Truyện Tuyết Rơi Mùa Hè - Truyện teen

  • Tên truyện: Tuyết Rơi Mùa Hè
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 31/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tuyết Rơi Mùa Hè
Bạn đang đọc truyện Tuyết rơi mùa hè của tác giả Sheryl Nome trên website đọc truyện online. Trước khi bắt đầu câu chuyện Tuyết rơi mùa hè, cho phép tôi – tác giả của truyện, được gửi đến các bạn vài lời.

Tôi là một cô bé sinh năm 1997, khi mới bắt đầu viết câu chuyện này, tôi 14 tuổi.

Cái tuổi chưa đủ lớn để tôi hiểu hết về những thứ gọi là tình yêu, là hận thù hay đau khổ.

Tất cả những bi kịch trong câu chuyện, tôi viết lên bằng cảm nhận non nớt qua đôi mắt nhìn đời của con bé mới học hết lớp 8.

Có thể nó không được toàn vẹn, không thể khiến cho người đọc phải rơi nước mắt, nhưng xin các bạn hãy cảm nhận nó bằng cả trái tim, vì tôi – tác giả của câu chuyện cũng đã viết lên nó bằng cả trái tim mình.

Motif không mới, nhân vật không mới, nhưng các bạn hãy đọc hết câu chuyện, giống như cách các bạn trân trọng sở thích, niềm đam mê và ước mơ của tôi! Đừng yêu cầu một sự hoàn hảo trong câu chuyện này nhé, vì đơn giản một điều, tôi, bạn, và tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều không hề hoàn hảo, Tuyết rơi mùa hè của tôi cũng thế.

Và một điều cuối cùng, truyện của tôi không phải một tác phẩm quá hoa mỹ, có thể không làm vừa lòng những độc giả khó tính, có những chi tiết mộng mơ, bay bổng đến độ vô lý, nhưng các bạn hãy mỉm cười và nghĩ rằng, đó cũng chính là ước mơ và suy nghĩ của một cô bé 14 tuổi.

Đọc hết câu chuyện và nói lên cảm nhận của mình nhé!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 1 31/12/2013
2 Chương 2 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 2 31/12/2013
3 Chương 3 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 3 31/12/2013
4 Chương 4 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 4 31/12/2013
5 Chương 5 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 5 31/12/2013
6 Chương 6 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 6 31/12/2013
7 Chương 7 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 7 31/12/2013
8 Chương 8 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 8 31/12/2013
9 Chương 9 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 9 31/12/2013
10 Chương 10 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 10 31/12/2013
11 Chương 11 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 11 31/12/2013
12 Chương 12 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 12 31/12/2013
13 Chương 13 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 13 31/12/2013
14 Chương 14 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 14 31/12/2013
15 Chương 15 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 15 31/12/2013
16 Chương 16 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 16 31/12/2013
17 Chương 17 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 17 31/12/2013
18 Chương 18 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 18 31/12/2013
19 Chương 19 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 19 31/12/2013
20 Chương 20 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 20 31/12/2013
21 Chương 21 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 21 31/12/2013
22 Chương 22 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 22 31/12/2013
23 Chương 23 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 23 31/12/2013
24 Chương 24 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 24 31/12/2013
25 Chương 25 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 25 31/12/2013
26 Chương 26 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 26 31/12/2013
27 Chương 27 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 27 31/12/2013
28 Chương 28 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 28 31/12/2013
29 Chương 29 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 29 31/12/2013
30 Chương 30 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 30 31/12/2013
31 Chương 31 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 31 31/12/2013
32 Chương 32 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 32 31/12/2013
33 Chương 33 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 33 31/12/2013
34 Chương 34 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 34 31/12/2013
35 Chương 35 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 35 31/12/2013
36 Chương 36 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 36 31/12/2013
37 Chương 37 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 37 31/12/2013
38 Chương 38 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 38 31/12/2013
39 Chương 39 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 39 31/12/2013
40 Chương 40 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 40 31/12/2013
41 Chương 41 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 41 31/12/2013
42 Chương 42 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 42 31/12/2013
43 Chương 43 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 43 31/12/2013
44 Chương 44 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 44 31/12/2013
45 Chương 45 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 45 31/12/2013
46 Chương 46 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 46 31/12/2013
47 Chương 47 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 47 31/12/2013
48 Chương 48 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 48 31/12/2013
49 Chương 49 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 49 31/12/2013
50 Chương 50 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 50 31/12/2013
51 Chương 51 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 51 31/12/2013
52 Chương 52 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 52 31/12/2013
53 Chương 53 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 53 31/12/2013
54 Chương 54 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 54 31/12/2013
55 Chương 55 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 55 31/12/2013
56 Chương 56 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 56 31/12/2013
57 Chương 57 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 57 31/12/2013
58 Chương 58 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 58 31/12/2013
59 Chương 59 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 59 31/12/2013
60 Chương 60 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 60 31/12/2013
61 Chương 61 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 61 31/12/2013
62 Chương 62 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 62 31/12/2013
63 Chương 63 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 63 31/12/2013
64 Chương 64 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 64 31/12/2013
65 Chương 65 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 65 31/12/2013
66 Chương 66 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 66 31/12/2013
67 Chương 67 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 67 31/12/2013
68 Chương 68 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 68 31/12/2013
69 Chương 69 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 69 31/12/2013
70 Chương 70 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 70 31/12/2013
71 Chương 71 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 71 31/12/2013
72 Chương 72 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 72 31/12/2013
73 Chương 73 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 73 31/12/2013
74 Chương 74 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 74 31/12/2013
75 Chương 75 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 75 31/12/2013
76 Chương 76 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 76 31/12/2013
77 Chương 77 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 77 31/12/2013
78 Chương 78 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 78 31/12/2013
79 Chương 79 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 79 31/12/2013
80 Chương 80 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 80 31/12/2013
81 Chương 81 Tuyết Rơi Mùa Hè - Chương 81 31/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tuyet-roi-mua-he-1584.html