Truyện Vạn Yêu Chi Tổ - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Vạn Yêu Chi Tổ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vạn Yêu Chi Tổ
Bạn đang đọc truyện Vạn Yêu Chi Tổ của tác giả Cô độc phiêu lưu trên trang đọc truyện online. Nhân vật chính của truyện là một con hắc hổ thành tinh, tên gọi Đế Thích Thiên. Bạch hổ mụ mụ, muội muội và ban lan hổ đệ đệ bị người tróc đi làm linh thú, làm cho Đế Thích Thiên oán hận người tu chân không thôi, quyết chí tu hành để đi cứu mụ mụ cùng đệ muội.

Trong hành trình cứu mụ mụ, thì hắc hổ cũng nhân tiện bành trướng thế lực, thu phục lang tinh, hầu tinh, ưng tinh, xà tinh.

về làm đàn em.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vạn Yêu Chi Tổ - Trọng sinh vi hổ. 09/12/2013
2 Chương 2 Vạn Yêu Chi Tổ - Nhà tan Hổ bi. 09/12/2013
3 Chương 3 Vạn Yêu Chi Tổ - Nguyệt viên chi dạ. 09/12/2013
4 Chương 4 Vạn Yêu Chi Tổ - Thôn phục huyết thực. 09/12/2013
5 Chương 5 Vạn Yêu Chi Tổ - Nguyệt tinh hoa 09/12/2013
6 Chương 6 Vạn Yêu Chi Tổ - Khâm Thiên bảo hạp 09/12/2013
7 Chương 7 Vạn Yêu Chi Tổ - Bính đồ cơ quan 09/12/2013
8 Chương 8 Vạn Yêu Chi Tổ - Sử dụng linh đan 09/12/2013
9 Chương 9 Vạn Yêu Chi Tổ - Huyết mạch truyền thừa 09/12/2013
10 Chương 10 Vạn Yêu Chi Tổ - Tu yêu chi bí 09/12/2013
11 Chương 11 Vạn Yêu Chi Tổ - Sóng gió bắt đầu 09/12/2013
12 Chương 12 Vạn Yêu Chi Tổ - Gian nan hợp lại 09/12/2013
13 Chương 13 Vạn Yêu Chi Tổ - Võ lâm cao thủ. 09/12/2013
14 Chương 14 Vạn Yêu Chi Tổ - Hổ uy bá đạo. 09/12/2013
15 Chương 15 Vạn Yêu Chi Tổ - Khuất phục Lang Vương. 09/12/2013
16 Chương 16 Vạn Yêu Chi Tổ - Phục đan trùng mạch. 09/12/2013
17 Chương 17 Vạn Yêu Chi Tổ - Trước nay chưa từng có. 09/12/2013
18 Chương 18 Vạn Yêu Chi Tổ - Kinh hiểm đột phá. 09/12/2013
19 Chương 19 Vạn Yêu Chi Tổ - Vạn Thú tông. 09/12/2013
20 Chương 20 Vạn Yêu Chi Tổ - Mạch thông toàn thân. 09/12/2013
21 Chương 21 Vạn Yêu Chi Tổ - Nguy hiểm cận kề. 09/12/2013
22 Chương 22 Vạn Yêu Chi Tổ - Dục hỏa phượng hoàng 09/12/2013
23 Chương 23 Vạn Yêu Chi Tổ - Rống! Ta rống chết các ngươi! 09/12/2013
24 Chương 24 Vạn Yêu Chi Tổ - Hổ Khiếu âm ba công 09/12/2013
25 Chương 25 Vạn Yêu Chi Tổ - Phá nhân đảm hồn 09/12/2013
26 Chương 26 Vạn Yêu Chi Tổ - Phải có phiền toái 09/12/2013
27 Chương 27 Vạn Yêu Chi Tổ - Thiếu nữ bí ẩn 09/12/2013
28 Chương 28 Vạn Yêu Chi Tổ - Kim sắc viên hầu 09/12/2013
29 Chương 29 Vạn Yêu Chi Tổ - Hầu nhi nhưỡng tửu 09/12/2013
30 Chương 30 Vạn Yêu Chi Tổ - Linh tửu thần kỳ 09/12/2013
31 Chương 31 Vạn Yêu Chi Tổ - Tu tiên thế gia 09/12/2013
32 Chương 32 Vạn Yêu Chi Tổ - Ngốc Ưng, Bạch Mãng 09/12/2013
33 Chương 33 Vạn Yêu Chi Tổ - Thông linh la bàn. 09/12/2013
34 Chương 34 Vạn Yêu Chi Tổ - Linh châm chỉ đường 09/12/2013
35 Chương 35 Vạn Yêu Chi Tổ - Tái ngộ tu tiên 09/12/2013
36 Chương 36 Vạn Yêu Chi Tổ - Cường giả trúc cơ kỳ 09/12/2013
37 Chương 37 Vạn Yêu Chi Tổ - Lưỡng bại câu thương 09/12/2013
38 Chương 38 Vạn Yêu Chi Tổ - Chuẩn bị di chuyển. 09/12/2013
39 Chương 39 Vạn Yêu Chi Tổ - Kiểm kê thu hoạch. 09/12/2013
40 Chương 40 Vạn Yêu Chi Tổ - Thiên lôi đánh xuống 09/12/2013
41 Chương 41 Vạn Yêu Chi Tổ - Tuyệt thế ngọc phôi. 09/12/2013
42 Chương 42 Vạn Yêu Chi Tổ - Môt đường hướng nam. 09/12/2013
43 Chương 43 Vạn Yêu Chi Tổ - Nam Man sơn mạch. 09/12/2013
44 Chương 44 Vạn Yêu Chi Tổ - Đại sơn tĩnh mịch. 09/12/2013
45 Chương 45 Vạn Yêu Chi Tổ - Rết! 09/12/2013
46 Chương 46 Vạn Yêu Chi Tổ - Chém giết thảm thiết. 09/12/2013
47 Chương 47 Vạn Yêu Chi Tổ - Hồ vương Thiên Hương. 09/12/2013
48 Chương 48 Vạn Yêu Chi Tổ - Yêu lực tiến nhanh. 09/12/2013
49 Chương 49 Vạn Yêu Chi Tổ - Yêu nhận. 09/12/2013
50 Chương 50 Vạn Yêu Chi Tổ - Trên đường đi gặp tu sĩ. 09/12/2013
51 Chương 51 Vạn Yêu Chi Tổ - Bản mạng pháp khí 09/12/2013
52 Chương 52 Vạn Yêu Chi Tổ - Trảm yêu kiếm quyết. 09/12/2013
53 Chương 53 Vạn Yêu Chi Tổ - Nuốt sống tu sĩ. 09/12/2013
54 Chương 54 Vạn Yêu Chi Tổ - Không thu phế vật. 09/12/2013
55 Chương 55 Vạn Yêu Chi Tổ - Đến Nam Man. 09/12/2013
56 Chương 56 Vạn Yêu Chi Tổ - Đàn ưng dẫn đường. 09/12/2013
57 Chương 57 Vạn Yêu Chi Tổ - Sơn cốc trú ẩn. 09/12/2013
58 Chương 58 Vạn Yêu Chi Tổ - Bên trong là cả đất trời. 09/12/2013
59 Chương 59 Vạn Yêu Chi Tổ - Vạn Yêu cốc. 09/12/2013
60 Chương 60 Vạn Yêu Chi Tổ - Truyền thụ tu yêu. 09/12/2013
61 Chương 61 Vạn Yêu Chi Tổ - Đàn chuột xuất động. 09/12/2013
62 Chương 62 Vạn Yêu Chi Tổ - Phòng ngự cường hãn 09/12/2013
63 Chương 63 Vạn Yêu Chi Tổ - Tầm nhìn hạn hẹp 09/12/2013
64 Chương 64 Vạn Yêu Chi Tổ - Thôn phệ, đột phá 09/12/2013
65 Chương 65 Vạn Yêu Chi Tổ - Sở gia trang. 09/12/2013
66 Chương 66 Vạn Yêu Chi Tổ - Yêu đã xuống dốc. 09/12/2013
67 Chương 67 Vạn Yêu Chi Tổ - Tấm bia đá đáng sợ. 09/12/2013
68 Chương 68 Vạn Yêu Chi Tổ - Ngọc phôi thần bí. 09/12/2013
69 Chương 69 Vạn Yêu Chi Tổ - Phẩm cấp Yêu Phủ. 09/12/2013
70 Chương 70 Vạn Yêu Chi Tổ - Lời đồn lan xa. 09/12/2013
71 Chương 71 Vạn Yêu Chi Tổ - Rèn luyện trái tim. 09/12/2013
72 Chương 72 Vạn Yêu Chi Tổ - Tam âm tích phủ 09/12/2013
73 Chương 73 Vạn Yêu Chi Tổ - Biến hóa thần kỳ 09/12/2013
74 Chương 74 Vạn Yêu Chi Tổ - Ngọc đỉnh ba chân 09/12/2013
75 Chương 75 Vạn Yêu Chi Tổ - Luyện hóa mộc cốt. 09/12/2013
76 Chương 76 Vạn Yêu Chi Tổ - Bắt đầu chế tạo Linh tửu. 09/12/2013
77 Chương 77 Vạn Yêu Chi Tổ - Phong vân chi địa. 09/12/2013
78 Chương 78 Vạn Yêu Chi Tổ - Thiếu nữ trong u cốc. 09/12/2013
79 Chương 79 Vạn Yêu Chi Tổ - Cường thế. 09/12/2013
80 Chương 80 Vạn Yêu Chi Tổ - Tử sắc vương vân. 09/12/2013
81 Chương 81 Vạn Yêu Chi Tổ - Thiên phú thần thông. 09/12/2013
82 Chương 82 Vạn Yêu Chi Tổ - Luyện khí điển tịch. 09/12/2013
83 Chương 83 Vạn Yêu Chi Tổ - bản mệnh yêu khí. 09/12/2013
84 Chương 84 Vạn Yêu Chi Tổ - Liệp sát. 09/12/2013
85 Chương 85 Vạn Yêu Chi Tổ - Vạn cốt phệ hồn thụ. 09/12/2013
86 Chương 86 Vạn Yêu Chi Tổ - Minh Nha Vương. 09/12/2013
87 Chương 87 Vạn Yêu Chi Tổ - Ngũ đại yêu vương. 09/12/2013
88 Chương 88 Vạn Yêu Chi Tổ - yêu khí cuồn cuộn. 09/12/2013
89 Chương 89 Vạn Yêu Chi Tổ - Mỹ Đỗ Toa nữ vương. 09/12/2013
90 Chương 90 Vạn Yêu Chi Tổ - Tiến đánh Nhất Tuyền Thiên. 09/12/2013
91 Chương 91 Vạn Yêu Chi Tổ - Kỳ Si Bất Cữu 09/12/2013
92 Chương 92 Vạn Yêu Chi Tổ - Yêu thú cường hãn 09/12/2013
93 Chương 93 Vạn Yêu Chi Tổ - Kỳ giới nhiếp hồn 09/12/2013
94 Chương 94 Vạn Yêu Chi Tổ - Tử thần ngưng nhãn 09/12/2013
95 Chương 95 Vạn Yêu Chi Tổ - Sát cục của Lý gia 09/12/2013
96 Chương 96 Vạn Yêu Chi Tổ - Vạn kiếm sát tà 09/12/2013
97 Chương 97 Vạn Yêu Chi Tổ - Tâm ngoan thủ lạt 09/12/2013
98 Chương 98 Vạn Yêu Chi Tổ - Kết âm thành nhận 09/12/2013
99 Chương 99 Vạn Yêu Chi Tổ - Thừa cơ đoạt bảo 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-van-yeu-chi-to-543.html