Truyện TIÊN NGỘ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: TIÊN NGỘ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : TIÊN NGỘ
Bạn đang đọc truyện Tiên Ngộ của tác giả Vong Linh Phiêu Lãng trên trang đọc truyện online. Tu tiên? Trường tồn cùng thời gian...? Lê Minh nvc của bộ truyện sẽ làm được điều này? Tính cách :- Lưu manh- Ngông cuồng- Thích mỹ nữ (bản sắc đàn ông)- ...Hắn (Lê Minh) sẽ trải qua những gì trên con đường tu tiên như thế nào?
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 TIÊN NGỘ - Lê Minh 19/11/2013
2 Chương 2 TIÊN NGỘ - Bảo vật đáy hồ 19/11/2013
3 Chương 3 TIÊN NGỘ - Hé mở bí mật 19/11/2013
4 Chương 4 TIÊN NGỘ - Lâm Tử 19/11/2013
5 Chương 5 TIÊN NGỘ - Thử nghiệm 19/11/2013
6 Chương 6 TIÊN NGỘ - Diệp gia - Diệp Thiếu Hùng 19/11/2013
7 Chương 7 TIÊN NGỘ - Hỏa Linh Thảo 19/11/2013
8 Chương 8 TIÊN NGỘ - Hiểu nhầm 19/11/2013
9 Chương 9 TIÊN NGỘ - Tiểu thú 19/11/2013
10 Chương 10 TIÊN NGỘ - Tác dụng với linh thú 19/11/2013
11 Chương 11 TIÊN NGỘ - Lý lão xuất quan 19/11/2013
12 Chương 12 TIÊN NGỘ - Kéo dài thời gian 19/11/2013
13 Chương 13 TIÊN NGỘ - Truyền thuyết Tam Sơn môn 19/11/2013
14 Chương 14 TIÊN NGỘ - Ra đi 19/11/2013
15 Chương 15 TIÊN NGỘ - Ra đi (2) 19/11/2013
16 Chương 16 TIÊN NGỘ - Thằng Kim Đan kỳ 19/11/2013
17 Chương 17 TIÊN NGỘ - Lai Gia thành 19/11/2013
18 Chương 18 TIÊN NGỘ - Mua nhà 19/11/2013
19 Chương 19 TIÊN NGỘ - Ngộ ? 19/11/2013
20 Chương 20 TIÊN NGỘ - Sợ Chuột 19/11/2013
21 Chương 21 TIÊN NGỘ - Lôi Hỏa thú 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-ngo-21.html