Truyện Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lịch sử

  • Tên truyện: Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Bạn đang đọc truyện Đại Tống Phong Lưu Tài Tử của tác giả Ngọ Hậu Phương Tình trên trang đọc truyện online.Sau giờ ngọ phương tình đích mất quyền lực lịch sử tiểu thuyết tân thư---- hắn thuở nhỏ liền mang theo thần kỳ đích quang hoàn, vĩ đại đích từ gia, lí học gia, văn đàn đại sư, vẫn là nông học gia? Công gia? Khi hắn phụ giúp hắn tổ mẫu đích xe lăn bước vào kinh thành khi, vô số thâm khuê cô gái kiều thủ lấy đãi, xem này phong độ phiên phiên thiếu niên phong thải.

Hắn đích xuất hiện, làm cho từ hoàng đế đại thần, cho tới thứ dân dân chúng, đều lâm vào khuynh đảo.

Ở hắn đích trợ giúp hạ, đem sẽ xuất hiện một cái vô cùng huy hoàng đích Đại Tống thiên hướng.

Chính là hắn ngẫu nhiên cùng hắn đích kiều thê nhóm nói qua một câu làm cho các nàng không hiểu kỳ diệu trong lời nói:

" Thí, ta cái gì cũng không là, muốn nói ta chỉ có xem như một cái tối thành công đích xuyên qua giả.

Xuyên qua, các ngươi đổng không hiểu?

Ha ha ha.

"

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Nhục Nhã 28/03/2014
2 Chương 2 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Chưng cất 28/03/2014
3 Chương 3 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bán 28/03/2014
4 Chương 4 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Mua 28/03/2014
5 Chương 5 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hồng Diên 28/03/2014
6 Chương 6 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Sinh Nhật 28/03/2014
7 Chương 7 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Kỹ Kinh 28/03/2014
8 Chương 8 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Nổi Tiếng 28/03/2014
9 Chương 9 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đến Già 28/03/2014
10 Chương 10 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cự Tuyệt 28/03/2014
11 Chương 11 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Kỳ Thật 28/03/2014
12 Chương 12 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đóng Cửa 28/03/2014
13 Chương 13 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thánh Chỉ 28/03/2014
14 Chương 14 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Sinh Bi 28/03/2014
15 Chương 15 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tây Du Hiếu Ký 28/03/2014
16 Chương 16 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thánh Chỉ Tới 28/03/2014
17 Chương 17 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cự Tuyệt 28/03/2014
18 Chương 18 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đề Thơ 28/03/2014
19 Chương 19 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Giá Trị 28/03/2014
20 Chương 20 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thần Tượng 28/03/2014
21 Chương 21 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đạo Thánh Chỉ Thứ Hai 28/03/2014
22 Chương 22 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lục Ngạc 28/03/2014
23 Chương 23 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đi Xem 28/03/2014
24 Chương 24 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đại Công 28/03/2014
25 Chương 25 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Sinh Tử 28/03/2014
26 Chương 26 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lợi Nhuận 28/03/2014
27 Chương 27 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hình Cầu 28/03/2014
28 Chương 28 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đạo Thánh Chỉ Thứ Ba 28/03/2014
29 Chương 29 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Khó Chịu 28/03/2014
30 Chương 30 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Chờ Đợi 28/03/2014
31 Chương 31 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ký Hiệu 28/03/2014
32 Chương 32 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Khách Quý 28/03/2014
33 Chương 33 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Nói Chuyện 28/03/2014
34 Chương 34 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bắt Chước 28/03/2014
35 Chương 35 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Sửa Lại Lịch Sử 28/03/2014
36 Chương 36 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Khẩu Chiến 28/03/2014
37 Chương 37 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hồng Lâu Mộng 28/03/2014
38 Chương 38 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Nữ Nhân 28/03/2014
39 Chương 39 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Trở Về 28/03/2014
40 Chương 40 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Koala (Gấu túi) 28/03/2014
41 Chương 41 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Nhất Đế 28/03/2014
42 Chương 42 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hào Quang Bảo Thạch 28/03/2014
43 Chương 43 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Gieo Trồng 28/03/2014
44 Chương 44 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Máy Kéo Sợi 28/03/2014
45 Chương 45 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Biện Pháp 28/03/2014
46 Chương 46 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cánh Cửa 28/03/2014
47 Chương 47 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Vì Ai 28/03/2014
48 Chương 48 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - So Tài 28/03/2014
49 Chương 49 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đồng Chung 28/03/2014
50 Chương 50 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lư Hương 28/03/2014
51 Chương 51 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đề Mục 28/03/2014
52 Chương 52 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đập Đá 28/03/2014
53 Chương 53 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Số Gà 28/03/2014
54 Chương 54 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bái Sư 28/03/2014
55 Chương 55 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Trưởng Thành 28/03/2014
56 Chương 56 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Mất Trộm 28/03/2014
57 Chương 57 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thánh Nhân 28/03/2014
58 Chương 58 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ngụy Thư 28/03/2014
59 Chương 59 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Quân Vô Hí Ngôn 28/03/2014
60 Chương 60 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Xuất Thế 28/03/2014
61 Chương 61 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cáo Biệt 28/03/2014
62 Chương 62 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Biển Người 28/03/2014
63 Chương 63 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Dọa Khiếp 28/03/2014
64 Chương 64 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Uyển Dung 28/03/2014
65 Chương 65 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hứa Hẹn 28/03/2014
66 Chương 66 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Nhập Cung 28/03/2014
67 Chương 67 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tứ Đại Tội Danh 28/03/2014
68 Chương 68 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bão Nổi 28/03/2014
69 Chương 69 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tiểu Thuyết 28/03/2014
70 Chương 70 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tiểu Nhân 28/03/2014
71 Chương 71 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lương Thần 28/03/2014
72 Chương 72 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bạch Mã Hoàng Tử 28/03/2014
73 Chương 73 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Múa Kiếm 28/03/2014
74 Chương 74 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hạng Trang 28/03/2014
75 Chương 75 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Sa Đọa 28/03/2014
76 Chương 76 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Một Gậy 28/03/2014
77 Chương 77 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Sơn trại 28/03/2014
78 Chương 78 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Sao 28/03/2014
79 Chương 79 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tổ Sư 28/03/2014
80 Chương 80 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hoa Bái 28/03/2014
81 Chương 81 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thuốc Nổ 28/03/2014
82 Chương 82 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Kỳ Trân Dị Bảo 28/03/2014
83 Chương 83 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ca ca 28/03/2014
84 Chương 84 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ngọc ca 28/03/2014
85 Chương 85 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đập Phá 28/03/2014
86 Chương 86 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đại Lý 28/03/2014
87 Chương 87 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thật Cao 28/03/2014
88 Chương 88 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lòng Dạ Thâm Hiểm 28/03/2014
89 Chương 89 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Muội muội 28/03/2014
90 Chương 90 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - 28/03/2014
91 Chương 91 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ám Sát 28/03/2014
92 Chương 92 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Chết 28/03/2014
93 Chương 93 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tiểu Như 28/03/2014
94 Chương 94 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Huyết Thệ 28/03/2014
95 Chương 95 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bay trên trời 28/03/2014
96 Chương 96 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lạc Thiên 28/03/2014
97 Chương 97 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thần tiên 28/03/2014
98 Chương 98 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Yêu nữ 28/03/2014
99 Chương 99 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Câu đối 28/03/2014
100 Chương 100 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đấu liên 28/03/2014
101 Chương 101 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ba sĩ. 28/03/2014
102 Chương 102 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đáp án! 28/03/2014
103 Chương 103 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ngốc tử 28/03/2014
104 Chương 104 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tranh tế 28/03/2014
105 Chương 105 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Sứ giả 28/03/2014
106 Chương 106 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hòa bình 28/03/2014
107 Chương 107 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ám nhãn 28/03/2014
108 Chương 108 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thi đấu 28/03/2014
109 Chương 109 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Nãi nãi 28/03/2014
110 Chương 110 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lộ hình 28/03/2014
111 Chương 111 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tạ thế 28/03/2014
112 Chương 112 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cầu nguyện 28/03/2014
113 Chương 113 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Chính khí 28/03/2014
114 Chương 114 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Người dưng 28/03/2014
115 Chương 115 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đi xa 28/03/2014
116 Chương 116 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Một năm 28/03/2014
117 Chương 117 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Song hoa 28/03/2014
118 Chương 118 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Chữ in rời 28/03/2014
119 Chương 119 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Mười đạo thánh chỉ 28/03/2014
120 Chương 120 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lời cảnh cáo 28/03/2014
121 Chương 121 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Khốc âm 28/03/2014
122 Chương 122 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ủy thác 28/03/2014
123 Chương 123 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đặc Quyền 28/03/2014
124 Chương 124 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tin tưởng 28/03/2014
125 Chương 125 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Giúp đỡ 28/03/2014
126 Chương 126 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đại Trượng 28/03/2014
127 Chương 127 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Khám nghiệm tử thi 28/03/2014
128 Chương 128 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đại án 28/03/2014
129 Chương 129 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thiên Lang 28/03/2014
130 Chương 130 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tắm 28/03/2014
131 Chương 131 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tắm chung 28/03/2014
132 Chương 132 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Xuân dược 28/03/2014
133 Chương 133 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lão nhị. 28/03/2014
134 Chương 134 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thần tiên. 28/03/2014
135 Chương 135 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Nhớ người. 28/03/2014
136 Chương 136 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đấu pháp (thượng). 28/03/2014
137 Chương 137 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đấu pháp (trung). 28/03/2014
138 Chương 138 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đấu pháp (hạ). 28/03/2014
139 Chương 139 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cưa người. 28/03/2014
140 Chương 140 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Chiết liễu 28/03/2014
141 Chương 141 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Trinh tiết . 28/03/2014
142 Chương 142 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Song Hoàng ( thượng). 28/03/2014
143 Chương 143 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Song Hoàng ( Trung) 28/03/2014
144 Chương 144 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Song Hoàng (Hạ) 28/03/2014
145 Chương 145 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bao cỏ 28/03/2014
146 Chương 146 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Con chó què. 28/03/2014
147 Chương 147 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hậu trường 28/03/2014
148 Chương 148 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Vòng quanh trái đất 28/03/2014
149 Chương 149 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Nhất định phải giết. 28/03/2014
150 Chương 150 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lolita. 28/03/2014
151 Chương 151 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thiên Long. 28/03/2014
152 Chương 152 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Không phải người. 28/03/2014
153 Chương 153 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Heo chó. 28/03/2014
154 Chương 154 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bồ tát. 28/03/2014
155 Chương 155 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Diệt môn. 28/03/2014
156 Chương 156 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Chúc tết. 28/03/2014
157 Chương 157 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lý Tuệ. 28/03/2014
158 Chương 158 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Vẽ lông mày.. 28/03/2014
159 Chương 159 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Anh phi. 28/03/2014
160 Chương 160 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Yết hầu. 28/03/2014
161 Chương 161 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tranh đấu. 28/03/2014
162 Chương 162 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Gian thần. 28/03/2014
163 Chương 163 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Liệt sĩ. 28/03/2014
164 Chương 164 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Liệt sĩ (2). 28/03/2014
165 Chương 165 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Liệt sĩ (3). 28/03/2014
166 Chương 166 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Danh. 28/03/2014
167 Chương 167 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Báo chí. 28/03/2014
168 Chương 168 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tiêu dao. 28/03/2014
169 Chương 169 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đạm cúc. 28/03/2014
170 Chương 170 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đạm cúc (Tiếp). 28/03/2014
171 Chương 171 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Kèn. 28/03/2014
172 Chương 172 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bình Minh. (thượng) 28/03/2014
173 Chương 173 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bình minh. (trung) 28/03/2014
174 Chương 174 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bình minh. (Hạ) 28/03/2014
175 Chương 175 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Át chủ bài. 28/03/2014
176 Chương 176 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Quạt lông. 28/03/2014
177 Chương 177 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Dã lang. (thượng) 28/03/2014
178 Chương 178 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Dã lang. (trung) 28/03/2014
179 Chương 179 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ánh bình minh. 28/03/2014
180 Chương 180 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cưỡng gian. 28/03/2014
181 Chương 181 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Giáo chủ. (thượng) 28/03/2014
182 Chương 182 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Giáo chủ. (hạ) 28/03/2014
183 Chương 183 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cô thành. (thượng) 28/03/2014
184 Chương 184 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cô thành. (trung) 28/03/2014
185 Chương 185 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cô thành. (hạ) 28/03/2014
186 Chương 186 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Động phòng. 28/03/2014
187 Chương 187 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Giường lớn. 28/03/2014
188 Chương 188 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thành máu- phách đạo-hải dương. 28/03/2014
189 Chương 189 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thành máu - loài chó trung thành. 28/03/2014
190 Chương 190 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hỏa khí. (1) 28/03/2014
191 Chương 191 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hỏa khí (hạ) 28/03/2014
192 Chương 192 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thánh nhân 28/03/2014
193 Chương 193 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Kết võng (thượng) 28/03/2014
194 Chương 194 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Kết võng (hạ) 28/03/2014
195 Chương 195 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Kế hoạch 28/03/2014
196 Chương 196 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lượng kiếm 28/03/2014
197 Chương 197 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hoan nghênh 28/03/2014
198 Chương 198 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Kịch nói 28/03/2014
199 Chương 199 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bạch thoại 28/03/2014
200 Chương 200 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hỗ Trợ 28/03/2014
201 Chương 201 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ngầm Chiến (thượng) 28/03/2014
202 Chương 202 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ngầm Chiến (hạ) 28/03/2014
203 Chương 203 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Trận chiến thầm lặng 28/03/2014
204 Chương 204 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Mỹ nhân (thượng) 28/03/2014
205 Chương 205 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Mỹ nhân (hạ) 28/03/2014
206 Chương 206 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lục bình 28/03/2014
207 Chương 207 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hoa Mai. (Thượng) 28/03/2014
208 Chương 208 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hoa Mai. (Hạ) 28/03/2014
209 Chương 209 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Dạ chiến. 28/03/2014
210 Chương 210 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Vương sư 28/03/2014
211 Chương 211 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hồng Tuyết (thượng) 28/03/2014
212 Chương 212 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hồng Tuyết (trung) 28/03/2014
213 Chương 213 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hồng tuyết (hạ) 28/03/2014
214 Chương 214 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Một mình chiến đấu. 28/03/2014
215 Chương 215 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Nội gián 28/03/2014
216 Chương 216 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Người mới đến 28/03/2014
217 Chương 217 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Không phải thần 28/03/2014
218 Chương 218 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Không phải thần (hạ) 28/03/2014
219 Chương 219 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Giai nhân 28/03/2014
220 Chương 220 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Phá bình 28/03/2014
221 Chương 221 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tướng quân mặt sắt (thượng) 28/03/2014
222 Chương 222 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tướng quân mặt sắt (trung) 28/03/2014
223 Chương 223 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tướng quân mặt sắt (hạ) 28/03/2014
224 Chương 224 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bảy ngày 28/03/2014
225 Chương 225 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Băng 28/03/2014
226 Chương 226 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Nhảy múa trên mũi dao 28/03/2014
227 Chương 227 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Khúc tiếu gian 28/03/2014
228 Chương 228 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tan thành tro bụi 28/03/2014
229 Chương 229 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thương hoảng nam cố (Thượng) 28/03/2014
230 Chương 230 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thương hoàng nam cố (2) 28/03/2014
231 Chương 231 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Dụng thị bất dụng (1 2) 28/03/2014
232 Chương 232 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ngựa giống siêu cấp (1) 28/03/2014
233 Chương 233 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Ngựa giống siêu cấp. (2) 28/03/2014
234 Chương 234 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Trói lại. (1 2 3) 28/03/2014
235 Chương 235 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Rượu độc. (1 2) 28/03/2014
236 Chương 236 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Một chuyện nhỏ. (1 2) 28/03/2014
237 Chương 237 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Kiều nhu 28/03/2014
238 Chương 238 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Nô tỳ hầu chủ nhân đi ngủ 28/03/2014
239 Chương 239 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Chịu tội 28/03/2014
240 Chương 240 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Dùng hình. 28/03/2014
241 Chương 241 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Phản gián. 28/03/2014
242 Chương 242 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thảo dân mệt mỏi rồi. 28/03/2014
243 Chương 243 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đi theo ta 28/03/2014
244 Chương 244 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Đánh bố vợ. 28/03/2014
245 Chương 245 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Gia pháp của Thạch Kiên. 28/03/2014
246 Chương 246 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Trời sắp đổ mưa 28/03/2014
247 Chương 247 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Xuất hiện nanh vuốt 28/03/2014
248 Chương 248 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cạm Bẫy. 28/03/2014
249 Chương 249 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - vô danh 28/03/2014
250 Chương 250 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cá trong chậu. 28/03/2014
251 Chương 251 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Hoàng thượng giá lâm 28/03/2014
252 Chương 252 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Luyến tiếc 28/03/2014
253 Chương 253 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Chịu chết hay Bức phá 28/03/2014
254 Chương 254 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Trời giáng thần binh (1-2) 28/03/2014
255 Chương 255 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Trời giáng thần binh ( 3 4 ) 28/03/2014
256 Chương 256 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Trời giáng thần binh ( 5) 28/03/2014
257 Chương 257 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bỉ chi đạo (1 2 ) 28/03/2014
258 Chương 258 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Bỉ chi đạo (3 ) 28/03/2014
259 Chương 259 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Còn bỉ thân 28/03/2014
260 Chương 260 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Pháo hoa chí mạng. (1 2) 28/03/2014
261 Chương 261 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tiền cũng có thể hại chết người (1 2) 28/03/2014
262 Chương 262 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Trận chiến quỷ dị (1 2) 28/03/2014
263 Chương 263 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Người bay. (1 2 3 ) 28/03/2014
264 Chương 264 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lão ký. (1 2) 28/03/2014
265 Chương 265 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Khách tới tiểu thành. (1 2) 28/03/2014
266 Chương 266 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tuyết Âm Sơn. 28/03/2014
267 Chương 267 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tán tài đồng tử (1 2) 28/03/2014
268 Chương 268 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Điên cuồng (1 2) 28/03/2014
269 Chương 269 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Con thiêu thân cuối cùng. 28/03/2014
270 Chương 270 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lưu Lang trở lại. (1) 28/03/2014
271 Chương 271 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lưu bang trở lại (2) 28/03/2014
272 Chương 272 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Lưu bang trở lại (3) 28/03/2014
273 Chương 273 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - giữ ngựa (1) 28/03/2014
274 Chương 274 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - giữ ngựa (2) 28/03/2014
275 Chương 275 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - tính kế (thượng) 28/03/2014
276 Chương 276 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - tính kế (hạ) 28/03/2014
277 Chương 277 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - trường chinh chi thủy 28/03/2014
278 Chương 278 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Phá vây (1) 28/03/2014
279 Chương 279 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Phá vây (2) 28/03/2014
280 Chương 280 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - mấy cái rương (1) 28/03/2014
281 Chương 281 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - mấy cái rương (2) 28/03/2014
282 Chương 282 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - mấy cái rương (3) 28/03/2014
283 Chương 283 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - thật sự là thần tiên 28/03/2014
284 Chương 284 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thật sự là thần tiên sao? (1) 28/03/2014
285 Chương 285 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Thật sự là thần tiên sao? (2) 28/03/2014
286 Chương 286 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Tiêu điểm 28/03/2014
287 Chương 287 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Sinh thiên ( thượng ) 28/03/2014
288 Chương 288 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Sinh thiên ( hạ ) 28/03/2014
289 Chương 289 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - chấn động thiên hạ 28/03/2014
290 Chương 290 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - bàng quan 28/03/2014
291 Chương 291 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - tặng lễ (1) 28/03/2014
292 Chương 292 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - tặng lễ (2) 28/03/2014
293 Chương 293 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - giết trâu 28/03/2014
294 Chương 294 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - mượn giống 28/03/2014
295 Chương 295 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - cái lớn mạnh nhất (1) 28/03/2014
296 Chương 296 Đại Tống Phong Lưu Tài Tử - Cái lớn mạnh nhất(2) 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dai-tong-phong-luu-tai-tu-1978.html