Truyện TRU TIÊN I - Tiên hiệp

  • Tên truyện: TRU TIÊN I
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : TRU TIÊN I
Bạn đang đọc truyện Tru Tiên I của tác giả Tiêu Đỉnh trên trang đọc truyện online.Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ “Thanh Vân Môn”.

Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần… Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn.

Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao.

“Tru Tiên” thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm.

Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta…

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 TRU TIÊN I - Thanh Vân 19/11/2013
2 Chương 2 TRU TIÊN I - Mê Cục 19/11/2013
3 Chương 3 TRU TIÊN I - Hồng Nguyện 19/11/2013
4 Chương 4 TRU TIÊN I - Kinh Biến 19/11/2013
5 Chương 5 TRU TIÊN I - Nhập Môn 19/11/2013
6 Chương 6 TRU TIÊN I - Bái Sư 19/11/2013
7 Chương 7 TRU TIÊN I - Sơ Sử (1) 19/11/2013
8 Chương 8 TRU TIÊN I - Truyền Nghệ 19/11/2013
9 Chương 9 TRU TIÊN I - Phật và Đạo 19/11/2013
10 Chương 10 TRU TIÊN I - U Cốc 19/11/2013
11 Chương 11 TRU TIÊN I - Dị Biến 19/11/2013
12 Chương 12 TRU TIÊN I - Trùng Phùng 19/11/2013
13 Chương 13 TRU TIÊN I - Kỳ Tài 19/11/2013
14 Chương 14 TRU TIÊN I - Thần Thông 19/11/2013
15 Chương 15 TRU TIÊN I - Tư Truyền 19/11/2013
16 Chương 16 TRU TIÊN I - Khu Vật 19/11/2013
17 Chương 17 TRU TIÊN I - Phó Hội 19/11/2013
18 Chương 18 TRU TIÊN I - Tương Phùng 19/11/2013
19 Chương 19 TRU TIÊN I - Rút Thăm 19/11/2013
20 Chương 20 TRU TIÊN I - Ma Tung 19/11/2013
21 Chương 21 TRU TIÊN I - Đêm Đen 19/11/2013
22 Chương 22 TRU TIÊN I - Tỷ Thí 19/11/2013
23 Chương 23 TRU TIÊN I - Thần Kiếm 19/11/2013
24 Chương 24 TRU TIÊN I - Bất Ngờ 19/11/2013
25 Chương 25 TRU TIÊN I - Vận May 19/11/2013
26 Chương 26 TRU TIÊN I - Tự Tôn 19/11/2013
27 Chương 27 TRU TIÊN I - Kiên Trì 19/11/2013
28 Chương 28 TRU TIÊN I - Tứ Cường 19/11/2013
29 Chương 29 TRU TIÊN I - Kỳ Thuật 19/11/2013
30 Chương 30 TRU TIÊN I - Hoài nghi 19/11/2013
31 Chương 31 TRU TIÊN I - Chính Đạo 19/11/2013
32 Chương 32 TRU TIÊN I - Hạ sơn 19/11/2013
33 Chương 33 TRU TIÊN I - Vạn Bức 19/11/2013
34 Chương 34 TRU TIÊN I - Cổ Quật 19/11/2013
35 Chương 35 TRU TIÊN I - Yêu nhân 19/11/2013
36 Chương 36 TRU TIÊN I - Quái Mục 19/11/2013
37 Chương 37 TRU TIÊN I - Tử Linh Uyên 19/11/2013
38 Chương 38 TRU TIÊN I - Thâm Uyên (Vực Sâu) 19/11/2013
39 Chương 39 TRU TIÊN I - TRÙNG PHÙNG 19/11/2013
40 Chương 40 TRU TIÊN I - Hắc thủy huyền xà 19/11/2013
41 Chương 41 TRU TIÊN I - TUYỆT ĐIA 19/11/2013
42 Chương 42 TRU TIÊN I - Tích huyết động 19/11/2013
43 Chương 43 TRU TIÊN I - Thiên thư 19/11/2013
44 Chương 44 TRU TIÊN I - KIM LINH 19/11/2013
45 Chương 45 TRU TIÊN I - Đau thương 19/11/2013
46 Chương 46 TRU TIÊN I - Thoát nạn 19/11/2013
47 Chương 47 TRU TIÊN I - Văn Sĩ 19/11/2013
48 Chương 48 TRU TIÊN I - Tiểu Trấn 19/11/2013
49 Chương 49 TRU TIÊN I - Xem Tướng 19/11/2013
50 Chương 50 TRU TIÊN I - Yêu Hồ 19/11/2013
51 Chương 51 TRU TIÊN I - Huyền Hỏa Giám 19/11/2013
52 Chương 52 TRU TIÊN I - Hắc Thạch Động 19/11/2013
53 Chương 53 TRU TIÊN I - Hỏa Long 19/11/2013
54 Chương 54 TRU TIÊN I - Dị Thú 19/11/2013
55 Chương 55 TRU TIÊN I - Tử biệt 19/11/2013
56 Chương 56 TRU TIÊN I - Cộng tử 19/11/2013
57 Chương 57 TRU TIÊN I - Xương Hợp Thành 19/11/2013
58 Chương 58 TRU TIÊN I - Ra khơi 19/11/2013
59 Chương 59 TRU TIÊN I - Thương Tâm 19/11/2013
60 Chương 60 TRU TIÊN I - Lệ Khí 19/11/2013
61 Chương 61 TRU TIÊN I - Phong Vũ (Mưa Gió) 19/11/2013
62 Chương 62 TRU TIÊN I - Cố nhân 19/11/2013
63 Chương 63 TRU TIÊN I - Ma Giáo 19/11/2013
64 Chương 64 TRU TIÊN I - Quỷ Vương 19/11/2013
65 Chương 65 TRU TIÊN I - Lo âu trong lòng 19/11/2013
66 Chương 66 TRU TIÊN I - Vãng sự 19/11/2013
67 Chương 67 TRU TIÊN I - Hấp Huyết Lão Yêu 19/11/2013
68 Chương 68 TRU TIÊN I - Xích Diễm 19/11/2013
69 Chương 69 TRU TIÊN I - THANH LONG 19/11/2013
70 Chương 70 TRU TIÊN I - Vãng sự 19/11/2013
71 Chương 71 TRU TIÊN I - Phục kích 19/11/2013
72 Chương 72 TRU TIÊN I - Quỳ Ngưu 19/11/2013
73 Chương 73 TRU TIÊN I - Tuyệt cảnh 19/11/2013
74 Chương 74 TRU TIÊN I - U cơ 19/11/2013
75 Chương 75 TRU TIÊN I - MẬT MƯU 19/11/2013
76 Chương 76 TRU TIÊN I - Tâm ý 19/11/2013
77 Chương 77 TRU TIÊN I - Mờ mịt 19/11/2013
78 Chương 78 TRU TIÊN I - Thẩm Vấn 19/11/2013
79 Chương 79 TRU TIÊN I - TIÊU TƯỜNG 19/11/2013
80 Chương 80 TRU TIÊN I - Kế trong Kế 19/11/2013
81 Chương 81 TRU TIÊN I - Tổ Sư Từ Đường 19/11/2013
82 Chương 82 TRU TIÊN I - CỔ KIẾM TRU TIÊN 19/11/2013
83 Chương 83 TRU TIÊN I - Cựu nghiệt 19/11/2013
84 Chương 84 TRU TIÊN I - Huyết chú 19/11/2013
85 Chương 85 TRU TIÊN I - Thập niên 19/11/2013
86 Chương 86 TRU TIÊN I - Viễn Hành 19/11/2013
87 Chương 87 TRU TIÊN I - Cựu địa (Chốn cũ) 19/11/2013
88 Chương 88 TRU TIÊN I - Đại Vương Thôn 19/11/2013
89 Chương 89 TRU TIÊN I - Khán Tương 19/11/2013
90 Chương 90 TRU TIÊN I - Tử Trạch 19/11/2013
91 Chương 91 TRU TIÊN I - Hảo Nhân Dã Cẩu 19/11/2013
92 Chương 92 TRU TIÊN I - Đường lang 19/11/2013
93 Chương 93 TRU TIÊN I - Hoàng tước 19/11/2013
94 Chương 94 TRU TIÊN I - Mạt Lộ 19/11/2013
95 Chương 95 TRU TIÊN I - Chướng Khí 19/11/2013
96 Chương 96 TRU TIÊN I - KÌ HOA 19/11/2013
97 Chương 97 TRU TIÊN I - DẠ ĐÀM 19/11/2013
98 Chương 98 TRU TIÊN I - Cựu thời ý (Tình xưa nghĩa cũ) 19/11/2013
99 Chương 99 TRU TIÊN I - Điềm lạ 19/11/2013
100 Chương 100 TRU TIÊN I - Cự thụ 19/11/2013
101 Chương 101 TRU TIÊN I - Cố nhân tình 19/11/2013
102 Chương 102 TRU TIÊN I - Huyền Xà 19/11/2013
103 Chương 103 TRU TIÊN I - Hoàng Điểu 19/11/2013
104 Chương 104 TRU TIÊN I - Tiểu Hôi 19/11/2013
105 Chương 105 TRU TIÊN I - Ngư quái 19/11/2013
106 Chương 106 TRU TIÊN I - Vấn Tấn 19/11/2013
107 Chương 107 TRU TIÊN I - KIẾM VŨ 19/11/2013
108 Chương 108 TRU TIÊN I - Cổ miếu 19/11/2013
109 Chương 109 TRU TIÊN I - Ma Trận 19/11/2013
110 Chương 110 TRU TIÊN I - Tiềm Hành (Đột Nhập) 19/11/2013
111 Chương 111 TRU TIÊN I - Huyền Hỏa Đàm 19/11/2013
112 Chương 112 TRU TIÊN I - Ám sát 19/11/2013
113 Chương 113 TRU TIÊN I - Dị thú 19/11/2013
114 Chương 114 TRU TIÊN I - Thiên Hồ 19/11/2013
115 Chương 115 TRU TIÊN I - Bạch Hồ 19/11/2013
116 Chương 116 TRU TIÊN I - Thoát khốn 19/11/2013
117 Chương 117 TRU TIÊN I - Hy Vọng 19/11/2013
118 Chương 118 TRU TIÊN I - Thiên Thủy Trại 19/11/2013
119 Chương 119 TRU TIÊN I - Hàn dạ 19/11/2013
120 Chương 120 TRU TIÊN I - Thâm ngân 19/11/2013
121 Chương 121 TRU TIÊN I - Truy Tung 19/11/2013
122 Chương 122 TRU TIÊN I - Thất Lý Đồng 19/11/2013
123 Chương 123 TRU TIÊN I - Liệt tửu (rượu mạnh) 19/11/2013
124 Chương 124 TRU TIÊN I - ĐÀN TẾ 19/11/2013
125 Chương 125 TRU TIÊN I - LÊ TỘC 19/11/2013
126 Chương 126 TRU TIÊN I - HẮC HOẢ 19/11/2013
127 Chương 127 TRU TIÊN I - THƯƠNG TÂM 19/11/2013
128 Chương 128 TRU TIÊN I - Chương 128 19/11/2013
129 Chương 129 TRU TIÊN I - TÂM Ý 19/11/2013
130 Chương 130 TRU TIÊN I - TRUY TUNG 19/11/2013
131 Chương 131 TRU TIÊN I - TRUYỀN THUYẾT 19/11/2013
132 Chương 132 TRU TIÊN I - QUỶ LÂM 19/11/2013
133 Chương 133 TRU TIÊN I - Quyết biệt 19/11/2013
134 Chương 134 TRU TIÊN I - Hung linh 19/11/2013
135 Chương 135 TRU TIÊN I - PHỤC SINH 19/11/2013
136 Chương 136 TRU TIÊN I - Chương 136 19/11/2013
137 Chương 137 TRU TIÊN I - DỊ THUÂT 19/11/2013
138 Chương 138 TRU TIÊN I - CHIÊU HỒN DẪN 19/11/2013
139 Chương 139 TRU TIÊN I - Thương tâm nhân 19/11/2013
140 Chương 140 TRU TIÊN I - Đồi hoang 19/11/2013
141 Chương 141 TRU TIÊN I - Ngẫu ngộ 19/11/2013
142 Chương 142 TRU TIÊN I - Chương 142 19/11/2013
143 Chương 143 TRU TIÊN I - Mê võng 19/11/2013
144 Chương 144 TRU TIÊN I - Kiếp Số 19/11/2013
145 Chương 145 TRU TIÊN I - Bất Nguyện 19/11/2013
146 Chương 146 TRU TIÊN I - Ngẫu Ngộ 19/11/2013
147 Chương 147 TRU TIÊN I - Tương Kiến 19/11/2013
148 Chương 148 TRU TIÊN I - Độc Kế 19/11/2013
149 Chương 149 TRU TIÊN I - Hội Minh 19/11/2013
150 Chương 150 TRU TIÊN I - Nội Loạn 19/11/2013
151 Chương 151 TRU TIÊN I - Kịch Độc 19/11/2013
152 Chương 152 TRU TIÊN I - Phong Cuồng 19/11/2013
153 Chương 153 TRU TIÊN I - Luyện Ngục 19/11/2013
154 Chương 154 TRU TIÊN I - Bất Hiếu 19/11/2013
155 Chương 155 TRU TIÊN I - Dạ Ẩm 19/11/2013
156 Chương 156 TRU TIÊN I - Cố Cư 19/11/2013
157 Chương 157 TRU TIÊN I - Bái Tế 19/11/2013
158 Chương 158 TRU TIÊN I - Dạ Thám 19/11/2013
159 Chương 159 TRU TIÊN I - Quỷ Đạo 19/11/2013
160 Chương 160 TRU TIÊN I - Bí Mật 19/11/2013
161 Chương 161 TRU TIÊN I - Vùng Vẫy 19/11/2013
162 Chương 162 TRU TIÊN I - Tịch Mịch 19/11/2013
163 Chương 163 TRU TIÊN I - Ẩn Giả 19/11/2013
164 Chương 164 TRU TIÊN I - Ám Toán 19/11/2013
165 Chương 165 TRU TIÊN I - Ảo Nguyệt 19/11/2013
166 Chương 166 TRU TIÊN I - Kịch Đấu 19/11/2013
167 Chương 167 TRU TIÊN I - Cấm Địa 19/11/2013
168 Chương 168 TRU TIÊN I - Trần Duyên 19/11/2013
169 Chương 169 TRU TIÊN I - Xích Diễm 19/11/2013
170 Chương 170 TRU TIÊN I - Quyết Chiến 19/11/2013
171 Chương 171 TRU TIÊN I - Vu Thuật 19/11/2013
172 Chương 172 TRU TIÊN I - Yêu Thú 19/11/2013
173 Chương 173 TRU TIÊN I - Thần Kiếm 19/11/2013
174 Chương 174 TRU TIÊN I - Tru Tiên 19/11/2013
175 Chương 175 TRU TIÊN I - Phệ Huyết 19/11/2013
176 Chương 176 TRU TIÊN I - Đào Vong 19/11/2013
177 Chương 177 TRU TIÊN I - Hắc Y Nhân 19/11/2013
178 Chương 178 TRU TIÊN I - Thiện Thất 19/11/2013
179 Chương 179 TRU TIÊN I - Tục Thế Phật Đường 19/11/2013
180 Chương 180 TRU TIÊN I - Khổ Hải Nan Độ 19/11/2013
181 Chương 181 TRU TIÊN I - Tội Nghiệt 19/11/2013
182 Chương 182 TRU TIÊN I - Hoá Giải 19/11/2013
183 Chương 183 TRU TIÊN I - Âm Mai 19/11/2013
184 Chương 184 TRU TIÊN I - Vô Tự Ngọc Bích 19/11/2013
185 Chương 185 TRU TIÊN I - Thiên Hình 19/11/2013
186 Chương 186 TRU TIÊN I - Nan Độ 19/11/2013
187 Chương 187 TRU TIÊN I - Mật Lệnh 19/11/2013
188 Chương 188 TRU TIÊN I - Phong Cẩu 19/11/2013
189 Chương 189 TRU TIÊN I - Thu Hồn 19/11/2013
190 Chương 190 TRU TIÊN I - Quỷ Đạo 19/11/2013
191 Chương 191 TRU TIÊN I - Kinh Hiện 19/11/2013
192 Chương 192 TRU TIÊN I - Máu Tươi 19/11/2013
193 Chương 193 TRU TIÊN I - Dị Dạng 19/11/2013
194 Chương 194 TRU TIÊN I - Tiết Mật 19/11/2013
195 Chương 195 TRU TIÊN I - Ám Thương 19/11/2013
196 Chương 196 TRU TIÊN I - Quyết Định 19/11/2013
197 Chương 197 TRU TIÊN I - DẤU CHÂN 19/11/2013
198 Chương 198 TRU TIÊN I - CHỐN CŨ 19/11/2013
199 Chương 199 TRU TIÊN I - CÔNG ĐỨC 19/11/2013
200 Chương 200 TRU TIÊN I - CHÂN THỨ 19/11/2013
201 Chương 201 TRU TIÊN I - MÊ CỤC 19/11/2013
202 Chương 202 TRU TIÊN I - VẾT THƯƠNG LÓNG 19/11/2013
203 Chương 203 TRU TIÊN I - Hắc Bức 19/11/2013
204 Chương 204 TRU TIÊN I - Dị Nhân 19/11/2013
205 Chương 205 TRU TIÊN I - Thiên Hồ 19/11/2013
206 Chương 206 TRU TIÊN I - Thần Bí Nhân 19/11/2013
207 Chương 207 TRU TIÊN I - Trùng Phùng 19/11/2013
208 Chương 208 TRU TIÊN I - Đoạn Kiếm 19/11/2013
209 Chương 209 TRU TIÊN I - Tâm Cơ 19/11/2013
210 Chương 210 TRU TIÊN I - Ma Thú 19/11/2013
211 Chương 211 TRU TIÊN I - Truy Trục 19/11/2013
212 Chương 212 TRU TIÊN I - Khủng Bố 19/11/2013
213 Chương 213 TRU TIÊN I - Bát Hoang Hoả Long 19/11/2013
214 Chương 214 TRU TIÊN I - Mạt Phật 19/11/2013
215 Chương 215 TRU TIÊN I - Ôm Ấp 19/11/2013
216 Chương 216 TRU TIÊN I - Thâm Tâm 19/11/2013
217 Chương 217 TRU TIÊN I - Tâm Ma 19/11/2013
218 Chương 218 TRU TIÊN I - Bí Mật 19/11/2013
219 Chương 219 TRU TIÊN I - Thí Sư 19/11/2013
220 Chương 220 TRU TIÊN I - Huyết Trận 19/11/2013
221 Chương 221 TRU TIÊN I - Cố Hương 19/11/2013
222 Chương 222 TRU TIÊN I - Ám toán 19/11/2013
223 Chương 223 TRU TIÊN I - Hèn Hạ 19/11/2013
224 Chương 224 TRU TIÊN I - Hội Tụ 19/11/2013
225 Chương 225 TRU TIÊN I - Hội Tụ 19/11/2013
226 Chương 226 TRU TIÊN I - Tâm Ý 19/11/2013
227 Chương 227 TRU TIÊN I - Trùng Phùng 19/11/2013
228 Chương 228 TRU TIÊN I - Tru Tâm 19/11/2013
229 Chương 229 TRU TIÊN I - Tử Biệt 19/11/2013
230 Chương 230 TRU TIÊN I - Vết Thương 19/11/2013
231 Chương 231 TRU TIÊN I - Về Nhà 19/11/2013
232 Chương 232 TRU TIÊN I - Thân Nhân 19/11/2013
233 Chương 233 TRU TIÊN I - Huyết Triệu 19/11/2013
234 Chương 234 TRU TIÊN I - Tuyệt Vọng 19/11/2013
235 Chương 235 TRU TIÊN I - Không Hối Hận 19/11/2013
236 Chương 236 TRU TIÊN I - Nghi Hoặc 19/11/2013
237 Chương 237 TRU TIÊN I - Sát Ý 19/11/2013
238 Chương 238 TRU TIÊN I - Bi Ai 19/11/2013
239 Chương 239 TRU TIÊN I - Ly Biệt 19/11/2013
240 Chương 240 TRU TIÊN I - Âm Mưu 19/11/2013
241 Chương 241 TRU TIÊN I - Phổ Đức 19/11/2013
242 Chương 242 TRU TIÊN I - Dị Bảo 19/11/2013
243 Chương 243 TRU TIÊN I - Khủng bố 19/11/2013
244 Chương 244 TRU TIÊN I - Hy vọng 19/11/2013
245 Chương 245 TRU TIÊN I - Càn khôn tỏa 19/11/2013
246 Chương 246 TRU TIÊN I - Nại Hà 19/11/2013
247 Chương 247 TRU TIÊN I - Tinh Bàn 19/11/2013
248 Chương 248 TRU TIÊN I - Đợi Chờ 19/11/2013
249 Chương 249 TRU TIÊN I - Ám Đấu 19/11/2013
250 Chương 250 TRU TIÊN I - Hung Hầu 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tru-tien-i-20.html