Truyện Cửu Đỉnh Ký - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Cửu Đỉnh Ký
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Cửu Đỉnh Ký
Bạn đang đọc truyện Cửu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị trên trang đọc truyện online.Đây là bộ truyện thứ năm của Phiên Gia.Bốn bộ truyện trước do Phiên Gia viết có ba bộ vốn là tu chân tiên hiệp loại, một là tây phương ma huyễn loại.

Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo loại.

"Cửu Đỉnh Ký" được Phiên Gia suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất.

Tin rằng "Cửu Đỉnh Ký"sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Cửu Đỉnh Ký - ĐẰNG THANH SƠN 09/12/2013
2 Chương 2 Cửu Đỉnh Ký - THA KHIẾU LANG 09/12/2013
3 Chương 3 Cửu Đỉnh Ký - DƯƠNG CHÂU THÀNH 09/12/2013
4 Chương 4 Cửu Đỉnh Ký - NHÃN THẦN 09/12/2013
5 Chương 5 Cửu Đỉnh Ký - CƯỜNG ĐỊCH LAI TẬP 09/12/2013
6 Chương 6 Cửu Đỉnh Ký - SINH TỬ CHI CHIẾN 09/12/2013
7 Chương 7 Cửu Đỉnh Ký - HỔ PHÁO QUYỀN 09/12/2013
8 Chương 8 Cửu Đỉnh Ký - TIỀM ẨN 09/12/2013
9 Chương 9 Cửu Đỉnh Ký - HỔ HÌNH THÔNG THẦN THUẬT 09/12/2013
10 Chương 10 Cửu Đỉnh Ký - ĐỐI NGÃ TIẾU LIỄU 09/12/2013
11 Chương 11 Cửu Đỉnh Ký - ĐÀO PHẠM ‘ SỞ THIÊN ’ 09/12/2013
12 Chương 12 Cửu Đỉnh Ký - THIÊN NIÊN KỈ SỰ ' 09/12/2013
13 Chương 13 Cửu Đỉnh Ký - THIÊN NIÊN DIỄN BIẾN 09/12/2013
14 Chương 14 Cửu Đỉnh Ký - ' THIÊN NHAI HÀNH ' 09/12/2013
15 Chương 15 Cửu Đỉnh Ký - PHONG VŨ DỤC LAI 09/12/2013
16 Chương 16 Cửu Đỉnh Ký - CÁC PHƯƠNG HỘI TỤ 09/12/2013
17 Chương 17 Cửu Đỉnh Ký - TIÊN HUYẾT LÂM LI 09/12/2013
18 Chương 18 Cửu Đỉnh Ký - CÔ LANG 09/12/2013
19 Chương 19 Cửu Đỉnh Ký - Đằng gia trang 09/12/2013
20 Chương 20 Cửu Đỉnh Ký - Cổ kim bất đồng 09/12/2013
21 Chương 21 Cửu Đỉnh Ký - Biểu ca “Thanh Hổ” 09/12/2013
22 Chương 22 Cửu Đỉnh Ký - Danh sách xuất chiến 09/12/2013
23 Chương 23 Cửu Đỉnh Ký - Lang Nha bổng nặng một trăm hai mươi hai cân 09/12/2013
24 Chương 24 Cửu Đỉnh Ký - Thế giới gì thế này! 09/12/2013
25 Chương 25 Cửu Đỉnh Ký - Lễ mừng năm mới 09/12/2013
26 Chương 26 Cửu Đỉnh Ký - Nhất minh kinh nhân * 09/12/2013
27 Chương 27 Cửu Đỉnh Ký - KẾ HOẠCH TRONG TỘC 09/12/2013
28 Chương 28 Cửu Đỉnh Ký - Lựa chọn 09/12/2013
29 Chương 29 Cửu Đỉnh Ký - Thương thuật của Đằng Thanh Sơn 09/12/2013
30 Chương 30 Cửu Đỉnh Ký - Thời gian thoi đưa 09/12/2013
31 Chương 31 Cửu Đỉnh Ký - Đội thợ săn 09/12/2013
32 Chương 32 Cửu Đỉnh Ký - Bầy sói điên cuồng 09/12/2013
33 Chương 33 Cửu Đỉnh Ký - Về nhà 09/12/2013
34 Chương 34 Cửu Đỉnh Ký - Thủ lĩnh mới 09/12/2013
35 Chương 35 Cửu Đỉnh Ký - CAO THỦ NỘI KÌNH 09/12/2013
36 Chương 36 Cửu Đỉnh Ký - Dương châu diêm thương 09/12/2013
37 Chương 37 Cửu Đỉnh Ký - Tối cường kế hoạch 09/12/2013
38 Chương 38 Cửu Đỉnh Ký - Hai mươi sáu tháng chạp 09/12/2013
39 Chương 39 Cửu Đỉnh Ký - Giao hàng 09/12/2013
40 Chương 40 Cửu Đỉnh Ký - Lòng tham 09/12/2013
41 Chương 41 Cửu Đỉnh Ký - Địa Bảng 09/12/2013
42 Chương 42 Cửu Đỉnh Ký - Bạch Mã bang Hồng Tứ 09/12/2013
43 Chương 43 Cửu Đỉnh Ký - Cường đạo 09/12/2013
44 Chương 44 Cửu Đỉnh Ký - CẦM TẶC THỦ 09/12/2013
45 Chương 45 Cửu Đỉnh Ký - Hổ Quyền của Đằng Thanh Sơn 09/12/2013
46 Chương 46 Cửu Đỉnh Ký - ‘Tối cường kế hoạch’ bắt đầu 09/12/2013
47 Chương 47 Cửu Đỉnh Ký - Bốn năm sau 09/12/2013
48 Chương 48 Cửu Đỉnh Ký - Thiết Sơn bang 09/12/2013
49 Chương 49 Cửu Đỉnh Ký - Xích đồng chùy 09/12/2013
50 Chương 50 Cửu Đỉnh Ký - Quát lớn! Phi đao! 09/12/2013
51 Chương 51 Cửu Đỉnh Ký - Một con đường sống 09/12/2013
52 Chương 52 Cửu Đỉnh Ký - Hai trăm lượng bạc 09/12/2013
53 Chương 53 Cửu Đỉnh Ký - Bà mối đến thăm 09/12/2013
54 Chương 54 Cửu Đỉnh Ký - Cách nghĩ của Đằng Thanh Sơn 09/12/2013
55 Chương 55 Cửu Đỉnh Ký - Hổ Hình Thông Thần 09/12/2013
56 Chương 56 Cửu Đỉnh Ký - Đáy Bích Hàn đầm 09/12/2013
57 Chương 57 Cửu Đỉnh Ký - Nhân mãng chi chiến 09/12/2013
58 Chương 58 Cửu Đỉnh Ký - MẤT VÀ ĐƯỢC 09/12/2013
59 Chương 59 Cửu Đỉnh Ký - Bảy Cân Hai Lạng 09/12/2013
60 Chương 60 Cửu Đỉnh Ký - Cao thủ 09/12/2013
61 Chương 61 Cửu Đỉnh Ký - Tổng lâu quận Giang Trữ 09/12/2013
62 Chương 62 Cửu Đỉnh Ký - Thương Thành 09/12/2013
63 Chương 63 Cửu Đỉnh Ký - Luân hồi 09/12/2013
64 Chương 64 Cửu Đỉnh Ký - Chúa đất 09/12/2013
65 Chương 65 Cửu Đỉnh Ký - Đi Theo Ta ! 09/12/2013
66 Chương 66 Cửu Đỉnh Ký - Mạng người như cỏ rác 09/12/2013
67 Chương 67 Cửu Đỉnh Ký - Ai giết? 09/12/2013
68 Chương 68 Cửu Đỉnh Ký - Khả phạ đích thạch tử (Cục đá đáng sợ) 09/12/2013
69 Chương 69 Cửu Đỉnh Ký - Về nhà. 09/12/2013
70 Chương 70 Cửu Đỉnh Ký - Không chết? 09/12/2013
71 Chương 71 Cửu Đỉnh Ký - Muốn lấy muội muội ta? 09/12/2013
72 Chương 72 Cửu Đỉnh Ký - Tan tành 09/12/2013
73 Chương 73 Cửu Đỉnh Ký - Là ngươi! 09/12/2013
74 Chương 74 Cửu Đỉnh Ký - Dư âm 09/12/2013
75 Chương 75 Cửu Đỉnh Ký - Rúng động 09/12/2013
76 Chương 76 Cửu Đỉnh Ký - Quận Giang Trữ 09/12/2013
77 Chương 77 Cửu Đỉnh Ký - Khảo hạch nhập tông 09/12/2013
78 Chương 78 Cửu Đỉnh Ký - Nhất lưu võ giả 09/12/2013
79 Chương 79 Cửu Đỉnh Ký - Sáu ngàn Hắc Giáp quân 09/12/2013
80 Chương 80 Cửu Đỉnh Ký - Gia Cát Nguyên Hồng 09/12/2013
81 Chương 81 Cửu Đỉnh Ký - Kém quá xa 09/12/2013
82 Chương 82 Cửu Đỉnh Ký - Chỉ còn lại một người 09/12/2013
83 Chương 83 Cửu Đỉnh Ký - Thương Giang kiếm quyết 09/12/2013
84 Chương 84 Cửu Đỉnh Ký - Xích tử chi tâm? 09/12/2013
85 Chương 85 Cửu Đỉnh Ký - Hắc Yểm mã 09/12/2013
86 Chương 86 Cửu Đỉnh Ký - Ngọc thô 09/12/2013
87 Chương 87 Cửu Đỉnh Ký - Bạch Kỳ đô thống 09/12/2013
88 Chương 88 Cửu Đỉnh Ký - ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ 09/12/2013
89 Chương 89 Cửu Đỉnh Ký - Uy lực 09/12/2013
90 Chương 90 Cửu Đỉnh Ký - Bái phỏng 09/12/2013
91 Chương 91 Cửu Đỉnh Ký - Ta tên Đằng Thanh Sơn 09/12/2013
92 Chương 92 Cửu Đỉnh Ký - Tầng thứ sáu 09/12/2013
93 Chương 93 Cửu Đỉnh Ký - Động tâm? 09/12/2013
94 Chương 94 Cửu Đỉnh Ký - ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ đệ cửu tầng ! 09/12/2013
95 Chương 95 Cửu Đỉnh Ký - Triệu kiến lúc nửa đêm! 09/12/2013
96 Chương 96 Cửu Đỉnh Ký - Nhập ma 09/12/2013
97 Chương 97 Cửu Đỉnh Ký - Diêm Đan Thần 09/12/2013
98 Chương 98 Cửu Đỉnh Ký - Hất mũi quá mặt 09/12/2013
99 Chương 99 Cửu Đỉnh Ký - Khu mỏ tử kim 09/12/2013
100 Chương 100 Cửu Đỉnh Ký - Đô Thống đại nhân, ngài không sao chứ? 09/12/2013
101 Chương 101 Cửu Đỉnh Ký - Kẻ trộm vàng 09/12/2013
102 Chương 102 Cửu Đỉnh Ký - Hỏa Tận Tân Truyền 09/12/2013
103 Chương 103 Cửu Đỉnh Ký - Âm thầm theo dấu 09/12/2013
104 Chương 104 Cửu Đỉnh Ký - Giết chóc 09/12/2013
105 Chương 105 Cửu Đỉnh Ký - Trúng độc 09/12/2013
106 Chương 106 Cửu Đỉnh Ký - Điều tra đến cùng 09/12/2013
107 Chương 107 Cửu Đỉnh Ký - Ký Hồng đến 09/12/2013
108 Chương 108 Cửu Đỉnh Ký - Không ngừng vươn lên 09/12/2013
109 Chương 109 Cửu Đỉnh Ký - Tân nhiệm đô thống 09/12/2013
110 Chương 110 Cửu Đỉnh Ký - Bạch Mã bang Lưu tam gia 09/12/2013
111 Chương 111 Cửu Đỉnh Ký - Về nhà! 09/12/2013
112 Chương 112 Cửu Đỉnh Ký - Nàng là ai? 09/12/2013
113 Chương 113 Cửu Đỉnh Ký - Mệnh lệnh 09/12/2013
114 Chương 114 Cửu Đỉnh Ký - Đi xa 09/12/2013
115 Chương 115 Cửu Đỉnh Ký - Huyết Thạch pha 09/12/2013
116 Chương 116 Cửu Đỉnh Ký - Thiên quân vạn mã 09/12/2013
117 Chương 117 Cửu Đỉnh Ký - Áo lót kim tàm ti 09/12/2013
118 Chương 118 Cửu Đỉnh Ký - Cao thủ “Địa bảng” 09/12/2013
119 Chương 119 Cửu Đỉnh Ký - Huyết chiến nửa đêm 09/12/2013
120 Chương 120 Cửu Đỉnh Ký - Huyết nhân 09/12/2013
121 Chương 121 Cửu Đỉnh Ký - Sự đáng sợ của mười tám vạn cân lực lượng 09/12/2013
122 Chương 122 Cửu Đỉnh Ký - Việc Lạ Ở Biên Cảnh 09/12/2013
123 Chương 123 Cửu Đỉnh Ký - Hai Đại Mật Điển 09/12/2013
124 Chương 124 Cửu Đỉnh Ký - Hắc quái 09/12/2013
125 Chương 125 Cửu Đỉnh Ký - Đằng Thanh Sơn đấu với yêu thú 09/12/2013
126 Chương 126 Cửu Đỉnh Ký - Ấu Thú? 09/12/2013
127 Chương 127 Cửu Đỉnh Ký - Hắc Hỏa linh căn! 09/12/2013
128 Chương 128 Cửu Đỉnh Ký - Gió Nổi Mây Tuôn 09/12/2013
129 Chương 129 Cửu Đỉnh Ký - Quan Lục 09/12/2013
130 Chương 130 Cửu Đỉnh Ký - Không Biết Tự Lượng Sức Mình 09/12/2013
131 Chương 131 Cửu Đỉnh Ký - Cao Thủ Nhiều Như Mây 09/12/2013
132 Chương 132 Cửu Đỉnh Ký - Âm Và Dương 09/12/2013
133 Chương 133 Cửu Đỉnh Ký - Dung Hợp 09/12/2013
134 Chương 134 Cửu Đỉnh Ký - Cổ Thế Hữu 09/12/2013
135 Chương 135 Cửu Đỉnh Ký - Dưới lòng đất 09/12/2013
136 Chương 136 Cửu Đỉnh Ký - Xích Lân thú 09/12/2013
137 Chương 137 Cửu Đỉnh Ký - Độc chiếm 09/12/2013
138 Chương 138 Cửu Đỉnh Ký - Gặp mặt 09/12/2013
139 Chương 139 Cửu Đỉnh Ký - Giết chết bọn chúng 09/12/2013
140 Chương 140 Cửu Đỉnh Ký - Linh quả chín. Tất cả điên cuồng! 09/12/2013
141 Chương 141 Cửu Đỉnh Ký - Mục tiêu công kích. 09/12/2013
142 Chương 142 Cửu Đỉnh Ký - Cốt nhục tan rã 09/12/2013
143 Chương 143 Cửu Đỉnh Ký - Xích lân thú bộc phát 09/12/2013
144 Chương 144 Cửu Đỉnh Ký - Nghiệt súc. 09/12/2013
145 Chương 145 Cửu Đỉnh Ký - Cường giả. 09/12/2013
146 Chương 146 Cửu Đỉnh Ký - Cực mạnh 09/12/2013
147 Chương 147 Cửu Đỉnh Ký - Đại phát tài. 09/12/2013
148 Chương 148 Cửu Đỉnh Ký - Công dụng kỳ diệu của linh căn. 09/12/2013
149 Chương 149 Cửu Đỉnh Ký - Thân thể biến hóa. 09/12/2013
150 Chương 150 Cửu Đỉnh Ký - Trận chiến khốc liệt. 09/12/2013
151 Chương 151 Cửu Đỉnh Ký - Giang Ninh. 09/12/2013
152 Chương 152 Cửu Đỉnh Ký - Thần dữ khí hòa. 09/12/2013
153 Chương 153 Cửu Đỉnh Ký - Phi đao. 09/12/2013
154 Chương 154 Cửu Đỉnh Ký - Trên đại điện 09/12/2013
155 Chương 155 Cửu Đỉnh Ký - Tứ đại Thần Cấp Bí Điển 09/12/2013
156 Chương 156 Cửu Đỉnh Ký - Vũ các. 09/12/2013
157 Chương 157 Cửu Đỉnh Ký - Lòng người. 09/12/2013
158 Chương 158 Cửu Đỉnh Ký - Trường thương sở hướng. 09/12/2013
159 Chương 159 Cửu Đỉnh Ký - Cực hạn đan điền 09/12/2013
160 Chương 160 Cửu Đỉnh Ký - Vùng đất Man hoang. 09/12/2013
161 Chương 161 Cửu Đỉnh Ký - Đao khách. 09/12/2013
162 Chương 162 Cửu Đỉnh Ký - Ổn định. 09/12/2013
163 Chương 163 Cửu Đỉnh Ký - Nam man. 09/12/2013
164 Chương 164 Cửu Đỉnh Ký - Giết người bằng thuốc độc. 09/12/2013
165 Chương 165 Cửu Đỉnh Ký - Bí mật. 09/12/2013
166 Chương 166 Cửu Đỉnh Ký - Thiết Tí Hầu Sơn. 09/12/2013
167 Chương 167 Cửu Đỉnh Ký - Hang ổ bầy khỉ 09/12/2013
168 Chương 168 Cửu Đỉnh Ký - Nhân lúc hỗn loạn, ra tay. 09/12/2013
169 Chương 169 Cửu Đỉnh Ký - Đánh ra ngoài. 09/12/2013
170 Chương 170 Cửu Đỉnh Ký - Bước vào tiên thiên 09/12/2013
171 Chương 171 Cửu Đỉnh Ký - Ngân Giác sơn. 09/12/2013
172 Chương 172 Cửu Đỉnh Ký - Tiểu đỉnh màu đen 09/12/2013
173 Chương 173 Cửu Đỉnh Ký - Hắc thiết bảo đồ. 09/12/2013
174 Chương 174 Cửu Đỉnh Ký - Cửu Đỉnh 09/12/2013
175 Chương 175 Cửu Đỉnh Ký - Vong Ngã Chi Cảnh 09/12/2013
176 Chương 176 Cửu Đỉnh Ký - Đi mất !? 09/12/2013
177 Chương 177 Cửu Đỉnh Ký - Thiết Tháp hộ vệ. 09/12/2013
178 Chương 178 Cửu Đỉnh Ký - Bên trong Quy Nguyên Tông. 09/12/2013
179 Chương 179 Cửu Đỉnh Ký - Nhạc phụ !!? 09/12/2013
180 Chương 180 Cửu Đỉnh Ký - Bùi Tam. 09/12/2013
181 Chương 181 Cửu Đỉnh Ký - Công hiệu của rượu chu quả. 09/12/2013
182 Chương 182 Cửu Đỉnh Ký - Chiêu thứ tư. 09/12/2013
183 Chương 183 Cửu Đỉnh Ký - Dòng Nước Ngầm Mãnh Liệt. 09/12/2013
184 Chương 184 Cửu Đỉnh Ký - Kịch chiến 09/12/2013
185 Chương 185 Cửu Đỉnh Ký - Nhận Lệnh! 09/12/2013
186 Chương 186 Cửu Đỉnh Ký - Kim Lân vệ. 09/12/2013
187 Chương 187 Cửu Đỉnh Ký - Viên Đá Phá Không 09/12/2013
188 Chương 188 Cửu Đỉnh Ký - Diệt Môn!!!. 09/12/2013
189 Chương 189 Cửu Đỉnh Ký - Xích Hổ Bào 09/12/2013
190 Chương 190 Cửu Đỉnh Ký - Triệt thoái. Đuổi giết! 09/12/2013
191 Chương 191 Cửu Đỉnh Ký - Hãm thành! 09/12/2013
192 Chương 192 Cửu Đỉnh Ký - Đánh đi! Đánh đi!!! 09/12/2013
193 Chương 193 Cửu Đỉnh Ký - Ăn mừng! 09/12/2013
194 Chương 194 Cửu Đỉnh Ký - Hư cảnh! 09/12/2013
195 Chương 195 Cửu Đỉnh Ký - Bắt Người 09/12/2013
196 Chương 196 Cửu Đỉnh Ký - Đằng Vĩnh Phàm 09/12/2013
197 Chương 197 Cửu Đỉnh Ký - Điên Cuồng 09/12/2013
198 Chương 198 Cửu Đỉnh Ký - Vô Để Động 09/12/2013
199 Chương 199 Cửu Đỉnh Ký - Xử tử. 09/12/2013
200 Chương 200 Cửu Đỉnh Ký - Tin dữ. 09/12/2013
201 Chương 201 Cửu Đỉnh Ký - Gió nổi mây vờn. 09/12/2013
202 Chương 202 Cửu Đỉnh Ký - Lửa giận của Đằng Thanh Sơn. 09/12/2013
203 Chương 203 Cửu Đỉnh Ký - Hồ Ngầm Dưới Đất. 09/12/2013
204 Chương 204 Cửu Đỉnh Ký - Hai Cực. 09/12/2013
205 Chương 205 Cửu Đỉnh Ký - Thiên Hồng Thủy Cung. 09/12/2013
206 Chương 206 Cửu Đỉnh Ký - Đặc Thù. 09/12/2013
207 Chương 207 Cửu Đỉnh Ký - Cường giả tụ tập. 09/12/2013
208 Chương 208 Cửu Đỉnh Ký - Dãy dụa trong sinh tử. 09/12/2013
209 Chương 209 Cửu Đỉnh Ký - Bóng người mơ hồ 09/12/2013
210 Chương 210 Cửu Đỉnh Ký - Thì ra là hắn. 09/12/2013
211 Chương 211 Cửu Đỉnh Ký - Cường giả liên thủ. 09/12/2013
212 Chương 212 Cửu Đỉnh Ký - Vô danh tiểu tốt. 09/12/2013
213 Chương 213 Cửu Đỉnh Ký - Nhổ bật gốc dương liễu 09/12/2013
214 Chương 214 Cửu Đỉnh Ký - Xúc tu quái vật. 09/12/2013
215 Chương 215 Cửu Đỉnh Ký - Nhân Thú Giao Đàm 09/12/2013
216 Chương 216 Cửu Đỉnh Ký - Hai Con Đường. 09/12/2013
217 Chương 217 Cửu Đỉnh Ký - Mê Cung. 09/12/2013
218 Chương 218 Cửu Đỉnh Ký - Một Tên Chết Vì Đụng Xe! 09/12/2013
219 Chương 219 Cửu Đỉnh Ký - Súc Cốt! 09/12/2013
220 Chương 220 Cửu Đỉnh Ký - Truyền lệnh! 09/12/2013
221 Chương 221 Cửu Đỉnh Ký - Lộ tuyến. 09/12/2013
222 Chương 222 Cửu Đỉnh Ký - Tiếng gầm bi phẫn. 09/12/2013
223 Chương 223 Cửu Đỉnh Ký - Núi cao còn có núi cao hơn 09/12/2013
224 Chương 224 Cửu Đỉnh Ký - Ngươi không có duyên với bảo tàng 09/12/2013
225 Chương 225 Cửu Đỉnh Ký - Tính mạng. 09/12/2013
226 Chương 226 Cửu Đỉnh Ký - Một nơi huyền bí. 09/12/2013
227 Chương 227 Cửu Đỉnh Ký - Lời thỉnh cầu của Vũ Hoàng. 09/12/2013
228 Chương 228 Cửu Đỉnh Ký - Tặng vật của Vũ Hoàng. 09/12/2013
229 Chương 229 Cửu Đỉnh Ký - Cực hạn tăng lên 09/12/2013
230 Chương 230 Cửu Đỉnh Ký - Sự tình không ngờ. 09/12/2013
231 Chương 231 Cửu Đỉnh Ký - Thân phận bại lộ. 09/12/2013
232 Chương 232 Cửu Đỉnh Ký - Biến thành cá. 09/12/2013
233 Chương 233 Cửu Đỉnh Ký - Chết đi. 09/12/2013
234 Chương 234 Cửu Đỉnh Ký - Phá đường mà ra. 09/12/2013
235 Chương 235 Cửu Đỉnh Ký - Liên Tiếp Hạ Lệnh 09/12/2013
236 Chương 236 Cửu Đỉnh Ký - Đục Nước Béo Cò 09/12/2013
237 Chương 237 Cửu Đỉnh Ký - Đánh Lừa Thị Giác. 09/12/2013
238 Chương 238 Cửu Đỉnh Ký - Nghĩ Thông Suốt Rồi. 09/12/2013
239 Chương 239 Cửu Đỉnh Ký - Lộ Diện Trong Nháy Mắt. 09/12/2013
240 Chương 240 Cửu Đỉnh Ký - Dập Đầu. 09/12/2013
241 Chương 241 Cửu Đỉnh Ký - Đoán Đá? 09/12/2013
242 Chương 242 Cửu Đỉnh Ký - Hai con giao long. 09/12/2013
243 Chương 243 Cửu Đỉnh Ký - Hạo kiếp phủ xuống. 09/12/2013
244 Chương 244 Cửu Đỉnh Ký - Hạt Tử Kiếm Thánh. 09/12/2013
245 Chương 245 Cửu Đỉnh Ký - Không Chết? 09/12/2013
246 Chương 246 Cửu Đỉnh Ký - Treo Giải Thưởng. 09/12/2013
247 Chương 247 Cửu Đỉnh Ký - Hiệu Trà 09/12/2013
248 Chương 248 Cửu Đỉnh Ký - Luyện Trên Lưng Ngựa. 09/12/2013
249 Chương 249 Cửu Đỉnh Ký - Kỹ Tiến Hồ Đạo. 09/12/2013
250 Chương 250 Cửu Đỉnh Ký - Hổ Dược Quận, Tiêu Dao Cung. 09/12/2013
251 Chương 251 Cửu Đỉnh Ký - Lôi Điện Thần Ưng. 09/12/2013
252 Chương 252 Cửu Đỉnh Ký - Hắn Chính Là Đằng Thanh Sơn! 09/12/2013
253 Chương 253 Cửu Đỉnh Ký - Dạ Thám Phủ Đệ. 09/12/2013
254 Chương 254 Cửu Đỉnh Ký - Ngươi là ai? 09/12/2013
255 Chương 255 Cửu Đỉnh Ký - Tìm khắp thành. 09/12/2013
256 Chương 256 Cửu Đỉnh Ký - Bình an thật hạnh phúc 09/12/2013
257 Chương 257 Cửu Đỉnh Ký - Tiềm phục ở Vũ Châu. 09/12/2013
258 Chương 258 Cửu Đỉnh Ký - Chấn động Vũ Hoàng môn. 09/12/2013
259 Chương 259 Cửu Đỉnh Ký - Một đêm yên tĩnh. 09/12/2013
260 Chương 260 Cửu Đỉnh Ký - Bao vây trùng điệp. 09/12/2013
261 Chương 261 Cửu Đỉnh Ký - Bắt sống Đằng Thanh Sơn. 09/12/2013
262 Chương 262 Cửu Đỉnh Ký - Truy sát dưới đất. 09/12/2013
263 Chương 263 Cửu Đỉnh Ký - Hạn chế 09/12/2013
264 Chương 264 Cửu Đỉnh Ký - Độc hành. 09/12/2013
265 Chương 265 Cửu Đỉnh Ký - Dã tâm của Đằng Thanh Sơn. 09/12/2013
266 Chương 266 Cửu Đỉnh Ký - Máu chảy thành sông. 09/12/2013
267 Chương 267 Cửu Đỉnh Ký - Nội gia cương kình. 09/12/2013
268 Chương 268 Cửu Đỉnh Ký - Cuồng Phong 09/12/2013
269 Chương 269 Cửu Đỉnh Ký - Người Ngựa Cùng Bay 09/12/2013
270 Chương 270 Cửu Đỉnh Ký - Hỗn Nguyên Nhất Khí 09/12/2013
271 Chương 271 Cửu Đỉnh Ký - Gầm lên rung trời 09/12/2013
272 Chương 272 Cửu Đỉnh Ký - Muốn trốn? 09/12/2013
273 Chương 273 Cửu Đỉnh Ký - Chính là hắn! 09/12/2013
274 Chương 274 Cửu Đỉnh Ký - Tuyệt Thế Vũ Lực 09/12/2013
275 Chương 275 Cửu Đỉnh Ký - Hai Đại Thần Sứ 09/12/2013
276 Chương 276 Cửu Đỉnh Ký - Mật Tông 09/12/2013
277 Chương 277 Cửu Đỉnh Ký - Cưỡi Thần Điêu Bay Đến 09/12/2013
278 Chương 278 Cửu Đỉnh Ký - Thân phận thật sự 09/12/2013
279 Chương 279 Cửu Đỉnh Ký - Thần nữ. 09/12/2013
280 Chương 280 Cửu Đỉnh Ký - Thiên thần sơn. 09/12/2013
281 Chương 281 Cửu Đỉnh Ký - Nghiêm ngặt. 09/12/2013
282 Chương 282 Cửu Đỉnh Ký - Thiên thần xuất quan. 09/12/2013
283 Chương 283 Cửu Đỉnh Ký - Tin nhà 09/12/2013
284 Chương 284 Cửu Đỉnh Ký - Oai lực một quyền . 09/12/2013
285 Chương 285 Cửu Đỉnh Ký - Hắc Diễm côn . 09/12/2013
286 Chương 286 Cửu Đỉnh Ký - Thình lình xảy ra 09/12/2013
287 Chương 287 Cửu Đỉnh Ký - Sinh Tử Nhai . 09/12/2013
288 Chương 288 Cửu Đỉnh Ký - Ngươi không làm ta thất vọng 09/12/2013
289 Chương 289 Cửu Đỉnh Ký - Dùng Lưng Đánh Bay 09/12/2013
290 Chương 290 Cửu Đỉnh Ký - Lời mời của Thiên Thần 09/12/2013
291 Chương 291 Cửu Đỉnh Ký - TAM ĐẠI KHÁCH KHANH 09/12/2013
292 Chương 292 Cửu Đỉnh Ký - CHIẾN THUYỀN BẮC HẢI 09/12/2013
293 Chương 293 Cửu Đỉnh Ký - LÊN ĐẢO 09/12/2013
294 Chương 294 Cửu Đỉnh Ký - HUYẾT CHIẾN RẠNG SÁNG 09/12/2013
295 Chương 295 Cửu Đỉnh Ký - HẠO KIẾP TƯƠNG LAI 09/12/2013
296 Chương 296 Cửu Đỉnh Ký - DƯƠNG PHÀM XUẤT HẢI 09/12/2013
297 Chương 297 Cửu Đỉnh Ký - Đêm Không An Tĩnh 09/12/2013
298 Chương 298 Cửu Đỉnh Ký - Đại Gia Hỏa 09/12/2013
299 Chương 299 Cửu Đỉnh Ký - Phiền Toái Rồi 09/12/2013
300 Chương 300 Cửu Đỉnh Ký - Cuộc Đàm Phán Kinh Hiểm 09/12/2013
301 Chương 301 Cửu Đỉnh Ký - Thiết Diệp Đảo 09/12/2013
302 Chương 302 Cửu Đỉnh Ký - Luyện Quyền Dưới Biển, Hái Quả Trên Đảo. 09/12/2013
303 Chương 303 Cửu Đỉnh Ký - Một thương xuyên thấu. 09/12/2013
304 Chương 304 Cửu Đỉnh Ký - Thu Phục Thất Bại. 09/12/2013
305 Chương 305 Cửu Đỉnh Ký - Tham Ăn. 09/12/2013
306 Chương 306 Cửu Đỉnh Ký - Đó Là Gì Thế? 09/12/2013
307 Chương 307 Cửu Đỉnh Ký - Vùng biển kỳ lạ 09/12/2013
308 Chương 308 Cửu Đỉnh Ký - Bắc Nhan trấn 09/12/2013
309 Chương 309 Cửu Đỉnh Ký - Kiếm Lâu và Cấm địa. 09/12/2013
310 Chương 310 Cửu Đỉnh Ký - Cám ơn tiền bối chỉ điểm 09/12/2013
311 Chương 311 Cửu Đỉnh Ký - Bắc Hải Đại Lục 09/12/2013
312 Chương 312 Cửu Đỉnh Ký - Xuyên Vân Tiễn. 09/12/2013
313 Chương 313 Cửu Đỉnh Ký - Chỉ biết đến thân, không cần lý lẽ. 09/12/2013
314 Chương 314 Cửu Đỉnh Ký - Thương và kiếm. 09/12/2013
315 Chương 315 Cửu Đỉnh Ký - Mượn xem 09/12/2013
316 Chương 316 Cửu Đỉnh Ký - Thần Tiên Ngọc Bích. 09/12/2013
317 Chương 317 Cửu Đỉnh Ký - Thi kiếm tiên Lý Thái Bạch. 09/12/2013
318 Chương 318 Cửu Đỉnh Ký - BẾ QUAN 09/12/2013
319 Chương 319 Cửu Đỉnh Ký - Thời Gian Trôi Cực Nhanh 09/12/2013
320 Chương 320 Cửu Đỉnh Ký - Tiếng kêu lớn. 09/12/2013
321 Chương 321 Cửu Đỉnh Ký - Du Ngư thân pháp 09/12/2013
322 Chương 322 Cửu Đỉnh Ký - Còn có một phiền toái 09/12/2013
323 Chương 323 Cửu Đỉnh Ký - Mẫu thân của Thanh Loan 09/12/2013
324 Chương 324 Cửu Đỉnh Ký - Bất Tử thảo 09/12/2013
325 Chương 325 Cửu Đỉnh Ký - Dân cư 09/12/2013
326 Chương 326 Cửu Đỉnh Ký - Chỉ có một tin tốt 09/12/2013
327 Chương 327 Cửu Đỉnh Ký - Cướp đoạt 09/12/2013
328 Chương 328 Cửu Đỉnh Ký - Đoan Mộc? 09/12/2013
329 Chương 329 Cửu Đỉnh Ký - Đan Ương Thành 09/12/2013
330 Chương 330 Cửu Đỉnh Ký - Bạt Đao Đánh Giết 09/12/2013
331 Chương 331 Cửu Đỉnh Ký - Lê công tử 09/12/2013
332 Chương 332 Cửu Đỉnh Ký - Chợ nô lệ 09/12/2013
333 Chương 333 Cửu Đỉnh Ký - Chọn lựa 09/12/2013
334 Chương 334 Cửu Đỉnh Ký - Đánh cược đấu Lồng vây 09/12/2013
335 Chương 335 Cửu Đỉnh Ký - Ngượng quá hóa giận 09/12/2013
336 Chương 336 Cửu Đỉnh Ký - Ông chủ, ta tới đây! 09/12/2013
337 Chương 337 Cửu Đỉnh Ký - Ngọc thô - người tài 09/12/2013
338 Chương 338 Cửu Đỉnh Ký - Làm sao dám ngăn cản hắn? 09/12/2013
339 Chương 339 Cửu Đỉnh Ký - A Thú 09/12/2013
340 Chương 340 Cửu Đỉnh Ký - Gặp họa 09/12/2013
341 Chương 341 Cửu Đỉnh Ký - Phó Đao 09/12/2013
342 Chương 342 Cửu Đỉnh Ký - Đệ nhất môn đồ 09/12/2013
343 Chương 343 Cửu Đỉnh Ký - Nam Sơn Thành 09/12/2013
344 Chương 344 Cửu Đỉnh Ký - Dục hỏa nan nại 09/12/2013
345 Chương 345 Cửu Đỉnh Ký - Tình thế thay đổi 09/12/2013
346 Chương 346 Cửu Đỉnh Ký - Tin tức kinh người 09/12/2013
347 Chương 347 Cửu Đỉnh Ký - Thần Phủ Sơn 09/12/2013
348 Chương 348 Cửu Đỉnh Ký - Nỗ lực và hồi báo 09/12/2013
349 Chương 349 Cửu Đỉnh Ký - Tân gia 09/12/2013
350 Chương 350 Cửu Đỉnh Ký - Chuẩn bị hoàng kim 09/12/2013
351 Chương 351 Cửu Đỉnh Ký - Ý ngoại chi hỉ 09/12/2013
352 Chương 352 Cửu Đỉnh Ký - Gia tộc tụ tập 09/12/2013
353 Chương 353 Cửu Đỉnh Ký - Bản đá Ngốc thạch 09/12/2013
354 Chương 354 Cửu Đỉnh Ký - Giá trên trời 09/12/2013
355 Chương 355 Cửu Đỉnh Ký - Đẹp cả đôi đường 09/12/2013
356 Chương 356 Cửu Đỉnh Ký - Lôi Đao Cửu Quyển 09/12/2013
357 Chương 357 Cửu Đỉnh Ký - Núi cao còn có núi cao hơn 09/12/2013
358 Chương 358 Cửu Đỉnh Ký - Thích dạy dỗ 09/12/2013
359 Chương 359 Cửu Đỉnh Ký - Lời Thỉnh Cầu Của lão Uông 09/12/2013
360 Chương 360 Cửu Đỉnh Ký - Sào Huyệt Lục Túc Đao 09/12/2013
361 Chương 361 Cửu Đỉnh Ký - Đỉnh Lóe Sáng 09/12/2013
362 Chương 362 Cửu Đỉnh Ký - Thăm Hỏi 09/12/2013
363 Chương 363 Cửu Đỉnh Ký - Cầu Cứu 09/12/2013
364 Chương 364 Cửu Đỉnh Ký - Lính Như Thổ Phỉ 09/12/2013
365 Chương 365 Cửu Đỉnh Ký - Thanh Danh 09/12/2013
366 Chương 366 Cửu Đỉnh Ký - Sát Thủ Đường! 09/12/2013
367 Chương 367 Cửu Đỉnh Ký - Song Sơn Thành 09/12/2013
368 Chương 368 Cửu Đỉnh Ký - Nhất Ẩm Nhất Trác 09/12/2013
369 Chương 369 Cửu Đỉnh Ký - Ai bắt ai? 09/12/2013
370 Chương 370 Cửu Đỉnh Ký - Hấp dẫn 09/12/2013
371 Chương 371 Cửu Đỉnh Ký - Báo thù? 09/12/2013
372 Chương 372 Cửu Đỉnh Ký - Bái sư 09/12/2013
373 Chương 373 Cửu Đỉnh Ký - Cương kình hậu kỳ, thân thể hoàn mỹ 09/12/2013
374 Chương 374 Cửu Đỉnh Ký - Chiêu thức mạnh nhất 09/12/2013
375 Chương 375 Cửu Đỉnh Ký - Hai mươi tuổi 09/12/2013
376 Chương 376 Cửu Đỉnh Ký - Vân Mộng cổ thành 09/12/2013
377 Chương 377 Cửu Đỉnh Ký - Đằng Thanh Sơn đấu với Vân Mộng Chiến Thần. 09/12/2013
378 Chương 378 Cửu Đỉnh Ký - Vân Mộng Bạch Quả. 09/12/2013
379 Chương 379 Cửu Đỉnh Ký - Hành Trình Tìm Bảo Bối Trong Vân Mộng Trạch. 09/12/2013
380 Chương 380 Cửu Đỉnh Ký - Thần Thú Ô Chuy Mã. 09/12/2013
381 Chương 381 Cửu Đỉnh Ký - Trở Về. 09/12/2013
382 Chương 382 Cửu Đỉnh Ký - Yêu Thú Sơn 09/12/2013
383 Chương 383 Cửu Đỉnh Ký - Bản khắc đá 09/12/2013
384 Chương 384 Cửu Đỉnh Ký - Bốn bản gần nhau 09/12/2013
385 Chương 385 Cửu Đỉnh Ký - Một năm 09/12/2013
386 Chương 386 Cửu Đỉnh Ký - Mục Vân Ký 09/12/2013
387 Chương 387 Cửu Đỉnh Ký - Lựa chọn về đạo 09/12/2013
388 Chương 388 Cửu Đỉnh Ký - Ta tên Dương Đông. 09/12/2013
389 Chương 389 Cửu Đỉnh Ký - Câu Chuyện Của Lão Uông. 09/12/2013
390 Chương 390 Cửu Đỉnh Ký - Đệ nhị môn đồ. 09/12/2013
391 Chương 391 Cửu Đỉnh Ký - Tin Động Trời Lan Nhanh 09/12/2013
392 Chương 392 Cửu Đỉnh Ký - Động Tâm 09/12/2013
393 Chương 393 Cửu Đỉnh Ký - Nữ Vũ Thánh 09/12/2013
394 Chương 394 Cửu Đỉnh Ký - Chọn ai? 09/12/2013
395 Chương 395 Cửu Đỉnh Ký - Ngưu Đầu Sơn ở Đông Hoa Vực 09/12/2013
396 Chương 396 Cửu Đỉnh Ký - Yêu chiến 09/12/2013
397 Chương 397 Cửu Đỉnh Ký - Hỏa Lưu Thiết hợp cốc 09/12/2013
398 Chương 398 Cửu Đỉnh Ký - Bốn phương rung động 09/12/2013
399 Chương 399 Cửu Đỉnh Ký - Nhất phu đương quan 09/12/2013
400 Chương 400 Cửu Đỉnh Ký - Địa bàn của ta 09/12/2013
401 Chương 401 Cửu Đỉnh Ký - Giằng co. 09/12/2013
402 Chương 402 Cửu Đỉnh Ký - Phân phối quyền lợi 09/12/2013
403 Chương 403 Cửu Đỉnh Ký - Mũi nhọn mạnh nhất 09/12/2013
404 Chương 404 Cửu Đỉnh Ký - Chiến cuộc biến đổi 09/12/2013
405 Chương 405 Cửu Đỉnh Ký - Chiếm Lĩnh Thành Công. 09/12/2013
406 Chương 406 Cửu Đỉnh Ký - Lửa Của Thanh Loan. 09/12/2013
407 Chương 407 Cửu Đỉnh Ký - Tiếng Gầm Kinh Thiên. 09/12/2013
408 Chương 408 Cửu Đỉnh Ký - Tổng Sản Lượng Hỏa Lưu Thiết. 09/12/2013
409 Chương 409 Cửu Đỉnh Ký - Kết Quả Của Núi Lửa Bùng Nổ. 09/12/2013
410 Chương 410 Cửu Đỉnh Ký - Ráng Đỏ Rực Trời. 09/12/2013
411 Chương 411 Cửu Đỉnh Ký - Thanh Sơn Tìm Bảo Vật. 09/12/2013
412 Chương 412 Cửu Đỉnh Ký - Cả Thiên Hạ Đều Biết. 09/12/2013
413 Chương 413 Cửu Đỉnh Ký - Giấc Mộng Trăm Năm. 09/12/2013
414 Chương 414 Cửu Đỉnh Ký - Tuyệt Cảnh. 09/12/2013
415 Chương 415 Cửu Đỉnh Ký - Thiên Phong Chiến Thần. 09/12/2013
416 Chương 416 Cửu Đỉnh Ký - Bước Ngoặt. 09/12/2013
417 Chương 417 Cửu Đỉnh Ký - Huyết Mạch Thần Phủ Sơn. 09/12/2013
418 Chương 418 Cửu Đỉnh Ký - Muội có bằng lòng gả cho huynh không. 09/12/2013
419 Chương 419 Cửu Đỉnh Ký - Đằng Thanh Sơn Thành Thân. 09/12/2013
420 Chương 420 Cửu Đỉnh Ký - Cuối Cùng Đạt Tới Hư Cảnh. 09/12/2013
421 Chương 421 Cửu Đỉnh Ký - Thần dung Thiên Địa. 09/12/2013
422 Chương 422 Cửu Đỉnh Ký - Lửa giận 09/12/2013
423 Chương 423 Cửu Đỉnh Ký - Giao Người! 09/12/2013
424 Chương 424 Cửu Đỉnh Ký - Thiên Phong Chiến Thần Phẫn Nộ 09/12/2013
425 Chương 425 Cửu Đỉnh Ký - Hiểu Rõ Mình 09/12/2013
426 Chương 426 Cửu Đỉnh Ký - Tiếp Tục Đột Phá! 09/12/2013
427 Chương 427 Cửu Đỉnh Ký - Xích Kim Hổ Bào. 09/12/2013
428 Chương 428 Cửu Đỉnh Ký - Cuộc Chiến Đỉnh Cao. 09/12/2013
429 Chương 429 Cửu Đỉnh Ký - Bất tử Phượng Hoàng 09/12/2013
430 Chương 430 Cửu Đỉnh Ký - Oai Phượng Hoàng 09/12/2013
431 Chương 431 Cửu Đỉnh Ký - Bảo Tàng Gia Tộc Thiên Phong. 09/12/2013
432 Chương 432 Cửu Đỉnh Ký - Xuất Phát, Cửu Châu! 09/12/2013
433 Chương 433 Cửu Đỉnh Ký - Đảo Phượng Hoàng 09/12/2013
434 Chương 434 Cửu Đỉnh Ký - Bất Ngờ. 09/12/2013
435 Chương 435 Cửu Đỉnh Ký - Lý Phủ. 09/12/2013
436 Chương 436 Cửu Đỉnh Ký - Giang Ninh Quy Nguyên Tông 09/12/2013
437 Chương 437 Cửu Đỉnh Ký - Thầy trò tâm sự 09/12/2013
438 Chương 438 Cửu Đỉnh Ký - Ba điều 09/12/2013
439 Chương 439 Cửu Đỉnh Ký - Trọc đầu không sợ bị túm tóc 09/12/2013
440 Chương 440 Cửu Đỉnh Ký - Chuyện xấu 09/12/2013
441 Chương 441 Cửu Đỉnh Ký - Thân phận 09/12/2013
442 Chương 442 Cửu Đỉnh Ký - Cử đi làm việc 09/12/2013
443 Chương 443 Cửu Đỉnh Ký - Giáo chủ Tuyết Liên Giáo 09/12/2013
444 Chương 444 Cửu Đỉnh Ký - Thời tiết sắp đổi rồi 09/12/2013
445 Chương 445 Cửu Đỉnh Ký - Binh tụ Thiết Long Thành 09/12/2013
446 Chương 446 Cửu Đỉnh Ký - Phá cửa đi vào 09/12/2013
447 Chương 447 Cửu Đỉnh Ký - Ta không phải người tốt 09/12/2013
448 Chương 448 Cửu Đỉnh Ký - Cửu Hoàn Sơn 09/12/2013
449 Chương 449 Cửu Đỉnh Ký - Hô Hòa khách khanh 09/12/2013
450 Chương 450 Cửu Đỉnh Ký - Bổ nhiệm 09/12/2013
451 Chương 451 Cửu Đỉnh Ký - Chọn lấy một cái 09/12/2013
452 Chương 452 Cửu Đỉnh Ký - Đệ Tử Thứ Ba 09/12/2013
453 Chương 453 Cửu Đỉnh Ký - Thẳng Thắn Thành Khẩn 09/12/2013
454 Chương 454 Cửu Đỉnh Ký - Thanh Lâu Đẫm Máu 09/12/2013
455 Chương 455 Cửu Đỉnh Ký - Đại loạn tử (Đại loạn) 09/12/2013
456 Chương 456 Cửu Đỉnh Ký - cố ý làm căng 09/12/2013
457 Chương 457 Cửu Đỉnh Ký - Triệu Đan Trần 09/12/2013
458 Chương 458 Cửu Đỉnh Ký - Cổ Ung 09/12/2013
459 Chương 459 Cửu Đỉnh Ký - Ở Thanh Hồ Đảo 09/12/2013
460 Chương 460 Cửu Đỉnh Ký - Rút kiếm, giết người 09/12/2013
461 Chương 461 Cửu Đỉnh Ký - Thanh Sơn quy lai 09/12/2013
462 Chương 462 Cửu Đỉnh Ký - Sát tâm 09/12/2013
463 Chương 463 Cửu Đỉnh Ký - Cửu Lang đảo 09/12/2013
464 Chương 464 Cửu Đỉnh Ký - Chu Quả tửu 09/12/2013
465 Chương 465 Cửu Đỉnh Ký - Quá độc ác 09/12/2013
466 Chương 466 Cửu Đỉnh Ký - Tin Tức 09/12/2013
467 Chương 467 Cửu Đỉnh Ký - Bão Tố Sắp Nổi 09/12/2013
468 Chương 468 Cửu Đỉnh Ký - Xạ Nhật Thiên Lang 09/12/2013
469 Chương 469 Cửu Đỉnh Ký - Đại Duyên Sơn, Cửu Lang Đảo. 09/12/2013
470 Chương 470 Cửu Đỉnh Ký - Từng Bước Áp Sát. 09/12/2013
471 Chương 471 Cửu Đỉnh Ký - Sa Lầy. 09/12/2013
472 Chương 472 Cửu Đỉnh Ký - Tuyệt Cảnh 09/12/2013
473 Chương 473 Cửu Đỉnh Ký - Thổ Hành Chi Đạo 09/12/2013
474 Chương 474 Cửu Đỉnh Ký - Cứu tinh 09/12/2013
475 Chương 475 Cửu Đỉnh Ký - Xé da hổ 09/12/2013
476 Chương 476 Cửu Đỉnh Ký - Chiến!Chiến! Chiến! 09/12/2013
477 Chương 477 Cửu Đỉnh Ký - Chiến! Chiến! Chiến 09/12/2013
478 Chương 478 Cửu Đỉnh Ký - Tông chủ Kiếm Tông 09/12/2013
479 Chương 479 Cửu Đỉnh Ký - Nguồn gốc nội gia 09/12/2013
480 Chương 480 Cửu Đỉnh Ký - Niềm vui bất ngờ 09/12/2013
481 Chương 481 Cửu Đỉnh Ký - Lục Túc Đao Trì hư cảnh 09/12/2013
482 Chương 482 Cửu Đỉnh Ký - Phát động toàn diện 09/12/2013
483 Chương 483 Cửu Đỉnh Ký - Món khai vị 09/12/2013
484 Chương 484 Cửu Đỉnh Ký - Đại hư cảnh kịch chiến 09/12/2013
485 Chương 485 Cửu Đỉnh Ký - Đánh Cho Ngươi Sợ. 09/12/2013
486 Chương 486 Cửu Đỉnh Ký - Kinh Thiên Hạ. 09/12/2013
487 Chương 487 Cửu Đỉnh Ký - Vũ Đồng Hải. 09/12/2013
488 Chương 488 Cửu Đỉnh Ký - Một Bộ Thần Giáp. 09/12/2013
489 Chương 489 Cửu Đỉnh Ký - Hoãn Xưng Vương 09/12/2013
490 Chương 490 Cửu Đỉnh Ký - Bùi Tam gặp Đằng Thanh Sơn 09/12/2013
491 Chương 491 Cửu Đỉnh Ký - Cửu Châu đỉnh 09/12/2013
492 Chương 492 Cửu Đỉnh Ký - Lời nhắc nhở quan trọng nhất 09/12/2013
493 Chương 493 Cửu Đỉnh Ký - Được làm vua thua làm giặc 09/12/2013
494 Chương 494 Cửu Đỉnh Ký - Sinh và tử 09/12/2013
495 Chương 495 Cửu Đỉnh Ký - Bữa tiệc của các cường giả hư cảnh 09/12/2013
496 Chương 496 Cửu Đỉnh Ký - Động hư chiến đấu. 09/12/2013
497 Chương 497 Cửu Đỉnh Ký - Một Màn Bất Ngờ. 09/12/2013
498 Chương 498 Cửu Đỉnh Ký - Lục Nhĩ Toản Địa Thử. 09/12/2013
499 Chương 499 Cửu Đỉnh Ký - Hư cảnh ngã xuống 09/12/2013
500 Chương 500 Cửu Đỉnh Ký - Truy theo thần giáp 09/12/2013
501 Chương 501 Cửu Đỉnh Ký - Người có duyên 09/12/2013
502 Chương 502 Cửu Đỉnh Ký - Tùy các ngươi 09/12/2013
503 Chương 503 Cửu Đỉnh Ký - Hồng Thiên Thành 09/12/2013
504 Chương 504 Cửu Đỉnh Ký - Trở về 09/12/2013
505 Chương 505 Cửu Đỉnh Ký - Nhập Môn 09/12/2013
506 Chương 506 Cửu Đỉnh Ký - Bình Tĩnh Chờ Đợi 09/12/2013
507 Chương 507 Cửu Đỉnh Ký - Nguy Cấp 09/12/2013
508 Chương 508 Cửu Đỉnh Ký - Vũ Hoàng môn 09/12/2013
509 Chương 509 Cửu Đỉnh Ký - Làm Khó Dễ. 09/12/2013
510 Chương 510 Cửu Đỉnh Ký - Bế quan 09/12/2013
511 Chương 511 Cửu Đỉnh Ký - Tùng Dương Sơn 09/12/2013
512 Chương 512 Cửu Đỉnh Ký - Trở mặt 09/12/2013
513 Chương 513 Cửu Đỉnh Ký - Quyết Liệt! Độc Ác! 09/12/2013
514 Chương 514 Cửu Đỉnh Ký - Chuẩn bị chiến tranh! 09/12/2013
515 Chương 515 Cửu Đỉnh Ký - Khắp Nơi Tụ Tập 09/12/2013
516 Chương 516 Cửu Đỉnh Ký - Kiếp Nạn Phủ Xuống 09/12/2013
517 Chương 517 Cửu Đỉnh Ký - Phá hư tiễn, tiễn đoạt mệnh 09/12/2013
518 Chương 518 Cửu Đỉnh Ký - Hủy Diệt chi đạo 09/12/2013
519 Chương 519 Cửu Đỉnh Ký - Ân oán sáu nghìn năm 09/12/2013
520 Chương 520 Cửu Đỉnh Ký - Hỏa Thiêu Thiên Vân Sơn 09/12/2013
521 Chương 521 Cửu Đỉnh Ký - Dưới chân Thiên Vân Sơn 09/12/2013
522 Chương 522 Cửu Đỉnh Ký - Cái tên Thanh Sơn 09/12/2013
523 Chương 523 Cửu Đỉnh Ký - Phong bạo khởi 09/12/2013
524 Chương 524 Cửu Đỉnh Ký - Tôn giả 09/12/2013
525 Chương 525 Cửu Đỉnh Ký - Gặp cha mẹ 09/12/2013
526 Chương 526 Cửu Đỉnh Ký - Nhục Bạch Cốt 09/12/2013
527 Chương 527 Cửu Đỉnh Ký - Kinh Sợ. 09/12/2013
528 Chương 528 Cửu Đỉnh Ký - Nước. 09/12/2013
529 Chương 529 Cửu Đỉnh Ký - Hỏa thiêu Thành Hồ Đảo 09/12/2013
530 Chương 530 Cửu Đỉnh Ký - Chốn Ẩn Náu. 09/12/2013
531 Chương 531 Cửu Đỉnh Ký - Tiến Công, Tiến Công. 09/12/2013
532 Chương 532 Cửu Đỉnh Ký - Nửa giang sơn 09/12/2013
533 Chương 533 Cửu Đỉnh Ký - Từng bước lập doanh 09/12/2013
534 Chương 534 Cửu Đỉnh Ký - Không đường nào chạy thoát 09/12/2013
535 Chương 535 Cửu Đỉnh Ký - Đằng Thanh Sơn và Thiết Ngũ. 09/12/2013
536 Chương 536 Cửu Đỉnh Ký - Cái Chết Của Hạt Tử Kiếm Thánh 09/12/2013
537 Chương 537 Cửu Đỉnh Ký - Đề Nghị 09/12/2013
538 Chương 538 Cửu Đỉnh Ký - Mâu thuẫn 09/12/2013
539 Chương 539 Cửu Đỉnh Ký - Lựa chọn một con đường 09/12/2013
540 Chương 540 Cửu Đỉnh Ký - Dã tâm của Đằng Thanh Sơn 09/12/2013
541 Chương 541 Cửu Đỉnh Ký - Thần Thoại Cửu Châu 09/12/2013
542 Chương 542 Cửu Đỉnh Ký - Thanh Sơn hội quán 09/12/2013
543 Chương 543 Cửu Đỉnh Ký - Hổ Hình Quyền 09/12/2013
544 Chương 544 Cửu Đỉnh Ký - Cuối cùng cũng tới 09/12/2013
545 Chương 545 Cửu Đỉnh Ký - Một bản danh sách 09/12/2013
546 Chương 546 Cửu Đỉnh Ký - Ngũ hành chi mộc 09/12/2013
547 Chương 547 Cửu Đỉnh Ký - Mười Sáu Năm Sau. 09/12/2013
548 Chương 548 Cửu Đỉnh Ký - Thanh Sơn xuất quan 09/12/2013
549 Chương 549 Cửu Đỉnh Ký - Tình Thế Chuyển Xấu. 09/12/2013
550 Chương 550 Cửu Đỉnh Ký - Vũ Châu 09/12/2013
551 Chương 551 Cửu Đỉnh Ký - Bá đạo 09/12/2013
552 Chương 552 Cửu Đỉnh Ký - Chuyển lời 09/12/2013
553 Chương 553 Cửu Đỉnh Ký - Diêm Đan Thần 09/12/2013
554 Chương 554 Cửu Đỉnh Ký - Mật tín. 09/12/2013
555 Chương 555 Cửu Đỉnh Ký - Giết chóc 09/12/2013
556 Chương 556 Cửu Đỉnh Ký - Chân Tướng? 09/12/2013
557 Chương 557 Cửu Đỉnh Ký - Hết Sức Căng Thẳng. 09/12/2013
558 Chương 558 Cửu Đỉnh Ký - Hỏi Tội. 09/12/2013
559 Chương 559 Cửu Đỉnh Ký - Lực Áp Vũ Hoàng Môn. 09/12/2013
560 Chương 560 Cửu Đỉnh Ký - Đánh! 09/12/2013
561 Chương 561 Cửu Đỉnh Ký - Cảnh giới động hư? 09/12/2013
562 Chương 562 Cửu Đỉnh Ký - Tôn giả của Vũ Hoàng môn 09/12/2013
563 Chương 563 Cửu Đỉnh Ký - Tôn giả 09/12/2013
564 Chương 564 Cửu Đỉnh Ký - Bồi thường 09/12/2013
565 Chương 565 Cửu Đỉnh Ký - Âm Mưu 09/12/2013
566 Chương 566 Cửu Đỉnh Ký - Tung Tích 09/12/2013
567 Chương 567 Cửu Đỉnh Ký - Mục Tiêu của Thiên Thần Cung 09/12/2013
568 Chương 568 Cửu Đỉnh Ký - Gặp Mặt. 09/12/2013
569 Chương 569 Cửu Đỉnh Ký - Quyết Định. 09/12/2013
570 Chương 570 Cửu Đỉnh Ký - Bái Tế. 09/12/2013
571 Chương 571 Cửu Đỉnh Ký - Âm Mưu Đã Lộ. 09/12/2013
572 Chương 572 Cửu Đỉnh Ký - Uy Hiếp. 09/12/2013
573 Chương 573 Cửu Đỉnh Ký - Động thủ, giết! 09/12/2013
574 Chương 574 Cửu Đỉnh Ký - Cảnh tượng bất ngờ 09/12/2013
575 Chương 575 Cửu Đỉnh Ký - Thần Miếu bí mật 09/12/2013
576 Chương 576 Cửu Đỉnh Ký - Thế lực cực mạnh 09/12/2013
577 Chương 577 Cửu Đỉnh Ký - Cổ Ung 09/12/2013
578 Chương 578 Cửu Đỉnh Ký - Dùng thế ép người 09/12/2013
579 Chương 579 Cửu Đỉnh Ký - Cảnh giới động hư 09/12/2013
580 Chương 580 Cửu Đỉnh Ký - Luyện hóa thần giáp 09/12/2013
581 Chương 581 Cửu Đỉnh Ký - Trưởng lão Quy Nguyên tông 09/12/2013
582 Chương 582 Cửu Đỉnh Ký - Nổi trận lôi đình 09/12/2013
583 Chương 583 Cửu Đỉnh Ký - Lửa giận 09/12/2013
584 Chương 584 Cửu Đỉnh Ký - Đổ dầu vào lửa 09/12/2013
585 Chương 585 Cửu Đỉnh Ký - Chửi mắng ngập trời 09/12/2013
586 Chương 586 Cửu Đỉnh Ký - Công khai chân tướng 09/12/2013
587 Chương 587 Cửu Đỉnh Ký - Chủ mưu chính thức 09/12/2013
588 Chương 588 Cửu Đỉnh Ký - Giết sạch 09/12/2013
589 Chương 589 Cửu Đỉnh Ký - Nói cho ta biết! 09/12/2013
590 Chương 590 Cửu Đỉnh Ký - Tin từ Cổ Ung 09/12/2013
591 Chương 591 Cửu Đỉnh Ký - Bùi Tam đến 09/12/2013
592 Chương 592 Cửu Đỉnh Ký - Một chưởng 09/12/2013
593 Chương 593 Cửu Đỉnh Ký - Thần Miếu đẫm máu 09/12/2013
594 Chương 594 Cửu Đỉnh Ký - Chí cường chiến giáp 09/12/2013
595 Chương 595 Cửu Đỉnh Ký - Muốn giết ta à! 09/12/2013
596 Chương 596 Cửu Đỉnh Ký - Đây là ai? 09/12/2013
597 Chương 597 Cửu Đỉnh Ký - Ước định 09/12/2013
598 Chương 598 Cửu Đỉnh Ký - Chiến tranh 09/12/2013
599 Chương 599 Cửu Đỉnh Ký - Đuổi đi 09/12/2013
600 Chương 600 Cửu Đỉnh Ký - Va chạm cực mạnh 09/12/2013
601 Chương 601 Cửu Đỉnh Ký - Sinh và tử 09/12/2013
602 Chương 602 Cửu Đỉnh Ký - Bùi Tam lột xác 09/12/2013
603 Chương 603 Cửu Đỉnh Ký - Ba phong thư 09/12/2013
604 Chương 604 Cửu Đỉnh Ký - Bốn cường giả đương thời 09/12/2013
605 Chương 605 Cửu Đỉnh Ký - Cuộc chiến đỉnh cao đầu tiên 09/12/2013
606 Chương 606 Cửu Đỉnh Ký - Xuất phát, Minh Nguyệt đảo 09/12/2013
607 Chương 607 Cửu Đỉnh Ký - Ngọc Bích biến mất 09/12/2013
608 Chương 608 Cửu Đỉnh Ký - Trong động không ngày tháng 09/12/2013
609 Chương 609 Cửu Đỉnh Ký - Lại là một năm 09/12/2013
610 Chương 610 Cửu Đỉnh Ký - Tần Thập Thất 09/12/2013
611 Chương 611 Cửu Đỉnh Ký - Đột phá trong chiến đấu 09/12/2013
612 Chương 612 Cửu Đỉnh Ký - Rãnh trời 09/12/2013
613 Chương 613 Cửu Đỉnh Ký - Nhận rõ nội tâm 09/12/2013
614 Chương 614 Cửu Đỉnh Ký - Một năm sau 09/12/2013
615 Chương 615 Cửu Đỉnh Ký - Làm người ngoài 09/12/2013
616 Chương 616 Cửu Đỉnh Ký - Trong cuộc sống 09/12/2013
617 Chương 617 Cửu Đỉnh Ký - Lột Xác, Cảm Ngộ. 09/12/2013
618 Chương 618 Cửu Đỉnh Ký - Kỳ Cảnh. 09/12/2013
619 Chương 619 Cửu Đỉnh Ký - Nâng Cốc Dạ Đàm 09/12/2013
620 Chương 620 Cửu Đỉnh Ký - Trên Hồ Bạch Mã 09/12/2013
621 Chương 621 Cửu Đỉnh Ký - Cửu Đỉnh Luân Hồi 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-cuu-dinh-ky-544.html