Truyện Đấu Khải - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Đấu Khải
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đấu Khải
Bạn đang đọc truyện Đấu Khải của tác giả Lão Trư trên trang đọc truyện online.Ba trăm năm trước, vũ khí đấu khải ngang trời xuất thế, cải biến vận mệnh mảnh đất Hoa Hạ. Dưới sự soái lĩnh của Thiên Vũ đế, các tộc man di xâm nhập Trung Nguyên, kiến lập nên đế quốc Bắc Ngụy bao la.

Chưởng khống mười mấy quân trấn đấu khải cường đại, đế quốc áp chế Nam Đường cùng Tây Thục, uy chấn tứ phương, Ma tộc hoàng đế tin rằng, đế quốc của bọn họ sẽ trường tồn muôn đời.

Ba trăm năm sau, ở biên cương phía bắc đế quốc, sĩ quan trẻ tuổi Mạnh Tụ cùng đồng đội xoay chuyển phong vân thiên hạ.

Vì dã tâm, vì tín niệm, những chiến sĩ ưu tú khu động các loại đấu khải bước lên hành trình đã chọn, tựa như Thiên Vũ đế năm đó, mục tiêu của bọn họ, chính là toàn bộ thiên hạ!Bắc Ngụy Thái Xương năm thứ tám, Mạnh Tụ niên kỷ thanh tráng, thân giấu tuyệt kỷ bị giáng chức từ Lạc kinh tới nơi biên thùy, ở nơi đây hắn gặp gỡ nữ thủ trưởng xinh đẹp Diệp Già Nam, từ đó về sau hắn bắt đầu thần tốc quật khởi.

Cả đời triền miên thăng trầm, tình yêu cùng khoái ý ân cừu khắc cốt ghi tâm, chiến tranh khải giáp cùng ân oán nước nhà rộng lớn, soạn nên một khúc cố sự giữa thời đại tráng lệ.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đấu Khải - Người mới kiếm thu nhập thêm. 09/12/2013
2 Chương 2 Đấu Khải - Quái khách. 09/12/2013
3 Chương 3 Đấu Khải - Dã tâp Đông Lăng vệ. 09/12/2013
4 Chương 4 Đấu Khải - Bái kiến trấn đốc. 09/12/2013
5 Chương 5 Đấu Khải - Biệt hiệu mỹ nữ xà. 09/12/2013
6 Chương 6 Đấu Khải - Nhiệm vụ tuyệt mật. 09/12/2013
7 Chương 7 Đấu Khải - Mỹ nữ xà quan tâm. 09/12/2013
8 Chương 8 Đấu Khải - Dạ thám (Trinh sát trong đêm). 09/12/2013
9 Chương 9 Đấu Khải - Manh mối Diệt Tuyệt vương. 09/12/2013
10 Chương 10 Đấu Khải - Nàng là Minh giác sư 09/12/2013
11 Chương 11 Đấu Khải - Bố trí 09/12/2013
12 Chương 12 Đấu Khải - Chiến đội cảm tử 09/12/2013
13 Chương 13 Đấu Khải - Bắt đầu hành động 09/12/2013
14 Chương 14 Đấu Khải - Đột nhập (1) 09/12/2013
15 Chương 15 Đấu Khải - Đột nhập (2) 09/12/2013
16 Chương 16 Đấu Khải - Mua đường thoát 09/12/2013
17 Chương 17 Đấu Khải - Nhường đường 09/12/2013
18 Chương 18 Đấu Khải - Đấu khải cố sự 09/12/2013
19 Chương 19 Đấu Khải - Xét Nhà 09/12/2013
20 Chương 20 Đấu Khải - Tin dữ 09/12/2013
21 Chương 21 Đấu Khải - Thưởng tiền 09/12/2013
22 Chương 22 Đấu Khải - Tra tìm 09/12/2013
23 Chương 23 Đấu Khải - Ngự Sử Cao Tấn 09/12/2013
24 Chương 24 Đấu Khải - Kinh Hỉ 09/12/2013
25 Chương 25 Đấu Khải - Thiếu niên Tần Huyền 09/12/2013
26 Chương 26 Đấu Khải - Công Cụ 09/12/2013
27 Chương 27 Đấu Khải - Huyết Thù 09/12/2013
28 Chương 28 Đấu Khải - Hoàn nỏ 09/12/2013
29 Chương 29 Đấu Khải - Chiến tranh 09/12/2013
30 Chương 30 Đấu Khải - Lục Trấn Đại Tướng Quân 09/12/2013
31 Chương 31 Đấu Khải - Uy Hiếp 09/12/2013
32 Chương 32 Đấu Khải - Đàm Phán 09/12/2013
33 Chương 33 Đấu Khải - Thỏa Hiệp 09/12/2013
34 Chương 34 Đấu Khải - Bàn Giao 09/12/2013
35 Chương 35 Đấu Khải - Hy sinh 09/12/2013
36 Chương 36 Đấu Khải - Tấn thăng 09/12/2013
37 Chương 37 Đấu Khải - Vui sướng 09/12/2013
38 Chương 38 Đấu Khải - Cự hối 09/12/2013
39 Chương 39 Đấu Khải - Tiếp kiến 09/12/2013
40 Chương 40 Đấu Khải - Rời đi 09/12/2013
41 Chương 41 Đấu Khải - Tiệc rượu 09/12/2013
42 Chương 42 Đấu Khải - Âu Dương Thanh Thanh 09/12/2013
43 Chương 43 Đấu Khải - Thượng nhiệm 09/12/2013
44 Chương 44 Đấu Khải - Phòng Quân tình 09/12/2013
45 Chương 45 Đấu Khải - Công việc tới cửa. 09/12/2013
46 Chương 46 Đấu Khải - Tao ngộ của Lưu mập mạp 09/12/2013
47 Chương 47 Đấu Khải - Truy tìm hung đồ 09/12/2013
48 Chương 48 Đấu Khải - Tái ngộ Diệt Tuyệt vương 09/12/2013
49 Chương 49 Đấu Khải - Quỷ đấu 09/12/2013
50 Chương 50 Đấu Khải - Mạo công 09/12/2013
51 Chương 51 Đấu Khải - Cao thủ Lưu Chân! 09/12/2013
52 Chương 52 Đấu Khải - Hoài nghi 09/12/2013
53 Chương 53 Đấu Khải - Đấu minh song tu 09/12/2013
54 Chương 54 Đấu Khải - Sáng sớm 09/12/2013
55 Chương 55 Đấu Khải - Nữ phạm 09/12/2013
56 Chương 56 Đấu Khải - Cảnh báo 09/12/2013
57 Chương 57 Đấu Khải - võ quan 09/12/2013
58 Chương 58 Đấu Khải - Quân phá 09/12/2013
59 Chương 59 Đấu Khải - Mạnh Tụ cầu tình 09/12/2013
60 Chương 60 Đấu Khải - Gầy dựng Đấu Khải đội 09/12/2013
61 Chương 61 Đấu Khải - Vô gia 09/12/2013
64 Chương 64 Đấu Khải - Tiếp nhận Đấu Khải 09/12/2013
65 Chương 65 Đấu Khải - Nhân tuyển 09/12/2013
66 Chương 66 Đấu Khải - Sát cơ 09/12/2013
68 Chương 68 Đấu Khải - Huấn luyện 09/12/2013
69 Chương 69 Đấu Khải - Sát kê 09/12/2013
71 Chương 71 Đấu Khải - Gian hùng 09/12/2013
72 Chương 72 Đấu Khải - Người tốt 09/12/2013
73 Chương 73 Đấu Khải - Tửu quán 09/12/2013
74 Chương 74 Đấu Khải - Hiệu Úy 09/12/2013
75 Chương 75 Đấu Khải - Xích tử 09/12/2013
76 Chương 76 Đấu Khải - Trao đổi 09/12/2013
77 Chương 77 Đấu Khải - Tiếp ban 09/12/2013
78 Chương 78 Đấu Khải - Lâm chiến 09/12/2013
79 Chương 79 Đấu Khải - Khí tử (Tốt thí) 09/12/2013
80 Chương 80 Đấu Khải - Báo hình 09/12/2013
81 Chương 81 Đấu Khải - Xuất kích 09/12/2013
82 Chương 82 Đấu Khải - Tiểu tiệp 09/12/2013
83 Chương 83 Đấu Khải - Xung trận 09/12/2013
84 Chương 84 Đấu Khải - Trầm mê 09/12/2013
85 Chương 85 Đấu Khải - Hố sâu 09/12/2013
86 Chương 86 Đấu Khải - Đồng bệnh 09/12/2013
87 Chương 87 Đấu Khải - Hai mặt 09/12/2013
88 Chương 88 Đấu Khải - Đi qua 09/12/2013
89 Chương 89 Đấu Khải - Hắc bạch 09/12/2013
90 Chương 90 Đấu Khải - Ca yến 09/12/2013
91 Chương 91 Đấu Khải - Đông Lăng vệ làm việc 09/12/2013
92 Chương 92 Đấu Khải - Bắt bớ 09/12/2013
93 Chương 93 Đấu Khải - Đào vong 09/12/2013
94 Chương 94 Đấu Khải - Dụ hoặc 09/12/2013
95 Chương 95 Đấu Khải - Thẩm vấn 09/12/2013
96 Chương 96 Đấu Khải - Cự tuyệt 09/12/2013
97 Chương 97 Đấu Khải - Ẩu đả 09/12/2013
98 Chương 98 Đấu Khải - Động thủ 09/12/2013
99 Chương 99 Đấu Khải - Minh giác 09/12/2013
100 Chương 100 Đấu Khải - Xuất tẩu 09/12/2013
101 Chương 101 Đấu Khải - Ý ngoại 09/12/2013
102 Chương 102 Đấu Khải - Tạ tội 09/12/2013
103 Chương 103 Đấu Khải - Địch hữu 09/12/2013
104 Chương 104 Đấu Khải - Trà hành 09/12/2013
105 Chương 105 Đấu Khải - Gặp gỡ 09/12/2013
106 Chương 106 Đấu Khải - Sinh ý 09/12/2013
107 Chương 107 Đấu Khải - Tuyển chọn 09/12/2013
108 Chương 108 Đấu Khải - Quân trận 09/12/2013
109 Chương 109 Đấu Khải - Ác chiến 09/12/2013
110 Chương 110 Đấu Khải - Tan vỡ 09/12/2013
111 Chương 111 Đấu Khải - Nam nhi 09/12/2013
112 Chương 112 Đấu Khải - Loạn chiến 09/12/2013
113 Chương 113 Đấu Khải - Cứu viện 09/12/2013
114 Chương 114 Đấu Khải - Tao ngộ 09/12/2013
115 Chương 115 Đấu Khải - Xung quan 09/12/2013
116 Chương 116 Đấu Khải - Huyết chiến 09/12/2013
117 Chương 117 Đấu Khải - Khả hãn 09/12/2013
118 Chương 118 Đấu Khải - Tan tác 09/12/2013
119 Chương 119 Đấu Khải - Triệt thoái 09/12/2013
120 Chương 120 Đấu Khải - Hạ màn 09/12/2013
121 Chương 121 Đấu Khải - Nguy triệu 09/12/2013
122 Chương 122 Đấu Khải - Kinh tâm 09/12/2013
123 Chương 123 Đấu Khải - Chiến hữu 09/12/2013
124 Chương 124 Đấu Khải - Chiêu lãm (Mời chào) 09/12/2013
125 Chương 125 Đấu Khải - Thế gia 09/12/2013
126 Chương 126 Đấu Khải - Diệp Kiếm Tâm 09/12/2013
127 Chương 127 Đấu Khải - Xuất lộ (Đường ra) 09/12/2013
128 Chương 128 Đấu Khải - Người lạ 09/12/2013
129 Chương 129 Đấu Khải - Mạo công 09/12/2013
130 Chương 130 Đấu Khải - Tổng trấn 09/12/2013
131 Chương 131 Đấu Khải - Mộ Dung 09/12/2013
132 Chương 132 Đấu Khải - Tin tức 09/12/2013
133 Chương 133 Đấu Khải - Giang hồ 09/12/2013
134 Chương 134 Đấu Khải - Âu Dương 09/12/2013
135 Chương 135 Đấu Khải - Bí mật 09/12/2013
136 Chương 136 Đấu Khải - Lạc kinh 09/12/2013
137 Chương 137 Đấu Khải - Thương nghị 09/12/2013
138 Chương 138 Đấu Khải - Khốn cục 09/12/2013
139 Chương 139 Đấu Khải - Xui xẻo 09/12/2013
140 Chương 140 Đấu Khải - Giải tội 09/12/2013
141 Chương 141 Đấu Khải - Ra tù 09/12/2013
142 Chương 142 Đấu Khải - Tùng ốc 09/12/2013
143 Chương 143 Đấu Khải - Hộ vệ 09/12/2013
144 Chương 144 Đấu Khải - Thiện hậu (Giải quyết hậu quả) 09/12/2013
145 Chương 145 Đấu Khải - Báo Tử 09/12/2013
146 Chương 146 Đấu Khải - Tương kiến 09/12/2013
147 Chương 147 Đấu Khải - Không bằng 09/12/2013
148 Chương 148 Đấu Khải - Cận kiến 09/12/2013
149 Chương 149 Đấu Khải - Kỳ quặc 09/12/2013
150 Chương 150 Đấu Khải - Nương nhờ 09/12/2013
151 Chương 151 Đấu Khải - Kỳ quái 09/12/2013
152 Chương 152 Đấu Khải - Không gặp 09/12/2013
153 Chương 153 Đấu Khải - Lý luận 09/12/2013
154 Chương 154 Đấu Khải - Xã giao 09/12/2013
155 Chương 155 Đấu Khải - Ngẫu ngộ 09/12/2013
156 Chương 156 Đấu Khải - không đề 09/12/2013
157 Chương 157 Đấu Khải - Về nhà 09/12/2013
158 Chương 158 Đấu Khải - Đến nhận chức 09/12/2013
159 Chương 159 Đấu Khải - Mất dấu 09/12/2013
160 Chương 160 Đấu Khải - Liên quan 09/12/2013
161 Chương 161 Đấu Khải - Trả thù 09/12/2013
162 Chương 162 Đấu Khải - Tài chính 09/12/2013
163 Chương 163 Đấu Khải - thỉnh mời 09/12/2013
164 Chương 164 Đấu Khải - Điều kiện 09/12/2013
165 Chương 165 Đấu Khải - Manh mối 09/12/2013
166 Chương 166 Đấu Khải - Trinh tra 09/12/2013
167 Chương 167 Đấu Khải - Lục soát 09/12/2013
168 Chương 168 Đấu Khải - Kết thúc 09/12/2013
169 Chương 169 Đấu Khải - Tế linh 09/12/2013
170 Chương 170 Đấu Khải - Nói giúp 09/12/2013
171 Chương 171 Đấu Khải - Nói giúp 09/12/2013
172 Chương 172 Đấu Khải - Gặp mặt 09/12/2013
173 Chương 173 Đấu Khải - Hoàn khố 09/12/2013
174 Chương 174 Đấu Khải - Phẫn nộ 09/12/2013
175 Chương 175 Đấu Khải - Nói hoang (I) 09/12/2013
176 Chương 176 Đấu Khải - thám tử 09/12/2013
177 Chương 177 Đấu Khải - Cầu trợ 09/12/2013
178 Chương 178 Đấu Khải - Gặp lại 09/12/2013
179 Chương 179 Đấu Khải - Đắc thủ 09/12/2013
180 Chương 180 Đấu Khải - Kỳ quặc (I) 09/12/2013
181 Chương 181 Đấu Khải - Suy đoán 09/12/2013
182 Chương 182 Đấu Khải - Liên hệ (I) 09/12/2013
183 Chương 183 Đấu Khải - Giải quyết (I) 09/12/2013
184 Chương 184 Đấu Khải - Bè đảng 09/12/2013
185 Chương 185 Đấu Khải - Binh biến (I) 09/12/2013
185 Chương 185 Đấu Khải - Binh biến (III) 09/12/2013
186 Chương 186 Đấu Khải - Khuất phục (I) 09/12/2013
186 Chương 186 Đấu Khải - Khuất phục (II) 09/12/2013
186 Chương 186 Đấu Khải - Khuất phục (III) 09/12/2013
187 Chương 187 Đấu Khải - Nương nhờ (I) 09/12/2013
187 Chương 187 Đấu Khải - Nương nhờ (II) 09/12/2013
187 Chương 187 Đấu Khải - Nương nhờ (III) 09/12/2013
188 Chương 188 Đấu Khải - Đi về (I) 09/12/2013
188 Chương 188 Đấu Khải - Binh biến (II) 09/12/2013
188 Chương 188 Đấu Khải - Đi về (II) 09/12/2013
188 Chương 188 Đấu Khải - Đi về (III) 09/12/2013
189 Chương 189 Đấu Khải - Âm mưu (I) 09/12/2013
189 Chương 189 Đấu Khải - Âm mưu (II) 09/12/2013
189 Chương 189 Đấu Khải - Âm mưu (III) 09/12/2013
190 Chương 190 Đấu Khải - Báo thù (I) 09/12/2013
190 Chương 190 Đấu Khải - Trả thù (II) 09/12/2013
190 Chương 190 Đấu Khải - Báo thù (III) 09/12/2013
191 Chương 191 Đấu Khải - Quyết định. 09/12/2013
191 Chương 191 Đấu Khải - Quyết định II 09/12/2013
191 Chương 191 Đấu Khải - Quyết định (III) 09/12/2013
191 Chương 191 Đấu Khải - Quyết định (IV) 09/12/2013
192 Chương 192 Đấu Khải - Động võ (I) 09/12/2013
192 Chương 192 Đấu Khải - Động võ (II) 09/12/2013
192 Chương 192 Đấu Khải - Động võ (III) 09/12/2013
192 Chương 192 Đấu Khải - Động võ (IV) 09/12/2013
193 Chương 193 Đấu Khải - Xuất kích (I) 09/12/2013
193 Chương 193 Đấu Khải - Xuất kích (III) 09/12/2013
194 Chương 194 Đấu Khải - Ngẫu ngộ (I) 09/12/2013
194 Chương 194 Đấu Khải - Ngẫu ngộ (II) 09/12/2013
194 Chương 194 Đấu Khải - Xuất kích (II) 09/12/2013
194 Chương 194 Đấu Khải - Ngẫu ngộ (III) 09/12/2013
195 Chương 195 Đấu Khải - Cường tập (I) 09/12/2013
195 Chương 195 Đấu Khải - Cường tập (II) 09/12/2013
195 Chương 195 Đấu Khải - Cường tập (III) 09/12/2013
196 Chương 196 Đấu Khải - Chước giới (I) 09/12/2013
196 Chương 196 Đấu Khải - Chước giới (II) 09/12/2013
197 Chương 197 Đấu Khải - Khâm sai (I) 09/12/2013
197 Chương 197 Đấu Khải - Khâm sai (II) 09/12/2013
198 Chương 198 Đấu Khải - Phục xuất (I) 09/12/2013
198 Chương 198 Đấu Khải - Phục xuất(II) 09/12/2013
199 Chương 199 Đấu Khải - Điều tra (I) 09/12/2013
199 Chương 199 Đấu Khải - Điều tra (II) 09/12/2013
200 Chương 200 Đấu Khải - Thăm viếng (I) 09/12/2013
200 Chương 200 Đấu Khải - Thăm viếng (II) 09/12/2013
201 Chương 201 Đấu Khải - Kinh tấn (I) 09/12/2013
201 Chương 201 Đấu Khải - Kinh tấn (II) 09/12/2013
202 Chương 202 Đấu Khải - Cầu tình (I) 09/12/2013
202 Chương 202 Đấu Khải - Cầu tình (II) 09/12/2013
203 Chương 203 Đấu Khải - Nghi hoặc (I) 09/12/2013
203 Chương 203 Đấu Khải - Nghi hoặc (II) 09/12/2013
204 Chương 204 Đấu Khải - Thích nghi (I) 09/12/2013
204 Chương 204 Đấu Khải - Thích nghi (II) 09/12/2013
205 Chương 205 Đấu Khải - Xích Thành 09/12/2013
206 Chương 206 Đấu Khải - Tự tiện 09/12/2013
207 Chương 207 Đấu Khải - Bị Ma (Phòng bị người Hồ) 09/12/2013
208 Chương 208 Đấu Khải - Nguy cơ 09/12/2013
209 Chương 209 Đấu Khải - Biểu lộ 09/12/2013
210 Chương 210 Đấu Khải - Xâm nhập 09/12/2013
211 Chương 211 Đấu Khải - Kỵ tường (chân trong chân ngoài, ba phải, nửa vời) 09/12/2013
212 Chương 212 Đấu Khải - Nguyên soái 09/12/2013
213 Chương 213 Đấu Khải - Ứng đối 09/12/2013
214 Chương 214 Đấu Khải - Vào thành. 09/12/2013
215 Chương 215 Đấu Khải - Nợ cũ 09/12/2013
216 Chương 216 Đấu Khải - Cướp doanh 09/12/2013
217 Chương 217 Đấu Khải - Điên đảo 09/12/2013
217 Chương 217 Đấu Khải - Điên đảo II 09/12/2013
217 Chương 217 Đấu Khải - Điên đảo III 09/12/2013
218 Chương 218 Đấu Khải - Thiên giai (I) 09/12/2013
218 Chương 218 Đấu Khải - Thiên giai (II) 09/12/2013
219 Chương 219 Đấu Khải - Nhượng bộ 09/12/2013
219 Chương 219 Đấu Khải - Nhượng bộ (II) 09/12/2013
220 Chương 220 Đấu Khải - Quên (I) 09/12/2013
220 Chương 220 Đấu Khải - Quên (II) 09/12/2013
220 Chương 220 Đấu Khải - Quên (III) 09/12/2013
221 Chương 221 Đấu Khải - Đại lễ (I) 09/12/2013
221 Chương 221 Đấu Khải - Đại lễ (II) 09/12/2013
222 Chương 222 Đấu Khải - Báo thù (I) 09/12/2013
222 Chương 222 Đấu Khải - Báo thù (II) 09/12/2013
222 Chương 222 Đấu Khải - Báo thù (III) 09/12/2013
223 Chương 223 Đấu Khải - Nguyện vọng 09/12/2013
223 Chương 223 Đấu Khải - Nguyện vọng (II) 09/12/2013
223 Chương 223 Đấu Khải - Nguyện vọng (III) 09/12/2013
224 Chương 224 Đấu Khải - Kinh nghi 09/12/2013
225 Chương 225 Đấu Khải - Ưng hầu và chí sĩ 09/12/2013
226 Chương 226 Đấu Khải - Thật giả lẫn lộn 09/12/2013
227 Chương 227 Đấu Khải - Điên đảo 09/12/2013
228 Chương 228 Đấu Khải - Giang Hải. 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dau-khai-541.html