Truyện Võ Động Thiên Hà - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Võ Động Thiên Hà
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Võ Động Thiên Hà
Bạn đang đọc truyện Võ Động Thiên Hà của tác giả Đoan Nguyệt trên trang đọc truyện online.Xuyên qua dị giới đích truyền thuyết, như rộng lớn mạnh mẽ đích thơ.

Thiếu niên không câu chấp, hào hùng, đi ở một cái thế giới coi trọng võ học, ở nơi này dị giới trên hành trình, con đường phía trước đầy chông gai, một con đường mà nhiệt huyết sục sôi, như cái kia thiên hà rất nhiều ngôi sao, bài ca phúng điếu soạn nhạc một khúc dị giới truyền kỳ.

Thiên tài đích sau lưng, do mấy đời đích ưu tú truyền thừa tới đặt móng! Kỳ tài đích sau lưng, do trí tuệ cùng nhiệt huyết phấn đấu tới đúc thành!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Võ Động Thiên Hà - Vân Thiên 09/12/2013
2 Chương 2 Võ Động Thiên Hà - Họ Đồ ở Lợi Châu 09/12/2013
3 Chương 3 Võ Động Thiên Hà - Vô lượng tinh kinh 09/12/2013
4 Chương 4 Võ Động Thiên Hà - Trùng huyệt điểm tinh 09/12/2013
5 Chương 5 Võ Động Thiên Hà - Chân tướng 09/12/2013
6 Chương 6 Võ Động Thiên Hà - Mùa đông ? mùa xuân ? 09/12/2013
7 Chương 7 Võ Động Thiên Hà - Đồ thị tinh ý quyền 09/12/2013
8 Chương 8 Võ Động Thiên Hà - Kỳ tài ? 09/12/2013
9 Chương 9 Võ Động Thiên Hà - Loại tỷ đấu kì quặc 09/12/2013
10 Chương 10 Võ Động Thiên Hà - Đầu đường xung đột 09/12/2013
11 Chương 11 Võ Động Thiên Hà - Thiếu niên Giang gia 09/12/2013
12 Chương 12 Võ Động Thiên Hà - Mẹ và con 09/12/2013
13 Chương 13 Võ Động Thiên Hà - Bạo Cương Thiết Cốt Công 09/12/2013
14 Chương 14 Võ Động Thiên Hà - Đùa giỡn 09/12/2013
15 Chương 15 Võ Động Thiên Hà - Chiến 09/12/2013
16 Chương 16 Võ Động Thiên Hà - Gièm pha 09/12/2013
17 Chương 17 Võ Động Thiên Hà - Dẫn Lưu Tráng Cơ Pháp 09/12/2013
18 Chương 18 Võ Động Thiên Hà - Đột phá cấp tám 09/12/2013
19 Chương 19 Võ Động Thiên Hà - Diễn vũ điệt nghĩ 09/12/2013
20 Chương 20 Võ Động Thiên Hà - Khách đến từ kinh thành 09/12/2013
21 Chương 21 Võ Động Thiên Hà - Truy Vân mã 09/12/2013
22 Chương 22 Võ Động Thiên Hà - Thiên Phong Hào 09/12/2013
23 Chương 23 Võ Động Thiên Hà - Hương lâu kiều diễm 09/12/2013
24 Chương 24 Võ Động Thiên Hà - Hộ Vệ 09/12/2013
25 Chương 25 Võ Động Thiên Hà - Việc trong hồ ít người biết đến 09/12/2013
26 Chương 26 Võ Động Thiên Hà - Lòng hiếu kỳ 09/12/2013
27 Chương 27 Võ Động Thiên Hà - Làm quen 09/12/2013
28 Chương 28 Võ Động Thiên Hà - Săn thú mùa thu 09/12/2013
29 Chương 29 Võ Động Thiên Hà - Muộn nê hoàn 09/12/2013
30 Chương 30 Võ Động Thiên Hà - Chim Ưng 09/12/2013
31 Chương 31 Võ Động Thiên Hà - Thuần phục chim ưng 09/12/2013
32 Chương 32 Võ Động Thiên Hà - Thuần phục 09/12/2013
33 Chương 33 Võ Động Thiên Hà - Đêm Trung thu 09/12/2013
34 Chương 34 Võ Động Thiên Hà - Vĩnh Yên tửu phường 09/12/2013
35 Chương 35 Võ Động Thiên Hà - Ăn mày đầu cầu 09/12/2013
36 Chương 36 Võ Động Thiên Hà - Thổ Phỉ 09/12/2013
37 Chương 37 Võ Động Thiên Hà - Dăng bẫy 09/12/2013
38 Chương 38 Võ Động Thiên Hà - Trùng hợp ngoài ý muốn ! 09/12/2013
39 Chương 39 Võ Động Thiên Hà - Bình cảnh cấp chín 09/12/2013
40 Chương 40 Võ Động Thiên Hà - Tuyết ngọc tam thức 09/12/2013
41 Chương 41 Võ Động Thiên Hà - Lật thuyền trong cống rãnh 09/12/2013
42 Chương 42 Võ Động Thiên Hà - Tin tức ly biệt 09/12/2013
43 Chương 43 Võ Động Thiên Hà - Lòng thiếu nữ 09/12/2013
44 Chương 44 Võ Động Thiên Hà - Lòng oán hận 09/12/2013
45 Chương 45 Võ Động Thiên Hà - Bỏ thuốc 09/12/2013
46 Chương 46 Võ Động Thiên Hà - Nanh 09/12/2013
47 Chương 47 Võ Động Thiên Hà - Dao mổ 09/12/2013
48 Chương 48 Võ Động Thiên Hà - Đáng ghê tởm 09/12/2013
49 Chương 49 Võ Động Thiên Hà - Huyết tẩy 09/12/2013
50 Chương 50 Võ Động Thiên Hà - Dẹp yên phong ba 09/12/2013
51 Chương 51 Võ Động Thiên Hà - Võ Hội 09/12/2013
52 Chương 52 Võ Động Thiên Hà - Võ hội(tiếp) 09/12/2013
53 Chương 53 Võ Động Thiên Hà - Võ hội(tiếp) 09/12/2013
54 Chương 54 Võ Động Thiên Hà - Tấn giai Võ Sư 09/12/2013
55 Chương 55 Võ Động Thiên Hà - Núi hoang chi ước 09/12/2013
56 Chương 56 Võ Động Thiên Hà - Tứ đại tông môn 09/12/2013
57 Chương 57 Võ Động Thiên Hà - Lấy được lợi ích không nhỏ. 09/12/2013
58 Chương 58 Võ Động Thiên Hà - Tin cậy gửi gắm. 09/12/2013
59 Chương 59 Võ Động Thiên Hà - Cướp dọc đường 09/12/2013
60 Chương 60 Võ Động Thiên Hà - Khách nhân tửu phường 09/12/2013
61 Chương 61 Võ Động Thiên Hà - Theo dõi 09/12/2013
62 Chương 62 Võ Động Thiên Hà - Vũ khí bí mật 09/12/2013
63 Chương 63 Võ Động Thiên Hà - Triệu kiến 09/12/2013
64 Chương 64 Võ Động Thiên Hà - Tin dữ 09/12/2013
65 Chương 65 Võ Động Thiên Hà - Tàng kinh lâu 09/12/2013
66 Chương 66 Võ Động Thiên Hà - Ám cách 09/12/2013
67 Chương 67 Võ Động Thiên Hà - Quán Phách Thăng Long Quyết 09/12/2013
68 Chương 68 Võ Động Thiên Hà - Ách chỉ 09/12/2013
69 Chương 69 Võ Động Thiên Hà - Vân Tru 09/12/2013
70 Chương 70 Võ Động Thiên Hà - Phong lâm dạ mưu 09/12/2013
71 Chương 71 Võ Động Thiên Hà - Dạ chiến 09/12/2013
72 Chương 72 Võ Động Thiên Hà - Bố trí 09/12/2013
73 Chương 73 Võ Động Thiên Hà - Phản kích 09/12/2013
74 Chương 74 Võ Động Thiên Hà - Ngự ưng thao tiễn 09/12/2013
75 Chương 75 Võ Động Thiên Hà - Du săn 09/12/2013
76 Chương 76 Võ Động Thiên Hà - Tiêu diệt 09/12/2013
77 Chương 77 Võ Động Thiên Hà - Kết thúc 09/12/2013
78 Chương 78 Võ Động Thiên Hà - Vào Kinh 09/12/2013
79 Chương 79 Võ Động Thiên Hà - Tang lễ 09/12/2013
80 Chương 80 Võ Động Thiên Hà - Dị tộc 09/12/2013
81 Chương 81 Võ Động Thiên Hà - Tình thế 09/12/2013
82 Chương 82 Võ Động Thiên Hà - Viêm Hoàng 09/12/2013
83 Chương 83 Võ Động Thiên Hà - Tinh ưng thú 09/12/2013
84 Chương 84 Võ Động Thiên Hà - Tĩnh Vương Phi 09/12/2013
85 Chương 85 Võ Động Thiên Hà - Ác thiếu 09/12/2013
86 Chương 86 Võ Động Thiên Hà - Ngươi là vương bát đản 09/12/2013
87 Chương 87 Võ Động Thiên Hà - Tụ Hương Lâu 09/12/2013
88 Chương 88 Võ Động Thiên Hà - Tình địch 09/12/2013
89 Chương 89 Võ Động Thiên Hà - Tiền đặt cược 09/12/2013
90 Chương 90 Võ Động Thiên Hà - Bắn cung 09/12/2013
91 Chương 91 Võ Động Thiên Hà - Thần kỹ 09/12/2013
92 Chương 92 Võ Động Thiên Hà - Đệ nhất tài nữ 09/12/2013
93 Chương 93 Võ Động Thiên Hà - Ngờ vực vô căn cứ 09/12/2013
94 Chương 94 Võ Động Thiên Hà - Ra oai thất bại 09/12/2013
95 Chương 95 Võ Động Thiên Hà - Dạ tín 09/12/2013
96 Chương 96 Võ Động Thiên Hà - Tính kế 09/12/2013
97 Chương 97 Võ Động Thiên Hà - Huynh đệ Lạc gia 09/12/2013
98 Chương 98 Võ Động Thiên Hà - Tiếp khách 09/12/2013
99 Chương 99 Võ Động Thiên Hà - Tranh chấp tại tửu lâu 09/12/2013
100 Chương 100 Võ Động Thiên Hà - Xung đột 09/12/2013
101 Chương 101 Võ Động Thiên Hà - Làm giả hóa thật 09/12/2013
102 Chương 102 Võ Động Thiên Hà - Lão hổ, khổng tước 09/12/2013
103 Chương 103 Võ Động Thiên Hà - An Bình công chúa 09/12/2013
104 Chương 104 Võ Động Thiên Hà - Cơn giận của Đỗ tướng 09/12/2013
105 Chương 105 Võ Động Thiên Hà - Nghi ngờ 09/12/2013
106 Chương 106 Võ Động Thiên Hà - Tình thế hỗn loạn 09/12/2013
107 Chương 107 Võ Động Thiên Hà - Điểm tinh 09/12/2013
108 Chương 108 Võ Động Thiên Hà - Dòng xoáy tinh lực 09/12/2013
109 Chương 109 Võ Động Thiên Hà - Rung động 09/12/2013
110 Chương 110 Võ Động Thiên Hà - Bí thất Bắc Hầu phủ 09/12/2013
111 Chương 111 Võ Động Thiên Hà - Yết bảng 09/12/2013
112 Chương 112 Võ Động Thiên Hà - Lựa chọn 09/12/2013
113 Chương 113 Võ Động Thiên Hà - Chọn giai tân 09/12/2013
114 Chương 114 Võ Động Thiên Hà - Tô Tuyết 09/12/2013
115 Chương 115 Võ Động Thiên Hà - Yết thải 09/12/2013
116 Chương 116 Võ Động Thiên Hà - Lời mời thần bí 09/12/2013
117 Chương 117 Võ Động Thiên Hà - Nhị lão bản 09/12/2013
118 Chương 118 Võ Động Thiên Hà - Công tâm 09/12/2013
119 Chương 119 Võ Động Thiên Hà - Huyễn vụ nữ 09/12/2013
120 Chương 120 Võ Động Thiên Hà - Thăng liền ba cấp 09/12/2013
121 Chương 121 Võ Động Thiên Hà - Bạo viêm kình khí 09/12/2013
122 Chương 122 Võ Động Thiên Hà - Thân thế 09/12/2013
123 Chương 123 Võ Động Thiên Hà - Nhị oa đầuNhị oa đầu 09/12/2013
124 Chương 124 Võ Động Thiên Hà - Đại hội săn bắn 09/12/2013
125 Chương 125 Võ Động Thiên Hà - Tiểu tập hội 09/12/2013
126 Chương 126 Võ Động Thiên Hà - Tổ hợp 09/12/2013
127 Chương 127 Võ Động Thiên Hà - Bầy sói 09/12/2013
128 Chương 128 Võ Động Thiên Hà - Chém giết 09/12/2013
129 Chương 129 Võ Động Thiên Hà - Ám tiễn 09/12/2013
130 Chương 130 Võ Động Thiên Hà - Yết kiến 09/12/2013
131 Chương 131 Võ Động Thiên Hà - Đế vương chi tâm 09/12/2013
132 Chương 132 Võ Động Thiên Hà - Gặp lại Tô Tuyết 09/12/2013
133 Chương 133 Võ Động Thiên Hà - Giao phong 09/12/2013
134 Chương 134 Võ Động Thiên Hà - Nhặt được bảo rồi 09/12/2013
135 Chương 135 Võ Động Thiên Hà - Bố trí 09/12/2013
136 Chương 136 Võ Động Thiên Hà - Đảo đại môi 09/12/2013
137 Chương 137 Võ Động Thiên Hà - Hắc oa 09/12/2013
138 Chương 138 Võ Động Thiên Hà - Thương hồn chỉ 09/12/2013
139 Chương 139 Võ Động Thiên Hà - Kiếm vũ 09/12/2013
140 Chương 140 Võ Động Thiên Hà - Lão đầu ngoan cố 09/12/2013
141 Chương 141 Võ Động Thiên Hà - Xúi giục 09/12/2013
142 Chương 142 Võ Động Thiên Hà - Bẫy? 09/12/2013
143 Chương 143 Võ Động Thiên Hà - Sau Xuân Vũ Lâu 09/12/2013
144 Chương 144 Võ Động Thiên Hà - Lấy máu, ăn thịt 09/12/2013
145 Chương 145 Võ Động Thiên Hà - Sự kiện thần bí 09/12/2013
146 Chương 146 Võ Động Thiên Hà - Giang gia phiền muộn 09/12/2013
147 Chương 147 Võ Động Thiên Hà - Đấu rượu 09/12/2013
148 Chương 148 Võ Động Thiên Hà - Cung phụng 09/12/2013
149 Chương 149 Võ Động Thiên Hà - Đục nước béo cò 09/12/2013
150 Chương 150 Võ Động Thiên Hà - Mượn dao giết người 09/12/2013
151 Chương 151 Võ Động Thiên Hà - Khu hổ nuốt lang 09/12/2013
152 Chương 152 Võ Động Thiên Hà - Linh thú huyền đan 09/12/2013
153 Chương 153 Võ Động Thiên Hà - Nhất Bôi Trà Quán 09/12/2013
154 Chương 154 Võ Động Thiên Hà - Sát cơ trong tiểu trấn 09/12/2013
155 Chương 155 Võ Động Thiên Hà - Ưng tập 09/12/2013
156 Chương 156 Võ Động Thiên Hà - Sau khi trở về 09/12/2013
157 Chương 157 Võ Động Thiên Hà - Lúc yên tĩnh 09/12/2013
158 Chương 158 Võ Động Thiên Hà - Đầu mối 09/12/2013
159 Chương 159 Võ Động Thiên Hà - Tín cùng tâm 09/12/2013
160 Chương 160 Võ Động Thiên Hà - Lẩu 09/12/2013
161 Chương 161 Võ Động Thiên Hà - Dư vị 09/12/2013
162 Chương 162 Võ Động Thiên Hà - Biến thái vừa thích nam vừa thích nữ 09/12/2013
163 Chương 163 Võ Động Thiên Hà - Nhầm lẫn 09/12/2013
164 Chương 164 Võ Động Thiên Hà - Quyển sách 09/12/2013
165 Chương 165 Võ Động Thiên Hà - Mời chào 09/12/2013
166 Chương 166 Võ Động Thiên Hà - Viêm Hoàng cục 09/12/2013
167 Chương 167 Võ Động Thiên Hà - Hỏi và đáp 09/12/2013
169 Chương 169 Võ Động Thiên Hà - Đột phá 09/12/2013
170 Chương 170 Võ Động Thiên Hà - Linh phách 09/12/2013
170 Chương 170 Võ Động Thiên Hà - Tất sát kỹ 09/12/2013
173 Chương 173 Võ Động Thiên Hà - bất chấp 09/12/2013
174 Chương 174 Võ Động Thiên Hà - Bệnh tinh 09/12/2013
175 Chương 175 Võ Động Thiên Hà - Phương thuốc 09/12/2013
176 Chương 176 Võ Động Thiên Hà - Thổ ngữ hoang dã 09/12/2013
177 Chương 177 Võ Động Thiên Hà - Lai giả bất thiện 09/12/2013
179 Chương 179 Võ Động Thiên Hà - Thiên tài ngã xuống 09/12/2013
180 Chương 180 Võ Động Thiên Hà - Thắng lợi 09/12/2013
181 Chương 181 Võ Động Thiên Hà - Đánh rụng răng hắn 09/12/2013
182 Chương 182 Võ Động Thiên Hà - Tai họa ngầm 09/12/2013
183 Chương 183 Võ Động Thiên Hà - Thỉnh mời 09/12/2013
184 Chương 184 Võ Động Thiên Hà - Miên Diếu tửu phường 09/12/2013
185 Chương 185 Võ Động Thiên Hà - Huấn luyện doanh 09/12/2013
186 Chương 186 Võ Động Thiên Hà - Trưởng lão dị tộc 09/12/2013
187 Chương 187 Võ Động Thiên Hà - Quất roi 09/12/2013
189 Chương 189 Võ Động Thiên Hà - Có tình huống 09/12/2013
191 Chương 191 Võ Động Thiên Hà - Thất tung 09/12/2013
192 Chương 192 Võ Động Thiên Hà - Hắc Giáp Doanh 09/12/2013
193 Chương 193 Võ Động Thiên Hà - Cự tuyệt 09/12/2013
195 Chương 195 Võ Động Thiên Hà - Đáp lễ 09/12/2013
197 Chương 197 Võ Động Thiên Hà - Ngư Tử Thiên 09/12/2013
199 Chương 199 Võ Động Thiên Hà - Phản kích 09/12/2013
200 Chương 200 Võ Động Thiên Hà - Giết chóc nửa đêm 09/12/2013
201 Chương 201 Võ Động Thiên Hà - Âm mưu thay đổi 09/12/2013
202 Chương 202 Võ Động Thiên Hà - Tạo áp lực 09/12/2013
203 Chương 203 Võ Động Thiên Hà - Dữ tợn 09/12/2013
204 Chương 204 Võ Động Thiên Hà - Chờ 09/12/2013
205 Chương 205 Võ Động Thiên Hà - Giăng lưới 09/12/2013
206 Chương 206 Võ Động Thiên Hà - Mượn đao 09/12/2013
207 Chương 207 Võ Động Thiên Hà - Tụ Hương Lâu đẫm máu 09/12/2013
208 Chương 208 Võ Động Thiên Hà - Như vậy 09/12/2013
209 Chương 209 Võ Động Thiên Hà - Kéo lưới. 09/12/2013
210 Chương 210 Võ Động Thiên Hà - Mật báo 09/12/2013
211 Chương 211 Võ Động Thiên Hà - Kết thúc 09/12/2013
212 Chương 212 Võ Động Thiên Hà - Lại tiếp tục tiến thêm một tầng 09/12/2013
213 Chương 213 Võ Động Thiên Hà - Tiên lễ hậu binh 09/12/2013
215 Chương 215 Võ Động Thiên Hà - Rời kinh 09/12/2013
217 Chương 217 Võ Động Thiên Hà - Đệ nhất tinh tú viên mãn 09/12/2013
218 Chương 218 Võ Động Thiên Hà - Thà giết lầm còn hơn bỏ sót 09/12/2013
219 Chương 219 Võ Động Thiên Hà - Một tên cũng không để lại 09/12/2013
220 Chương 220 Võ Động Thiên Hà - Đông thành băng côn 09/12/2013
221 Chương 221 Võ Động Thiên Hà - Ngoại thành Giang Nam quận 09/12/2013
222 Chương 222 Võ Động Thiên Hà - Gió to trăng mờ 09/12/2013
223 Chương 223 Võ Động Thiên Hà - Liệt diễm đốt thành 09/12/2013
224 Chương 224 Võ Động Thiên Hà - Đường không có lối về 09/12/2013
225 Chương 225 Võ Động Thiên Hà - Tất sát quỷ dị 09/12/2013
226 Chương 226 Võ Động Thiên Hà - Giang thị điên cuồng 09/12/2013
227 Chương 227 Võ Động Thiên Hà - Tinh thú Xà Bàn 09/12/2013
228 Chương 228 Võ Động Thiên Hà - Tuyết Lang Vương 09/12/2013
229 Chương 229 Võ Động Thiên Hà - Cảnh kỳ lạ 09/12/2013
230 Chương 230 Võ Động Thiên Hà - Thiên triệu đoạt nguyệt 09/12/2013
231 Chương 231 Võ Động Thiên Hà - Thương Nguyệt 09/12/2013
232 Chương 232 Võ Động Thiên Hà - Khôn Nguyệt bích 09/12/2013
233 Chương 233 Võ Động Thiên Hà - Hình xăm quỷ dị 09/12/2013
234 Chương 234 Võ Động Thiên Hà - Cuộc gặp gỡ trong rừng 09/12/2013
235 Chương 235 Võ Động Thiên Hà - Đi xuống thôi! 09/12/2013
236 Chương 236 Võ Động Thiên Hà - Uy lực của Khôn Nguyệt Bích 09/12/2013
237 Chương 237 Võ Động Thiên Hà - Tuyệt địa phản kích 09/12/2013
238 Chương 238 Võ Động Thiên Hà - Kỳ lạ 09/12/2013
239 Chương 239 Võ Động Thiên Hà - Mệnh huyền nhất tuyến 09/12/2013
240 Chương 240 Võ Động Thiên Hà - Xoay chuyển 09/12/2013
241 Chương 241 Võ Động Thiên Hà - Kinh lâu chi kiếp 09/12/2013
242 Chương 242 Võ Động Thiên Hà - Phòng bị 09/12/2013
243 Chương 243 Võ Động Thiên Hà - Tàng chỉ tầm tích 09/12/2013
244 Chương 244 Võ Động Thiên Hà - Ấn ký cao minh 09/12/2013
245 Chương 245 Võ Động Thiên Hà - Tin tức trọng yếu 09/12/2013
246 Chương 246 Võ Động Thiên Hà - Thiên Khôn Định Ấn 09/12/2013
247 Chương 247 Võ Động Thiên Hà - Huyền Môn di lão 09/12/2013
248 Chương 248 Võ Động Thiên Hà - Tửu phường gặp cố nhân 09/12/2013
249 Chương 249 Võ Động Thiên Hà - Đột phá cửu cấp 09/12/2013
250 Chương 250 Võ Động Thiên Hà - Vị khách thần bí ở hoang trạch 09/12/2013
251 Chương 251 Võ Động Thiên Hà - Tẩy cân phạt tủy lần thứ hai 09/12/2013
252 Chương 252 Võ Động Thiên Hà - Nhất tiễn xạ tam điêu 09/12/2013
253 Chương 253 Võ Động Thiên Hà - Khai phong 09/12/2013
254 Chương 254 Võ Động Thiên Hà - Vân Tru và ý chí 09/12/2013
255 Chương 255 Võ Động Thiên Hà - Thần binh xuất lô 09/12/2013
256 Chương 256 Võ Động Thiên Hà - Tứ phương động. 09/12/2013
257 Chương 257 Võ Động Thiên Hà - Hồ ly 09/12/2013
258 Chương 258 Võ Động Thiên Hà - Dị khách Long Hồ 09/12/2013
259 Chương 259 Võ Động Thiên Hà - Dấu vết 09/12/2013
260 Chương 260 Võ Động Thiên Hà - Long Ngư Truyền Thuyết. 09/12/2013
261 Chương 261 Võ Động Thiên Hà - Báo ân như vậy? 09/12/2013
262 Chương 262 Võ Động Thiên Hà - Nhất điều huyết lộ! 09/12/2013
263 Chương 263 Võ Động Thiên Hà - Một đường chém giết. 09/12/2013
264 Chương 264 Võ Động Thiên Hà - Truyền kỳ tử trung. 09/12/2013
265 Chương 265 Võ Động Thiên Hà - Con Bài Chưa Lật 09/12/2013
266 Chương 266 Võ Động Thiên Hà - Gạo nấu thành cơm 09/12/2013
267 Chương 267 Võ Động Thiên Hà - Ba việc trọng yếu 09/12/2013
268 Chương 268 Võ Động Thiên Hà - Biến cố ở cổng thành 09/12/2013
269 Chương 269 Võ Động Thiên Hà - Cao thủ tụ tập 09/12/2013
270 Chương 270 Võ Động Thiên Hà - Ngoài dự liệu 09/12/2013
271 Chương 271 Võ Động Thiên Hà - Cắn trả 09/12/2013
272 Chương 272 Võ Động Thiên Hà - Hà độn 09/12/2013
273 Chương 273 Võ Động Thiên Hà - Huyền cơ dưới đáy hồ 09/12/2013
274 Chương 274 Võ Động Thiên Hà - Tàng Long đại điện 09/12/2013
275 Chương 275 Võ Động Thiên Hà - Hối Long Đài 09/12/2013
276 Chương 276 Võ Động Thiên Hà - Tụ Phách Huyền Linh Trận 09/12/2013
277 Chương 277 Võ Động Thiên Hà - Tiên Thiên bích chướng 09/12/2013
278 Chương 278 Võ Động Thiên Hà - Hoán cốt Tiên Thiên 09/12/2013
279 Chương 279 Võ Động Thiên Hà - Tàng long bí thất 09/12/2013
280 Chương 280 Võ Động Thiên Hà - Tìm kiếm trong bí thất 09/12/2013
281 Chương 281 Võ Động Thiên Hà - Uy lực của huyễn cảnh 09/12/2013
282 Chương 282 Võ Động Thiên Hà - Long Ngâm Thiên Ba Hống 09/12/2013
283 Chương 283 Võ Động Thiên Hà - Khôn Long chi quật 09/12/2013
284 Chương 284 Võ Động Thiên Hà - Long thi huyền nghi 09/12/2013
285 Chương 285 Võ Động Thiên Hà - Tiểu cầu thần dị 09/12/2013
286 Chương 286 Võ Động Thiên Hà - Rốt cuộc chuẩn hay không chuẩn? 09/12/2013
287 Chương 287 Võ Động Thiên Hà - Sơn tặc dưới chân núi 09/12/2013
288 Chương 288 Võ Động Thiên Hà - Hang ổ 09/12/2013
289 Chương 289 Võ Động Thiên Hà - Tửu thương điên cuồng 09/12/2013
290 Chương 290 Võ Động Thiên Hà - Đạo Khôn Ấn thứ sáu 09/12/2013
291 Chương 291 Võ Động Thiên Hà - Vấn đề của Tinh Kinh 09/12/2013
292 Chương 292 Võ Động Thiên Hà - Vỏ bọc mới của sơn tặc 09/12/2013
293 Chương 293 Võ Động Thiên Hà - Kiếm cơm ăn! 09/12/2013
294 Chương 294 Võ Động Thiên Hà - Tất cả đều là giả mạo 09/12/2013
295 Chương 295 Võ Động Thiên Hà - Ngươi rốt cuộc là ai! 09/12/2013
296 Chương 296 Võ Động Thiên Hà - Khốn thú 09/12/2013
297 Chương 297 Võ Động Thiên Hà - Hô Duyên Anh Duẫn 09/12/2013
298 Chương 298 Võ Động Thiên Hà - Trao đổi 09/12/2013
299 Chương 299 Võ Động Thiên Hà - Phương hướng trong lòng 09/12/2013
300 Chương 300 Võ Động Thiên Hà - Gió tuyết mờ ảo 09/12/2013
301 Chương 301 Võ Động Thiên Hà - Băng Phong Khẩu! 09/12/2013
302 Chương 302 Võ Động Thiên Hà - Trụ sở bắc quân! 09/12/2013
303 Chương 303 Võ Động Thiên Hà - Mây đen che phủ! 09/12/2013
304 Chương 304 Võ Động Thiên Hà - Giả dạng quá quan! 09/12/2013
305 Chương 305 Võ Động Thiên Hà - Xích nham báo! 09/12/2013
306 Chương 306 Võ Động Thiên Hà - Tùng lâm liệp nhân! 09/12/2013
307 Chương 307 Võ Động Thiên Hà - Đánh chết tiên thiên! 09/12/2013
308 Chương 308 Võ Động Thiên Hà - Con thú giảo hoạt! 09/12/2013
309 Chương 309 Võ Động Thiên Hà - Chiến linh thú! 09/12/2013
310 Chương 310 Võ Động Thiên Hà - Kim đan linh thú! 09/12/2013
311 Chương 311 Võ Động Thiên Hà - Bí cốc dẫn tinh 09/12/2013
312 Chương 312 Võ Động Thiên Hà - Nhị túc viên mãn 09/12/2013
313 Chương 313 Võ Động Thiên Hà - Động Thiên Hà. 09/12/2013
314 Chương 314 Võ Động Thiên Hà - Xà Phong Tam Lai Khách 09/12/2013
315 Chương 315 Võ Động Thiên Hà - Sương khói chín màu 09/12/2013
316 Chương 316 Võ Động Thiên Hà - Linh động tiểu bạch viên 09/12/2013
317 Chương 317 Võ Động Thiên Hà - Dị nhân thần bí. 09/12/2013
318 Chương 318 Võ Động Thiên Hà - Giao nhân đích lạ lễ. 09/12/2013
319 Chương 319 Võ Động Thiên Hà - Xà thôn quỷ dị. 09/12/2013
320 Chương 320 Võ Động Thiên Hà - Bi kịch ai là ai! 09/12/2013
321 Chương 321 Võ Động Thiên Hà - Ngươi báo ân 09/12/2013
322 Chương 322 Võ Động Thiên Hà - Thiếu niên mắt lam 09/12/2013
323 Chương 323 Võ Động Thiên Hà - Lệnh bài thần bí 09/12/2013
324 Chương 324 Võ Động Thiên Hà - Ai vì họ tế điện? 09/12/2013
325 Chương 325 Võ Động Thiên Hà - Chính là một màn kia 09/12/2013
326 Chương 326 Võ Động Thiên Hà - Nộ trảm 09/12/2013
327 Chương 327 Võ Động Thiên Hà - Nghênh Tuyết Trấn 09/12/2013
328 Chương 328 Võ Động Thiên Hà - Người xấu 09/12/2013
329 Chương 329 Võ Động Thiên Hà - Bí thất phế tích 09/12/2013
330 Chương 330 Võ Động Thiên Hà - Chủ động xuất kích 09/12/2013
331 Chương 331 Võ Động Thiên Hà - Bẫy rập tử vong 09/12/2013
332 Chương 332 Võ Động Thiên Hà - Thôn Thiên Thủ Sáo 09/12/2013
333 Chương 333 Võ Động Thiên Hà - Âm tử nhĩ. 09/12/2013
334 Chương 334 Võ Động Thiên Hà - Thu hoạch 09/12/2013
335 Chương 335 Võ Động Thiên Hà - Mạo Bài Hồng Vu 09/12/2013
336 Chương 336 Võ Động Thiên Hà - Kỳ dược chi phương 09/12/2013
337 Chương 337 Võ Động Thiên Hà - Vu Hồn Hàng Linh Thuật 09/12/2013
338 Chương 338 Võ Động Thiên Hà - Nguyệt Miểu Sơn 09/12/2013
339 Chương 339 Võ Động Thiên Hà - Long sư thú 09/12/2013
340 Chương 340 Võ Động Thiên Hà - Sư thúc tổ 09/12/2013
341 Chương 341 Võ Động Thiên Hà - Huyền cơ trong Luyện Nguyệt Động 09/12/2013
342 Chương 342 Võ Động Thiên Hà - Thải vân trục nguyệt 09/12/2013
343 Chương 343 Võ Động Thiên Hà - Hình nhân gỗ 09/12/2013
344 Chương 344 Võ Động Thiên Hà - Đầu mối 09/12/2013
345 Chương 345 Võ Động Thiên Hà - Khôn tức trạng thái dịch 09/12/2013
346 Chương 346 Võ Động Thiên Hà - Điểm tinh bị động 09/12/2013
347 Chương 347 Võ Động Thiên Hà - Mất trí nhớ 09/12/2013
348 Chương 348 Võ Động Thiên Hà - Vị tri túc địch 09/12/2013
349 Chương 349 Võ Động Thiên Hà - Sơn ngoại lai khách 09/12/2013
350 Chương 350 Võ Động Thiên Hà - Công pháp tấn cấp 09/12/2013
351 Chương 351 Võ Động Thiên Hà - Tuần hoàn tận 09/12/2013
352 Chương 352 Võ Động Thiên Hà - Phúc sinh quy nguyên 09/12/2013
353 Chương 353 Võ Động Thiên Hà - Đan bổ 09/12/2013
354 Chương 354 Võ Động Thiên Hà - Huyễn Nguyệt Điện Nghị 09/12/2013
355 Chương 355 Võ Động Thiên Hà - Tâm tư nữ nhân 09/12/2013
356 Chương 356 Võ Động Thiên Hà - Bạch viên tiến hóa. 09/12/2013
357 Chương 357 Võ Động Thiên Hà - Dị trạng của Tần Nguyệt. 09/12/2013
358 Chương 358 Võ Động Thiên Hà - Kế hoạch 09/12/2013
359 Chương 359 Võ Động Thiên Hà - Tông sư 09/12/2013
360 Chương 360 Võ Động Thiên Hà - Vân Thể Phong Kinh Thuật 09/12/2013
361 Chương 361 Võ Động Thiên Hà - Khôn ấn 09/12/2013
362 Chương 362 Võ Động Thiên Hà - Án móc tim tại Yên Vân 09/12/2013
363 Chương 363 Võ Động Thiên Hà - Sát thủ không quá lạnh 09/12/2013
364 Chương 364 Võ Động Thiên Hà - Cô Diệt 09/12/2013
365 Chương 365 Võ Động Thiên Hà - Huyết Vụ Cốc 09/12/2013
366 Chương 366 Võ Động Thiên Hà - Huyết Môn hiển uy 09/12/2013
367 Chương 367 Võ Động Thiên Hà - Áp chế tuyệt đối 09/12/2013
368 Chương 368 Võ Động Thiên Hà - Hỏi 09/12/2013
369 Chương 369 Võ Động Thiên Hà - Một mạng đổi một mạng 09/12/2013
370 Chương 370 Võ Động Thiên Hà - Ý nguyện to lớn 09/12/2013
371 Chương 371 Võ Động Thiên Hà - Vu linh ảo cảnh 09/12/2013
372 Chương 372 Võ Động Thiên Hà - Làm ngư ông không nhất định được lợi 09/12/2013
373 Chương 373 Võ Động Thiên Hà - Chân thực chi nhãn 09/12/2013
374 Chương 374 Võ Động Thiên Hà - Vu hồn thú 09/12/2013
375 Chương 375 Võ Động Thiên Hà - Khế ước giáng lâm 09/12/2013
376 Chương 376 Võ Động Thiên Hà - Càn Khôn Thủ Trạc 09/12/2013
377 Chương 377 Võ Động Thiên Hà - Một mình gánh chịu hậu quả xấu 09/12/2013
378 Chương 378 Võ Động Thiên Hà - Di tích Vu Tổ 09/12/2013
379 Chương 379 Võ Động Thiên Hà - Cổ Vu Bí Sách 09/12/2013
380 Chương 380 Võ Động Thiên Hà - Long Nữ đáy Huyền Long Trì 09/12/2013
381 Chương 381 Võ Động Thiên Hà - Bàn Long ấn trụ 09/12/2013
382 Chương 382 Võ Động Thiên Hà - Thôn phệ ý chí 09/12/2013
383 Chương 383 Võ Động Thiên Hà - Quá độ thay máu không thể tưởng tượng được 09/12/2013
384 Chương 384 Võ Động Thiên Hà - Cộng sinh long tử 09/12/2013
385 Chương 385 Võ Động Thiên Hà - Muốn ngươi phụ trách 09/12/2013
386 Chương 386 Võ Động Thiên Hà - Biến hóa của long nữ tỷ muội 09/12/2013
387 Chương 387 Võ Động Thiên Hà - Hợp huyết song tu 09/12/2013
388 Chương 388 Võ Động Thiên Hà - An nguy xã tắc 09/12/2013
389 Chương 389 Võ Động Thiên Hà - Công thành 09/12/2013
390 Chương 390 Võ Động Thiên Hà - Dạ ảnh 09/12/2013
391 Chương 391 Võ Động Thiên Hà - Xuân sắc trong động 09/12/2013
392 Chương 392 Võ Động Thiên Hà - Phía sau xuân diễm. 09/12/2013
393 Chương 393 Võ Động Thiên Hà - Dòng xoáy lịch sử 09/12/2013
394 Chương 394 Võ Động Thiên Hà - Mượn cơ hội giết người 09/12/2013
395 Chương 395 Võ Động Thiên Hà - Vượt qua Hồng Môn Yến 09/12/2013
396 Chương 396 Võ Động Thiên Hà - Nhìn tận mắt 09/12/2013
397 Chương 397 Võ Động Thiên Hà - “Chính Trị”. 09/12/2013
398 Chương 398 Võ Động Thiên Hà - Một đêm đỏ rực! 09/12/2013
399 Chương 399 Võ Động Thiên Hà - Diệt môn. 09/12/2013
400 Chương 400 Võ Động Thiên Hà - Răng nanh ác ma 09/12/2013
401 Chương 401 Võ Động Thiên Hà - Vấn vương của Vu tổ 09/12/2013
402 Chương 402 Võ Động Thiên Hà - Đi vào giấc mộng 09/12/2013
403 Chương 403 Võ Động Thiên Hà - Trấn nhỏ Tuyết Vực 09/12/2013
404 Chương 404 Võ Động Thiên Hà - Địa thính dạ nghị 09/12/2013
405 Chương 405 Võ Động Thiên Hà - Thử 09/12/2013
406 Chương 406 Võ Động Thiên Hà - Tiểu oa nhi 09/12/2013
407 Chương 407 Võ Động Thiên Hà - Dê và sói! 09/12/2013
408 Chương 408 Võ Động Thiên Hà - Quỷ địch 09/12/2013
409 Chương 409 Võ Động Thiên Hà - Hoang thú thức tỉnh. 09/12/2013
410 Chương 410 Võ Động Thiên Hà - Dùng võ cấm đoạn 09/12/2013
411 Chương 411 Võ Động Thiên Hà - Cự thú khai sơn. 09/12/2013
412 Chương 412 Võ Động Thiên Hà - Phá Thiên Môn. 09/12/2013
413 Chương 413 Võ Động Thiên Hà - Võ Thánh điên cuồng. 09/12/2013
414 Chương 414 Võ Động Thiên Hà - U Tà Chi Ảnh. 09/12/2013
415 Chương 415 Võ Động Thiên Hà - Một đêm xáo động 09/12/2013
416 Chương 416 Võ Động Thiên Hà - Đến đây đi 09/12/2013
417 Chương 417 Võ Động Thiên Hà - Khác biệt ý cảnh 09/12/2013
418 Chương 418 Võ Động Thiên Hà - Ý cảnh tinh khung 09/12/2013
419 Chương 419 Võ Động Thiên Hà - Tinh tú xác nhập 09/12/2013
420 Chương 420 Võ Động Thiên Hà - Chung cực phạt thủy. 09/12/2013
421 Chương 421 Võ Động Thiên Hà - Thiên Tháp lai khách 09/12/2013
422 Chương 422 Võ Động Thiên Hà - Hung hăng cự tuyệt 09/12/2013
423 Chương 423 Võ Động Thiên Hà - Suy đoán phía sau. 09/12/2013
424 Chương 424 Võ Động Thiên Hà - Cảm ngộ hình thành thánh thể. 09/12/2013
425 Chương 425 Võ Động Thiên Hà - Phách Hoàng Thiên Kinh. 09/12/2013
426 Chương 426 Võ Động Thiên Hà - Đại hội vây săn 09/12/2013
427 Chương 427 Võ Động Thiên Hà - Bà bà thần bí 09/12/2013
428 Chương 428 Võ Động Thiên Hà - La Lan tam kiệt 09/12/2013
429 Chương 429 Võ Động Thiên Hà - Thứ tập 09/12/2013
430 Chương 430 Võ Động Thiên Hà - Cái gọi là đại nghĩa. 09/12/2013
431 Chương 431 Võ Động Thiên Hà - Huyền Cương Chân Tàm Ti. 09/12/2013
432 Chương 432 Võ Động Thiên Hà - Tàn trang thứ ba của Huyền Nữ Thiên Kinh. 09/12/2013
433 Chương 433 Võ Động Thiên Hà - Bộ lược giả 09/12/2013
434 Chương 434 Võ Động Thiên Hà - Tha tâm trung tàng long. 09/12/2013
435 Chương 435 Võ Động Thiên Hà - Mong chờ kiếp sau! 09/12/2013
436 Chương 436 Võ Động Thiên Hà - Địa liệt hắc giác thú. 09/12/2013
437 Chương 437 Võ Động Thiên Hà - Tọa kỵ tiến hóa. 09/12/2013
438 Chương 438 Võ Động Thiên Hà - Huyễn hư tinh phách 09/12/2013
439 Chương 439 Võ Động Thiên Hà - Tạo Hóa Giới. 09/12/2013
440 Chương 440 Võ Động Thiên Hà - Thánh thể sơ thành 09/12/2013
441 Chương 441 Võ Động Thiên Hà - Võ Thánh. 09/12/2013
442 Chương 442 Võ Động Thiên Hà - Hắc thần mã khiêu khích. 09/12/2013
443 Chương 443 Võ Động Thiên Hà - Mã hoàng 09/12/2013
444 Chương 444 Võ Động Thiên Hà - Thiên nữ tam huyền biến. 09/12/2013
445 Chương 445 Võ Động Thiên Hà - Phong Nham Chủy 09/12/2013
446 Chương 446 Võ Động Thiên Hà - Nhan Phong Lục Lục 09/12/2013
447 Chương 447 Võ Động Thiên Hà - Khôn lam chi diễm. 09/12/2013
448 Chương 448 Võ Động Thiên Hà - Hấp thu. 09/12/2013
449 Chương 449 Võ Động Thiên Hà - Khôn diễm kết hợp. 09/12/2013
450 Chương 450 Võ Động Thiên Hà - Yên tĩnh trước khi trở về. 09/12/2013
451 Chương 451 Võ Động Thiên Hà - Trong thành Ngân Phản 09/12/2013
452 Chương 452 Võ Động Thiên Hà - Thiên Long Cửu Biến 09/12/2013
453 Chương 453 Võ Động Thiên Hà - Lam diễm quỷ dị. 09/12/2013
454 Chương 454 Võ Động Thiên Hà - Chém giết Cương Diễm Võ Thánh. 09/12/2013
455 Chương 455 Võ Động Thiên Hà - Hỏa long quyết đấu. 09/12/2013
456 Chương 456 Võ Động Thiên Hà - Tiễn ngao đích đại giới. 09/12/2013
457 Chương 457 Võ Động Thiên Hà - Sống. 09/12/2013
458 Chương 458 Võ Động Thiên Hà - Quỷ Hạp 09/12/2013
459 Chương 459 Võ Động Thiên Hà - Quỷ Y. 09/12/2013
460 Chương 460 Võ Động Thiên Hà - Loan Đao Võ Thánh. 09/12/2013
461 Chương 461 Võ Động Thiên Hà - Quỷ Hoàng. 09/12/2013
462 Chương 462 Võ Động Thiên Hà - Phong ba lúc đăng ký 09/12/2013
463 Chương 463 Võ Động Thiên Hà - Thần mạch chi huyết 09/12/2013
464 Chương 464 Võ Động Thiên Hà - Ba thánh vật 09/12/2013
465 Chương 465 Võ Động Thiên Hà - Tạo Hóa Trạc Linh. 09/12/2013
466 Chương 466 Võ Động Thiên Hà - Thủy, Mộc, Thạch, Thú. 09/12/2013
467 Chương 467 Võ Động Thiên Hà - Thực nghiệm. 09/12/2013
468 Chương 468 Võ Động Thiên Hà - Phóng Hỏa, Cung Lưu, Phi Thạch. 09/12/2013
469 Chương 469 Võ Động Thiên Hà - Liên Tinh. 09/12/2013
470 Chương 470 Võ Động Thiên Hà - Thức tỉnh. 09/12/2013
471 Chương 471 Võ Động Thiên Hà - Thánh thể chung cực mục tiêu. 09/12/2013
472 Chương 472 Võ Động Thiên Hà - Huyễn Diễn Liệu Pháp 09/12/2013
473 Chương 473 Võ Động Thiên Hà - Định ngày hẹn 09/12/2013
474 Chương 474 Võ Động Thiên Hà - Linh Chấn Bí Pháp. 09/12/2013
475 Chương 475 Võ Động Thiên Hà - Rục rịch. (1) 09/12/2013
476 Chương 476 Võ Động Thiên Hà - Rục rịch. (2) 09/12/2013
477 Chương 477 Võ Động Thiên Hà - Dương Hoàng Phệ. 09/12/2013
478 Chương 478 Võ Động Thiên Hà - Bí mật Tạo Hóa Chi Khí. 09/12/2013
479 Chương 479 Võ Động Thiên Hà - Thiên Quỷ Phá Phong. 09/12/2013
480 Chương 480 Võ Động Thiên Hà - Xuất lung. 09/12/2013
481 Chương 481 Võ Động Thiên Hà - Tàn thạch 09/12/2013
482 Chương 482 Võ Động Thiên Hà - Trợ lược 09/12/2013
483 Chương 483 Võ Động Thiên Hà - Khiên Hồn Cổ Độc 09/12/2013
484 Chương 484 Võ Động Thiên Hà - Ngạc tổ 09/12/2013
485 Chương 485 Võ Động Thiên Hà - Lai khách 09/12/2013
486 Chương 486 Võ Động Thiên Hà - Biến hóa 09/12/2013
487 Chương 487 Võ Động Thiên Hà - Truyền thuyết 09/12/2013
488 Chương 488 Võ Động Thiên Hà - Mai phục 09/12/2013
489 Chương 489 Võ Động Thiên Hà - Thu và thu không thu 09/12/2013
490 Chương 490 Võ Động Thiên Hà - Phá lô 09/12/2013
491 Chương 491 Võ Động Thiên Hà - Tinh bình và võ kinh 09/12/2013
492 Chương 492 Võ Động Thiên Hà - Mộng Ly xấu hổ 09/12/2013
493 Chương 493 Võ Động Thiên Hà - Yến hậu 09/12/2013
494 Chương 494 Võ Động Thiên Hà - Kinh dạ lệnh 09/12/2013
495 Chương 495 Võ Động Thiên Hà - Trảm vĩ 09/12/2013
496 Chương 496 Võ Động Thiên Hà - Hung hãn đích mã, phiêu lượng đích nhân 09/12/2013
497 Chương 497 Võ Động Thiên Hà - Điêu lão hán 09/12/2013
498 Chương 498 Võ Động Thiên Hà - Rục rịch 09/12/2013
499 Chương 499 Võ Động Thiên Hà - Khôn long thánh thể, đại thành! 09/12/2013
500 Chương 500 Võ Động Thiên Hà - Võng quyển dương 09/12/2013
501 Chương 501 Võ Động Thiên Hà - Nhất đao lưỡng đoạn 09/12/2013
502 Chương 502 Võ Động Thiên Hà - Cái giá của sự âm hiểm 09/12/2013
503 Chương 503 Võ Động Thiên Hà - Độc Long 09/12/2013
504 Chương 504 Võ Động Thiên Hà - Bích Vân gia tộc 09/12/2013
505 Chương 505 Võ Động Thiên Hà - Bí mật của Liên Tinh 09/12/2013
506 Chương 506 Võ Động Thiên Hà - Ba lão quái 09/12/2013
507 Chương 507 Võ Động Thiên Hà - Tượng gỗ thần kỳ 09/12/2013
508 Chương 508 Võ Động Thiên Hà - Tinh Thần Chi Xích 09/12/2013
509 Chương 509 Võ Động Thiên Hà - Tinh Mâu Chi Quang 09/12/2013
510 Chương 510 Võ Động Thiên Hà - Tinh Thần Chi Sa 09/12/2013
511 Chương 511 Võ Động Thiên Hà - Thẩm vấn 09/12/2013
512 Chương 512 Võ Động Thiên Hà - Tinh Khung Trượng Thiên Thuật 09/12/2013
513 Chương 513 Võ Động Thiên Hà - Cửu Chuyển Thiên Cơ Hoàn 09/12/2013
514 Chương 514 Võ Động Thiên Hà - Thân tình khó xá 09/12/2013
515 Chương 515 Võ Động Thiên Hà - Ác ma chi tâm 09/12/2013
516 Chương 516 Võ Động Thiên Hà - Lửa giận của Tầm Nguyệt 09/12/2013
517 Chương 517 Võ Động Thiên Hà - Tượng gỗ bay tới 09/12/2013
518 Chương 518 Võ Động Thiên Hà - Nỗi nhục một bước của lão hán nhà quê 09/12/2013
519 Chương 519 Võ Động Thiên Hà - Minh Châu thánh nữ. 09/12/2013
520 Chương 520 Võ Động Thiên Hà - Tạo thế 09/12/2013
521 Chương 521 Võ Động Thiên Hà - Ma yểm 09/12/2013
522 Chương 522 Võ Động Thiên Hà - Khôn Tổ 09/12/2013
523 Chương 523 Võ Động Thiên Hà - Tinh thần nhập khẩu 09/12/2013
524 Chương 524 Võ Động Thiên Hà - Vào điện 09/12/2013
525 Chương 525 Võ Động Thiên Hà - Đoàn tụ. 09/12/2013
526 Chương 526 Võ Động Thiên Hà - Tinh Huyễn Thông Linh cảnh. 09/12/2013
527 Chương 527 Võ Động Thiên Hà - Tinh Khung Bí Sách 09/12/2013
528 Chương 528 Võ Động Thiên Hà - Nạp thiếp 09/12/2013
529 Chương 529 Võ Động Thiên Hà - Hỗn loạn khắp nơi 09/12/2013
530 Chương 530 Võ Động Thiên Hà - Khuyết chương 09/12/2013
531 Chương 531 Võ Động Thiên Hà - Nhị hoàng tử nghịch vị. 09/12/2013
532 Chương 532 Võ Động Thiên Hà - Cướp đồ 09/12/2013
533 Chương 533 Võ Động Thiên Hà - Địa cảnh! Vũ tôn! 09/12/2013
534 Chương 534 Võ Động Thiên Hà - Tiến thêm một tầng 09/12/2013
535 Chương 535 Võ Động Thiên Hà - Biến số. 09/12/2013
536 Chương 536 Võ Động Thiên Hà - Tạo Hóa Thần Điện 09/12/2013
537 Chương 537 Võ Động Thiên Hà - Tinh tú ảo cảnh 09/12/2013
538 Chương 538 Võ Động Thiên Hà - Thu phục Bạch Hổ Tinh Tú. 09/12/2013
539 Chương 539 Võ Động Thiên Hà - Lo lắng của Tinh Tổ. 09/12/2013
540 Chương 540 Võ Động Thiên Hà - Tam vị nhất thể 09/12/2013
541 Chương 541 Võ Động Thiên Hà - Tính toán của Thiên Tháp 09/12/2013
542 Chương 542 Võ Động Thiên Hà - Hổ Tinh Tử. 09/12/2013
543 Chương 543 Võ Động Thiên Hà - Chân Võ Tinh Cảnh 09/12/2013
544 Chương 544 Võ Động Thiên Hà - Tử cực thiên quang. 09/12/2013
545 Chương 545 Võ Động Thiên Hà - Tà Ác chi chủ 09/12/2013
546 Chương 546 Võ Động Thiên Hà - Tạo hóa, khí vận. 09/12/2013
547 Chương 547 Võ Động Thiên Hà - Khôn ấn tẩy lễ 09/12/2013
548 Chương 548 Võ Động Thiên Hà - Thải Vân Càn Khôn 09/12/2013
549 Chương 549 Võ Động Thiên Hà - Huyết mạch thiên phú. 09/12/2013
550 Chương 550 Võ Động Thiên Hà - Thánh thể! Hư vô! Thiên Cảnh! 09/12/2013
551 Chương 551 Võ Động Thiên Hà - Niệm lực, tín ngưỡng. 09/12/2013
552 Chương 552 Võ Động Thiên Hà - Tinh Thần Quan Khí pháp. 09/12/2013
553 Chương 553 Võ Động Thiên Hà - Đạp thiên hành 09/12/2013
554 Chương 554 Võ Động Thiên Hà - Quái thai. 09/12/2013
555 Chương 555 Võ Động Thiên Hà - Lĩnh vực Xuyên Toa. 09/12/2013
556 Chương 556 Võ Động Thiên Hà - Ánh sáng thanh mông. 09/12/2013
557 Chương 557 Võ Động Thiên Hà - Khúc nhạc vong linh 09/12/2013
558 Chương 558 Võ Động Thiên Hà - Bản tâm 09/12/2013
559 Chương 559 Võ Động Thiên Hà - Hồn khôi lỗi. 09/12/2013
560 Chương 560 Võ Động Thiên Hà - Xảo quyệt. 09/12/2013
561 Chương 561 Võ Động Thiên Hà - chua update 09/12/2013
562 Chương 562 Võ Động Thiên Hà - chua update 09/12/2013
563 Chương 563 Võ Động Thiên Hà - Phong vị. 09/12/2013
564 Chương 564 Võ Động Thiên Hà - Phân thân cùng pháp tướng. 09/12/2013
565 Chương 565 Võ Động Thiên Hà - Dị động 09/12/2013
566 Chương 566 Võ Động Thiên Hà - Minh Mặc trưởng lão. 09/12/2013
567 Chương 567 Võ Động Thiên Hà - Minh Ám phát điên. 09/12/2013
568 Chương 568 Võ Động Thiên Hà - Thăng cấp Thương Hồn Chỉ. 09/12/2013
569 Chương 569 Võ Động Thiên Hà - Bí mật mới 09/12/2013
570 Chương 570 Võ Động Thiên Hà - Con đường khi quay đầu. 09/12/2013
571 Chương 571 Võ Động Thiên Hà - Mật hàm. 09/12/2013
572 Chương 572 Võ Động Thiên Hà - Tinh Môn. 09/12/2013
573 Chương 573 Võ Động Thiên Hà - Lời nói sâu sắc. 09/12/2013
574 Chương 574 Võ Động Thiên Hà - Nội chiến? Chia rẽ? 09/12/2013
575 Chương 575 Võ Động Thiên Hà - Trọng trách. 09/12/2013
576 Chương 576 Võ Động Thiên Hà - Tao ngộ Báng Giáo 09/12/2013
577 Chương 577 Võ Động Thiên Hà - Lưu ly thiên long phân thân. 09/12/2013
578 Chương 578 Võ Động Thiên Hà - Đoạt giới. 09/12/2013
579 Chương 579 Võ Động Thiên Hà - Tập Diên, Triệt Ngư. 09/12/2013
580 Chương 580 Võ Động Thiên Hà - Phân Cục 09/12/2013
581 Chương 581 Võ Động Thiên Hà - Đêm trước mưa gió 09/12/2013
582 Chương 582 Võ Động Thiên Hà - Buôn lậu 09/12/2013
583 Chương 583 Võ Động Thiên Hà - Võ Sư Học Đường 09/12/2013
584 Chương 584 Võ Động Thiên Hà - Cơ Trọng Thiên 09/12/2013
585 Chương 585 Võ Động Thiên Hà - Lão quái 09/12/2013
586 Chương 586 Võ Động Thiên Hà - Thổ Lộ 09/12/2013
587 Chương 587 Võ Động Thiên Hà - Phù Vân Nhĩ 09/12/2013
588 Chương 588 Võ Động Thiên Hà - An bài tiền đồ 09/12/2013
589 Chương 589 Võ Động Thiên Hà - Hắc Bá Hoang Mang 09/12/2013
590 Chương 590 Võ Động Thiên Hà - Tiếng Động Kinh Sợ. 09/12/2013
591 Chương 591 Võ Động Thiên Hà - Thực Sự Buông Xuống 09/12/2013
592 Chương 592 Võ Động Thiên Hà - Hối hận ly khai 09/12/2013
593 Chương 593 Võ Động Thiên Hà - Liên Tinh Chi Tử 09/12/2013
594 Chương 594 Võ Động Thiên Hà - Hội Nghị 09/12/2013
595 Chương 595 Võ Động Thiên Hà - Chân tướng của vụ buôn lậu 09/12/2013
596 Chương 596 Võ Động Thiên Hà - Bộ Thư 09/12/2013
597 Chương 597 Võ Động Thiên Hà - Trữ Dạ trung quân ái quốc 09/12/2013
598 Chương 598 Võ Động Thiên Hà - Trữ Dạ trung quân ái quốc. 09/12/2013
599 Chương 599 Võ Động Thiên Hà - Luận Sách 09/12/2013
600 Chương 600 Võ Động Thiên Hà - Thử Chiến 09/12/2013
601 Chương 601 Võ Động Thiên Hà - Liệt Diễm vong quốc 09/12/2013
602 Chương 602 Võ Động Thiên Hà - Tìm bí mật nơi hoang mạc 09/12/2013
603 Chương 603 Võ Động Thiên Hà - Thi trận 09/12/2013
604 Chương 604 Võ Động Thiên Hà - Bổn nguyên chi tháp 09/12/2013
605 Chương 605 Võ Động Thiên Hà - Phá địch 09/12/2013
606 Chương 606 Võ Động Thiên Hà - Tân Minh đánh lén. 09/12/2013
607 Chương 607 Võ Động Thiên Hà - Đột biến. 09/12/2013
608 Chương 608 Võ Động Thiên Hà - Vòng xoáy chân không 09/12/2013
609 Chương 609 Võ Động Thiên Hà - Thế giới đổ nát 09/12/2013
610 Chương 610 Võ Động Thiên Hà - La Sát Nữ 09/12/2013
611 Chương 611 Võ Động Thiên Hà - Một tia sinh mệnh phóng xuất 09/12/2013
612 Chương 612 Võ Động Thiên Hà - Trữ Vọng 09/12/2013
613 Chương 613 Võ Động Thiên Hà - Thiên Thù Ngự Giả. 09/12/2013
614 Chương 614 Võ Động Thiên Hà - Ý chí lôi đình 09/12/2013
615 Chương 615 Võ Động Thiên Hà - Hải Nạp Bách Xuyên 09/12/2013
616 Chương 616 Võ Động Thiên Hà - Ánh bình minh cuối cùng. 09/12/2013
617 Chương 617 Võ Động Thiên Hà - Tai nạn của Thiên Tháp 09/12/2013
618 Chương 618 Võ Động Thiên Hà - Tâm linh rung động 09/12/2013
619 Chương 619 Võ Động Thiên Hà - Không thể giải thích. 09/12/2013
620 Chương 620 Võ Động Thiên Hà - Bổn Nguyên Thủy 09/12/2013
621 Chương 621 Võ Động Thiên Hà - Lưu Tinh Thiên Nguyên. 09/12/2013
622 Chương 622 Võ Động Thiên Hà - Thiết quả đại giới. 09/12/2013
623 Chương 623 Võ Động Thiên Hà - Phản phệ 09/12/2013
624 Chương 624 Võ Động Thiên Hà - Ngư ông? 09/12/2013
625 Chương 625 Võ Động Thiên Hà - Bất tử trưởng lão 09/12/2013
626 Chương 626 Võ Động Thiên Hà - Yên diệt. 09/12/2013
627 Chương 627 Võ Động Thiên Hà - Tinh Môn bị tiêu diệt. 09/12/2013
628 Chương 628 Võ Động Thiên Hà - Long Tôn Thị Giả. 09/12/2013
629 Chương 629 Võ Động Thiên Hà - Hổ Tinh Tử quy hàng. 09/12/2013
630 Chương 630 Võ Động Thiên Hà - Hưởng ứng của Bắc Cực Tông. 09/12/2013
631 Chương 631 Võ Động Thiên Hà - Phá hư! Phá hư! 09/12/2013
632 Chương 632 Võ Động Thiên Hà - Ngôn Nhiếp Tổ Long 09/12/2013
633 Chương 633 Võ Động Thiên Hà - Mệnh lý chân ngộ. 09/12/2013
634 Chương 634 Võ Động Thiên Hà - Chấn Động Đại Địa. 09/12/2013
635 Chương 635 Võ Động Thiên Hà - Ngày diệt vong đến? 09/12/2013
636 Chương 636 Võ Động Thiên Hà - Đối sách của Thần Điện. 09/12/2013
637 Chương 637 Võ Động Thiên Hà - Cốt Tàng Nguyên 09/12/2013
638 Chương 638 Võ Động Thiên Hà - Đốt 09/12/2013
639 Chương 639 Võ Động Thiên Hà - Dị linh vương 09/12/2013
640 Chương 640 Võ Động Thiên Hà - Cấp lực chi nguyên 09/12/2013
641 Chương 641 Võ Động Thiên Hà - Tâm linh cảm ứng. 09/12/2013
642 Chương 642 Võ Động Thiên Hà - Chiến trường cổ U Hoang. 09/12/2013
643 Chương 643 Võ Động Thiên Hà - Kế hoạch tử vong thế giới. 09/12/2013
644 Chương 644 Võ Động Thiên Hà - Con rối của La Sát Nữ 09/12/2013
645 Chương 645 Võ Động Thiên Hà - Tự bạo chi uy 09/12/2013
646 Chương 646 Võ Động Thiên Hà - Lực lượng pháp tắc 09/12/2013
647 Chương 647 Võ Động Thiên Hà - Quỷ cốc trấn phong 09/12/2013
648 Chương 648 Võ Động Thiên Hà - Túc Ly chi chí 09/12/2013
649 Chương 649 Võ Động Thiên Hà - Tĩnh diệt! 09/12/2013
650 Chương 650 Võ Động Thiên Hà - Giá trị của La Sát Nữ. 09/12/2013
651 Chương 651 Võ Động Thiên Hà - Phù đảo (đảo di động). 09/12/2013
652 Chương 652 Võ Động Thiên Hà - Thăm dò 09/12/2013
653 Chương 653 Võ Động Thiên Hà - Hỏa Thiêu Đảo 09/12/2013
654 Chương 654 Võ Động Thiên Hà - Nhất Khắc 09/12/2013
655 Chương 655 Võ Động Thiên Hà - Tiêu Tan! Tiêu Tan 09/12/2013
656 Chương 656 Võ Động Thiên Hà - Lĩnh Vực Tinh Không 09/12/2013
657 Chương 657 Võ Động Thiên Hà - Tai nạn đã tới 09/12/2013
658 Chương 658 Võ Động Thiên Hà - Long Tộc cầu xin. 09/12/2013
659 Chương 659 Võ Động Thiên Hà - Thiêu Đốt Ý Chí chiến đấu. 09/12/2013
660 Chương 660 Võ Động Thiên Hà - U La Vương chạy trốn. 09/12/2013
661 Chương 661 Võ Động Thiên Hà - Ác ma và hành vi man rợ. 09/12/2013
662 Chương 662 Võ Động Thiên Hà - Trường Sinh giáo chủ. 09/12/2013
663 Chương 663 Võ Động Thiên Hà - Nhiệm vụ của Long Tinh Tử 09/12/2013
664 Chương 664 Võ Động Thiên Hà - Cửu Phượng bộ lạc 09/12/2013
665 Chương 665 Võ Động Thiên Hà - Nhiệm vụ chết tiệt 09/12/2013
666 Chương 666 Võ Động Thiên Hà - Tinh Tổ trúng kế. 09/12/2013
667 Chương 667 Võ Động Thiên Hà - Như thử phong cuồng. 09/12/2013
668 Chương 668 Võ Động Thiên Hà - Biến Dị Chi Mê. 09/12/2013
669 Chương 669 Võ Động Thiên Hà - Tâm nguyện của Trữ Vọng. 09/12/2013
670 Chương 670 Võ Động Thiên Hà - Lĩnh Vực Bí Mật. (1 2). 09/12/2013
671 Chương 671 Võ Động Thiên Hà - Chiến trường khắp nơi. (1 2). 09/12/2013
672 Chương 672 Võ Động Thiên Hà - Ban ân. (1 2). 09/12/2013
673 Chương 673 Võ Động Thiên Hà - Điều kiện. 09/12/2013
674 Chương 674 Võ Động Thiên Hà - Nhân ngư. 09/12/2013
675 Chương 675 Võ Động Thiên Hà - Thiêu đốt dục vọng. 09/12/2013
676 Chương 676 Võ Động Thiên Hà - Thiên Nữ cùng Tứ Đại Thiên Vương. 09/12/2013
677 Chương 677 Võ Động Thiên Hà - Nhân ngư công chúa 09/12/2013
678 Chương 678 Võ Động Thiên Hà - Bí mật của U La Vương. (1 2) 09/12/2013
679 Chương 679 Võ Động Thiên Hà - Thánh Không Thiên Vương. 09/12/2013
680 Chương 680 Võ Động Thiên Hà - Uy lực của huyễn ảnh 09/12/2013
681 Chương 681 Võ Động Thiên Hà - Thiên vương mạt lộ 09/12/2013
682 Chương 682 Võ Động Thiên Hà - Cá trong chậu 09/12/2013
683 Chương 683 Võ Động Thiên Hà - Thiên Nữ điên cuồng 09/12/2013
684 Chương 684 Võ Động Thiên Hà - Hắc ám, tử vong, địa ngục 09/12/2013
685 Chương 685 Võ Động Thiên Hà - Đại ái vô cương. (1 2) 09/12/2013
686 Chương 686 Võ Động Thiên Hà - Đại Kết Cục. (1 2 3) 09/12/2013
687 Chương 687 Võ Động Thiên Hà - Hổ nhập bầy dê 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vo-dong-thien-ha-538.html