Truyện Lãng Tử Gió - Truyện teen

  • Tên truyện: Lãng Tử Gió
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 20/01/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Lãng Tử Gió
Truyện Lãng Tử Gió là một tác phẩm truyện ngắn thuộc thể loại truyện teen có mang đôi nét yếu tố ngôn tình hiện đại của tác giả Hồng Sakura.

Mặc dù được phát hành không lâu nhưng truyện Lãng Tử Gió đã chiếm được cảm tình của đông đảo bạn đọc không chỉ bởi cốt truyện thật dễ thương mà còn bởi phong cách dẫn truyện thật dí dỏm và tinh tế của Hồng Sakura.

Đôi lời từ tác giả:

"Nếu bạn thấy nhàm chán với những câu chuyện tình cảm của Sakuravn, hay chuyện về một cô gái nhiều nội tâm với những chàng trai xung quanh nàng đang làm bạn phát ngấy…

tớ khuyên là bạn không nên đọc trang này.

Đơn giản vì đó là phong cách của Sakuravn"

Truyện Lãng Tử Gió hiện đã full chương và các file prc ebook hỗ trợ xem trên thiết bị di động cũng đã được đăng tải tại adz.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Lãng Tử Gió - Chương 1 20/01/2014
2 Chương 2 Lãng Tử Gió - Chương 2 20/01/2014
3 Chương 3 Lãng Tử Gió - Chương 3 20/01/2014
4 Chương 4 Lãng Tử Gió - Chương 4 20/01/2014
5 Chương 5 Lãng Tử Gió - Chương 5 20/01/2014
6 Chương 6 Lãng Tử Gió - Chương 6 20/01/2014
7 Chương 7 Lãng Tử Gió - Chương 7 20/01/2014
8 Chương 8 Lãng Tử Gió - Chương 8 20/01/2014
9 Chương 9 Lãng Tử Gió - Chương 9 20/01/2014
10 Chương 10 Lãng Tử Gió - Chương 10 20/01/2014
11 Chương 11 Lãng Tử Gió - Chương 11 20/01/2014
12 Chương 12 Lãng Tử Gió - Chương 12 20/01/2014
13 Chương 13 Lãng Tử Gió - Chương 13 20/01/2014
14 Chương 14 Lãng Tử Gió - Chương 14 20/01/2014
15 Chương 15 Lãng Tử Gió - Chương 15 20/01/2014
16 Chương 16 Lãng Tử Gió - Chương 16 20/01/2014
17 Chương 17 Lãng Tử Gió - Chương 17 20/01/2014
18 Chương 18 Lãng Tử Gió - Chương 18 20/01/2014
19 Chương 19 Lãng Tử Gió - Chương 19 20/01/2014
20 Chương 20 Lãng Tử Gió - Chương 20 20/01/2014
21 Chương 21 Lãng Tử Gió - Chương 21 20/01/2014
22 Chương 22 Lãng Tử Gió - Chương 22 20/01/2014
23 Chương 23 Lãng Tử Gió - Chương 23 20/01/2014
24 Chương 24 Lãng Tử Gió - Chương 24 20/01/2014
25 Chương 25 Lãng Tử Gió - Chương 25 20/01/2014
26 Chương 26 Lãng Tử Gió - Chương 26 20/01/2014
27 Chương 27 Lãng Tử Gió - Chương 27 20/01/2014
28 Chương 28 Lãng Tử Gió - Chương 28 20/01/2014
29 Chương 29 Lãng Tử Gió - Chương 29 20/01/2014
30 Chương 30 Lãng Tử Gió - Ch­ương 30 20/01/2014
31 Chương 31 Lãng Tử Gió - Chương 31 20/01/2014
32 Chương 32 Lãng Tử Gió - Chương 32 20/01/2014
33 Chương 33 Lãng Tử Gió - Chương 33 20/01/2014
34 Chương 34 Lãng Tử Gió - Chương 34 20/01/2014
35 Chương 35 Lãng Tử Gió - Chương 35 20/01/2014
36 Chương 36 Lãng Tử Gió - Chương 36 20/01/2014
37 Chương 37 Lãng Tử Gió - Chương 37 20/01/2014
38 Chương 38 Lãng Tử Gió - Chương 38 20/01/2014
39 Chương 39 Lãng Tử Gió - Chương 39 20/01/2014
40 Chương 40 Lãng Tử Gió - Chương 40 20/01/2014
41 Chương 41 Lãng Tử Gió - Chương 41 20/01/2014
42 Chương 42 Lãng Tử Gió - Chương 42 20/01/2014
43 Chương 43 Lãng Tử Gió - Chương 43 20/01/2014
44 Chương 44 Lãng Tử Gió - Chương 44 20/01/2014
45 Chương 45 Lãng Tử Gió - Chương 45 20/01/2014
46 Chương 46 Lãng Tử Gió - Chương 46 20/01/2014
47 Chương 47 Lãng Tử Gió - Chương 47 20/01/2014
48 Chương 48 Lãng Tử Gió - Chương 48 20/01/2014
49 Chương 49 Lãng Tử Gió - Chương 49 20/01/2014
50 Chương 50 Lãng Tử Gió - Chương 50 20/01/2014
51 Chương 51 Lãng Tử Gió - Chương 51 20/01/2014
52 Chương 52 Lãng Tử Gió - Chương 52 20/01/2014
53 Chương 53 Lãng Tử Gió - Chương 53 20/01/2014
54 Chương 54 Lãng Tử Gió - Chương 54 20/01/2014
55 Chương 55 Lãng Tử Gió - Chương 55 20/01/2014
56 Chương 56 Lãng Tử Gió - Chương 56 20/01/2014
57 Chương 57 Lãng Tử Gió - Chương 57 20/01/2014
58 Chương 58 Lãng Tử Gió - Chương 58 20/01/2014
59 Chương 59 Lãng Tử Gió - Chương 59 20/01/2014
60 Chương 60 Lãng Tử Gió - Chương 60 20/01/2014
61 Chương 61 Lãng Tử Gió - Chương 61 20/01/2014
62 Chương 62 Lãng Tử Gió - Chương 62 20/01/2014
63 Chương 63 Lãng Tử Gió - Chương 63 20/01/2014
64 Chương 64 Lãng Tử Gió - Chương 64 20/01/2014
65 Chương 65 Lãng Tử Gió - Chương 65 20/01/2014
66 Chương 66 Lãng Tử Gió - Chương 66 20/01/2014
67 Chương 67 Lãng Tử Gió - Chương 67 20/01/2014
68 Chương 68 Lãng Tử Gió - Chương 68 20/01/2014
69 Chương 69 Lãng Tử Gió - Chương 69 20/01/2014
70 Chương 70 Lãng Tử Gió - Chương 70 20/01/2014
71 Chương 71 Lãng Tử Gió - Chương 71 20/01/2014
72 Chương 72 Lãng Tử Gió - Chương 72 20/01/2014
73 Chương 73 Lãng Tử Gió - Chương 73 20/01/2014
74 Chương 74 Lãng Tử Gió - Chương 74 20/01/2014
75 Chương 75 Lãng Tử Gió - Chương 75 20/01/2014
76 Chương 76 Lãng Tử Gió - Chương 76 20/01/2014
77 Chương 77 Lãng Tử Gió - Chương 77 20/01/2014
78 Chương 78 Lãng Tử Gió - Chương 78 20/01/2014
79 Chương 79 Lãng Tử Gió - Chương 79 20/01/2014
80 Chương 80 Lãng Tử Gió - Chương 80 20/01/2014
81 Chương 81 Lãng Tử Gió - Chương 81 20/01/2014
82 Chương 82 Lãng Tử Gió - Chương 82 20/01/2014
83 Chương 83 Lãng Tử Gió - Chương 83 20/01/2014
84 Chương 84 Lãng Tử Gió - Chương 84 20/01/2014
85 Chương 85 Lãng Tử Gió - Chương 85 20/01/2014
86 Chương 86 Lãng Tử Gió - Chương 86 20/01/2014
87 Chương 87 Lãng Tử Gió - Chương 87 20/01/2014
88 Chương 88 Lãng Tử Gió - Chương 88 20/01/2014
89 Chương 89 Lãng Tử Gió - Chương 89 20/01/2014
90 Chương 90 Lãng Tử Gió - Chương 90 20/01/2014
91 Chương 91 Lãng Tử Gió - Chương 91 20/01/2014
92 Chương 92 Lãng Tử Gió - Chương 92 20/01/2014
93 Chương 93 Lãng Tử Gió - Chương 93 20/01/2014
94 Chương 94 Lãng Tử Gió - Chương 94 20/01/2014
95 Chương 95 Lãng Tử Gió - Chương 95 20/01/2014
96 Chương 96 Lãng Tử Gió - Chương 96 20/01/2014
97 Chương 97 Lãng Tử Gió - Chương 97 20/01/2014
98 Chương 98 Lãng Tử Gió - Chương 98 20/01/2014
99 Chương 99 Lãng Tử Gió - Chương 99 20/01/2014
100 Chương 100 Lãng Tử Gió - Chương 100 20/01/2014
101 Chương 101 Lãng Tử Gió - Chương 101 20/01/2014
102 Chương 102 Lãng Tử Gió - Chương 102 20/01/2014
103 Chương 103 Lãng Tử Gió - Chương 103 20/01/2014
104 Chương 104 Lãng Tử Gió - Chương 104 20/01/2014
105 Chương 105 Lãng Tử Gió - Chương 105 20/01/2014
106 Chương 106 Lãng Tử Gió - Chương 106 (end) 20/01/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-lang-tu-gio-1604.html