Truyện TIÊN TRÙ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: TIÊN TRÙ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : TIÊN TRÙ
Bạn đang đọc truyện Tiên Trù của tác giả Tịch Diệt Tiền Trần trên trang đọc truyện online. “Đến đây!” Một bóng người xuất hiện lặng lẽ, đấy là một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi đột nhiên xuất hiện ở mé bàn, trên tay nâng chén bát cùng ba vò rượu. Chẳng cần dùng đến khay, tất cả chén đĩa, vò rượu đều nằm gọn trên bàn tay hắn.Đang có ha nữ ba nam ngồi ở bàn.

Ba nam đều mặc cùng một kiểu trường bào màu xanh đen, anh tuấn xuất trần.

Hai nữ mặc váy màu hồng phấn, da trắng như ngọc, nét mặt như tranh, đôi chân thon dài trắng muốt thấp thoáng.

Bọn họ đều đeo bên hông một cái túi màu tím lớn tầm bàn tay và một miếng ngọc bội màu trắng lớn cỡ miệng chén trà

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 TIÊN TRÙ - Nước vo gạo của Phiêu Miêu Lâu 19/11/2013
2 Chương 2 TIÊN TRÙ - Lý tưởng 19/11/2013
3 Chương 3 TIÊN TRÙ - Cò kè mặc cả 19/11/2013
4 Chương 4 TIÊN TRÙ - Công việc mỗi ngày 19/11/2013
5 Chương 5 TIÊN TRÙ - Xuất phát 19/11/2013
6 Chương 6 TIÊN TRÙ - Chém giá 19/11/2013
7 Chương 7 TIÊN TRÙ - Tiên thiên ngự nữ thuật 19/11/2013
8 Chương 8 TIÊN TRÙ - Xuất dục đồ 19/11/2013
9 Chương 9 TIÊN TRÙ - Tranh chấp 19/11/2013
10 Chương 10 TIÊN TRÙ - Kẻ thắng bại 19/11/2013
11 Chương 11 TIÊN TRÙ - Tuyền đồ 19/11/2013
12 Chương 12 TIÊN TRÙ - TÀN THIÊN 19/11/2013
13 Chương 13 TIÊN TRÙ - Khinh người quá đáng 19/11/2013
14 Chương 14 TIÊN TRÙ - Thái Phổ 19/11/2013
15 Chương 15 TIÊN TRÙ - Yêu thú lĩnh 19/11/2013
16 Chương 16 TIÊN TRÙ - Thiếp Giáp Xà 19/11/2013
17 Chương 17 TIÊN TRÙ - Tọa sơn quan hổ đấu 19/11/2013
18 Chương 18 TIÊN TRÙ - Kích đấu 19/11/2013
19 Chương 19 TIÊN TRÙ - Thảm thiết 19/11/2013
20 Chương 20 TIÊN TRÙ - Giết hay không giết 19/11/2013
21 Chương 21 TIÊN TRÙ - Sự thật tàn khốc 19/11/2013
22 Chương 22 TIÊN TRÙ - Băng Lam thứ 19/11/2013
23 Chương 23 TIÊN TRÙ - Linh lực phát 19/11/2013
24 Chương 24 TIÊN TRÙ - Giết người phóng hỏa 19/11/2013
25 Chương 25 TIÊN TRÙ - Vương Thành đã chết 19/11/2013
26 Chương 26 TIÊN TRÙ - Nước đái đồng tử 19/11/2013
27 Chương 27 TIÊN TRÙ - Dái dầm 19/11/2013
28 Chương 28 TIÊN TRÙ - LIỄU ẢNH 19/11/2013
29 Chương 29 TIÊN TRÙ - TRÙNG KÍCH 19/11/2013
30 Chương 30 TIÊN TRÙ - CẤP SÁU 19/11/2013
31 Chương 31 TIÊN TRÙ - GIẢI THÍCH NGHI HOẶC CHO CAO THỦ 19/11/2013
32 Chương 32 TIÊN TRÙ - TỬ Y CỐC 19/11/2013
33 Chương 33 TIÊN TRÙ - THIÊN LAM 19/11/2013
34 Chương 34 TIÊN TRÙ - ĐAN DƯỢC 19/11/2013
35 Chương 35 TIÊN TRÙ - TRƯNG CẦU Ý KIẾN 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-tru-22.html