hùng cứu mỹ nhân 28/03/2014
25 Chương 25 Thiện Xạ Nhà Thanh - tình ý nhè nhẹ 28/03/2014
26 Chương 26 Thiện Xạ Nhà Thanh - nhổ cỏ tận gốc 28/03/2014
27 Chương 27 Thiện Xạ Nhà Thanh - lừa dối hàm phong 28/03/2014
28 Chương 28 Thiện Xạ Nhà Thanh - biểu diễn phép bắn súng 28/03/2014
29 Chương 29 Thiện Xạ Nhà Thanh - thiên hạ đệ nhất 28/03/2014
30 Chương 30 Thiện Xạ Nhà Thanh - đại lực sĩ nước nga 28/03/2014
31 Chương 31 Thiện Xạ Nhà Thanh - hẹn mười lăm ngày 28/03/2014
32 Chương 32 Thiện Xạ Nhà Thanh - chố tốt của tiền 28/03/2014
33 Chương 33 Thiện Xạ Nhà Thanh - chà đạp đại lực sĩ 28/03/2014
34 Chương 34 Thiện Xạ Nhà Thanh - chà đạp đại lực sĩ nước nga 28/03/2014
35 Chương 35 Thiện Xạ Nhà Thanh - nam nhi có chí khí 28/03/2014
36 Chương 36 Thiện Xạ Nhà Thanh - đoan vương phủ 28/03/2014
37 Chương 37 Thiện Xạ Nhà Thanh - phó ước 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thien-xa-nha-thanh-1971.html