Truyện Giang Sơn - Lịch sử

  • Tên truyện: Giang Sơn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Giang Sơn
Truyện Giang Sơn là một trong những tác phẩm truyện nổi tiếng thuộc thể loại quân sự có mang chút yếu tố lịch sử và võng du của tác giả Sa Mạc.

Nội dung truyện xoay quanh nhân vật chính Tiết Phá Dạ, sau một lần không may chàng bị lạc vào một thời không lịch sử, số phận đưa đẩy trở thành ông chủ tửu lâu.

Vốn hắn không có mộng chỉ điểm giang sơn, thực sự hắn chỉ thích làm một ông chủ, một thương nhân, một manager cần gái có gái, cần tiền có tiền, sống một cuộc sống an nhàn sung sướng.

Nhưng nào biết đâu giang sơn cũng là một vụ mua bán lớn, hắn làm ông chủ tửu lâu biết đâu cũng có thể làm ông chủ giang sơn thì sao?

Truyện có âm mưu, có thơ văn, có hài hước, có tranh đấu hoàng triều, có làm ăn buôn bán, có thủ đoạn trùng trùng, có hương diễm dào dạt.

Mời đọc giả đón xem chương mới nhất của truyện Giang Sơn tại adz.

vn .

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Giang Sơn - Ven hồ Tây tử 28/03/2014
2 Chương 2 Giang Sơn - Đàm lão tiên sinh 28/03/2014
3 Chương 3 Giang Sơn - Bách Thiện phường 28/03/2014
4 Chương 4 Giang Sơn - Thi ngân 28/03/2014
5 Chương 5 Giang Sơn - Nói chuyện 28/03/2014
6 Chương 6 Giang Sơn - Mềm nắn rắn buông 28/03/2014
7 Chương 7 Giang Sơn - Bán lầu 28/03/2014
8 Chương 8 Giang Sơn - Trả nợ 28/03/2014
9 Chương 9 Giang Sơn - Lấy lợi kéo dài nợ 28/03/2014
10 Chương 10 Giang Sơn - Giấy quảng cáo ra lò 28/03/2014
11 Chương 11 Giang Sơn - Nội gian 28/03/2014
12 Chương 12 Giang Sơn - Chết mà sống lại 28/03/2014
13 Chương 13 Giang Sơn - Giấu xác 28/03/2014
14 Chương 14 Giang Sơn - Vô lại kì trung 28/03/2014
15 Chương 15 Giang Sơn - Mật thư 28/03/2014
16 Chương 16 Giang Sơn - Đổi danh sách món ăn 28/03/2014
17 Chương 17 Giang Sơn - Món ngon 28/03/2014
18 Chương 18 Giang Sơn - Tiêu tài nữ 28/03/2014
19 Chương 19 Giang Sơn - Tuyệt đại phương hoa 28/03/2014
20 Chương 20 Giang Sơn - Vì cha minh oan 28/03/2014
21 Chương 21 Giang Sơn - Tả Đô Ngự Sử 28/03/2014
22 Chương 22 Giang Sơn - Mâu thuẫn 28/03/2014
23 Chương 23 Giang Sơn - Thiên tự ngôn 28/03/2014
24 Chương 24 Giang Sơn - Ám nghị 28/03/2014
25 Chương 25 Giang Sơn - Thủy điều ca đầu 28/03/2014
26 Chương 26 Giang Sơn - Ác đấu 28/03/2014
27 Chương 27 Giang Sơn - Luận tài 28/03/2014
28 Chương 28 Giang Sơn - Mới gặp Tiêu phủ 28/03/2014
29 Chương 29 Giang Sơn - Phách Không Quyền 28/03/2014
30 Chương 30 Giang Sơn - Giai nhân khổ hậu 28/03/2014
31 Chương 31 Giang Sơn - Kinh mộng 28/03/2014
32 Chương 32 Giang Sơn - Mua vị trí 28/03/2014
33 Chương 33 Giang Sơn - Lục nương tử 28/03/2014
34 Chương 34 Giang Sơn - Đàm phán ca hát 28/03/2014
35 Chương 35 Giang Sơn - Hợp tác hai bên cùng có lợi 28/03/2014
36 Chương 36 Giang Sơn - Phương phu nhân 28/03/2014
37 Chương 37 Giang Sơn - Nhị thiếu gia thiếu nợ 28/03/2014
38 Chương 38 Giang Sơn - Vây điếm 28/03/2014
39 Chương 39 Giang Sơn - Kỵ quân 28/03/2014
40 Chương 40 Giang Sơn - Đối lập 28/03/2014
41 Chương 41 Giang Sơn - Giang Nam thủ phú 28/03/2014
42 Chương 42 Giang Sơn - Công danh thượng thư 28/03/2014
43 Chương 43 Giang Sơn - Làm khó dễ 28/03/2014
44 Chương 44 Giang Sơn - Lực biện 28/03/2014
45 Chương 45 Giang Sơn - Làm ăn rất tốt 28/03/2014
46 Chương 46 Giang Sơn - Mất tích 28/03/2014
47 Chương 47 Giang Sơn - Bái sư 28/03/2014
48 Chương 48 Giang Sơn - Ngươi phải đọc sách 28/03/2014
49 Chương 49 Giang Sơn - Đánh cờ 28/03/2014
50 Chương 50 Giang Sơn - Dưới đèn ngắm mỹ nhân 28/03/2014
51 Chương 51 Giang Sơn - Bắc Hồ Ngột Lạp Xích 28/03/2014
52 Chương 52 Giang Sơn - Luận tiễn 28/03/2014
53 Chương 53 Giang Sơn - Bằng hữu Bắc Hồ 28/03/2014
54 Chương 54 Giang Sơn - Rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít 28/03/2014
55 Chương 55 Giang Sơn - Học thuật cưỡi ngựa 28/03/2014
56 Chương 56 Giang Sơn - Tiên sinh cốt khí 28/03/2014
57 Chương 57 Giang Sơn - Hoàng kim sư 28/03/2014
58 Chương 58 Giang Sơn - Thu phục bảo câu 28/03/2014
59 Chương 59 Giang Sơn - Đe dọa cùng uy hiếp 28/03/2014
60 Chương 60 Giang Sơn - Đóng cửa đánh chó 28/03/2014
61 Chương 61 Giang Sơn - Mông trần cút đi 28/03/2014
62 Chương 62 Giang Sơn - Lô phủ 28/03/2014
63 Chương 63 Giang Sơn - Lần đầu tiên giao phong 28/03/2014
64 Chương 64 Giang Sơn - Dụ hoặc 28/03/2014
65 Chương 65 Giang Sơn - Quân tử thủ tắc 28/03/2014
66 Chương 66 Giang Sơn - Hoa Điệp Luyến 28/03/2014
67 Chương 67 Giang Sơn - Luyện chế xuân dược 28/03/2014
68 Chương 68 Giang Sơn - Tin tức 28/03/2014
69 Chương 69 Giang Sơn - Viên Bố Y 28/03/2014
70 Chương 70 Giang Sơn - Trà 28/03/2014
71 Chương 71 Giang Sơn - Huyết lộ 28/03/2014
72 Chương 72 Giang Sơn - Thành giao 28/03/2014
73 Chương 73 Giang Sơn - Một nụ hôn nhu tình 28/03/2014
74 Chương 74 Giang Sơn - Gặp phục kích 28/03/2014
75 Chương 75 Giang Sơn - Ác chiến 28/03/2014
76 Chương 76 Giang Sơn - Phong lâm độ đại vận 28/03/2014
77 Chương 77 Giang Sơn - Vận chuyển quỷ dị 28/03/2014
78 Chương 78 Giang Sơn - Tinh linh đêm tới 28/03/2014
79 Chương 79 Giang Sơn - Hương dụ Tiểu Linh Tiên 28/03/2014
80 Chương 80 Giang Sơn - Lưu luyến 28/03/2014
81 Chương 81 Giang Sơn - Một đạo thiệp mời 28/03/2014
82 Chương 82 Giang Sơn - Tiện thương 28/03/2014
83 Chương 83 Giang Sơn - Liễu Thác dâng tặng lễ vật 28/03/2014
84 Chương 84 Giang Sơn - Kinh ra một thân mồ hôi lạnh 28/03/2014
85 Chương 85 Giang Sơn - Người ngọc trên Tây hồ 28/03/2014
86 Chương 86 Giang Sơn - Khiếp sợ 28/03/2014
87 Chương 87 Giang Sơn - Manh mối 28/03/2014
88 Chương 88 Giang Sơn - Phương trượng 28/03/2014
89 Chương 89 Giang Sơn - Ác tăng 28/03/2014
90 Chương 90 Giang Sơn - Tĩnh tâm thiền viện 28/03/2014
91 Chương 91 Giang Sơn - Hồng Liên Học Pháp 28/03/2014
92 Chương 92 Giang Sơn - Đứng đầu phân đà 28/03/2014
93 Chương 93 Giang Sơn - Nói dối 28/03/2014
94 Chương 94 Giang Sơn - Hà Hoa Đồng 28/03/2014
95 Chương 95 Giang Sơn - Nhà cũ 28/03/2014
96 Chương 96 Giang Sơn - Đăng đồ tử 28/03/2014
97 Chương 97 Giang Sơn - Gặp mặt làm cho người ta giật mình 28/03/2014
98 Chương 98 Giang Sơn - Điều kiện 28/03/2014
99 Chương 99 Giang Sơn - Gương mặt thật 28/03/2014
100 Chương 100 Giang Sơn - nội gian 28/03/2014
101 Chương 101 Giang Sơn - phật đạo tranh chấp 28/03/2014
102 Chương 102 Giang Sơn - Xã hội đen 28/03/2014
103 Chương 103 Giang Sơn - không đường có thể lựa chọn 28/03/2014
104 Chương 104 Giang Sơn - ngẫu nhiên gặp 28/03/2014
105 Chương 105 Giang Sơn - tâm đàm 28/03/2014
106 Chương 106 Giang Sơn - cảnh cáo 28/03/2014
107 Chương 107 Giang Sơn - nghèo túng 28/03/2014
108 Chương 108 Giang Sơn - ra tay 28/03/2014
109 Chương 109 Giang Sơn - lấy được thanh danh tốt 28/03/2014
110 Chương 110 Giang Sơn - chuyện trò bên ao 28/03/2014
111 Chương 111 Giang Sơn - hàng châu ra một đại anh hùng 28/03/2014
112 Chương 112 Giang Sơn - phiền não hạnh phúc 28/03/2014
113 Chương 113 Giang Sơn - hòa giải dối trá 28/03/2014
114 Chương 114 Giang Sơn - ban đêm mở tiệc 28/03/2014
115 Chương 115 Giang Sơn - phần thưởng 28/03/2014
116 Chương 116 Giang Sơn - đấu văn 28/03/2014
117 Chương 117 Giang Sơn - tác phẩm xuất sắc tuyệt thế 28/03/2014
118 Chương 118 Giang Sơn - cúc hoa công tử 28/03/2014
119 Chương 119 Giang Sơn - món bảo vật thứ 2 28/03/2014
120 Chương 120 Giang Sơn - So tiễn 28/03/2014
121 Chương 121 Giang Sơn - Văn võ song toàn 28/03/2014
122 Chương 122 Giang Sơn - Muốn tập binh thư 28/03/2014
123 Chương 123 Giang Sơn - Giai nhân có bệnh 28/03/2014
124 Chương 124 Giang Sơn - Ngạnh hán nhu hình 28/03/2014
125 Chương 125 Giang Sơn - Bí văn kinh người 28/03/2014
126 Chương 126 Giang Sơn - Dã Nhân Lĩnh (1) 28/03/2014
127 Chương 127 Giang Sơn - Dã Nhân Lĩnh (2) 28/03/2014
128 Chương 128 Giang Sơn - Dã Nhân Lĩnh (3) 28/03/2014
129 Chương 129 Giang Sơn - Dã Nhân Lĩnh (4) 28/03/2014
130 Chương 130 Giang Sơn - Dã Nhân Lĩnh (5) 28/03/2014
131 Chương 131 Giang Sơn - Hỏa thiêu hồ Thiển Thủy 28/03/2014
132 Chương 132 Giang Sơn - Chạy thoát 28/03/2014
133 Chương 133 Giang Sơn - Người đốt lửa 28/03/2014
134 Chương 134 Giang Sơn - Hòa thượng đã trở lại 28/03/2014
135 Chương 135 Giang Sơn - Sát cơ đã khỏi 28/03/2014
136 Chương 136 Giang Sơn - Đấu 28/03/2014
137 Chương 137 Giang Sơn - Cảnh tỉnh (1 2) 28/03/2014
138 Chương 138 Giang Sơn - Liên hoa tọa hóa 28/03/2014
139 Chương 139 Giang Sơn - Trần Phú khó dò 28/03/2014
140 Chương 140 Giang Sơn - Hai con đường 28/03/2014
141 Chương 141 Giang Sơn - Thục bá thần bí 28/03/2014
142 Chương 142 Giang Sơn - Thục đường tức vị 28/03/2014
143 Chương 143 Giang Sơn - Bách phế đãi hưng (1 2) 28/03/2014
144 Chương 144 Giang Sơn - Đà chủ tân nhậm 28/03/2014
145 Chương 145 Giang Sơn - Hàn phu tử 28/03/2014
146 Chương 146 Giang Sơn - Trăng lên đầu cành liễu 28/03/2014
147 Chương 147 Giang Sơn - Ước hẹn sau hoàng hôn 28/03/2014
148 Chương 148 Giang Sơn - Người đa tình 28/03/2014
149 Chương 149 Giang Sơn - Phủ doãn tân nhậm 28/03/2014
150 Chương 150 Giang Sơn - Nghiên cứu binh thư 28/03/2014
151 Chương 151 Giang Sơn - Y đồng 28/03/2014
152 Chương 152 Giang Sơn - Danh y 28/03/2014
153 Chương 153 Giang Sơn - Tới cửa 28/03/2014
154 Chương 154 Giang Sơn - Liễu Thác thử 28/03/2014
155 Chương 155 Giang Sơn - Khuê phòng xem bệnh 28/03/2014
156 Chương 156 Giang Sơn - Dụng tâm kì quỷ 28/03/2014
157 Chương 157 Giang Sơn - Hay cho một Minh Hư hòa thượng 28/03/2014
158 Chương 158 Giang Sơn - Hàn Nhận cùng Thiết đầu công 28/03/2014
159 Chương 159 Giang Sơn - Ma Vân trại 28/03/2014
160 Chương 160 Giang Sơn - Diệp Thiên Tường 28/03/2014
161 Chương 161 Giang Sơn - Ân nhân 28/03/2014
162 Chương 162 Giang Sơn - Đến kì thư viện 28/03/2014
163 Chương 163 Giang Sơn - Học Chính đại nhân 28/03/2014
164 Chương 164 Giang Sơn - Ích lợi qua lại 28/03/2014
165 Chương 165 Giang Sơn - Lâm Khả Nhi 28/03/2014
166 Chương 166 Giang Sơn - Thêm nửa thành 28/03/2014
167 Chương 167 Giang Sơn - Tri ân báo đáp 28/03/2014
168 Chương 168 Giang Sơn - Muội nguyện ý gả cho ta không? 28/03/2014
169 Chương 169 Giang Sơn - Trường thi phong ba 28/03/2014
170 Chương 170 Giang Sơn - Dự thi thoải mái 28/03/2014
171 Chương 171 Giang Sơn - Tin tức đến từ kinh đô 28/03/2014
172 Chương 172 Giang Sơn - Tin tức kỳ quái 28/03/2014
173 Chương 173 Giang Sơn - Xảo thủ Trương 28/03/2014
174 Chương 174 Giang Sơn - Tây hồ phong quang lâu nội xuân 28/03/2014
175 Chương 175 Giang Sơn - Trong thiên hạ đâu không phải là vương 28/03/2014
176 Chương 176 Giang Sơn - Ánh mắt dưới lớp sa đen 28/03/2014
177 Chương 177 Giang Sơn - Ảnh tử 28/03/2014
178 Chương 178 Giang Sơn - Tú tài lão gia 28/03/2014
179 Chương 179 Giang Sơn - Trung thu 28/03/2014
180 Chương 180 Giang Sơn - Khai trương không may mắn 28/03/2014
181 Chương 181 Giang Sơn - Phong ba không tĩnh 28/03/2014
182 Chương 182 Giang Sơn - Hán Viên lập tín 28/03/2014
183 Chương 183 Giang Sơn - Hán Viên lập tín 28/03/2014
184 Chương 184 Giang Sơn - Gặp mặt ngoài ý muốn 28/03/2014
185 Chương 185 Giang Sơn - Tranh cãi 28/03/2014
186 Chương 186 Giang Sơn - Ba tiêu tĩnh khuy song nội sầu 28/03/2014
187 Chương 187 Giang Sơn - Nội tặc 28/03/2014
188 Chương 188 Giang Sơn - Sự kiện dọa quỷ 28/03/2014
189 Chương 189 Giang Sơn - Làm ăn lớn 28/03/2014
190 Chương 190 Giang Sơn - Trèo tường tìm người đẹp 28/03/2014
191 Chương 191 Giang Sơn - Tài nữ tắm 28/03/2014
192 Chương 192 Giang Sơn - Nhìn trộm 28/03/2014
193 Chương 193 Giang Sơn - Độc thoại ngoài cửa sổ 28/03/2014
194 Chương 194 Giang Sơn - Ngu mỹ nhân 28/03/2014
195 Chương 195 Giang Sơn - Q.2 - Chương 96 28/03/2014
196 Chương 196 Giang Sơn - Triền miên 28/03/2014
197 Chương 197 Giang Sơn - Nắm lấy nó 28/03/2014
198 Chương 198 Giang Sơn - Bệnh công tử 28/03/2014
199 Chương 199 Giang Sơn - Nhập Tô Châu 28/03/2014
200 Chương 200 Giang Sơn - Bế môn canh 28/03/2014
201 Chương 201 Giang Sơn - Đến một Hổ gia 28/03/2014
202 Chương 202 Giang Sơn - Thiết Ngưu phát uy 28/03/2014
203 Chương 203 Giang Sơn - Ngẫu nhiên gặp mặt 28/03/2014
204 Chương 204 Giang Sơn - Tha hương cố nhân 28/03/2014
205 Chương 205 Giang Sơn - Ám hỏa 28/03/2014
206 Chương 206 Giang Sơn - Hữu kinh vô hiểm 28/03/2014
207 Chương 207 Giang Sơn - Chuyện không tầm thường 28/03/2014
208 Chương 208 Giang Sơn - Phục hổ 28/03/2014
209 Chương 209 Giang Sơn - Bạch sắc khủng bố 28/03/2014
210 Chương 210 Giang Sơn - Hung phạm 28/03/2014
211 Chương 211 Giang Sơn - Kiều Thái gia 28/03/2014
212 Chương 212 Giang Sơn - Uyển chuyển cự tuyệt 28/03/2014
213 Chương 213 Giang Sơn - Trò chơi 28/03/2014
214 Chương 214 Giang Sơn - Hoa đạo sĩ 28/03/2014
215 Chương 215 Giang Sơn - Đánh đánh người, luyện luyện tay, ra ra giận 28/03/2014
216 Chương 216 Giang Sơn - Thái gia vui mừng 28/03/2014
217 Chương 217 Giang Sơn - Kỳ nhân kỳ quả 28/03/2014
218 Chương 218 Giang Sơn - Sơn cùng thủy tận lại có một thôn 28/03/2014
219 Chương 219 Giang Sơn - Đồng minh 28/03/2014
220 Chương 220 Giang Sơn - Quái thú trong hồ 28/03/2014
221 Chương 221 Giang Sơn - Thích khách 28/03/2014
222 Chương 222 Giang Sơn - Thanh thanh bích hồ nhất oanh phần 28/03/2014
223 Chương 223 Giang Sơn - Tấn 28/03/2014
224 Chương 224 Giang Sơn - Nam Hoài Vô 28/03/2014
225 Chương 225 Giang Sơn - Hà Hoa truyền tin 28/03/2014
226 Chương 226 Giang Sơn - Câm miệng 28/03/2014
227 Chương 227 Giang Sơn - Ta muốn giết người 28/03/2014
228 Chương 228 Giang Sơn - Tàn khốc từ trong xương cốt 28/03/2014
229 Chương 229 Giang Sơn - Mưu sát trong thiền viện 28/03/2014
230 Chương 230 Giang Sơn - Đi daoọ trong rừng trúc 28/03/2014
231 Chương 231 Giang Sơn - Nhà xưởng Tiết thị 28/03/2014
232 Chương 232 Giang Sơn - Chứng nhân 28/03/2014
233 Chương 233 Giang Sơn - Miền nam đúnglà phong cảnh tốt 28/03/2014
234 Chương 234 Giang Sơn - Hùng phong ngày xưa 28/03/2014
235 Chương 235 Giang Sơn - Gió mây biến chuyển 28/03/2014
236 Chương 236 Giang Sơn - Kim bài đại chưởng quỹ 28/03/2014
237 Chương 237 Giang Sơn - Tài nữ đối từ 28/03/2014
238 Chương 238 Giang Sơn - Câu chuyện dưới tàng chuối 28/03/2014
239 Chương 239 Giang Sơn - Kinh uyên ương 28/03/2014
240 Chương 240 Giang Sơn - Thế thổi quét 28/03/2014
241 Chương 241 Giang Sơn - Không thể tưởng tượng 28/03/2014
242 Chương 242 Giang Sơn - Muốn tới kinh đô 28/03/2014
243 Chương 243 Giang Sơn - Tỷ đệ 28/03/2014
244 Chương 244 Giang Sơn - Quận chúa 28/03/2014
245 Chương 245 Giang Sơn - Tiễn xuyên khăn 28/03/2014
246 Chương 246 Giang Sơn - Quý nhân 28/03/2014
247 Chương 247 Giang Sơn - Khẩu dụ 28/03/2014
248 Chương 248 Giang Sơn - Diễm phúc bay tới 28/03/2014
249 Chương 249 Giang Sơn - Hồi kinh 28/03/2014
250 Chương 250 Giang Sơn - Nam Ngọc môn đối trì 28/03/2014
251 Chương 251 Giang Sơn - Quyết đấu không tiếng động ( 1 2 3) 28/03/2014
252 Chương 252 Giang Sơn - Mật lệnh đêm mưa (1 2) 28/03/2014
253 Chương 253 Giang Sơn - Tiểu quý nhân (1 2 3) 28/03/2014
254 Chương 254 Giang Sơn - Tiêu Hồn sách (1 2) 28/03/2014
255 Chương 255 Giang Sơn - Điên cuồng sau núi giả (1 2 3) 28/03/2014
256 Chương 256 Giang Sơn - Nộ gian cùng thích khách (1 2) 28/03/2014
257 Chương 257 Giang Sơn - Cung đăng (1 2 3) 28/03/2014
258 Chương 258 Giang Sơn - Con mồi (1 2 3) 28/03/2014
259 Chương 259 Giang Sơn - Kẻ sát nhân (1) 28/03/2014
260 Chương 260 Giang Sơn - Võ giả bát đạo (1 2 3) 28/03/2014
261 Chương 261 Giang Sơn - Sát chiêu hiển (1 2 3) 28/03/2014
262 Chương 262 Giang Sơn - Người thắng (1 2) 28/03/2014
263 Chương 263 Giang Sơn - Ban thưởng (1 2 3) 28/03/2014
264 Chương 264 Giang Sơn - Càn Vương gia (1 2 3) 28/03/2014
265 Chương 265 Giang Sơn - Phò mã gia đánh đàn (1 2 3) 28/03/2014
266 Chương 266 Giang Sơn - Đều vì danh mà đến, đều vì lợi mà đi (1 2 3) 28/03/2014
267 Chương 267 Giang Sơn - Tạng ngao cùng hùng sư (1 2 3) 28/03/2014
268 Chương 268 Giang Sơn - Ba con chuột bạch (1 2) 28/03/2014
269 Chương 269 Giang Sơn - Bên bờ sinh tử (1 2 3) 28/03/2014
270 Chương 270 Giang Sơn - Tri sát (1 2 3) 28/03/2014
271 Chương 271 Giang Sơn - Người máu dưới ánh mặt trời (1 2) 28/03/2014
272 Chương 272 Giang Sơn - Thư nặc danh (1 2 3) 28/03/2014
273 Chương 273 Giang Sơn - Lời đồn Linh Oa (1 2 3) 28/03/2014
274 Chương 274 Giang Sơn - Chuyện trò ban đêm trong cung (1 2 3) 28/03/2014
275 Chương 275 Giang Sơn - Sự kiện Hòa tịch chiểu quỷ dị (1 2 3) 28/03/2014
276 Chương 276 Giang Sơn - Nam nhân cung Võ Viêm (1 2) 28/03/2014
277 Chương 277 Giang Sơn - Không cần gấp (1 2 3) 28/03/2014
278 Chương 278 Giang Sơn - Ân môn tam khỏa tùng (1 2 3) 28/03/2014
279 Chương 279 Giang Sơn - Bắt cóc (1 2 3) 28/03/2014
280 Chương 280 Giang Sơn - Ám ốc ẩn thoại (1 2 3) 28/03/2014
281 Chương 281 Giang Sơn - Ma ha da la na (1 2 3) 28/03/2014
282 Chương 282 Giang Sơn - Hai kẻ dở hơi (1 2) 28/03/2014
283 Chương 283 Giang Sơn - Bảo bối cấp đại sư (1 2 3) 28/03/2014
284 Chương 284 Giang Sơn - Hai trăm lượng độc quyền (1 2) 28/03/2014
285 Chương 285 Giang Sơn - Phó Tổng vệ Vũ Lâm doanh (1 2) 28/03/2014
286 Chương 286 Giang Sơn - Đi không mang theo một chút bụi bậm (1 2 3) 28/03/2014
287 Chương 287 Giang Sơn - Bí mật tặng nhà (1 2 3) 28/03/2014
288 Chương 288 Giang Sơn - Một chén huyết tửu (1 2) 28/03/2014
289 Chương 289 Giang Sơn - Ta là lão đại nơi đây này (1 2 3) 28/03/2014
290 Chương 290 Giang Sơn - Sự kiện đông giáp (1 2) 28/03/2014
291 Chương 291 Giang Sơn - Đến, nhằm mông trần mà đánh (1 2) 28/03/2014
292 Chương 292 Giang Sơn - Chân hoàng trường, gió lạnh thổi (1 2 3) 28/03/2014
293 Chương 293 Giang Sơn - Quân sư Hoa Nhàn (1 3) 28/03/2014
294 Chương 294 Giang Sơn - Khống chế phẫn nộ (1 2) 28/03/2014
295 Chương 295 Giang Sơn - Đại sự kiện (1 2 3) 28/03/2014
296 Chương 296 Giang Sơn - Tam bộ hội thẩm (1 2 3) 28/03/2014
297 Chương 297 Giang Sơn - Thiếu niên kiếm khách thích rượu (1 2 3) 28/03/2014
298 Chương 298 Giang Sơn - Trước Kinh Đô phủ kiếm sĩ vong (1 2 3) 28/03/2014
299 Chương 299 Giang Sơn - Long tranh hổ đấu gió không tĩnh 28/03/2014
300 Chương 300 Giang Sơn - Một tòa cung điện lạnh lùng (1 2 3) 28/03/2014
301 Chương 301 Giang Sơn - Cô gái, anh hùng cùng chuyện xưa (1 2) 28/03/2014
302 Chương 302 Giang Sơn - Ta không tin Thượng Đế của các ngươi (1 2 3) 28/03/2014
303 Chương 303 Giang Sơn - Hộ bộ kinh tấn (1 2 3) 28/03/2014
304 Chương 304 Giang Sơn - Kho rỗng (1 2) 28/03/2014
305 Chương 305 Giang Sơn - Hòa thượng biểu ca (1 2 3) 28/03/2014
306 Chương 306 Giang Sơn - Cơ quan thuật Công Tôn gia (1 2 3) 28/03/2014
307 Chương 307 Giang Sơn - Đêm tuyết kinh người (1 2 3) 28/03/2014
308 Chương 308 Giang Sơn - Máu nhiễm tuyết (1 3) 28/03/2014
309 Chương 309 Giang Sơn - triều nghị ? Gặp gỡ (1) 28/03/2014
310 Chương 310 Giang Sơn - Đại Sở Tử tước (1 2) 28/03/2014
311 Chương 311 Giang Sơn - Biên quan binh nguy (1 2 3) 28/03/2014
312 Chương 312 Giang Sơn - Cái gì gọi là hoàng ân (1 2 3) 28/03/2014
313 Chương 313 Giang Sơn - phó thác 28/03/2014
314 Chương 314 Giang Sơn - Người dưới cửa sổ (1 2 3) 28/03/2014
315 Chương 315 Giang Sơn - Ân vong (1 2) 28/03/2014
316 Chương 316 Giang Sơn - Tái kiến Giang Nam (1 2 3) 28/03/2014
317 Chương 317 Giang Sơn - Nguyệt thượng tây lâu trúc đái tu (1 2 3) 28/03/2014
318 Chương 318 Giang Sơn - Tử Yên phường (1 2) 28/03/2014
319 Chương 319 Giang Sơn - Ngươi phạm sai lầm rồi (1 2 3 4) 28/03/2014
320 Chương 320 Giang Sơn - Hiểu lầm (1 2 3) 28/03/2014
321 Chương 321 Giang Sơn - Thần Ẩn tìm đồ đệ (1 2) 28/03/2014
322 Chương 322 Giang Sơn - Bạch Lê thư viện (1 2 3) 28/03/2014
323 Chương 323 Giang Sơn - Câu hỏi phòng không (1 2) 28/03/2014
324 Chương 324 Giang Sơn - Địch đến (1 2 3) 28/03/2014
325 Chương 325 Giang Sơn - Lời Thục Bá (1 2 3) 28/03/2014
326 Chương 326 Giang Sơn - Chiến đi ! 28/03/2014
327 Chương 327 Giang Sơn - Hỏa thiêu tháp Hồng Nhạn (1 2) 28/03/2014
328 Chương 328 Giang Sơn - Trần Phú đến (1 2) 28/03/2014
329 Chương 329 Giang Sơn - Hủ Thi Đồng 28/03/2014
330 Chương 330 Giang Sơn - Nghiệt nhân đều có nghiệt quả (1 2) 28/03/2014
331 Chương 331 Giang Sơn - Chum lớn (1 2) 28/03/2014
332 Chương 332 Giang Sơn - Lấy trâm sắt (1 2) 28/03/2014
333 Chương 333 Giang Sơn - Xảo thủ 28/03/2014
334 Chương 334 Giang Sơn - Cha vợ (1 2) 28/03/2014
335 Chương 335 Giang Sơn - Hàm đông yến (1 2 3) 28/03/2014
336 Chương 336 Giang Sơn - Mộ quyên tổn hại (1 2) 28/03/2014
337 Chương 337 Giang Sơn - Nhã thính giao phong (1 2 3) 28/03/2014
338 Chương 338 Giang Sơn - Song phượng lâm môn (1 2 3) 28/03/2014
339 Chương 339 Giang Sơn - Đêm động phòng hoa chúc (1 2) 28/03/2014
340 Chương 340 Giang Sơn - Biên quan lộ (1 2 3) 28/03/2014
341 Chương 341 Giang Sơn - Thì ra mông là trắng (1 2) 28/03/2014
342 Chương 342 Giang Sơn - Nhạn Môn lạch (1 2 3) 28/03/2014
343 Chương 343 Giang Sơn - Thám tử mất tích (1 2 3) 28/03/2014
344 Chương 344 Giang Sơn - Thỉnh anh (1 2) 28/03/2014
345 Chương 345 Giang Sơn - Oan gia ngõ hẹp (1 2 3) 28/03/2014
346 Chương 346 Giang Sơn - Đầm lầy quyết đấu (1 2 3) 28/03/2014
347 Chương 347 Giang Sơn - Tiểu Thạch Đầu uy phong (1 2) 28/03/2014
348 Chương 348 Giang Sơn - Ra đầm lầy (1 2 3) 28/03/2014
349 Chương 349 Giang Sơn - Kỳ Lân đại sơn cốc (1 2 3) 28/03/2014
350 Chương 350 Giang Sơn - Thanh âm trong gió truyền đến (1 2 3) 28/03/2014
351 Chương 351 Giang Sơn - Kim Sí Hãn Đãi (1 2 3) 28/03/2014
352 Chương 352 Giang Sơn - Đột kích trong đêm (1 2 3) 28/03/2014
353 Chương 353 Giang Sơn - Dung huyết (1 2 3) 28/03/2014
354 Chương 354 Giang Sơn - đại thương nhân mặt nạ 28/03/2014
355 Chương 355 Giang Sơn - Hàng hóa kinh người 28/03/2014
356 Chương 356 Giang Sơn - Hội lửa trại say lòng người 28/03/2014
357 Chương 357 Giang Sơn - hai phán đoán 28/03/2014
358 Chương 358 Giang Sơn - ẩm bất tẫn đại trung tửu, tự bất hoàn cố nhân tình 28/03/2014
359 Chương 359 Giang Sơn - ưng thảo nguyên 28/03/2014
360 Chương 360 Giang Sơn - quỷ tiên sinh 28/03/2014
361 Chương 361 Giang Sơn - phóng ngựa thiên hạ 28/03/2014
362 Chương 362 Giang Sơn - Loạn thạch sơn tù địa 28/03/2014
363 Chương 363 Giang Sơn - Ba ô đồ âm hầu 28/03/2014
364 Chương 364 Giang Sơn - huyết thứ 28/03/2014
365 Chương 365 Giang Sơn - tình ý 28/03/2014
366 Chương 366 Giang Sơn - kinh đô cấp báo 28/03/2014
367 Chương 367 Giang Sơn - trời u ám 28/03/2014
368 Chương 368 Giang Sơn - Một hồi ám sát ngu xuẩn ở kinh đô 28/03/2014
369 Chương 369 Giang Sơn - vương tộc loạn 28/03/2014
370 Chương 370 Giang Sơn - Nguy cấp 28/03/2014
371 Chương 371 Giang Sơn - Một người, một ngựa, một bầu máu 28/03/2014
372 Chương 372 Giang Sơn - Bình Vũ Lâm 28/03/2014
373 Chương 373 Giang Sơn - Kinh đô chiến 28/03/2014
374 Chương 374 Giang Sơn - Phá thành 28/03/2014
375 Chương 375 Giang Sơn - Q.4 - Chương 37 28/03/2014
376 Chương 376 Giang Sơn - Bọ ngựa bắt ve 28/03/2014
377 Chương 377 Giang Sơn - hoàng tước tự ở sau 28/03/2014
378 Chương 378 Giang Sơn - hắc bào kết thúc 28/03/2014
379 Chương 379 Giang Sơn - Dưới Thiên Tử kiếm, mây nhạt gió nhẹ! 28/03/2014
380 Chương 380 Giang Sơn - Kinh trung vong nhân đạm như vânn 28/03/2014
381 Chương 381 Giang Sơn - khi đường làm quan rộng mở 28/03/2014
382 Chương 382 Giang Sơn - đoạn sau của chuyện xưa 28/03/2014
383 Chương 383 Giang Sơn - đứa con trai thứ sáu 28/03/2014
384 Chương 384 Giang Sơn - canh đoạt mệnh 28/03/2014
385 Chương 385 Giang Sơn - ủy thác 28/03/2014
386 Chương 386 Giang Sơn - thương tổn 28/03/2014
387 Chương 387 Giang Sơn - ung châu thăng minh nguyệt 28/03/2014
388 Chương 388 Giang Sơn - Đám cưới 28/03/2014
389 Chương 389 Giang Sơn - Khách đêm 28/03/2014
390 Chương 390 Giang Sơn - Độc sách 28/03/2014
391 Chương 391 Giang Sơn - Lễ vật 28/03/2014
392 Chương 392 Giang Sơn - Chém giết bên ngoài tiệm đậu phụ 28/03/2014
393 Chương 393 Giang Sơn - Rình coi 28/03/2014
394 Chương 394 Giang Sơn - Minh Nguyệt nhập kinh 28/03/2014
395 Chương 395 Giang Sơn - sát khí chi yến 28/03/2014
396 Chương 396 Giang Sơn - lưu kinh chỉ 28/03/2014
397 Chương 397 Giang Sơn - Hận miên miên, ái thiết thiết 28/03/2014
398 Chương 398 Giang Sơn - Nhà tù Hình bộ 28/03/2014
399 Chương 399 Giang Sơn - Sao cấm tương tư khổ 28/03/2014
400 Chương 400 Giang Sơn - Đối sách của triều đình 28/03/2014
401 Chương 401 Giang Sơn - Q.4 - Chương 63 28/03/2014
402 Chương 402 Giang Sơn - Rồng hãm nước cạn bị lưới vây 28/03/2014
403 Chương 403 Giang Sơn - Nương tử đa tình 28/03/2014
404 Chương 404 Giang Sơn - Nghi vấn về kho bạc 28/03/2014
405 Chương 405 Giang Sơn - Mượn binh 28/03/2014
406 Chương 406 Giang Sơn - Cơ quan nguy hiểm 28/03/2014
407 Chương 407 Giang Sơn - Công trình dưới lòng đất 28/03/2014
408 Chương 408 Giang Sơn - Ngụy tự địch chúng đạo tự ma 28/03/2014
409 Chương 409 Giang Sơn - Đạo bất đạo 28/03/2014
410 Chương 410 Giang Sơn - Vũ giả trên xà nhà 28/03/2014
411 Chương 411 Giang Sơn - Ngư ông thủ lợi 28/03/2014
412 Chương 412 Giang Sơn - Con tin 28/03/2014
413 Chương 413 Giang Sơn - Giai nhân tắm 28/03/2014
414 Chương 414 Giang Sơn - Nguyệt vô hình 28/03/2014
415 Chương 415 Giang Sơn - Dương Diệu trong ngục 28/03/2014
416 Chương 416 Giang Sơn - Tâm chiến 28/03/2014
417 Chương 417 Giang Sơn - Tuyển thống soái 28/03/2014
418 Chương 418 Giang Sơn - Tướng soái không hài hòa 28/03/2014
419 Chương 419 Giang Sơn - Bái tướng xuất chinh 28/03/2014
420 Chương 420 Giang Sơn - Tư đấu trong doanh 28/03/2014
421 Chương 421 Giang Sơn - DĨ thân túc quy 28/03/2014
422 Chương 422 Giang Sơn - Nam bắc phân doanh 28/03/2014
423 Chương 423 Giang Sơn - Mất Nghi Châu 28/03/2014
424 Chương 424 Giang Sơn - Khúc xương khó gặm 28/03/2014
425 Chương 425 Giang Sơn - Công kích chẳng phân biệt hư thật 28/03/2014
426 Chương 426 Giang Sơn - Huyết chiến Nghi Châu 28/03/2014
427 Chương 427 Giang Sơn - Tiệp chiến 28/03/2014
428 Chương 428 Giang Sơn - Ám sát ở ngự hoa viên 28/03/2014
429 Chương 429 Giang Sơn - Kiếp sau không sinh thân công chúa 28/03/2014
430 Chương 430 Giang Sơn - Chiến dịch gò Hồ Điệp 28/03/2014
431 Chương 431 Giang Sơn - Xích Bị đột kỵ 28/03/2014
432 Chương 432 Giang Sơn - Lao ra gò Hồ Điệp 28/03/2014
433 Chương 433 Giang Sơn - Đội hộ lương 28/03/2014
434 Chương 434 Giang Sơn - Lựa chọn của Thanh Liên Chiếu 28/03/2014
435 Chương 435 Giang Sơn - Thân thế Tiểu Linh Tiên (1) 28/03/2014
436 Chương 436 Giang Sơn - Trừng phạt ( 1) 28/03/2014
437 Chương 437 Giang Sơn - Nguy cấp 28/03/2014
438 Chương 438 Giang Sơn - Thành không thể phá 28/03/2014
439 Chương 439 Giang Sơn - Thống khổ giằng co 28/03/2014
440 Chương 440 Giang Sơn - Hiến kế 28/03/2014
441 Chương 441 Giang Sơn - Mạch nước ngầm 28/03/2014
442 Chương 442 Giang Sơn - Thần khí 28/03/2014
443 Chương 443 Giang Sơn - Pháo nổ thành Ung Châu 28/03/2014
444 Chương 444 Giang Sơn - Phá thành 28/03/2014
445 Chương 445 Giang Sơn - Kèn hiệu bãi binh 28/03/2014
446 Chương 446 Giang Sơn - Minh Nguyệt lưu hương 28/03/2014
447 Chương 447 Giang Sơn - Quân Tây Bắc kiên nghị 28/03/2014
448 Chương 448 Giang Sơn - Dã tâm chinh phục 28/03/2014
449 Chương 449 Giang Sơn - Trúng kế 28/03/2014
450 Chương 450 Giang Sơn - Huyết nhiễm y giáp 28/03/2014
451 Chương 451 Giang Sơn - Sát hổ 28/03/2014
452 Chương 452 Giang Sơn - Người Hồ run rấy 28/03/2014
453 Chương 453 Giang Sơn - Khí phách ngập trời 28/03/2014
454 Chương 454 Giang Sơn - Hẹn ước mười năm 28/03/2014
455 Chương 455 Giang Sơn - Thân Hồ Sở 28/03/2014
456 Chương 456 Giang Sơn - Đêm đông về kinh 28/03/2014
457 Chương 457 Giang Sơn - Tướng ngữ 28/03/2014
458 Chương 458 Giang Sơn - Thấy trò minh ngữ 28/03/2014
459 Chương 459 Giang Sơn - Phố dài đẫm máu 28/03/2014
460 Chương 460 Giang Sơn - Một đời được sủng ái 28/03/2014
461 Chương 461 Giang Sơn - Đại kết cục 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-giang-son-1972.html