Truyện Công Chúa Yêu Phò Mã - Ngôn tình

  • Tên truyện: Công Chúa Yêu Phò Mã
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 01/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Công Chúa Yêu Phò Mã
Bạn đang đọc truyện Công Chúa Yêu Phò Mã trên trang đọc truyện online.Nàng đường đường là công chúa đương triều, hà cớ gì phải vào kỹ viện làm kỹ nữ? Hắn là đại vương gia lãnh khốc vô tình, nguyên do tại sao lại vì nàng mà để tâm, vì nàng mà nổi giận?Hắn thích kỹ nữ, nhưng mà… “Nàng làm kỹ nữ không thích hợp chút nào!” Ack? Hắn thích kỹ nữ, sao lại không thích nàng chứ??
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 10 30/11/2013
11 Chương 11 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 11 30/11/2013
12 Chương 12 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 12 30/11/2013
13 Chương 13 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 13 30/11/2013
14 Chương 14 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 14 30/11/2013
15 Chương 15 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 15 30/11/2013
16 Chương 16 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 16 30/11/2013
17 Chương 17 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 17 30/11/2013
18 Chương 18 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 18 30/11/2013
19 Chương 19 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 19 30/11/2013
20 Chương 20 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 20 30/11/2013
21 Chương 21 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 21 30/11/2013
22 Chương 22 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 22 30/11/2013
23 Chương 23 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 23 30/11/2013
24 Chương 24 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 24 30/11/2013
25 Chương 25 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 25 30/11/2013
26 Chương 26 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 26 30/11/2013
27 Chương 27 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 27 30/11/2013
28 Chương 28 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 28 30/11/2013
29 Chương 29 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 29 30/11/2013
30 Chương 30 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 30 30/11/2013
31 Chương 31 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 31 30/11/2013
32 Chương 32 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 32 30/11/2013
33 Chương 33 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 33 30/11/2013
34 Chương 34 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 34 30/11/2013
35 Chương 35 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 35 30/11/2013
36 Chương 36 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 36 30/11/2013
37 Chương 37 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 37 30/11/2013
38 Chương 38 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 38 30/11/2013
39 Chương 39 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 39 30/11/2013
40 Chương 40 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 40 30/11/2013
41 Chương 41 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 41 30/11/2013
42 Chương 42 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 42 30/11/2013
43 Chương 43 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 43 30/11/2013
44 Chương 44 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 44 30/11/2013
45 Chương 45 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 45 30/11/2013
46 Chương 46 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 46 30/11/2013
47 Chương 47 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 47 30/11/2013
48 Chương 48 Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 48 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-cong-chua-yeu-pho-ma-331.html