Truyện Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Ngôn tình

  • Tên truyện: Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 01/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký
Đêm lạnh như nước, trăng sáng nhô cao. Trong phòng không có đèn dầu, mượn ánh sáng của ánh trăng có thể thấy bên trong bố trí tinh mỹ lịch sự tao nhã, trên bàn là bình sứ Thanh Hoa có cắm hai cành hoa đào màu hồng phấn, cánh hoa mai lay động nhè nhè trong không khí ẩm ướt dễ chịu, trên song cửa sổ gắn rèm màu đỏ tươi có treo một cây đàn cổ bảy dây, chiếc màn màu xanh nhạt rủ xuống trước giường.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương7 30/11/2013
8 Chương 8 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 10 30/11/2013
11 Chương 11 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 11 30/11/2013
12 Chương 12 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 12 30/11/2013
13 Chương 13 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 13 30/11/2013
14 Chương 14 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 14 30/11/2013
15 Chương 15 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 15 30/11/2013
16 Chương 16 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 16 30/11/2013
17 Chương 17 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 17 30/11/2013
18 Chương 18 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 18 30/11/2013
19 Chương 19 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 19 30/11/2013
20 Chương 20 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 20 30/11/2013
21 Chương 21 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 21 30/11/2013
22 Chương 22 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 22 30/11/2013
23 Chương 23 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 23 30/11/2013
24 Chương 24 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 24 30/11/2013
25 Chương 25 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 25 30/11/2013
26 Chương 26 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 26 30/11/2013
27 Chương 27 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 27 30/11/2013
28 Chương 28 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 28 30/11/2013
29 Chương 29 Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký - Chương 29 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dai-minh-giang-ho-trach-nu-ky-337.html